Рефераты, сочинения, ВУЗы, литература
 • главная
 • о проекте
 • добавить работу
 • контакты
 • У Вас в блокноте:
  0 заметок
   
   
   
   
   
  Реферат Орнітофауна населених пунктів Делятинщини

  Орнітофауна населених пунктів Делятинщини

  Орнітофауна лісових масивів Делятинщини .

  Загальний вигляд прикарпатської фауни птахів – лісовий.

  На території Делятинщини розповсюджені ( дубові, букові) та смереково – ялицеві ліси. Екологічно з лісовими масивами Делятинщини пов’язані голубині, курині, денні хижаки, сови, сиворакші, ракшоподібні, чисельні види горобцеподібних. Для лісів Прикарпаття тепер характерні глухар карпатський, тетерев, беркут, дятел трипалий, сова довгохвоста, канюк звичайний, сапсан, пугач, совка, сорокапуд – жулан , дрізд співочий, дятел великий і малий строкатий, тинівка лісова, щеврик лісовий, омелюх, горіхівка, шишкар ялиновий та багато інших.

  Ряд

  Родина

  Рід

  Вид

  1. Денні хижі або сорокоподібні

  Falconiformes

  Хижаки Aecipitidae

  Беркут Aguila

  Беркут

  Aguila chrysaetus

  2. - // -

  - // -

  Канюк

  Buteo

  К. Звичайний

  B. buteo

  3. - // -

  - // -

  Осоїд

  Pernis

  Осоїд

  Pernis api

  4. - // -

  - // -

  Яструб

  Accipiter

  Я.великий

  A. gentilis

  5. - // -

  - // -

  Сапсан

  Falco

  Сапсан

  F. peregrinus

  6. Куринні

  Galliformes

  Куринні

  Gallidul

  Глухар

  tetrao

  Глухар

  t. cerrogalees

  7. - // -

  - // -

  тетерев

  hururus

  тетерев

  L. tetrix

  8. сивкоподібні

  Chrayriiformes

  cивкові

  columbidae

  Вальдшнеп

  scolopax

  Вальдшнеп

  S. rusticola

  9. голубоподібні

  Columbiformes

  голубині

  columbidae

  Голуб

  columba

  Припутенів

  C. palumbus

  10.Зозулеподібні

  Cuculiformes

  зозулені

  cuculiidae

  Зозуля

  cuculus

  З. Звичайна

  C. canorus

  11.Сови

  striges

  Сови

  siridae

  Сови

  stigus

  Пугач

  Bubo bubo

  12. -//-

  -//-

  -//-

  Сова сіра

  Strix aluco

  13. -//-

  -//-

  -//-

  Сова довгохвоста

  Strix uralensis

  14. -//-

  -//-

  -//-

  Сова вухаста

  Asio otus

  15. -//-

  -//-

  -//-

  Cовка

  Otus scops

  16. Дрімаюча

  caraciiformes

  дрімлюча

  caprimuladae

  дрімлюча

  caprimulugus

  Дрімлюча

  C.europacus

  17.Рачкоподібні

  Caraciiformes

   

  бджолоїдка

  merops

  Б. Звичайна

  M. apiaster

  18. -//-

  одудові

  upupidue

  одуд

  upupa

  одуд

  upupa epops

  19.Дятлоподібні

  piciciiformes

  дятлові

  picidae

  дятел

  gendroceopus

  Д. чорний

  gryicapus matrius

  20.~

  ~

  ~

  дятел трипалий

  picoides tridactyles

  21.~

  ~

  ~

  дятел великий

  dendrocopus major

  22.~

  ~

  ~

  д. середній

  d. medius

  23.~

  ~

  ~

  Д. малий

  d. minor

  24.Горобцеподібні

  passeriformes

  жайворонкові

  allaudidae

  жайворонок

  alanda

  Ж. лісовий

  a. arvensis

  25.~

  плискові

  motacillidae

  щеврик

  anthus

  Щ. лісовий

  a. trivialis

  26.~

  оменюхові

  bombyrillidae

  омелюх

  bombicylla

  омелюх

  B. garrules

  27.~

  сорокопудові

  lanidal

  сороконуд

  lanius

  С. жулан

  L. cristatus

  28.~

  кропившикові

  troglodytidae

  кропивник

  troglodytes

  К. європейський

  t. troglodytes

  29.~

  тинівкові

  prunellidae

  тинівка

  prunella

  Ж. лісова

  p. modularis

  30.~

  дроздові

  twedidae

  дрізд

  twedus

  д. співочий

  t. phylomelos

  31.~

  ~

  горихвістка

  phoenicurus

  Г. Звичайна

  Ph. phoenicusrus

  32. ~

  дроздові

  twedidae

  вільшанка

  erithacus

  вільшанка

  E. rubucula

  33.~

  славкові

  sylviidae

  берестянка

  hippolais

  берестянка

  h. icterina

  34.~

  ~

  вівчарик

  phyllosopus

  в. ковалик

  ph. collybitus

  35.~

  мухоловкові

  muscicapidae

  мухоголовка

  muscieapa

  М. сіра

  M. striata

  36.~

  ~

  ~  

  М. строката

  M. hypolenca

  37.~

  синицеві

  paridae

  синиця

  parus

  С. велика

  p. major

  38.~

  ~

  ~

  С. чорна

  p. ater

  39.~

  товстодзьобі синиці

  Paradoxornithdal

  синиця

  Atgithalos

  С. довгохвоста

  caudatus

  40.~

  позикові

  sittida

  повзик

  sitta

  П. звичайний

  S. europea

  41.~

  в’юркові

  fringillidae

  зяблик

  Fringilla

  З. європейський

  F. coelebs

  42.~

  ~

  чиж

  spinus

  чиж

  S. sprinus

  43.~

  ~

  костогриз

  coccthraustes

  К. європейський

  C. coccothrauster

  44.~

  ~

  Шишкар

  Loxia

  Ш. ялиновий

  l. curvirostra

  45.~

  ткачикові

  Plocudae

  горобець

  passer

  Г. польовий

  P. montanus

  46.~

  іволгові

  oriolidae

  іволга

  oriolus

  іволга

  o. oriolus

  47.~

  воронові

  corvidae

  крук

  corvus

  К. європейський

  c. corax

  48.-

  ~

  ~

  ворона сіра

  c. cornix

  49.~

  ~

  сорока

  pica

  С. звичайна

  P. pica

  50.~

  ~

  сойка

  garrulus

  сойка

  g. glandarius

  51.~

  ~

  горіхівка

  mucifraga

  горіхівка

  n. caryocatactes

  52.~

  пищикові  

  пищуха

  certhacus

  П. звичайна

  c. familiaris

  Таблиця №9. Систематика орнітофауни лісів.

  Орнітофауна лісів Делятинщини представлена 52-ма видами птахів. Переважають горобцеподібні – 29 видів, по 5-ть представників нами зафіксовані такі ряди : соколоподібні, сови, дятлоподібні. ракшоподібні, курині представлені двома видами (кожен ряд), інші ряди – по одному представнику: сивкоподібні, голубоподібні, зозулеподібні, дрімлюга.

  Орнітофауна населених пунктів Делятинщини

  Горобцеподібним належить найбільша частина видового багатства лісів – 56%. Вони представлені 17-тьма родинами. Домінантними серед родини являються воронові (5 видів) та в’юркові (4 види). Дроздові мають три представника авіафауни, славкові, мухоловкові, синицеві – по 2 вида, решта родин – по одному виду. Це товстодзьобі синиці, ткачикові, іволгові, повзикові, тинівкові, плискові, жайворонкові, омелюхові, кровопивникові тощо.

  o За параментами Вронського визначимо значення птахів у розселенні.

  Вид

  Значення за кількістю

  Значення за щільністю

  О - щільність

  1. Беркут

  М

  Др

  0,4

  2. Канюк звичайний

  М

  Др

  0,3

  3. Осоїд

  М

  Др

  0,7

  4. Яструб великий

  М

  Др

  0,9

  5. Сапсан

  М

  Др

  0,1

  6. Глухар

  М

  Др

  0,3

  7. тетерев

  М

  Др

  0,2

  8. вальдшнеп

  М

  Др

  0,5

  9. принутень

  Зв

  Др

  11,4

  10. Зозуля звич.

  Зв

  Суб

  34,7

  11. пугач

  М

  Др

  0,9

  12. сова сіра

  М

  Др

  11,2

  13. сова довгохвоста

  М

  Др

  0,6

  14. сова вухаста

  М

  Др

  10,5

  15. совка

  М

  Др

  3,2

  16. дрімлюга

  М

  Др

  5,2

  17. бджолоїдка

  Зв

  Др

  24,7

  18. одуд

  Зв

  С

  49,3

  19. дятел чорний

  М

  Др

  1,2

  20. д. великий

  Б

  Д

  74,6

  21. д. середній

  Зв

  С

  36,9

  22. д. малий

  М

  Др

  20,1

  23. д. трипалий

  М

  Др

  1,6

  24. жайворонок ліс

  Б

  Д

  63,8

  25. щеврик лісов

  Б

  Д

  64,5

  26. омелюх

  Зв

  Др

  24,6

  27. сорокопуд

  М

  Др

  12,0

  28. кропивник

  Зв

  С

  32,6

  29. тимівка лісова

  Зв

  С

  32,5

  30. дрізд співаючий

  М

  Др

  5,8

  31. горихвістка

  Зв

  Др

  24,7

  32. вільшанка

  М

  Др

  14,4

  33. берестянка

  Зв

  С

  43,6

  34. вівчарик

  Зв

  Др

  26,2

  35. мухлолвка сіра

  Зв

  С

  50,8

  36. М.Строката

  Зв

  Др

  27,1

  37. Синиця велика

  Б

  Д

  74,5

  38. С.чорна

  Зв

  С

  21,7

  39. С. догохвоста

  М

  Др

  18,4

  40. повзик

  М

  Др

  16,3

  41. зяблик

  Б

  Д

  63,5

  42. чиж

  Зв

  С

  20,3

  43. костогриз

  Зв

  С

  44,6

  44. Шишкар

  Зв

  С

  46,2

  45. горобець пол.

  Зв

  Др

  21,5

  46. іволга

  Зв

  С

  35,7

  47. крук

  Зв

  С

  42,8

  48. ворона сіра

  Зв

  С

  38,4

  49. сорока

  Зв

  С

  32,6

  50. сойка

  Зв

  С

  51,3

  51. горіхівка

  Зв

  Др

  29,0

  52. пищуха

  М

  Др

  7,9

  Таблиця №10.

  Отже, домінантів у лісових масивів, як це ми бачимо, 5 видів : жайворонок лісовий, щеврик лісовий, синиця велика, дятел, зяблик європейський (7,6%). Субдомінантів наявно 16 видів (3,1%), другорядних більша частина – 31 вид (58,4%).

  Орнітофауна населених пунктів Делятинщини

  Серед другорядних ми можемо назвати такі малочисельні види, які підлягають охороні. Це беркут, канюк звичайний, осоїд, яструб великий, сапсан, глухар, сови, дятел чорний, дятел трипалий, дрізд співочий, валодшнеп. Це рідкісні, червонокнижні види. Загальна щільність 1290,1 , тобто висока (за Дроздовим).

  Птахи лісів розповсюджені неоднаково, нерівномірно, по найбільш типовим для них біотипам.

  Тинівка, дрозд трипалий, дятел чорний, тетерев, глухар, мухоловка, московка, синиця довгохвоста, повзик, горіхівка, шишкар полюбляють гірський хвойний ліс. Сорока, ворона , іволга, горобець польовий, костоград, зяблик, синиця велика, берестянка, припутень, вальдшнеп розповсюджуються в мішаних або в листяних лісах. Сапсан, пугач, горобець польовий мешкають на скелях. Жайворонок, щеврик,сорокопуд-жулан, вільшанка, крук, ворона, сорока поселяються на узліссях. Представники денних хижаків (беркут, канюк звичайний, яструб великий) віддають перевагу старим лісам.

  Зимова авіафауна Делятинщини.

  Ще одним етапом нашої роботи – являється дослідження і оцінка зимової орнітофауни Делятинщини.

  Видове багатство пернатих в зимовий період представлений 22- ма видами. Переважають горобцеподібні – 15 видів, що дорівнює 68,2%. На другому місці – дятлоподібні – 4 види, що займають 18,2%. Курині представлені 2-ма видами (9,1%), голубоподібні представлені одним урбанізованим видом – голубом сизим (4,5 %)

  Орнітофауна населених пунктів Делятинщини

  Серед родин домінантами являються воронові та в’юркові: по 5-ть видів (22,7 %), дятлові представлені 4-ма видами (18,2 %). Інші родини мають по 1-му представнику, тобто голубиним, омелюховим, синицевим, ткачиковим належить частка по 4,6 %.

  Орнітофауна населених пунктів Делятинщини

  Дрімають хвойні та букові ліси Прикарпаття.

  З верхівки ялиці кричить горіхвістка (або кедровка) – близька родичка сойки. Наскрипують смерекові шишкарі.

  Ряд

  Родина

  Рід

  Вид

  1. голубоподібні

  голубині

  голуб

  г. сизий

  2. курині

  курині

  глухар

  глухар

  3. -

  тетерів

  тетерів

  4. дятлоподібні

  дятлові

  дятел

  д. великий строкатий

  5. -

  -

  -

  д. малий

  6.-

  -

  -

  д. середній

  7.-

  -

  -

  д. трипалтй

  8.-

  синицеві

  синиця

  с. велика

  9.-

  омелюхові

  омелюх

  о.звичайний

  10.-

  ткачикові

  горобець

  г. хатній

  11.-

  пищухові

  пищуха

  п. звичайна

  12.-

  в’яркові

  зяблик

  з. європейський

  13.-

  -

  чиж

  чиж

  14.-

  -

  костогриз

  к.європейський

  15.-

  -

  снігур

  с.європейський

  16.-

  -

  шишкар

  м. ялинковий

  17.-

  воронові

  крук

  к. європейський

  18.-

  -

  -

  ворона сіра

  19.-

  -

  сойка

  сойка

  20.-

  -

  сорока

  с. звичайна

  21.-

  -

  горіхівка

  г. звичайна

  22.-

  -

  -

  чечітка

  Невтомно працюють у зимовому лісі дятли, серед яких найчастіше зустрічаються великий дятел строкатий. Для хвойних насаджень типовий дятел трипалий. У широколистяних та мішаних лісах, крім великого строкатого дятла, можна бачити середнього, малого. Дятли корисні птахи лісових масивів.

  Де-не-де в зимовому лісі можна зустріти воронових. Але вони малочисельні. Більшість птахів перебираються в населені пункти, в сади, парки, де легше здобути корм. Іноді в садах можна побачити дятлів, строкате забарвлення яких милує око на білому зимовому фоні. Радують в зимі людину горобцеподібні. Горобець хатній, зяблик європейський, снігур європейський помітні своєю метушнею. Деколи пролетять над садами, парками, будинками голуб сизий, чечітка.

  Цікавими є пристосування тварин до зими. Деякі з них – комахоїдні горобинні, голінасті, сиворакші, зозулі, пастушки, кулики, дрімлюги, славкові, дроздові, плискові залишають літні угіддя і летять на південь, південний захід.

  Горіхвістка звичайна, сойка, повзики закопують запаси корму в лісову підстилку або ховають у тріщини стовбурів жолоді, горіхи. Ще одним пристосуванням птахів до зимових умов є збільшення густоти пір’я.

  Нами виявлено 5-ть домінантів у зимовій орнітофауні, що складає ~ 26,4%, субдомінантів – 11 видів (50,0 %), 5-ть другозначних видів – їм припадає 23,6 %.

  Орнітофауна населених пунктів Делятинщини

  Таблиця №10. Систематика орнітофауни Делятинщини в зимовий період.

  Вид

  Значення за кількістю

  Значення за щільністю

  Щільність

  D

  1. голуб сизий

  Зв

  С

  47,3

  2. глухар

  М

  Др

  0,3

  3. тетерів

  М

  Др

  0,2

  4. дятел великий

  Б

  Д

  68,6

  5. д.середній

  Б

  Д

  54,7

  6. д.малий

  М

  Др

  4,5

  7. д.трипалий

  М

  Др

  1,6

  8. Омелюх звичайний

  Зв

  С

  27,1

  9. синиця велика

  Б

  Д

  74,5

  10. зяблик європ.

  Б

  Д

  60,3

  11. чиж

  Зв

  С

  23,7

  12. костогриз

  Зв

  С

  40,2

  13. снігур європ

  Б

  Д

  78,8

  14. шишкар ялинковий

  Зв

  С

  51,6

  15. горобець

  Б

  Д

  66,2

  16. пищуха звичайна

  М

  Др

  7,0

  17. крук європ

  Зв

  С

  42,8

  18. ворна сіра

  Зв

  С

  38,3

  19. сорока звич.

  Зв

  С

  36,2

  20. сойка

  Зв

  С

  52,7

  21. горіхівка

  Зв

  С

  49,3

  22. чечітка

  Зв

  С

  40,4

  Таблиця №11

  Найбільша щільність у снігуря європейського, типовий представник зимової фауни птахів. Дуже низька щільність у рідкісних видів: у глухаря, у дятла трипалого, тетеря. Ці види зустрічалися поодиноко. Загальна щільність авіафауни Делятинщини дорівнює 866,3 – середня

  Висновок.

  Орнітофауна Делятинщини багата та різноманітна. Має складну історію формування орнітокомплексів.

  Пташиний світ Прикарпаття складається з представників різного еволюційного рівня та неоднакового зоогеографічного походження. Особливості орнітофауни цієї гірської країни полягають у тому, що саме тут домінують субальпійські та альпійські види.

  Загальний вигляд фауни Делятинщини – лісовий з домішкою елементів орнітофауни окультуреного ландшафту (голуб сизий, ластівка сільська і міська, плиска біла, дрізд чорний, щиглик звичайний, горобець хатній, шпак звичайний).

  Наша робота написана на основі спостережень та обліків, проведених у 2002-2003 роках.

  Всього на Делятинщині нами зареєстровано 79-ть видів. Видове багатство авіафауни нашого райорну представлено гніздовою орнітофауною (57 видів) та зимовою (22 вида).

  Екологічно птахи розповсюджуються по типовим для них біотипам: в лісових масивах: 52 види, в населених пунктах 6 37 видів, на річкових долинах.

  Орнітофауна Делятинщини представлена 14-ма рядами. Горобцеподібним належить найбільша роль – 45 видів, сови, дятлоподібні, денні хижі представлені по п’ять видів кожний. Ряд голінасті, голубоподібні, ракушкоподібні, сивкоподібні, курині мають по 2 види, стрижеподібні, мартинові, зозулеподібні, дрімлюга – по 1 виду.

  Для Делятинщини характерні такі рідкісні, малочисельні види, як лелека білий, чапля сіра, глухар карпатський, тетерів карпатський, сапсан, беркут, канюу звичайний, осоїд, сова довгохвоста, рибалочка голуба, чорниш, дятел чорний, дятел трипалий. Вони потребують ретельної охорони. Заненені до Червоної Книги України.

  Знання птахів рідного краю допоможе забезпечити охорону корисних, рідкісних , зникаючих видів, допоможе обрати шляхи найбільш розумного і раціонального використання багатств пташиного світу, розширить знання про природу.

  Охорона авіафауни.

  Наші предки дуже шанобливо і бережно ставились до природи. Проте з кожним роком втрачається гармонія між людиною та навколишнім середовищем.

  На жаль, нові покоління втратили почуття нерозривного зв’язку з природою. Під впливом господарської діяльності людини відбувається збідненість генофонду рослинного і тваринного світу. Багата і чарівна природа на протязі останнього століття зазнала втрати.

  На території Карпатського Національного природничого парку у 1998 р нараховувалось 117 глухарів, 5-6 пар беркутів. Отже, можна зробити висновок, що тваринний і рослинний світ нашого краю потребує охорони.

  Найбільш досконало і повною формою охорони природи є створення заповідних територій і об’єктів. Щоб зберегти неповторну красу природи, за останні 10-річчя в нас узято під охорону держави ряд територій та окремих пам’яток.

  Виділення заповідних територій та об’єктів є дуже корисною та потрібною справою, але пам’ятаймо, що охороняти природу необхідно скрізь. І робити це повинна не лише держава через спеціальні органи, а кожна людина, що живе в цьому чудовому краї.




  Использовать материалы реферата Орнітофауна населених пунктів Делятинщини, можно только с указанием активной гипперсылки на ваш ресурс, оставте пожалуйста отзыв о реферате:
  Отзывы Оставить отзыв

  Ваше имя:
  Отзыв:
  Защитный код
  Введите этот защитный код


   
   
   
   
   
   


   
  2007-2014 Разработка сайта - "Знания 2006"