Рефераты, сочинения, ВУЗы, литература
 • главная
 • о проекте
 • добавить работу
 • контакты
 • У Вас в блокноте:
  0 заметок
   
   
   
   
  Украинские рефераты

  Вы попали в раздел с рефератами на русском языке. Мы надеемся, что наша коллекция русских рефератов поможет вам в написании необходимой вам работы. Если у вас есть материалы, которые могут дополнить нашу коллекцию будем рады их видеть у нас. Все работы можете высылать на электронный адрес, указанный на странице с контактами.
  • "Дієтична їдальня, гарячий цех на 50 місць в м. Коломия
   ... інструменту . 35 3.13. Розрахунок площі цеху . 48 3.14. Функціонлаьний взаємозв'язок приміщень в дієтичній столовій . 49 3.15. Організація праці в цеху . 50 4. ВИСНОВОК 51 5. ЛІТЕРАТУРА . 52 6. ГРАФІЧНА ЧАСТИНА . 53 1. ВСТУП Проект - комплексний документ, який складається із текстових (пояснювальної записки, розрахунків, обґрунтувань) та графічних (креслення, схеми) матеріалів, заказних специфікацій на матеріали, вироби та обладнання, та документи за якими будують та експлуатують підприємство, цех. Цільовим призначенням проекту визначаються технічні та економічні задачі, які вирішуються у процесі проектування. Головне місце в проекті ПГХ (даного цеху) займає технологічна частина (розрахунки). За допомогою технологічних розрахункі...
  • SI-2000 з аналізом структурних характеристик АЛ
   ... районі, а також в інших районах. ЦИФРОВА МЕРЕЖА, ВХІДНА, ВИХІДНА ТА МІЖМІСЬКА ІНТЕНСИВНІСТЬ НАВАНТАЖЕННЯ, З‘ЄДНУВАЛЬНІ ЛІНІЇ. Умови одержання дипломного проекту: з дозволу проректора УДАЗ ім. О.С. Попова з навчальної роботи. ЗМІСТ С. ВСТУП 1 АНАЛІЗ СТАНУ ІСНУЮЧОЇ МЕРЕЖІ 1.1 Коротка характеристика Снятинського району 1.2 Характеристика існуючої мережі 2 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ ПРОЕКТУВАННЯ 2.1 Обґрунтування необхідності модернізації мережі 2.2 Вибір комутаційного обладнання 2.2.1 Загальна архітектура і основні технічні параметри системи 2.2.2 Груповий комутаційний модуль GSM 2.2.3 Аналогові абонентські модулі ASM та RASM 2.2.4 Цифровий мережний модуль DNM 2.2.5 Модуль адміністративного керування ADM 2.2.6 Модуль тарифікації CH...
  • Абсолютна та рівноважна вологість деревини
   ... неправильного зберігання висушених заготовок була допущена на одній потужній меблевій фірмі, де за цих причин починали тріскати дубові крісла на фінішних операціях перед лакуванням. РІВНОВАЖНА ВОЛОГІСТЬ ДЕРЕВИНИ (%) ЗАЛЕЖНО ВІД ТЕМПЕРАТУРИ І ВОЛОГОСТІ ПОВІТРЯ У ПРИМІЩЕННІ Таблиця 1 Вологість повітря, % Температура повітря, 0С 0 10 20 30 40 50 ...
  • Автоматизація котельні (котли ДКВР)
   ... від рівня використання цих засобів автоматизація може бути повною, комплексною і частковою. При повній автоматизації обслуговуючий персонал відсутній і його функції зведені до періодичного нагляду за роботою устаткування і виправленню виникаючих ушкоджень. При комплексній автоматизації обслуговуючий персонал постійно доглядає за роботою устаткування. При частковій автоматизації автоматизовані окремі агрегати або їх частини. Експлуатація котелень без засобів автоматики забороняється. У залежності від виконуваних автоматичними пристроями функцій розрізняють наступні основні види автоматизації: 1) вимірювання і контроль; 2) сигналізація; 3) керування; 4) регулювання; 5) захист. Автоматичне вимірювання і контроль дозволяють за допомогою засобів вимірювання бе...
  • Автоматизація модульної котельні
   ... умови праці та економічні показники виробництва. Автоматизація виробничих процесів пов”язана з впровадженням ряду автоматичних пристроїв. В останні роки велику увагу приділяють „гнучкості” автоматичного обладнання, яка досягається шляхом широкого використання програмного керування, що веде за собою поступове ускладнення конструкцій. Можливості сучасної автоматизації настільки збільшились, що для найбільш ефективного їх використання потрібна організаційна перебудова виробництва. Автоматизація дуже поширена у житлово-комунальній сфері.Тому проблема опалення, зокрема з використанням котлів є дуже актуальною в наш час. Модульні котельні –це точно розрахована відповіть на потребу оптимізувати рішення діючих проблем середніх і малих споживачівтепла і гарячої води. Їх основни...
  • Автоматизація процесів піднімання вантажів. Автоматичне керування ліфтами
   ... src="refimages/image001.jpg" align=left hspace=12> Основними елементами однокабінних ліфтів являються кабіна, Підйомна лебідка(при наявності редуктора), канати, противага(контр вантаж), електродвигун, гальмуючий пристрій і прилади керування. Живлення двигуна дверей і вентиляторів, освітлення кабіни, зв’язок приладів керування і сигналізації з яке знаходиться не в кабіні, обладнанням, тролеями. Рис.1.1 Кінематична схема швидкісного пасажирського ліфта Однокабінні ліфти бувають пасажирські, вантажні, вантажопасажирські та ін. Пасажирські ліфти отримали найбільше поширення в житлових і службових будинках, більшою ніж 5 поверхів. Так наприклад в Чикаго 110-поверховий хмарочос висотою 443 м, обслуговується 103 ліфтами і 18 ескалаторами. Загальний вид пасажирського...
  • Автоматизація регулювання процесу сушки кераміки
   ... Можна виділити такі переваги автоматизації в сучасній техніці: 1. НагляднІсть контролю над процесом, висока точність його здійснення в промисловості, наприклад, дозволяє покращити якість виготовлення продукції. 2. Можливість підвищення швидкості здійснюваного процесу. 3.Можливість управління процесами, які вимагають затрат значної потужності. 4.Можливість централізації управління декількома процесами в одному пункті. 5.Можливість автоматичної сигналізації І запису здійснюваного процесу. Переваги автоматизації особливо яскраво . проявляються при використанні електричної енергії. Тому в даний час більшість автоматичних приладів являються електричними приладами, які мають в якості основних приладів електричні елементи. Використання електрики в автоматичних приладах до...
  • Автоматизація у деревообробці
   ... Автоматизація промислових виробництв неоднакова. Вона дає найбільший ефект у виробництвах з масовим випуском продукції і порівняно трудомісткими технологічними процесами. Автоматизація виробничих процесів зв'язана з упровадженням ряду автоматичних пристроїв. У масовому виробництві ці пристрої спеціалізовані. У серійному виробництві приходиться користатися універсальними автоматичними пристроями, що вимагають переналагодження , що викликає велику витрату непродуктивного часу. Тому в останні роки велика увага приділяється «гнучкості» автоматичного устаткування, що досягається шляхом широкого використання принципів агрегатування і програмного керування, що спричиняє поступове ускладнення конструкцій. Ускладнення устаткування, особливо в умовах високої концентрації операцій, висуває проблему...
  • Автоматизована система керування технологічними процесами сушіння деревини з використанням ПК
   ... інтерфейсний модуль - мікро карта пам’яті - Multi Point Interface, стандартний багатоточковий інтерфейс - персональний комп’ютер - програматор - програмований логічний контролер - блок живлення - модуль дискретного вводу-виводу - модуль аналогового вводу - програмний пакет - вологість деревини - автоматизована система керування - аналогово-цифрове перетворення - вимірювач вологості деревини - операторська станція - правила влаштування електроустановок - пропорційно-інтегральний-диференціальний алгоритм керування - програмований логічний контролер - температура агента сушіння за зволоженим термометром - температура агента сушіння за сухим термометром Нижче приведено список основних термінів...
  • Автоматизоване проектування корпусних меблів
   ... alt="Автоматизоване проектування корпусних меблів" title="Автоматизоване проектування корпусних меблів" width=581 height=236 src="refimages/image001.gif"> Основні функції монітора. 1. Загальне адміністрування систем (керування взаємодією, компонентами, вз. із зовшінім середовищем), ініціалізація функціонування систем. 2. Диспетчиризація роботи системи. Види робіт: планування і управління міжмодульної взаємодії в підсистемах; організація і управління діалоговим взаємозв’язком. Пакет прикладних програм №1. Блоки задач: 1.1. Формування художнього вигляду виробів із застосуванням засобів художньої графіки (фасад меблевого виробу). 1.2. Формування функціональної структури виробу (забезпечення зображення виробу в трьох площинах з необхідними перетинам...
  • Автоматизоване проектування технічних процесів в д/о
   ... однорідність функцій, які виконують САПР ТП. Технічне завдання включає наступну інформацію: 1) характеристика продукції 2) програма випуску цієї продукції 3) обмеження на ресурси (сировинні, енергетичні, трудові) 4) умови використання обладнання 5) обмеження по виробничих площах. Для зменшення трудоємкості проектних робіт проводиться об’єднання виробів за принципом конструктивно-технологічної однорідності. На наступному етапі починається процес проектування, який включає в себе наступні задачі: 1) обґрунтований вибір альтернативних етапів тех. процесу 2) раціональний відбір можли...
  • Автоматизоване робоче місце (АРМ) технолога для розрахунку витрат сировини і матеріалів
   ... що входить у підготовку документації для випуску нової продукції є обчислення витрат сировини і матеріалів на деталь, виріб або секцію, на набір і партію виробів чи наборів в цілому. Для проведення розрахунків розроблено автоматизоване робоче місце (АРМ) і сформовано бази даних відповідних довідників: назв деталей, виробів, сировини і матеріалів, планів випуску, припусків на обробку, корисних виходів, процентів технологічних втрат, нормативів витрат різного роду матеріалів. Вихідними даними для проведення відповідних розрахунків є розміри деталей, їх к-сть і технологія виготовлення. Розрахунок витрат сировини і матеріалів здійснюють за наступною методикою. На підставі конструкторської документації визначають розміри деталей, їх кількість і матеріал. За технологією картани встановлюють послідов...
  • Автоматичне включення резервного електроживлення (АВР)
   ... з невеликою підключеною потужністю струмоприймачів, як, наприклад, аварійне освітлення, ланцюги керування і сигналізації й ін. У випадках живлення винятково ламп накалювання при рівності напруг робочої і резервної ліній схема може бути використана спільно для перемінного і постійного струмів, наприклад з живленням робочої лінії від джерела перемінного, а резервного — від джерела постійного струму. Найпростіша схема АВР здійснюється за допомогою реле контролю наявності напруги РКН, контакти якого безпосередньо включені в лінії робочого і резервного живлення. У двопровідних мережах перемінного струму 220 В у якості реле РКН може бути застосовано реле типу ЭП-41/33Б. Контакти цього реле розраховані на робочий струм до 20 А, що при 220 В відповідає потужності 4,4 кВт, достатньої для більшості невел...
  • Азимутальна картографічна проекція, її побудова і використання
   ... меридіанів і паралелей; прямі кути зберігаються лише в обмеженій зоні. Проекції, у яких зберігається правильне співвідношення площ окремих осередків градусної сітки, називаються рівновеликими; для них характерно більше чи менше порушення подоби фігур. Правильна передача конфігурації об'єктів, як і правильна передача площ, мають велике значення, особливо якщо мова йде про дрібномасштабні оглядові карти. Однак обидві ці характеристики не можуть бути сполучені на одній і тій же карті: не існує проекції, що була б одночасно рівнокутної і рівновеликою. Крім того, дуже важливий правильний показ відстаней і напрямків. До деякої міри цього вдається досягти при використанні визначених проекцій. Картографічні проекції можна класифікувати по виду допоміжної геометричної поверхні, що може бути викорис...
  • Акумуляторна батарея і генератор
   ... енергії в електричну. В залежності від роду електроліту акумулятори поділяються на лужні і кислотні. Лужні акумулятори бувають залізо-нікельовані, кадмий-нікельовані. Нікель-цинкові, срібно-цинкові і срібно-кадмові. За конструктивним параметрами залізо-нікельовані і кадмий-нікельовані акумулятори дуже схожі. Акумуляторна батарея служить для живлення електричним струмом стартера під час пуску двигуна, а також усіх інших приладів електрообладнання, коли генератор не працює або не можу ще віддавати енергію в коло (наприклад під час робот двигуна в режимі холодного ходу), Вони складаються з стальної нікельованої посудини, в яку вмонтовано блоки позитивних і негативних пластин. Кожна негативна пластина знаходиться між двома позитивними пластинами. Між пластинами (для ізоляції) закладені е...
  • Аналіз і перспективи розробки та експлуатації Гринівського газового родовища
   ... якості підготовки свердловинної продукції. 2.5. Висновки про стан роботи систем збору і підготовки свердловинної продукції та рекомендації щодо його покращення. 3. Проектування заходів з підвищення ефективності роботи системи збору та підготовки газу. 3.1. Аналіз втрат тиску у викидних лініях свердловин та оцінка утворення в них гідратів. 3.2. Проектування заходів з попередження накопичення рідини і боротьба з гідратоутворениями у викидних лініях свердловин. 3.3. Обґрунтування заходів по підвищенню ефективності підготовки вуглеводневої продукції і зменшенню втрат газу і а інгібітору гідратоутворення на УКПГ. 3.4. Технологічні розрахунки запропонованої технології підготовки газу. 3.5. Розрахунок регенерації інгібітора - абсорбента. 3.6. Розрахунок...
  • Аналіз конструкції автомобіля Opel Meriva Enjoy 1.6 Ecotec 74 кВт (100 к. с.)
   ... 74 кВт (100 к. с.)" title="Аналіз конструкції автомобіля Opel Meriva Enjoy 1.6 Ecotec 74 кВт (100 к. с.)" width=500 height=350 src="refimages/image001.jpg"> Рис.1.1.Рентген-схема автомобіля Opel Meriva Рис.1.2.Габаритні розміри автомобіля Opel Meriva Характеристика автомобіля Opel Meriva Таблиця 1.1 Загальні відомості Тип кузова ...
  • Апарати для дроблення
   ... змінюється, тобто приводний вал при обертанні описує конусоподібну поверхню. Значного поширення набули валкові дробарки (рис. 3.). По характеру поверхні валків вони можуть бути гладкими, рифленими і зубчастими. Матеріал, що подрібнюється, захоплюється валками і, проходячи між ними, дробиться. Валкові дробарки працюють по принципу роздавлювання і стирання. Відомі валкові дробарки, у яких обидва валки мають однакову частоту обертання, а також у яких один з валків обертається з меншою частотою, чим інший. У цьому випадку ефект стирання підсилюється. Рис. 2. Схема конусної дробарки: 1 - зовнішн...
  • Апарати для дроблення у громадському харчуванні
   ... змінюється, тобто приводний вал при обертанні описує конусоподібну поверхню. Значного поширення набули валкові дробарки (рис. 3.). По характеру поверхні валків вони можуть бути гладкими, рифленими і зубчастими. Матеріал, що подрібнюється, захоплюється валками і, проходячи між ними, дробиться. Валкові дробарки працюють по принципу роздавлювання і стирання. Відомі валкові дробарки, у яких обидва валки мають однакову частоту обертання, а також у яких один з валків обертається з меншою частотою, чим інший. У цьому випадку ефект стирання підсилюється. Рис. 2. Схема конусної дробарки: 1 - зовнішн...
  • Апарати для пресування у харчовій промисловості
   ... пресування (брикетування) - це процес, що призначений для ущільнення сипких матеріалів або яких-небудь розрізнених частинок у щільні агрегати за допомогою зв'язуючих рідин та відповідного тиску. Екструзія - це процес протискання матеріалу крізь профілюючі головки при відповідних температурі і тиску з наданням продукту необхідної форми. Отримані при цьому продукти мають підвищені поживні властивості, меншу густину, більшу гігроскопічність і крихкість. На ефективність процесу пресування впливають різні фактори: 1. Величина тиску. Зі збільшенням тиску швидкість процесу підвищується. Однак значне підвищення тиску може призвести до перевитрат енергії і погіршення якості продукту (наприклад, при відтисканні плодів у сік можуть потрапляти частинки твердої фракції). 2. Властивості ...
  • Апаратура керування електроустановками
   ... рубильники, перемикачі, реостати, контролери, пульти. На­приклад, пускові (призначені для тимчасового проходження по них струму) і регулювальні реостати (призначені для три­валого проходження по них струму) застосовують для пуску і регулювання частоти обертання електродвигунів. Контролери дають змогу запускати електродвигуни і регулювати частоту обертання їх у ширших межах, ніж реостати. До автоматичних комутаційних апаратів належать реле, контактори і магнітні пускачі. Будова і дія різних електричних апаратів залежать від їх призначення. (Про це йтиметься у наступних параграфах.) Проте можна виділити кілька частин, що є спільними для різ­них електричних апаратів. Це електричні контакти, магніто-проводи, котушки (обмотки), пружини, а також деякі деталі електроізоляційних матеріалів...
  • Безпека праці при ремонті телевізорів
   ... та кримінальну відповідальність. 1.5.До роботи майстром по ремонту телевізорів допускаються особи не молодші 18 років, які пройшли медичне обстеження, спеціальне навчання, мають групу по електробезпеці не нижче ПІ, пройшли вступний інструктаж по охороні праці, інструктаж на робочому місці та інструктаж по пожежній безпеці. 1.6.Робоче місце майстра може бути стаціонарним (майстерня) та пересувним (при ремонті телевізорів по виклику). І.Т.При пересувній роботі майстер повинен виконувати «Правила дорожнього руху для пішоходів». 1.8.Майстер повинен бути ввічливим з клієнтами. 1.9.Приміщення майстерні повинно бути сухим, підлога дерев'яна або з лінолеуму. Сантехнічні трубопроводи (холодна, гаряча вода, центральне опалення) які розташовані в приміщенні повинні бути огоро...
  • Біоніка. Біоформи в художньому конструюванні
   ... моделей природи може дати технічні переваги. Відомо, що політ птахів або плавання риб навели великого художника на думку перших планерів, парашутів, підводних лодок. Важливим моментом в історії біоніки був розвиток механіки, основу якої заклав англійський фізик Ісаак Ньютон (1642-1727) в роботі “Математичні начала натуральної філософії”. Його механіка була доповнена законом Гука (1635-1703), який став основою техніки, фундаментом раціонального проектування машин і механізмів. Крок вперед у біоніці був зроблений одночасно з прогресом автоматики, що дозволило зробити перехід від подразнюючих, чисто декоративних механізмів до підказаних природою механізмів, які можуть ефективно працювати в промисловості. Вони переносили моделі з природного середовища в область техніки на основі аналогій. ...
  • Будова електронно-касових апаратів
   ... складається з оперативної та фіскальної пам'яті, які в свою чергу мають програмний та робочий модулі. До робочого модуля оперативної пам'яті заносяться всі суми покупок, які були зареєстровані на ЕККА протягом усього робочого дня, а також суми службових внесень, видачей, анулювань, кількість операторів та кількість отриманих чеків за день. До програмного модуля оперативної пам'яті заносяться такі дані. • Відомості про товар (номер коду, назва, ціна, кількість, номер відділу). • Тип обслуговування. • Пароль касира. • Зовнішній вигляд чека. • Адреса магазину та рекламний текст. Занесені до оперативної пам'яті дані зберігаються протягом 90 днів навіть за умови відключення ЕККА від мережі електроживлення. До робочого модуля фіскальної пам'яті переносяться да...
  • Будова зварювального автомата
   ... по внутрішньому каналі якої проходить електродний дріт. Зварювальний струм, захисний газ і охолодна вода підводяться окремо. У комбінованих шлангах крім електродного дроту в одній оболонці проходять струмопровідний провід, проводи ланцюга керування, захисний газ і охолодна вода. Комбінований гнучкий шланг має велику масу, зварнику важко керувати ім. Сучасні напівавтомати забезпечуються автономними шлангами. Довжина шланга складає не більш 3,5 м. На пальнику знаходиться кнопка включення механізму, що подає. Подача електродного дроту вперед та назад здійснюється переключенням пакетного перемикача. У напівавтоматах для зварювання в захисному газі одночасно з пуском електродвигуна спрацьовує реле для автоматичного включення газового клапана. При цьому починається подача електродного дро...
  • Будова кузовів і кабін автомобіля
   ... завісами 11 і 10т удержуються в піднятому положенні спеціаль­ними запорами 8 у кутах бортів. До рами автомобіля бортова плат­форма кріпиться стрем'янками І і 9. Кабіна вантажного автомобіля (рис. 1., б) капотної конструкції складається з каркаса 75, кришки 13, верхньої 72, задньої 14 і біч­них 16 панелей, між якими зроблено дверні прорізи. В прорізах на завісах навішуються двері. В зачиненому положенні двері удержу­ються за допомогою спеціальних замків. Двері кабіни обладнано опускним склом із склопідйомниками та кватирками. У віконні про­різи кабіни вставлено гнуте скло, яке не відкривається. Всередині кабіни розміщено сидіння водія та органи керування. Сидіння водія може бути двомісним або тримісним, спільним для водія й пасажирів або окремим. У разі роздільної конструкції сидін­...
  • Будова та експлуатація автомобілів. Зварювальні роботи
   ... електродвигун постійного струму зі змішаним униканням обмоток збудження. Вмикання стартера електромагнітне на корпусі стартера встановлено тягове реле живлення обмоток якого здійснюється через додаткове реле вмикання. Це запобігав випадковому вмиканню стартера, коли працює двигун. У корпусі стартера гвинтами закріплено чотири сталевих полюси, на які надіто катушки обмотки збудження. Дві котушки / серієсні /, що паралельно з’єднані між собою, послідовно з'єднано з обмоткою якоря. Під час пуску двигуна через обмотки котушок проходить великий струм тому їх виконано з мідної стрічки. Дві інші котушки / шунтові / між собою з'єднані послідовно й разом умикаються паралельно обмотці якоря. Їхні обмотки розраховано на порівняно невеликий струм, що за­лежить переважно від напруги акумуляторної батареї. ...
  • Будова технічного обслуговування рульового керування автомобіля ГАЗ – 53А
   ... коліс на заданий кут. Керовані колеса повертаються, коли обертається рульове коле­со 3, яке через вал 2 передає обертання рульовій передачі 1. При цьо­му черв'як передачі, що перебуває в зачепленні з сектором, починає переміщувати сектор угору або вниз по своїй нарізці. Вал сектора по­чинає обертатися й відхиляє сошку 9, яку верхнім кінцем насаджено на ту частину вала сектора, що виступає. Відхилення сошки пере­дається поздовжній тязі 8, що переміщується вздовж своєї осі. Поздовжня тяга зв'язана через верхній важіль 7із поворотною цап­фою 4, тому її переміщення спричинює повертання лівої поворотної цапфи. Від неї зусилля повертання через нижні важелі 5 і поперечну тягу 6 передається правій цапфі. Таким чином обидва колеса по­вертаються. Керовані колеса повертаються рульовим керуванням...
  • Будова техобслуговування та ремонт системи запалювання автомобілів
   ... котушки запа­лювання 7, переривника Р, розподільника 77, конденсатора 10, сві­чок запалювання 13, вмикача (замка) запалювання 5, проводів висо­кої 12 і низької 3 напруг. Котушка запалювання слугує для перетворення струму низької напруги (надходить від акумуляторної батареї або генератора) на струм високої напруги. Це підвищувальний трансформатор, первин­ною обмоткою якого проходить переривчастий струм низької напру­ги, а такий самий струм високої напруги виробляється у вторинній обмотці. Коло низької напруги проходить від позитивного затискача акумуляторної батареї (генератора) через вмикач запалювання, до­датковий резистор, первинну обмотку котушки запалювання й кон­такти переривника на масу автомобіля, а потім на мінусовий за­тискач акумуляторної батареї, після якого замикається н...
  • Будова, властивості і способи випробування металів
   ... речовини однаковими будуть і кути між відповідними гранями. У цьому питанні Ломоносов далеко випередив своїх сучасників, він висунув положення, які поділяються наукою і в наш час. Розвиток металознавства нерозривно пов'язаний з іменами П. П. Аносова (1797—1851), який вперше застосував мікроскоп для дослідження структури металів, і Д. К. Чернова (1838—1921), який зробив ряд відкриттів світового значення. Найважливіші з них — дослідження критичних точок сталі (1868) і кристалічної структури литої сталі (1878). П. П. Аносов заклав основи вчення про сталі, розробив наукові принципи виробництва високоякісної сталі. Заслуга П. П. Аносова також у тому, що він розкрив секрет виготовлення старовинними майстрами Сходу булатної сталі, з якої робили клинки. Булатна сталь Аносова славилася в у...
  • Будова, ремонт і експлуатація газорозподільчого механізму
   ... 9, а потім через регулювальний болт 7 з контргайкою 8 — клапану 2, го­ловка якого відходить від сідла /. Під час роботи механізму газорозподілу стержень клапана переміщується, здійснюючи зворотно-поступальні рухи в напрямній втулці 3. На нижньому ходу втулки вільно встановлюється пружина 4, верхній торець якої впирається в картер, а нижній — у тарілку 6, закріплену на конусі стержня клапана сухариками 5. Закриваються клапани під дією пружини в міру то­го, як виступ кулачка виходить з-під штовхача. Більшість сучасних двигунів мають механізм газорозподілу з верхнім розташуванням клапанів, що дає змогу зробити компактну камеру згоряння, забезпечити краще наповнення циліндрів пальною сумішшю, спростити регулювання клапанів і теплових зазорів. ...
  • Будова, технічне обслуговування та ремонт гальм ГАЗ 53а
   ... поверхні. До гальмівної системи входять: розділювач, з’єднувальні трубопроводи і шланги, колісні гальмівні циліндри, головний гальмівний циліндр з резервуаром для гальмівної рідини, гальмівна педаль, установлена в кабіні автомобіля, підсилювач. Робить гальмівна система з гідравлічний приводом так. При на тисканні га гальмівну педаль рідина з головного гальмівного циліндра по трубопроводам через гідровакуумний підсилювач і розділюівач під тиском поступає до робочих гальмівних циліндрів, де діє на поршні, а вони на гальмівні колодки, які прижимаються до гальмівних барабанів, що обертаються. Між ними виникає тертя і автомобіль зупиняється. Щоб продовжити рух, необхідно відпустити гальмівну педаль. При цьому під дією стяжних пружин рідина повертається в головний гальмівний циліндр і його р...
  • Вади будови деревини
   ... бути в усіх порід. Тангенціальний нахил волокон пов’язаний із спіральним розміщенням волокон у ростучому дереві. В круглих лісоматеріалах ця вада добре виявляється на бічній поверх­ні - по гвинтоподібних тріщинах кори на поверхні. В більшості випадків таке розміщення для окремих порід може бути спадковим. Наприклад, для капітана кінського характерне розміщення знизу вверх направо, для інших порід - може бути протилежним. З віком ця вада посилюється і на периферії стовбура буває сильніше розвинена, ніж у центрі. Радіальний нахил волокон часто називають штучним у зв’язку s тим, що він спостерігається лише в пиломатеріалах та деталях. Отримуємо радіал...
  • Вали і осі, їх опори
   ... 19. Основні типи підшипників кочення і їхні матеріали. 20. Види руйнування підшипників кочення. 21. Розрахунок (підбір) підшипників кочення на довговічність. 22. Послідовність розрахунку (підбору) підшипників кочення на довговічність. 23. Розрахунок (підбір) підшипників кочення при статичній напрузі. 24. Особливості конструювання підшипникових вузлів. 25. Змазування підшипників кочення. ККД. Ущільнювальні пристрої. 26. Монтаж і демонтаж підшипників. 1. Загальні відомості про вали і осі Зубчасті колеса, шківи, зірочки й інші обертові деталі машин установлюють на валах або осях. Вал призначений для підтримки сидячих на ньому деталей і для передачі обертаючого моменту. При роботі вал випробує вигин і крутіння, а в окремих випадках додатково...
  • Ведучі мости автомобіля
   ... моменту на колеса. Механізми моста збільшують передаваний момент і розподіляють його на колеса відповідно до умов контакту кожного колеса з доро­гою. Під час передавання крутного моменту картер моста наванта­жується реактивним моментом, який намагається повернути його проти напряму обертання коліс. Від такого повороту міст утримуєть­ся підвіскою або її напрямними елементами. Підвіска передає на картер моста також вертикальні, горизонтальні й бокові зусилля, що виникають під час руху автомобіля. Механізми переднього ведучого моста відрізняються від механіз­мів заднього ведучого моста складнішим приводом до коліс. На ван­тажних автомобілях півосі до кожного колеса роблять розрізними й з'єднують одним карданним шарніром однакових кутових швид­костей. На передньоприводних легкових автомобілях п...
  • Велосипеди та самокати та їх поява у 19 ст.
   ... Генрі Сіврак, що отримав у 1817 році дозвіл на імпорт чотириколісних екіпажів. В 1812 році, німецький винахідник барон Карл фон Драйс з Карлсруе створив перший самокат, який він назвав «машиною для ходіння». Самокат було обладнано сідлом і кермом. Винахід Драйса назвали на його честь дрезиною, і слово «дрезина» і до сьогодні лишилось в українській мові. В 1839—1840 шотландський коваль Кіркпатрик Макміллан удосконалив винахід Драйса, додавши педалі. Виходить, Макміллан і створив перший велосипед. Педалі штовхали заднє колесо, з яким вони були з'єднані металічними стержнями. Переднє колесо поверталось кермом, велосипедист сидів між переднім і заднім колесом. Велосипед Макміллана випередив свій час. В 1845 році англієць Р. У. Томпсон запатентував надувну шину, але його винахід бул...
  • Вентиляція виробничих приміщень
   ... “Про охорону праці”, “Про охорону здоров'я”, “Про пожежну безпеку”, “Про використання ядерної енергії та радіаційного захисту”, “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”, Кодексом законів про працю України тощо. Статтею 21 Конституції України передбачено, що держава дбає про поліпшення умов і охорону праці, її наукову організацію, про скорочення, а надалі і повне витіснення важкої фізичної праці на основі комплексної механізації і автоматизації виробничих процесів у всіх галузях народного господарства. Охорона праці - це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці (Закон України “Про охоро...
  • Верстати для свердління деревини
   ... (в торець деталі з рухом подачі вздовж волокон) і поперечне (в плазі деталі з рухом подачі перпендикулярно волокнам). Конструкція свердла повинна найкращим чином відповідати особливостям процесу різання. Найбільш розповсюджені гвинтові свердла. Хвостовик свердла слугує для консольного закріплення в патроні. Робоча частина оснащена двома гвинтовими канавками 1 (мал. 175). Бокові поверхні свердла 3 прошліфовані на невелику глибину, а вздовж робочих кромок залишені вузькі стрічки 2; діаметр свердла визначається відстанню між двома стрічками. Канавки призначені для виводу стружки із зони різання, тому поверхня канавок повинна бути по можливості більш гладкою, щоб зменшити силу тертя стружки. В торцевій частині свердла в процесі заточки формуються ріжучі елементи, форма яких залежить від призначення...
  • Вибір деревини для виготовлення виробів з дерева, конструювання з деревини
   ... одиницями. У вироби входять деталі, інші складальні одиниці і покупні вироби, тобто не виготовлені на даному підприємстві, а одержувані в готовому виді, крім тих, котрі надходять у порядку кооперування. До покупного відноситься, наприклад, фурнітура для столярно-меблевих виробів. Комплекси – це два і більш специфікованих вироби, не з'єднаних на підприємстві-виготовлювачі складальними операціями, але призначених для виконання взаємозалежних експлуатаційних функцій. До комплексів відносяться набори і гарнітури меблів. Комплекти – це два і більш вироби, не з'єднані на підприємстві-виготовлювачі складальними операціями і представляються набором виробів, що мають призначення допоміжного характеру. Комплектом, наприклад, може бути набір інструмента, що поставляється підприємс...
  • Виготовлення віконних блоків
   ... розвиток одержують дерев'яні клеєні конструкції, використання яких доцільно у всіх видах будівництва й у першу чергу в сільськогосподарських будівлях у виді арок, прогонів, а також при спорудженні підприємств із хімічно агресивним середовищем. Застосування клеєних конструкцій дозволяє використовувати маломірні відходи деревини шляхом їхнього склеювання в елементи будівельних конструкцій. При використанні деревини в будівництві потрібно забезпечити раціональне використання її шляхом правильного розкрою і максимального використання відходів. Перебудова керування народним господарством передбачає надання підприємствам і організаціям більш повне і самостійне рішення питань виробництва, перехід на самофінансування і госпрозрахунок, випуск більш якісної і рентабельної продукції. Уведений з 1 січ...
  • Виготовлення віконного блоку
   ... конструкцій дозволяє використовувати маломірні відходи деревини шляхом їхнього склеювання в елементи будівельних конструкцій. При використанні деревини в будівництві потрібно забезпечити раціональне використання її шляхом правильного розкрою і максимального використання відходів. В даний час при виконанні столярно-будівельних робіт застосовується ручний механізований інструмент, розроблені і впроваджені для кожного виду робіт нормокомплекти машин і інструментів, а також комплекти прогресивного інструмента для основних професій будівельного виробництва, розташовувані в ручній валізці для столяра будівельного, тесляра, паркетника і ін. Столярно-будівельні деталі і вироби виготовляють на деревообробних підприємствах потоковим способом із застосуванням напівавтоматичних і автоматичних...
  • Виготовлення дверного блоку
   ... Застосування клеєних конструкцій дозволяє використовувати маломірні відходи деревини шляхом їх склеювання в елементи будівельних конструкцій. В наш час при виконанні столярнобудівельних робіт застосовують ручний механізований інструмент, який був створений спеціально для кожного виду робіт. Сучасний інструмент сьогодні дуже урізноманітнений. Інвентар може поміститися в ручному чемаданчику для столяра будівельника, тесляра, паркетника і інших будівельних робіт. Столярно-будівельні деталі і вироби виготовляють на деревообробних підприємствах поточним способом із застосуванням напівавтоматичних і автоматичних ліній. На будівельній площадки столярні вироби, фрезеровальні деталі, елементи паркетних підлог, ферми, напівферми, балки поступають в готовому вигляді. Віконні і дверні блоки на будівництв...
  • Виготовлення тумбочки під телевізор
   ... для виготовлення меблів створено на деревообробних підприємствах високомеханізовані лінії. В кожній країні на меблеве виробництво звернена особлива увага. Адже меблі – обличчя країни. Незважаючи на низький рівень розвитку економіки, поставлено вимоги до збільшення виробництва меблів та поліпшення технології їх виготовлення. Підвищення продуктивності праці та технологічного рівня виробництва, більш ефективного використання виробничих потужностей і основних фондів. Ці заходи передбачають здійснення на основі реконструкцій діючих і будівництва нових підприємств, на яких на яких удосконалюється технологія виготовлення окремих деталей і виробів, модернізується технологічні процеси, розвиваються нові форми організації праці. На підприємствах використовується високопродуктивні деревообробні верс...
  • Виготовлення чоловічого костюму та головного убору
   ... обладнання. 19-22 5. Технологічна частина. 23 5.1 Специфікація деталей крою. 24-25 5.2 Послідовність виготовлення виробу. 26-31 6. Охорона праці. 32-34 7. Література. 35-36 Вибір і обґрунтування моделі Обґрунтування моделі Одяг у нашому житті відіграє дуже велику роль. А особливо для чоловіків, зовнішній вигляд стоїть не на останньому м...
  • Види верстатних ліній та класифікація їх
   ... напівавтоматичною. Верстатна лінія, на якій всі верстати, що розміщені в порядку послідовності операцій технологічного процесу, взаємно зв'язані між собою транспортними засобами і працюють автоматично (без втручання людини), називається автоматичною лінією. Робітник тільки пускає, зупиняє і налагоджує лінію, а також стежить за її роботою. Залежно від форми потоку верстатні лінії поділяються на по-гтійнопоточні і зміннопоточні. Постійнопоточні лінії призначені для оброботки деталей однакової форми і розмірів. Вони високопродуктивні, тому що не вимагають переналагодження. У роботі їх беруть участь всі механізми, з яких складається лінія. Зміннопоточні лінії призначені для обробки різних, але однорідних деталей (наприклад, бруски різних розмірів). Ці лінії більш універсальні,...
  • Види транспортних операцій і їх характеристика
   ... і складають єдину транспортну систему, що об'єднує операції, пов'язані з виробництвом і обігом продукції. Продукцією транспорту являється безпосередньо сам процес переміщення товарів від виробника до споживача. В цьому й полягає суть транспортних послуг. Вони - основна пов'язуюча ланка між продавцем і покупцем. Транспортні послуги, як і всяка послуга, має свої особливості. 1. Транспорт не виробляє нового товару чи продукту, але саме дякуючи їх переміщенню з одного місця в інше забезпечується продовження процесу виробництва та обігу, має місце кінцеве споживання вироблених товарів. Переміщення товарів, продукції з місця виробництва до місця споживання і являється тою споживчою вартістю, яку створює транспорт, його транспортні послуги. 2. Дія транспортних послуг виражається в такому...
  • Види форсунок
   ... що надходить у форсунку. У робо­чому положенні трубка міцно затискується гвинтом 4. На цьому ж кінці трубки розміщується штуцер 7, до якого, монтуючи шту­катурний агрегат, приєднують повітряний шланг. Матеріальний шланг приєднують до штуцера 8, що розміщується в нижній частині корпуса форсунки. Під час роботи агрегату розчин по матеріальному шлангу надходить всередину форсунки. Струмінь повітря, що виходить з повітряної трубки, розбризкує розчин і викидає його через вихідний отвір форсунки на поверхню. Положенням повітряної трубки відносно вихідного отвору форсунки регулюють товщи­ну штукатурного шару на поверхні. Якщо повітряну трубку на­ближати до вихідного отвору форсунки, то конус факела розширюється, розчин більше подрібнюється і покриває більшу площу, але створюється штукатурний шар ме...
  • Видобуток нафти із Вигода - Витвицького родовища (Івано-Франківська обл.)
   ... У технологічній схемі розраховано три варіанти розробки родовища : розробка родовища на режимі виснаження при наяв­ності 20 видобувних свердловин (у тому числі 18 проектних), розташованих по 600 - метровій сітці та два варіанти розробки родовища із заводненням— з розташуванням свердловин по 600 - метровій сітці (додаткове буріння 13 видобувних і 5 нагнітальних свердловин — варіант 2), та по - 700 метровій сітці (додаткове буріння 8 видобувних та 4 нагнітальних свердловин — варіант 3) . При цьому буріння свердловин проектується лише на Кропив­ницькому блоці . Площа Південно - Долинського блоку забудована, тому буріння свердловин тут не проектувалось . Враховуючи, що геологічна будова родовища недостатньо вивчена, для впровадження було рекомендовано і затверджено ТЕР АТ"Укрнафта&qu...
  • Визначення термінів ремонту ізоляційних покриттів трубопроводів
   ... років— 15% і до 5 років—0,5%. Важливе народногосподарське значення визначення економічно доцільного часу ремонту покриття на діючих трубопроводах пояснюється не тільки зростаючими об'ємами ремонтних робіт у міру старіння ізоляції, але і значними витратами на їх ремонт. Технологія ремонту покриття з частковою або повною її заміною на ділянці трубопроводу передбачає виконання робіт, загальна вартість яких в 1,8—2,5 раз перевищує витрати на первинне нанесення ізоляції. Крім того, ремонт покриття проводять тільки на ділянках, де спостерігається підвищена витрата електроенергії або корозійні пошкодження трубопроводу. Це, у свою чергу, вимагає виконання робіт по заварці каверн, накладанню латок, частковій заміні труб, тому при капітальному ремонті покриття одночасно ремонтують і трубопр...
  • Виконання вертикальних, горизонтальних і стельових швів
   ... у нижнім положенні. Вертикальне зварювання в напрямку зверху вниз можливий електродами, що дають тонкий шар шлаку. У цьому випадку метал у зварювальній ванні твердіє швидше і стікання його практично не відбувається. Для вертикального зварювання зверху вниз застосовують електроди з целюлозним, пластмасовим покриттям органічного виду (ОЗС-9, АНО-9, ВСЦ-2, ВСЦ-3 і ін.). Продуктивність зварювання зверху униз вище продуктивності зварювання знизу нагору. Вертикальні шви також зручно виконувати електродами з обпиранням покриття на крайки, що зварюються. Горизонтальні і стельові шви виконувати складніше, ніж вертикальні (мал. 32). При виконанні горизонтальних швів на верхньому листі часто утворяться підрізи, а при зварюванні в стельовому положенні повний провар кореня шва утруднений. В обох випадка...
  • Виконання горизонтальних і вертикальних швів
   ... основного металу. Звичайно, уміння підтримувати оптимальну довжину дуги приходить з досвідом, але завжди оптимальне положення електроду, його відстань від крайки поверхні, яка зварюється, повинна дорівнювати 0,5—1,1 діаметру застосовуваного електрода. Положення електроду, прямо залежить від виду і діаметра електрода, товщини металу, який зварюється, від товщини покриття самого зварювального дроту. У принципі зварювання можна вести зліва на право, справа на ліво, від себе і до себе. Незалежно від напрямку зварювання електрод повинен бути нахилений до осі шва так, щоб основний метал проплавлявся на найбільшу глибину і щоб правильно формувався шов. Оптимальний кут нахилу електрода для одержання щільного і гладкого шва — 15° убік ведення шва. Рух електроду відбувається в трьох основних ...
  • Виконання орнаменту в квадраті
   ... бритва). Він виготовляється зі сталі доброї якості. Цю техніку сміливо можна виконувати в школі на уроках ДПМ. Цією технікою можна виконувати таблички для кабінетів, різні портретні декоративні композиції, орнамент в квадраті, в смужці, рамки і т. д. Декілька орнаментів в квадраті, “Кабінет композиції”, “Кабінет МТН”, декоративний портрет знаходиться в додатках. Табличка “Кабінет композиції” і композиція в квадраті (Ружка) виконані мною на літній практиці на 2 курсі. А також фотографії столика. Мета: - навчальна: формувати в учнів поняття про техніку інтарсія та маркетрі, ознайомити з готовими роботами виконаних технікою інтарсія, навчити учнів виконувати нескладні декоративні композиції. - розвиваюча : розвивати процес зорового сприймання, чіткості, окоміру, ...
  • Використання верстатів на уроках праці
   ... переважної більшості сформувалися життєві уявлення про машину, механізм, деталь. Це свідчить про те, що саме життя ставить вимогу ознайомити учнів з елементами машинознавства і що учні підготовлені до засвоєння цих елементів на науковій основі. 2 Розкриття переваг машинної праці порівняно з ручною. Навчальною програмою приділено більше уваги вивченню обробки матеріалів у ручну, ніж вивченню обробки матеріалів на верстатах. Щоб в учнів не склалося хибне уявлення, що ручна обробка матеріалів переважає в умовах сучасного промислового виробництва, вчитель праці розкриває їм переваги машинної праці, її роль у народному господарстві. Для цього обробку матеріалів уручну порівнює з обробкою на верстатах за такими показниками, які зрозуміло й переконливо покажуть переваги верстатної обробки....
  • Використання і ремонт муфт
   ... дуже швидко. Сама людина розвивалась не меньше двох мільйонів років, а вся історія машин складається тільки в два з половиною тисячоліття. Можливо, першою машиною в сучасному розумінні, був водяний млин, не що інше, як перетворення енергії водяного потока в енергію обертання. Перші млини з"явилися на гірських річках і швидко розповсюдились всюди, де можна було зробити перепону води. Іншими галузями діяльності людини, в результаті якої виникли машини, було будівництво і водозабеспечення. З"являються пристосування для підйому і переміщення вантажів, принцип дії яких залишився в сучасних вантажопідйомних пристроях і машинах. Важко визначити час винаходу тих чи інших машин, можливо, що вони винаходились неодноразово. З"явилися машини, які можна назвати пневматични...
  • Випробовувальні лабораторії та вимоги до них
   ... Незалежна випробувальна лабораторія повинна мати юридичний статус, організаційну структуру, адміністративну підпорядкованість, фінансовий стан та систему оплати співробітників, що забезпечують необхідну певність у тому, що вона визнається об'єктивною та незалежною від розробників, виробників та споживачів з усіх питань оцінювання показників, що підтверджується при сертифікації конкретної продукції. Технічну компетентність випробувальної лабораторії характеризують: — організація та управління лабораторією; — персонал лабораторії; — приміщення та навколишнє середовище; — випробувальне обладнання та засоби вимірювання, методи випробувань та процедури; — система забезпечення якості; — організація роботи з виробами та продукцією, що випробовується. До них ставляться такі...
  • Випробування, дослідження та перевірка геодезичних приладів
   ... роботу з ним; · теодоліт повинен мати якісну оптичну систему: чисті поля зору зо­рової труби і відлікового мікроскопа. 2. Перевірку працездатності теодоліта виконують випробуванням, звертаючи увагу на: · працездатність замків, які фіксують прилад у футлярі; · працездатність установочних пристроїв, плавність обертання всіх рухомих елементів приладу. Виводять навідні гвинти лімба, алідади та вертикального круга у се­реднє положення. У відповідності з принципом вимірювання горизонтального кута конс­трукція теодоліта повинна задовольняти таким геометричним умовам: · вісь установочного циліндричного рівня LL (рис. 1) повинна бути перпендикулярною до осі обертання теодоліта ZZ; · візирна вісь зорової труби VV повинна бути перпендикулярною до горизонтальної осі HH теодоліта...
  • Виріб і його елементи
   ... Якщо підприємства (об'єднання) виготовляють вироби тільки для власних потреб, то ці вироби є виробами допоміжного виробництва. Верстат, електродвигун, підшипник, а також калібр, виготовлені на інструментальному заводі для інших підприємств чи для контролю своїх виробів, є прикладами виробів основного виробництва. Калібр же виготовлений в інструментальному цеху машинобудівного заводу для потреб одного з цехів цього заводу, відноситься до виробів допоміжного виробництва. 2. Структура виробів У залежності від наявності чи відсутності в них складових частин вироби підрозділяються наступним чином: 1. Деталь — це виріб (складова частина виробу), виготовлений з однорідного по найменуванню і марці матеріалу. Характерна ознака деталі — відсутність у ній роз’є...
  • Виробництво гнутих і гнутоклеєних деталей
   ... і на півторцях. Технологічний процес гнуття значно складніший і потребує спеціального устаткування. Проте при гнутті не тільки зберігається, а й підвищується міцність деталей. Весь процес обробки гнутих деталей такий же, як і прямолінійних. При згинанні брускових деталей волокна, розміщені ближче до зовнішньої частини бруска, розтягуються і стають довшими, а волокна, розміщені ближче до внутрішнього боку, стискуються в поздовжньому напрямку — маємо усадку. На межі між розтягнутими волокнами проходить нейтральний шар, волокна якого не піддаються ні розтягуванню, ні стискуванню. Деформації розтягу і стиску залежать від товщини бруска і радіуса згину. Якщо взяти брусок прямокутного перерізу, що вигнутий по дузі кола, в якому деформації прямо пропорційні напруженням, а нейтрал...
  • Виробництво паперу
   ... змішується з водою, утворити паперову масу, що наноситься на що рухається сетчатою стрічку. Для прискорення сушіння використовуються спеціальні насоси. Далі за допомогою різних валиків на папір наносяться водяні знаки, він остаточно висушується і каландрируется (їй додають гладкість). Паперу можуть додати і додаткове мінеральне покриття. Виходить крейдований папір, на якій друкують багатобарвні видання: журнали, художні альбоми. Крейдований папір буває двох видів: глянсової і матовий. Перша має високі показники білизни і глянцю, що утрудняють читання тексту через відблиски. Тому на ній краще друкувати акциденцію, а для журнальної продукції переважніше вибрати матовий папір. Однак багато видавців заощаджують на очах читачів, здобуваючи більш дешевий глянсовий папір. У таких випадках рекомендує...
  • Виробництво чавуну і сталі
   ... з доменного процесу, у ході якого з руди виходить чавун, і сталеплавильного переділу, що приводить до зменшення в металі кількості вуглецю й інших домішок. Сучасний високий рівень металургійного виробництва заснований на теоретичних дослідженнях і відкриттях, зроблених у різних країнах, і на багатому практичному досвіді. Чимала частка в цьому процесі належить росіянином ученим. Наприклад, російські вчені першими широко застосували природний газ для доменної плавки. 2. Виробництво чавуну 2.1. Вихідні матеріали Залізні руди. Головний вихідний матеріал для виробництва чавуна в доменних печах – залізні руди. До них відносять гірські породи, що м...
  • Виробництво чорних і кольорових металів
   ... руди. Для виробництва чавуну використовують червоний залізняк (Fе2О3, вміст заліза 50-65 %, колір червоний), бурий залізняк Fе2О5 · nН2О, вміст заліза 30-55 %, темно-бурий), магнітний залізняк (Fе3О4, вміст заліза 50-70 %, колір червоний) і шпатовий залізняк (Fе4СО3, вміст заліза 30-42 %, колір світло-сірий). Залізні руди містять також інші метали (хром, нікель, ванадій, кобальт, титан, мідь, марганець, кремній та ін.), але у малій кількості (1-2 %). Паливо. Основним паливом для виплавляння чавуну є кам'яновугільний кокс. У наш час заради економії коксу вдувають у доменну піч природний газ, мазут і вугільний пил. Флюси. В усіх залізних рудах, а також і золі, від коксу міститься надлишок кремнезему та глинозему. При добавлянні флюсу (вапняку – СаСО3) утворюються шлаки, здатні вивод...
  • Виробничий і технологічний процеси
   ... процесів Класифікація виробничих процесів може проводитись з різних точок зору. З точки зору системного підходу класифікацію проводять за складовими моделі виробничого процесу. Наприклад, відрізняють виробничі процеси: 1. за видом об’єкта: o виробничий процес по переробці матерії (матеріальне виробництво); o переробка енергії; o переробка інформації; 2. за використанням явищ в перетвореннях об’єкта: o фізичні явища; o механічні; o електричні; o теплові; o хімічні; o біологічні; o комбіновані. 3. за робочими діями над об’єктом: o транспортування; o сортування; o подрібнення o обробка; o складання; 4. за характером протікання процесу: o неперервний; o дискретний. 5. за способом керування та регулюва...
  • Висушування лакофарбових покриттів
   ... Проте різке підвищення температури може негативно вплинути на якість покриття. Температуру треба підвищувати послідовно залежно від застосовуваних лакофарбових матеріалів. Висушування лакофарбових покриттів можна здійснювати такими способами: конвекційним, терморадіаційним, фотохімічним та способом акумулювання тепла на поверхні деревини. При конвекційному способі висушування (випаровування розчинників) відбувається найінтенсивніше з верхніх шарів (Рис. 1), що сприяє утворенню на поверхні покриття плівки, яка гальмує вихід парів з нижньої її частини. З прискоренням процесу висушування в покритті утворюються бульбашки з парів розчинника. Для усунення цього дефекту висушування ведуть сту-пеневим режимом, тобто сушильну камеру розмежовують на зони. Температура в першій зоні має бути 20 .25 °С, у ...
  • Витягування прямолінійних архітектурних деталей будівлі шаблонами. дефекти штукатурки
   ... прямолінійних архітектурних деталей будівлі шаблонами. дефекти штукатурки" title="Витягування прямолінійних архітектурних деталей будівлі шаблонами. дефекти штукатурки" width=116 height=184 src="refimages/image001.jpg"> Рис. 1. Профілі внутрішніх витягнутих архітектурних деталей: а — карниза; б — плінтуса Послідовність операцій, які слід виконати при влаштуванні витягнутої архітектурної деталі, ми прослідкуємо на прикладі виконання внутрішнього карниза. Кожен карниз характеризується певною висотою і величиною виносу. Винос — це розмір, який показує, наскільки карниз буде виступати із площини стіни. Розміри карниза вибирають залежно від висоти і площі приміщення. Карнизи більших розмірів виконують у великих громадських приміщеннях, менши...
  • Віконні блоки
   ... що обгороджують, і споруджень, ферм, арок, балок, прогонів, крокв, стійок, панелей, лаг, підлог, вікон, двері ін. Великий розвиток одержують дерев'яні клеєні конструкції, використання яких доцільно у всіх видах будівництва й у першу чергу в сільськогосподарських будівлях у виді арок, прогонів, а також при спорудженні підприємств із хімічно агресивним середовищем. Застосування клеєних конструкцій дозволяє використовувати маломірні відходи деревини шляхом їхнього склеювання в елементи будівельних конструкцій. При використанні деревини в будівництві потрібно забезпечити раціональне використання її шляхом правильного розкрою і максимального використання відходів. XXVII з'їздом КПРС, січневим і червневої (1987 р.) Пленумами ЦК КПРС намічено провести корінну перебудову керування народним ...
  • Віконні та дверні блоки. Різновиди, конструкції, технічні умови
   ... (рам) визначається світлотех­нічними нормами. Світлова площа має становити від 1/5 до 1/8 площі підлоги приміщення. Досить істотне значення мають правильно підібрані віддалі між рама­ми. У рамах без наплаву і з наплавом, встановлених в окремі коробки і які відчиняються всередину приміщення, віддаль між ними встановлюється від 95 мм. У спарених віконних рамах віддаль між склом має бути 54 мм. Стулки бувають з наплавом, тобто напуском на бруски коробки, який утворює більш щільний притул і закриває щілини, утворені між стулкою і коробкою. Наплав роблять у внутрішніх або в обох рамах. Для віконних рам із наплавом розміри внутрішньої рами роблять біль­шими, ніж зовнішньої приблизно на 75 .100 мм, а без наплаву приблизно на 50 мм. Різницю між розмірами внутрішніх і зовнішніх рам називають...
  • Властивості металів
   ... , Н/мм2 або МПа   Деформація – це зміна форми й розмірів деталей під дією прикладених сил. В процесі деформування матеріалу можна послідовно спостерігати: пружну деформацію, пластичну деформацію, руйнування. Якщо після зняття навантаження здеформована деталь повертається до своєї попередньої форми і розмірів, то таку деформацію визначають як пружну. При підвищенні навантаження деталь деформується пластично або руйнується, тобто змінює свою форму і розміри остаточно. Здатність матеріалу під дією зовнішніх зусиль змінювати свою форму і розміри та при цьому не руйнуватись, а зберігати змін...
  • Влаштування полівінілацетатних та полімерцементних мастикових підлог. вимоги до мастикових підлог і їх остаточне опорядження та дефекти покриття
   ... КУ-001А (або пилососів інших марок) знімають пил. Очищену основу ґрунтують полівінілацетатною грунтов­кою. Для приготування грунтовки 50%-ну пластифіковану полівінілацетатну дисперсію розводять водою у співвідношенні 1:4 (дисперсія : вода). Ґрунтувальну суміш наносять щітками, а при великих обсягах робіт — за допомогою фарбувальних або шпаклювальних агрегатів. Після висихання шару грунтовки (через 3—4 год) основу в окремих місцях підмазують або шпаклюють повністю. Для підмазування і шпаклювання поверхні застосовують полімер­цементну шпаклівку, приготовлену на полівінілацетатній дис­персії. Полімерцементна шпаклівка (масових частин) Полівінілацетатна дисперсія . 1 Портландцемент М-400 . 1 Пісок кварцевий або маршаліт ...
  • Вступ до матеріалознавства. Конструкційні та інструментальні матеріали
   ... щільно упакована (г.щ.у.). У системі о.ц.к. кристалізуються, наприклад, Cr, Mo, W, V; у системі г.ц.к. - Ni, А1, Сu, Рb; у системі г.щ.у. - Be, Cd, Zn, Mg і ін. 2. Поліморфізм металів У деяких металів при нагріванні відбуваються зміни в будові кристалічної решітки. Існування того самого металу в різних кристалічних формах (модифікаціях) називається поліморфізмом, а перехід з однієї модифікації в другу - поліморфним перетворенням. Окремі модифікації металів позначають літерами грецького алфавіту: a, b, g, d і т.д. Наприклад, залізо при кімнатній температурі володіє о.ц.к. решіткою; цю модифікацію називають a-залізом. При нагріванні до 768 °С a- залізо втрачає магнітні властивості, кристалічні гратки при цьому не змінюється. При 911°С о.ц.к. решітка в залізі перетворюється в г.ц.к.; заліз...
  • Вступ до технологій термічної обробки матеріалів
   ... фізичні, хімічні, технологічні, експлуатаційні властивості металів. Всі деталі машин в процесі експлуатації зазнають впливу зовнішніх навантажень (сил), в результаті чого у них виникають напруження і деформації. Тому механічні властивості – найважливіші властивості будь–якого конструкційного матеріалу. Напруженням називається величина, яка чисельно дорівнює силі P, що припадає на одиницю площі поперечного перерізу матеріалу F. Напруження позначається грецькою літерою і визначається за формулою: ...
  • Вугілля і продукти його переробки. Вуглеводнева сировина й охорона довкілля
   ... близько 500. Перегонкою і хімічною обробкою кам’яновугільної смоли добувають ароматичні вуглеводні: толуол, нафталін, феноли, інші цінні речовини. Кам’яновугільна смола і коксовий газ перероблюються на коксохімічних заводах. У розвитку синтетичної органічної хімії кам’яновугільна смола відіграла особливу роль. Як джерело хімічних сполук кам’яне вугілля почало використовуватись раніше, ніж нафта і природний газ. На основі продуктів, виділених із кам’яновугільної смоли, виникли цілі галузі хімічної промисловості – виробництво синтетичних барвників, лікарських препаратів, засобів захисту рослин, вибухових речовин тощо. Кам’яновугільна смола виявилась доступною сировиною для виробництва всіх цих продуктів, що уможливило їх багатотоннажне виробництво. Отже, кам’яне вугілля – цінна хім...
  • Газове і дугове зварювання чавунів
   ... (ДСТ 1412-79) має в зламі сріблистий колір, що пояснюється змістом частини вуглецю у виді пластинчастого графіту і частини вуглецю в хімічно зв'язаному стані у виді перліту. Ковкий чавун одержують з білого спеціальною термічною обробкою для підвищення пластичних властивостей у порівнянні з властивостями сірого чавуна. Високоміцний чавун (ДСТ 7293 - 79) містить графіт кулястої форми, одержуваний у результаті додавання в сплав деяких елементів (магній, церій і ін.) і продування через рідкий чавун азоту. Марки чавунів позначаються: СЧ 10 (сірий чавун з межею міцності при розтяганні 100 Мпа і при вигині 280 Мпа); КЧ 30 — 6 (ковкий чавун з межею міцності при розтяганні не менш 300 Мпа і відносним подовженням не менш 6 %); ВЧ 38-17 (високоміцний чавун з межею міцності при розтяганні ...
  • Газорозподілювальний механізм
   ... 9, а потім через регулювальний болт 7 з контргайкою 8 — клапану 2, го­ловка якого відходить від сідла /. Під час роботи механізму газорозподілу стержень клапана переміщується, здійснюючи зворотно-поступальні рухи в напрямній втулці 3. На нижньому ходу втулки вільно встановлюється пружина 4, верхній торець якої впирається в картер, а нижній — у тарілку 6, закріплену на конусі стержня клапана сухариками 5. Закриваються клапани під дією пружини в міру то­го, як виступ кулачка виходить з-під штовхача. Більшість сучасних двигунів мають механізм газорозподілу з верхнім розташуванням клапанів, що дає змогу зробити компактну камеру згоряння, забезпечити краще наповнення циліндрів пальною сумішшю, спростити регулювання клапанів і теплових зазорів. ...
  • Гальмова система
   ... систем, що за призначенням поділя­ються на: • робочу; • запасну; • стоянкову; • допоміжну. Робоча гальмова система використовується в усіх режи­мах руху автомобіля для зниження його швидкості до повної зупин­ки. Вона приводиться в дію зусиллям ноги водія, що прикладається до педалі ножного гальма. Ефективність дії робочої гальмової систе­ми найбільша порівняно з іншими типами гальмових систем. Запасна гальмова система призначається для зупинки автомобіля в разі відмови робочої гальмової системи. Вона справляє меншу гальмівну дію на автомобіль, ніж робоча система. Функції за­пасної системи може виконувати справна частина робочої гальмової системи (найчастіше) або стоянкова система. Стоянкова гальмова система призначається для утри­мування зупиненого автомобіля на місці, щоб не допу...
  • Гальмова система автомобіля
   ... систем, що за призначенням поділя­ються на: • робочу; • запасну; • стоянкову; • допоміжну. Робоча гальмова система використовується в усіх режи­мах руху автомобіля для зниження його швидкості до повної зупин­ки. Вона приводиться в дію зусиллям ноги водія, що прикладається до педалі ножного гальма. Ефективність дії робочої гальмової систе­ми найбільша порівняно з іншими типами гальмових систем. Запасна гальмова система призначається для зупинки автомобіля в разі відмови робочої гальмової системи. Вона справляє меншу гальмівну дію на автомобіль, ніж робоча система. Функції за­пасної системи може виконувати справна частина робочої гальмової системи (найчастіше) або стоянкова система. Стоянкова гальмова система призначається для утри­мування зупиненого автомобіля на місці, щоб не допу...
  • Генератор змінного струму, відцентрований регулятор випередження запалювання
   ... обмотка збудження живиться струмом від акумуляторної батареї, а потім від випрямляча і створює сильне намагнічення полюсних наконечників ротора. Випрямляч струму РС310. Шайби увімкнуті за трифазною схемою і розподілені на шість плечей, в кожному плечі паралельно з’єднано по дві шайби. Шайби за допомогою латунних шийок і провідників підключені до п’яти вивідних затискачів. Два масивні затискачі мають знаки «+» і «-» до них підключаються провідники зовнішнього кола випрямляча. Три малі затискачі з’єднуються і затискачами обмотки статора генератора. Селен є напівпровідниковим і містить дуже малу кількість вільних електронів. Провідний шар має добрий напівпровідник і має велику кількість вільних електронів. При роботі генератора до селену і покривного складу амомінія змішаного струму. ...
  • Генератор, система запалювання, контрольно-вимірювальні прилади
   ... тобто одні кінці трьох груп з'єднані між собою, а інші – виводяться в коло. Ротор складається з вала, обмотки збудження і шести пар полюсів та, що створюють магнітне поле. На валу ротора встановлено два контактних кільця, через які в обмотку збудження подається електричний струм. По контактних кільцях ковзають щітки. Ротор обертається в шарикових підшипниках, установлених у кришках і статора. Всередині задньої кришки генератора вміщено випрямний блок, що складається з шести кремнієвих діодів. Генератор кріпиться до двигуна за допомогою нижнього крон­штейна та верхньої натяжної планки з лівого («Москвич») або з пра­вого (ВАЗ, ГАЗ-24) боку. На автомобілі ЗАЗ генератор установлюєть­ся в розточці напрямного апарата вентилятора й закріплюється в ньому трьома болтами. Працює генератор...
  • Геометричне креслення
   ... прямих, паралельних заданій лінії. Побудова перпендикулярних прямих. Прямі лінії, що лежать в одній площині та розташовані одна до одної під прямим кутом, називаються взаємно перпендикулярними. Під час побудови перпендикулярних прямих за допомогою лінійки та косинця останній гіпотенузою прикладають до лінійки, а катетом – до лінії АВ. Не змінюючи положення лінійки, косинець приставляють до неї меншим катетом. Через точку С проводять лінію А1В1, яка буде перпендикулярна до лінії АВ. Поділ відрізка прямої на дві рівні частини. З кінців відрізка АВ описують одним і тим самим радіусом дві допоміжні дуги. Через точки С та D перетину дуг проводять допоміжну пряму, що перетинає пряму АВ в точці Е. Остання ділить задану пряму АВ на дві рівні частини АЕ та ЕВ. Поділ відрізка прямої на чоти...
  • Деревообробка – 2001 у світлі статистики. Лакофарбові матеріали нового покоління для вікон і зовнішніх дверей
   ... та зарубіжних підприємств і фірм із 36 країн світу. Учора Упродовж 22-25 травня у львівському Палаці спорту „Спартак” було весело і гамірно, адже тут експонувалася „Деревообробка-2001” – IV міжнародна виставка серії „Галицькі експозиції. Її історія пишеться з ж1998 року, коли серед розмаїття виставкових імпрез „Гал-ЕКСПО” спільно з підприємством „Ройок-Львів” організували на Львівщині цей суто галузевий захід на названу тематику. Саме СП „Ройок-Львів”, один з найпотужніших виробників та дилерів у царині продажу деревообробного обладнання, постійний спів організатор цієї виставкової імпрези, став тим фаховим консультантом, без якого вивчення попиту деревообробного ринку та й проведення цієї виставки були б майже неможливі. Приємно те, що з кожним роком ви...
  • Державний метрологічний контроль і нагляд
   ... • контролю стану навколишнього природнього середовища; • контролю безпеки умов праці; • геодезичних і гідрометеорологічних робіт; • торговельно-комерційних операцій і розрахунків між покупцем (споживачем) і продавцем (постачальником, виробником.виконавцем), у тому числі у сферах побутових і комунальних послуг, послуг елсктро- та поштового зв'язку; • податкових, банківських і митних операцій; • обліку енергетичних і матеріальних ресурсів (електричної і теплової енергії, газу, води, нафтопродуктів тощо), за винятком внутрішнього обліку, який ведеться підприємствами, організаціями та громадянами — суб'єктами підприємницької діяльності; • робіт, що виконуються за дорученням органів прокуратури та правосуддя; • обов'язкової сертифікації продукції; • реєстрації наці...
  • Державні стандарти України. Розроблення та затвердження. Впровадження ДСТУ
   ... якості продукції. Якісна і конкурентоспроможна продукція, що реалізується на внутрішньому та зовнішньому ринках, повинна відповідати останнім досягненням науки, найвищим техніко-економічним, естетичним та іншим споживчим вимогам. Одним із ефективних засобів підвищення якості продукції на всіх стадіях її життєвого циклу є стандартизація. Суть її полягає в забезпеченні планомірної діяльності на усіх рівнях виробництва з установлення та використання у різних галузях народного господарства обов'язкових норм і правил, спрямованих на прискорення технічного прогресу і досягнення високої якості продукції] Об'єктивність і надійність оцінок якості продукції залежить від застосування науково обгрунтованої єдності вимірювань. Стандартизація охоплює велике коло різноманітних питань з удосконале...
  • Державні стандарти України. Розроблення та затвердження. Впровадження ДСТУ. Державна метрологічна служба
   ... всебічне підвищення технічного рівня та якості продукції. Якісна і конкурентоспроможна продукція, що реалізується на внутрішньому та зовнішньому ринках, повинна відповідати останнім досягненням науки, найвищим техніко-економічним, естетичним та іншим споживчим вимогам. Одним із ефективних засобів підвищення якості продукції на всіх стадіях її життєвого циклу є стандартизація. Суть її полягає в забезпеченні планомірної діяльності на усіх рівнях виробництва з установлення та використання у різних галузях народного господарства обов'язкових норм і правил, спрямованих на прискорення технічного прогресу і досягнення високої якості продукції] Об'єктивність і надійність оцінок якості продукції залежить від застосування науково обгрунтованої єдності вимірювань. Стандартизація охоплює вели...
  • Деталі машин і ВПМ галузі
   ... кінематичної схеми приводу. 3. Кінематичний розрахунок. Вибір електродвигуна приводу. 4. Розрахунок пасових, ланцюгових, відкритих зубчастих передач. 5. Розрахунок передач редукторів. 6. Попередній розрахунок валів редукторів. Конструктивні розміри шестерень і коліс. 7. Конструктивні розміри корпуса і кришки редуктора. 8. Перший етап компонування редуктора. 9. Перевірка довговічності підшипників. 10. Другий етап компонування редуктора. 11. Перевірка міцності шпонкових з’єднань. 12. Уточнений розрахунок валів. 13. розрахунок і вибір муфт. 14. Розрахунок конструктивних розмірів корпусів і кришки редуктора. 15. Мащення редуктора. 16. Складання редуктора. 17. Вибір допусків і посадок. 18. Список використаної літератури. 19. Специф...
  • Детонометр . Розробка конструкції
   ... .46 3.2. Обгрунтування вибору монтажу, матеріалів та покриття… .47 3.3. Аналіз технологічності конструкції………………………… 50 3.4. Технічні умови……………………………………………… ….53 4. Технологічний розділ 4.1. Вибір типу виробництва…… ……………………………… .60 4.2. Обгрунтування вибору технологічного процесу…… …….….60 4.3. Розрока маршрутної технології зборки друкованого вузла… 62 5. Економічний розділ 5.1. Розрахунок вартості основних, допоміжних матеріалів та купованих виробів і напівфабрикатів…………………………………… 65 5.2. Розрахунок корисного фонду часу…………………………… 68 5.3. Розрахунок параметрів потокової лінії……………………… .69 5.4. Розрахунок чисельності працюючих і кількості робочих місць 5.5. Розрахунок фонду заробітної плати працюючих…………… .74 5.6. Роз...
  • Деформація і якість кисневого різання металів
   ... (опорні ролики, циркуль, що направляють візки і т.п.), за допомогою яких легше витримати припуски, що задаються. Порізка під зварювання повинна здійснюватися так, щоб була чиста поверхня порізу і були дотримані задані розміри деталі. Вимоги підвищуються, коли деталі підготовляються під автоматичне зварювання. У цьому випадку застосовується звичайно механізована порізка. Чистова вирізка круглих і фасонних деталей, що будуть використані без наступної механічної обробки, виробляється тільки автоматами. Таким чином, у залежності від виду кисневого розділового різання необхідно домагатися визначеної якості порізу. Якість порізу визначається наступними показниками. ...
  • Діафрагмові та бездіафрагмові розчинонасоси
   ... же послідовності входить до складу вищезазначених розчинонасосних установок. В літературі і на практиці часто ідентифікують марку розчинонасоса з маркою розчинонасосної установки. Наприклад, розчинонасос СО-29Б називають розчи­нонасосом СО-48Б. Розчинонасоси продуктивністю 4—6 м3/год застосовують для транспортування розчинів на поверхи, а 1—2 м3/год для механізованого штукатурення. Діафрагмовий розчинонасос СО-29Б (Рис. 1) складається з заливної камери, всередині якої переміщується плунжер, робо­чої камери, компенсатора (балона)', запобіжного пристрою, електродвигуна, редуктора та механізму привода. Всі деталі змонтовано на металевому візку. Компенсатор 5, у верхній частині якого завжди є повітря, призначений для зменшення пульсації розчину. Зверху нього розміщений запобіжний пристр...
  • Дійсні цикли двигунів
   ... палива (підведення тепла), а також для випуску газів, що відробили, (відвід тепла) необхідно визначений час, протягом якого поршень устигає пройти деякий шлях. Тому що стінки циліндра реального двигуна теплопровідні, те процеси стиску і розширення, що відбуваються в ньому, супроводжуються передачею тепла через стінки циліндра навколишньому середовищу ( воді чи повітрі). Перераховані вище втрати в дійсному циклі зменшують площа діаграми і корисну роботу циклу. Діаграми дійсних циклів показані на фіг. 8. Ці діаграми одержують досвідченим шляхом за допомогою спеціальних приладів (індикаторів). Індикатори автоматично записують на кіноплівці, чи фотострічці папері дійсні зміни тиску в циліндрі в залежності від кута повороту колінчатого чи вала переміщення поршня. Тому діаграма дійсного циклу н...
  • Довбання і свердління деревини ручними інструментами
   ... деревини ручними інструментами" width=199 height=209 src="refimages/image001.jpg"> Рис. 1. Долото і стамески: а — прийом довбання долотом, б — стамески Долота бувають 6, 8, 10, 12, 15, 18, 20 мм завширшки, 8—11 мм завтовшки, 165—200 мм завдовжки. Долота можуть бути і вужчими, їх називають шиповими. Довбання здійснюють по зробленій розмітці. При видовбуванні наскрізних гнізд розмітку роблять з обох боків. Для довбання деталь міцно закріплюють у верстаті, а при довбанні наскрізних гнізд під деталь підкладають дошку або брусок, щоб не пошкодити кришки верстата. Ширину долота беруть залежно від ширини гнізда. Долото ставлять лезом впоперек волокон вздовж риски, перпендикулярно до площини, фаскою до середини гнізда. Для заглиблення долота в деревину по...
  • Дослідження процесу напилення металевого контакту методом магнетроного розпилення
   ... дільниці, вимоги вакуумної гігієни на дільниці напилення. У розділі організації та економіки виробництва проведено розрахунок трудомісткості виготовлення приладу на операції напилення, кількості робочих місць, чисельності робітників дільниці, річного фонду оплати праці, в останньому підрозділі наведено техніко-економічні показники дільниці. Розділ четвертий-це розробка питань з охорони праці, техніки безпеки, безпеки життєдіяльності, протипожежних заходів та вирішення питань екології на дільниці напилення.7 ДІОД, ОМІЧНИЙ КОНТАКТ, НАПИЛЕННЯ, ВАКУУМ, МАТЕРІАЛИ, УСТАТКУВАННЯ, ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОЦЕС Зміст Вступ . 1 Загальний розділ . 1.1 Короткі відомості про прилад ДЛ553-2000 1.2 Створення омічного контакту методом напилення в вакуумі . ...
  • Електрифікація токарного цеху (з розрахунками)
   ... до масового недовідпуска продукції, простою робочих місць, але не приведе за собою небезпеку для життя людей, пошкодження дорогого обладнання. 1.2. Вибір схеми електропостачання, роду струму і величини напруги. Зважаючи на те, що в проектуємому цеху всі електроприймачі живляться змінним струмом для живлення електроприймачів приймаємо змінний струм напругою 380 В частотою 50 Гц. Напруга 380/220 В дозволяє від одних і тих самих трансформаторів здійснювати живлення як силового навантаження так і освітлювальної мережі. Схеми електричних мереж можуть виконуватись радіальними, магістральними та змішаними. Радіальні схеми характеризуються тим, що від джерела живлення відходять лінії, які живлять потужні електроприймачі або окремі розподільчі пункти. Радіальні схеми забезпечую...
  • Електричний привід (електродвигуни)
   ... більшість сільськогосподарських машин не потребують регулювання частоти обертання. За кількістю електродвигунів, встановлених на одній робочій машині, електроприводи поділяються на одиночні та багатодвигунні. При одиночному електроприводі кожну робочу машину приводить у рух окремий електродвигун. У простому одиночному електроприводі використовують електродвигун загального призначення, а в індивідуальному — електродвигуни, спеціально пристосовані до машини. Інколи окремі частини електродвигуна одночасно є і робочими органами робочої машини. До таких електроприводів належать електрорубанок, електродрель, деякі типи центрифуг тощо. Багатодвигунний електропривод зустрічається в складних машинах, у яких окремі робочі органи приводяться в рух своїми електродвигунами. Широко застосовують баг...
  • Електричні апарати на тепловозі
   ... до 900 В, а в мережі управління зниження напруги допускається до 80% номінальної. Коливання тиску стисненого повітря допускається від 75 до 135% номінального. Вібрації викликають коливання (в одновному по вертикалі) деталей апаратів, які можуть викликали ослаблення болтових з’єднань, обрив проводі в помилкове спрацювання апаратів. Щоби цього не сталося, всі крипільні деталі – болти, гвинти, гайки, шпильки – ставлять з пружинними шайбами; на ряді апаратів установлюють шплінти, контргайки, шайби з відтинаючими кінцями і інші. Випадкове включення апаратів виключається тим. Що рухомі частини, які мають слабкі пружини, балансірують, тобто підбирають так, щоби вага рухомих частин відносно осі обертання розподілювалась рівномірно. Частину апаратів установлюють на амортизаторах. Найбільш ...
  • Електричні харчоварильні котли, електричні жаровні
   ... КПЕ-160. Котел вста­новлюється на постаменті. Складається з варильного котла, що ви­готовлений з нержавіючої сталі, та зовнішнього котла. Простір між ними створює пароводяну сорочку. Зовнішній котел покритий теп­лоізоляцією та облицьований стальними листами, пофарбованими білою емаллю. До дна приварена прямокутна стальна коробка -парогенератор, де на спеціальному щиті змонтовані шість тенів та два електроди "сухого ходу", які автоматично відключають тени від електромережі при відсутності води в парогенераторі. Кип'я­чену воду заливають у парогенератор через наповнювальну лійку до рівня контрольного крана. Котел закривають відкидною двостінною кришкою, яка врівно­важена пружинною противагою, що дає можливість фіксувати її в будь-якому положенні. Для щільного прилягання до варильног...
  • Електровимірювальні прилади та електровимірювання
   ... магнітних та електричних полів тощо. 1.2.Електровимірювальні прилади дають змогу вимірювати яв електричні, так і неелектричні величини. На шкалі наводиться назва приладу або початкова латинська літера одиниці, що вимірюється. За вимірювальною величиною електровимірювальні прилади поділяють­ся на: — вольтметри (позначаються літерою V); — амперметри (А); — ватметри (W); — омметри (Ώ); — лічильники енергії (kWh); — фазометри (φ); — частотоміри (Hz) тощо. До умовної літери може бути додано позначення кратності основної одиниці, наприклад: міліамперметр — mА; кіловольтметр — kV тощо. 1.3.За фізичним принципом дії розрізняють такі системи елект­ровимірювальних приладів: а) магнітоелектрична; б) електромагнітна; в) електродинамічна; г) фер...
  • Електронний спуск смуг в поліграфії
   ... монтажу, то перед друком проводиться ручний монтаж смуг видання. Існує кілька способів отримати правильно розміщені смуги: · Монтажник типографії за допомогою ножиць та клейкої ленти розміщує на листі прозорого матеріалу передані йому потрібну кількість фотоформ (ручний монтаж). · Верстальник забезпечує випуск вже правильного комплекту фотоформ, щоб запобігти ручному монтажу. · При виводі фотоформ застосовується спеціалізоване програмне забезпечення для електронного монтажу. Більш уточненим різновидом монтажу є спуск смуг. У додрукарському процесі спуском смуг називають процедуру розміщення сторінок документа на друкарській формі таким чином, щоб після друку, фальцування та підбірки блоку сторінки видання виявились розміщені у відповідності з їх нумерацією. Спус...
  • Електрообладнання автомобіля
   ... з пористих пластмас (міпори або міпласта). Пластини відливають у вигляді решіток із свинцю з додаванням 7 .8 % стибію (сурми) для механічної міцності. В решітку пластин упресовують активну масу, приготовлену на водяному розчині сірчаної кислоти з оксидів свинцю — свинцевого сурику (Рb304) та свинцевого глету (РbО) — для позитивних пластин і свинцевого порошку — для негативних. Аби збільшити ємність акумулятора й зменшити його внут­рішній опір, однойменні пластини з'єднують у півблоки, що закінчуються вивідними полюсними штирями. Півблоки з позитивними й негативними пластинами складають у блок так, що позитивні пластини розташовуються між негативними; тому останніх завжди на одну більше. Це дає змогу краще використа­ти активну масу позитивних пластин і захищає крайні з них від короблення та руй...
  • Електрообладнання пасажирських вагонів
   ... електричних ланцюгів. По призначенню комутаційна апаратура поділяється на двох груп: апаратура, що служить для безпосереднього включення, чи вимикання переключення електричних ланцюгів (вимикачі, перемикачі, кнопки, рубильники). Цю апаратуру пускає в хід безпосередньо обслуговуючий персонал. Розміщено апаратуру в службових приміщеннях на розподільних щитах і панелях; апаратура, що служить для дистанційного включення, чи вимикання переключення електричних ланцюгів (контактори і реле); апарати цієї групи приводяться в дію за допомогою кнопок, вимикачів, чи датчиків захисної апаратури і можуть бути встановлені на значній відстані від службових приміщень, там де це зручно, з умов монтажу відповідних електричних ланцюгів. Основними вузлами апаратів є контактні з'єднання, дугогасильні прист...
  • Електросилові, пневмосилові, електропневматичні, пневмоелектричні, нормувальні перетворювачі
   ... зусилля Рче, яке передається на Т-подібний важіль 1. Рис. 1. Принципова схема електросилового перетворювача Важіль 1 через рухому опору 2 діє на важіль 4, який переміщує металеву пластинку 5 індикатора непогодження 6 диференціально-трансформаторної системи. Сигнал індикатора залежить від переміщення пластини 5 і подається на підсилювач 7, який перетворює його в уніфіковані струмові сигнали 0 .5 мА; 0 .20 мА; 4 .20 мА. Вихідний струмовий сигнал проходить через обмотку 8 магнітної системи зворотного зв'язку 9, де...
  • Елементи конструктивних виробничих будинків
   ... транспорту виробничі будівлі підрозділяють на безкранові, з мостовими (мал. 2, а) і підвісними (мал. 1 і 2, б) кранами. Вибір типу транспорту визначається призначенням будівлі. Крани переміщаються по підкранових балках, що встановлюються на колони або прикріплюваним до ригелів. Мал. 1. Конструктивна схема каркаса виробничої будівлі: 1 — колони; 2—кроквяні ферми; 3 — балки монорельса (для підвісного крана); 4—горизонтальні зв'язки по верхніх поясах ферм; 5 — вертикальні зв'язки; 6 — зв'язки по колонах; 7— прогонів з тяжамі (показані тільки на одному прольоті). ...
  • Елетрообладнання автомобіля: акумулятор, генератор, система запалювання, датчики.
   ... з пористих пластмас (міпори або міпласта). Пластини відливають у вигляді решіток із свинцю з додаванням 7 .8 % стибію (сурми) для механічної міцності. В решітку пластин упресовують активну масу, приготовлену на водяному розчині сірчаної кислоти з оксидів свинцю — свинцевого сурику (Рb304) та свинцевого глету (РbО) — для позитивних пластин і свинцевого порошку — для негативних. Аби збільшити ємність акумулятора й зменшити його внут­рішній опір, однойменні пластини з'єднують у півблоки, що закінчуються вивідними полюсними штирями. Півблоки з позитивними й негативними пластинами складають у блок так, що позитивні пластини розташовуються між негативними; тому останніх завжди на одну більше. Це дає змогу краще використа­ти активну масу позитивних пластин і захищає крайні з них від короблення та руй...
  • Енергія вітру. Екологічні характеристики джерел енергії. Проблеми енергозбереження
   ... розташовані на одній території, функційно зв'язані між собою і становлять єдиний комплекс, призначений виробляти електроенергію, перетворюючи кінетичну енергію вітру в електричну. Вітрова електрична установка (вітроелектроустановка) - вітрова енергетична установка, яка перетворює кінетичну енергію вітру в електричну. Розрізняють вітроелектроустановки: малої потужності (до 100 кВт); середньої потужності (від 100 до 1000 кВт); великої потужності (понад 1000 кВт). Вітрова енергетична установка (вітроенергоустановка) - установка, яка перетворює кінетичну енергію вітру в інший вид енергії. Вітрова механічна установка (вітромеханічна установка) - вітрова енергетична установка з силовим передавачем на механічну навантагу. Вітрова турбіна - пристрій, в якому енер...
  • Євротунель
   ... інженерів (American Society of Civil Engineers) оголосило Євротунель одним з семи чудес сучасності. Історія виникнення Ескіз Альберта Матьє-Фав'є Ідея будівництва тунелю під Ла-Маншем виникла в 1750 в стінах Ам'єнського університету. Саме там була обіцяна спеціальна премія тому, хто розробить проект тунелю з Франції до Англії. Першим інженером, що розробив проект тунелю був француз Демар'є. У 1802 французький інженер Альберт Матьє-Фав'є також висловив ідею будівництва тунелю. За проектом тунель мав освітлюватись мастильними лампами і ним мали подорожувати кінні екіпажі. Для вентиляції передбачались віддушини, що вели б на поверхню моря....
  • З історії зв’язку
   ... електрозв’язку по проводах здійснили російський академік Б.С.Якобі і американський вчений (художник за професією) С.Морзе, які незалежно один від одного запропонували записуючий телеграф. Створена С.Морзе телеграфна азбука, де літери позначаються комбінацією крапок і тире, використовується й досі. Першу практично придатну конструкцію записуючого телеграфного апарата створив Б.С.Якобі в 1839 році. А вже в 1841-му він ввів в експлуатацію лінію, обладнану записуючим телеграфом, що з’єднувала Зимовий палац з Головним штабом. 1843 року була побудована лінія зв’язку між Петербургом і Царським Селом. Її протяжність склала 25 км. Перша діюча лінія зв’язку в США (Вашингтон – Балтимор) протяжністю 63 км почала діяти 1844 року. 1850 року Б.С.Якобі сконструював перший букводрукувальний апарат, який...
  • Загальна будова і робочий цикл двигуна внутрішнього згорання, техніка безпеки при зварюванні, характерні причини виникнення пожеж
   ... згорання. - За способом сумішоутворенням й запалюванням палива автомобільні поршневі двигуни поділяються на дві групи: 1) із зовнішнім сумішоутворенням і примусовим займанням палива від електричної іскри (карбюраторні й газові); 2) із внутрішнім сумішоутворенням і займанням палива від стикання з повітрям, нагрітим внаслідок його сильного стискання в циліндрі (дизелі). Двигун внутрішнього згорання складається з таких систем: кривошипно-шатунного механізму; механізму газорозподілу; системи охолодження; системи мащенні; системи живлення; системи запалювання (тільки в карбюраторних двигунах). Кривошипно-шатунний механізм слугує для перетворення зворотно-поступального руху поршня на обертальний рух колінчастого вала. Механізм газорозподілу забезпечує своєчасне заповнення ц...
  • Загальні відомості про автоматизацію. Системи і засоби автоматизації. Переваги і умови впровадження комплексної автоматизації
   ... різноманітні самодіючі механізми, хоч ці спроби дуже рідко давали бажані результати. Нині автоматизація охоплює всі ланки виробничого процесу, включаючи міжверстатне транспортування і контроль готових деталей. Автоматизація деревообробних підприємств почала здійеню-ватись порівняно недавно. Першу автоматичну лінію обробки брускових деталей було створено в 1955 р. І з цього часу почався бурхливий розвиток автоматизації найрізноманітніших процесів деревообробного виробництва. На багатьох підприємствах встановлено велику кількість автоматичних ліній вітчизняного і зархбіж-ного виробництва. Успішно механізуються завантажувально-розвантажувальні і транспортні роботи. Вітчизняне машинобудування випускає комплексне автоматизоване устаткування для виробництва віконних і дверних блоків, паркетних дощ...
  • Загальні відомості про деревообробні верстати. Налагоджування та настроювання деревообробних верстатів
   ... фрезерні); для виготовлення шипів (рамні шипорізні та ящикові шипорізні); для свердління отворів і виконання пазів і гнізд (свердлильні, свердлильно-присадочні, свердлильно-пазувальні, довбальні); для виточування круглих (циліндричних) деталей (токарні, круглопалкові і для виготовлення шкантів); для остаточної механічної обробки (зачистки) поверхні деталей (циклювальні, стрічꗬÁ‹Йደ¿ကЀ畒 橢橢쿽쿽Йꑛꖟꖟ㢩￿￿￿lĘĘĘĘĘĘĘ$ļᅒᅒᅒᅒ ᅞ¬ļ⇏¶ሖሖሖሖሖሖሖሖⅎ[1]⅐⅐⅐⅐⅐⅐$⊅Ƞ⒥NⅴĘሖሖሖሖ&#...
  • Загальні відомості про мастикові підлоги. машини для механізованого виконання мастикових підлог
   ... мастик на полімерних в'яжучих матеріалах, більш гігієнічні і зручні в експлуатації. Крім того, вони міцні, стійкі до витирання і мають привабливий вигляд. Мастику для безшовного покриття приготовляють із синтетичної смоли, наповнювача, пігментів і деяких добавок. Залежно від застосовуваної смоли (в'яжучого) мастики, а значить і безшовні покриття, бувають полівінілацетатні, полімерцементні, поліефіркумаронові, сечовиноепоксидні тощо. Проте найчастіше застосовують два види покриття: полівінілацетатне і полімерцементне, які і будуть розглянуті в цьому розділі. Безшовні мастикові покриття влаштовують по цементних, шлакобетонних і ксилолітових стяжках, а також прошпакльованій дерев'яній основі. Роботу по влаштуванню мастикових підлог починають після закінчення всіх будівельних, спеціальни...
  • Загальні відомості про мозаїчні роботи. інструменти і пристрої для їх виконання. машини і механізми для мозаїчних робіт. розчини і декоративні мозаїчні суміші
   ... підприємств, магазинах, вестибюлях і сходових пло­щадках будівель різного призначення. З мозаїчного розчину виготовляють штучні деталі архітектурного опорядження приміщень (мозаїчні плити, підвіконники, східці, приступки збірних маршів тощо). Поряд з цим до мозаїки відносять монументально-декора­тивний живопис, який відтворює на поверхнях будівлі тема­тичні або орнаментальні рисунки шляхом набору їх із різнокольорових кусочків різноманітних матеріалів (смальта, камінь, кераміка тощо). Мозаїчний набір рисунка закріплюється на поверхні цементним розчином або спеціальними мастиками. Мозаїчні панно і окремі рисунки можна спостерігати на фасадах будівель, станціях метро, вок­залах, у готелях, палацах культури тощо. Набірну мозаїку ви­конують художники-декоратори. Монолітні мозаїчні підло...
  • Загальні відомості про облицьовування. Підготовка основи та шпону до облицьовування
   ... одношаровим і двошаровим. Одностороннє облицьовування допустиме тільки для брусків (ширина яких не перевищує їх подвійної товщини), тому що в брусках такого перерізу якщо й є жолоблення, то настільки незначне, що на якість виробу майже не впливає. Якщо облицювати з одного боку дошки або щити, то вони пожолобляться (їх потягне в бік шпону). Двостороннє облицьовування застосовують частіше, і це дає значно кращі результати, тому що деталі склеюються з обох боків одночасно. Такі деталі просідають і висихають також одночасно, що не спричинює деформації й жолоблення. Двостороннє облицьовування здійснюється на всіх деталях і вузлах меблів. Одношарове облицьовування здійснюється на рівній однорідній основі (розсіяно-судинних порід), а також по тришарових деревостружкових плитах, які мають ...
  • Загальні відомості про опорядження меблевих виробів. Підготовка поверхні до опорядження
   ... плівку; при цьому текстура деревини зберігається і часто стає ще виразнішою. Прозоре опорядження здійснюється прозорими лаками, синтетичними плівками, політурами, інколи восковими мастиками та маслами на деревині цінних і твердих листяних порід. При непрозорому опорядженні захисна плівка непрозора і повністю закриває текстуру і колір деревини. Непрозоре опорядження здійснюється пігментованими фарбами (олійними, емалевими та ін.) по деревині малоцінних і хвойних порід. Імітаційне опорядження характеризується поліпшенням декоративних властивостей звичайних порід деревини або створенням на деревині чи інших листяних матеріалах узорів у вигляді цінних порід деревини. Імітацію здійснюють нанесенням барвників, наклеюванням текстурного паперу, тканини, плівок та декоративних пластиків на дет...
  • Загальні положення охорони праці при меблевому виробництві. Розслідування, облік і аналіз нещасних випадків. Вимоги безпеки на території підприємства. Правила ТБ при ручній обробці і сушінні деревини
   ... основ техніки безпеки, виробничої санітарії і протипожежних заходів е одним з важливих факторів запобігання виробничим травмам і професійним захворюванням і ліквідації їх. На підприємстві адміністрація зобов'язана створити такі умови праці, які б виключали можливість виникнення травм та професійних захворювань і сприяли підвищенню продуктивності праці. Незалежно від ступеня небезпеки виробництва на всіх підприємствах і в організаціях проводиться навчання з правил техніки безпеки прийнятих на роботу працівників, які не мають професії або її міняють, а також інструктажі при підвищенні кваліфікації робітників. Загальне керівництво і організація навчання на підприємстві покладаються на керівника підприємства, а в підрозділах (цехах) — на керівника підрозділів (начальників цехів). Контроль за...
  • Залізничний транспорт
   ... транспорт в новому віці. Залізниця . Без неї неможливо уявити собі сучасне життя. Наче кров по судинах мчать по стальних магістралях мільйони все можливих вантажів, забезпечуючи життєдіяльність країни і регіону. Більше чим 140 років тому перший поїзд прибувши з Вапнярки в Києві поклав початок залізничному руху в Україні. І весь цей час залізничне сполучення залишалося оплотом порядку і організованості. Так історично склалося, що залізницею керували сильні особистості С.Віттес, Ф.Дзержинський, Л.Каганович, В.Бещев і нині “головний машиніст” Георгій Кирпа робить все, щоб відповідати вимогам і рівню нового віку. Стан економіки в країні вплинув на положення справ на залізниці. Але з 2000 року ситуація поступово покращується. Стабільно працююче підприємство – ц...
  • Засоби вимірювально техніки (ЗВТ)
   ... комплекс конструктивно відокремлених мір, які можуть використовуватися не тільки окремо, але й у різних комбінаціях для відтворення ряду розмірів даної ФВ, наприклад набір гир, вимірювальних резисторів, конденсаторів. Набір мір, конструктивно об’єднаних в одне ціле з пристроєм для вмикання їх у різних комбінаціях, називається магазином мір. Наприклад, магазин опору, ємності, індуктивності. Вимірювальний перетворювач - ЗВТ, що призначений для перетворення вхідного вимірювального сигналу на вихідний сигнал, який зручний для дальшого перетворення, обробки, зберігання чи передавання вимірювальної інформації, але не для безпосереднього сприймання спостерігачем. Наприклад, калібрований шунт, вимірювальний трансформатор, атестована термопара. Вимірювальний прилад - ЗВТ, вихідний сигнал я...
  • Застосування вузьких стрічкових пил і лісопиляльних верстатів
   ... об'єм відходів у вигляді деревної муки. Другою важливою перевагою є універсальне застосування таких пилок. Робота зі стрічковою пилкою може бути дуже “мобільною”, якщо мова йде про одночасне задоволення побажання клієнта і оптимальне використання деревини. Стовбури великого діаметра для стрічкових пилок не є перешкодою, звичайно, при достатній швидкості і силі подачі. Правда, їх дещо важче обслуговувати, ніж інші типи пилок. Інформація, що подається нижче, містить важливі вказівки з правильного утримання пилок. II. Вірний вибір пилки Вузька стрічкова пилка або пилка для розпилювання колод не є товаром широкого вжитку, який можна купити у професійному магазині. Це - індивідуальний інструмент, який повинен відповідати заданим параметрам і області застосування лісопиляльного вироб...
  • Застосування лазерів в науці, техніці та медицині
   ... ефекту [1] дало широкий спектр можливостей для пластичної хірургії. В онкології для лікування ран, виразок, шкіряних захворювань застосовують низькоінтенсивне лазерне випромінювання [2]. В офтальмології за допомогою лазерів проводять такі лікування, як відшарування сітчатки, діабет (крововилив судин, що живлять сітчатку), глаукома, приварювання сітчатки та ін. При великих тривалостях (секунди, мілісекунди) і малих рівнях потужності в імпульсі випромінювання проводить коагулюючу дію [3]. Разом із тепловою коагулюючою дією в офтальмології використовується руйнуючий ефект лазерного випромінювання, що має місце при фокусуванні надкоротких і надпотужних імпульсів, які проявляються в ефекті мікровибуху. Такий режим використовується в офтальмологічній установці “Ятаган-1” для пробивання каналів у ...
  • Застосування холоду в молочній промисловості
   ... молока та молочних продуктів залежить від кількісного співвідношення і фізичного стану їх складових частин, а також від температури, що пояснюється прихованою теплотою плавління жирової фази. Теплоємність молочних продуктів можна підрахувати по закону адитивності С=СВ+С(1-В), ( І-1) де С - питома теплоємність продукту, Дж/ (кг К); С - питома теплоємність води, Дж/(кг К); С - питома теплоємність сухого залишку, Дж/(кгК); В - вміст води у продукті, % Коефіцієнт теплопровідності молока та молочних продуктів теж залежить від кількісного співвідношення, розподілу і фізичного стану складових частин. Для орієнтувального розрахунку коефіцієнту теплопровідності молочних продуктів можна використовувати приблизну формулу: = А + В, (І-2) де - коефіцієнт теплопрові...
  • Зварка вуглецевих конструкційних сталей
   ... які дають підвищену міцність металу шва. Шви, які з’єднують низько вуглецеві сталі, виконані всіма видами дугової та газової зварки, володіють досить задовільною стійкістю проти утворення тріщин. Середньо вуглецеві сталі, які містять від 0,2 до 0,45% вуглецю, зварюють з приміненням додаткових технологічних прийомів так, щоб при зварці не утворювались тріщини. Стали марок ВСm4 різною ступені розкислення і різних категорій і марки 25 при неправильно вибраному тепловому режимі зварювання можуть утворюватись тріщини в основному в кутових швах або в першому слої багатослойного стикового шва, звареного без зазору між листами або в останніх швах виробів, які мають велику жорсткість або якщо зварка виконується при низьких температурах воздуху. У всіх цих випадках технологію зварки необхідно ...
  • Зварювання кольорових металів
   ... при дугові заварці латуні металічним електродом приміняють постійний струм. Зварка ведеться в нижню короткою дугою 5 мм, береться 250-275оА м.п. Зварку виконують зі 03,04 м/хв. Після зварки. Шовк проколюють а потім відполюють при tо 600-650оС. Латунь варять в один шар, так як багато шарова зварка приводить до тріщини в якості електроду використовують дріт із латуні, в якості флюсу примінюять зварний шлак, змішаний на рідкому шві. Зварка латуні можна проводити і вугільним електродом а також автоматична зварка під флюсом. Латуні трудніше піддаються дуговій зварці тому переважно зварюють газово-зварці. Бронза – це сплав міді з оливом, кремнію, марганець, фосфором, берелієм і ін. Для відповідальних відливок бронз присфщяють відпалювання. Зварка бронз металічним електродом знаходить шир...
  • Зварювання міді
   ... до 1% домішок зварюється гірше. Хром, марганець, залізо, нікель і тантал повишають міцність металі шва при зварці міді. Із-за значної теплопровідності міді – дугова зварка її вимагає повишеної величини струму і великої рідинотекучості міді, вимагає щільного приєднання листів. Кут розкриття крою повинен бути 70-75о. Мідь більше 6 мм зварюючи з попереднім підігрівом. Листи товщиною від 1-5 мм зварюють звідбортовкою кромок. Тонкі листи (менше 6 мм) після зварки прохолоджують в холодному стані. А товсті при 200-300ОС. Для надання металу шва в’язкості і плавності після проковки його потрібно відкалювати і нагрівати до tоС 550-600оС і швидко охолодити у відрі, щоб не допустити тріщин проковку потрібно вести при tоС не вище 300 оС так як мідь при такій tоС робиться пробкою. Зварку виконують вугільним ...
  • Зварювання. Виконання валиків і швів у нижньому положенні
   ... кромок виконують покритими електродами Ø рівним товщині зварювальних листів, якщо вони не перевищують 4 мм. Сила струму підбирається в залежності від Ø електроду, зварювальних листів, виду і товщини покриття. Стикові з’єднання із скосом двох кромок важності від товщин металу виконують одношаровими. Багатошаровими або багатопрохідними швами. Для нормального процесу ручної бугової зварки прийнято кут розробки 504о. Зазор між кромками складає 1,5 до 4 мм в залежності від товщини листів, режиму зварки і характеру зварних конструкції. Метал товщиною від 1 до 6 мм без скосу кромок зварюєть...
  • Згинання металу
   ... загинають другий кінець, здійснюючи другий загин; знімають заготовку і виймають брусок-оправку; розмічають довжину лапок на загнутих кінцях; надягають на лещата другий кутник і, поклавши всередину скоби той самий брусок-оправку, але в іншому положенні, затискують скобу в лещатах на рівні рисок; відгинають першу й другу лапки, роблять четвертий і п'ятий загини першої та другої лапок; перевіряють і випрямляють за кутником четвертий і п'ятий загини; знімають задирки на ребрах скоби і обпилюють кінці лапок до розміру. Згинання подвійного кутника у лещатах здійснюють після розмічання, вирубування заготовки, випрямляння на плиті і обпилювання по ширині до заданого розміру. Підготовлену так заготовку затискують у лещатах між кутниками-нагубниками і загинають пе...
  • Зображення в машинобудівному кресленні
   ... предметів має виконуватися за методом прямокутного проекціювання. При цьому предмет розташовується між спостерігачем і відповідною площиною проекцій. За основні площини проекцій приймають шість граней куба, які розгортають та суміщують в одну площину з фронтальною площиною проекцій. Зображення на фронтальній площині проекцій застосовується на кресленні як головне. Предмет розташовують відносно фронтальної площини проекцій так, щоб зображення на ній давало найповніше уявлення про форму та розміри предмета, поданого на кресленні. Головний вигляд — це основний вигляд предмета на фронтальній площині проекцій, що дає найповніше уявлення про форму та розміри предмета, відносно якого розташовують основні вигляди. Основним виглядом називають вигляд предмета, здобутий суміщенням його зобра...
  • З’єднання деталей в техніці: різьбове, зварне, клеєне та ін.
   ... та гвинтові (ходові) рознімні рухомі з’єднання. Уважно розгляньте зображення на рис. 2. Випишіть в один стовпчик назви не рознімних з’єднань поставте в дужках літери, якими їх позначено на показниках-стрілках. Плавильні відповіді дадуть з літер в дужках слово “вірно”. 2.РОЗНІМНІ З’ЄДНАННЯ До рознімних з’єднань відносять різьбові, такі як болтове, шпилькове, гвинтове, трубчате, ходове, та з’єднання зубчаті (шліцьові, шпонкові, штифтові, шплінтові). 2.1. Зображення різьбових виробів та їх з’єднань. ГОСТ 2.311-68 Основним з’єднувальним елементом в різьбовому з’єднанні є різьба. Різьбою називається поверхня. Утворена при гвинтовому русі плоского контура по конічній чи циліндричній поверхні. При цьому утворюється гвинтовий виступ відповідного профіля, обмеженого г...
  • З’єднання деталей машин
   ... парі. 17. Момент загвинчування. 18. Самогальмування і ККД гвинтової пари. 19. Класи міцності і матеріали різьбових деталей. 20. Розрахунок різьбових з’єднань на міцність. 1 Загальні відомості про зварні з’єднання Нерозривними називаються з’єднання, які неможливо розібрати без руйнування чи пошкодження деталі. До них відносяться заклепочні, зварювальні i клейові з’єднання, а також посадки з натягом. Розривними називають з’єднання, яке можна розбирати i знову збирати без пошкодження деталей. До розривних відносять різьбові, шпоночнi та iншi з’єднання. Проектування з’єднань – відповідальна робота, тому що руйнування в машинах відбувається переважно в місцях з’єднан...
  • Імітаційне опорядження деревини
   ... поверхні де­ревини. Якщо поверхня розміщена вертикально, то барвник наносять знизу вгору, щоб не утворювались патьоки. Через 3—5 хв. після забарвлення поверхню протирають добре віджатою ганчіркою або губкою для зняття лишків барвника і рівномірного забарвлення поверхні. Краще наносити барвник на поверхню деревини розпиленням еа допомогою пістолета-розпилювача, який водять рівномірно на від­стані 250—300 мм від забарвлюваної поверхні. Раціональним є спосіб забарвлення брускових деталей або виробів (ніжок стільців) занурен­ням їх у ванну з відповідним барвником. Забарвлювати деревину можна і за допомогою водних розчинів хімікатів —солей, кислот і дубильних речовин. Внаслідок дії хімі­катів на деревину або їхньої взаємодії поверхня деревини забарвлю­ється у відповідний колір. Забарвлення ...
  • Імовірнісне моделювання структури виробничої програми підприємства водопостачання
   ... вивчення потреб споживачів, внаслідок чого формується асортиментна політика підприємства. Методика планування обсягу продажів має ряд етапів [1]: дослідження кон'юнктури ринку (аналіз продажу за період, сегментація ринку, вибір цільового ринку, визначення ємності і прогноз розвитку ринку), планування асортименту, оцінка конкурентоспроможності продукції, планування ціни і, в кінцевому підсумку, планування обсягу продажів. Для виконання даного комплексу робіт треба оцінити великий обсяг внутрішньої і зовнішньої інформації, що є досить трудомісткою операцією як з точки зору витрат на аналіз і обробку наявної інформації, так і з точки зору витрат на одержання зовнішньої інформації. Основу маркетингових моделей підприємств водопостачання складають підмоделі планування. В довгостроковій перспе...
  • Інженерні комунікації: класифікація, прокладання, ремонт
   ... тиску — більше 0,3 МПа; • середнього тиску - від 0,005 до 0,3 МПа; • низького тиску - до 0,005 МПа. 2. Способи прокладання трубопроводів при ремонті комунікацій. Складність ремонту інженерних комунікацій в багатьох випадках залежить від способу прокладки трубопроводів. За способом прокладання трубопровідні комунікації поділяються на надземні і підземні. Надземне або відкрите прокладання трубопроводів здійснюється по існуючих або спеціально виконаних будівельних конструкціях (опори, естакади, прохідні канали, колектори, галереї. Надземне прокладання застосовується для опалення, газопостачання. Підземне прокладання трубопроводів виконується в каналах і без каналів. Канали бувають прохідні або тунелі, напівпрохідні і непрохідні. В каналах прок...
  • Інструмент для нарізування різьби
   ... хвостової. Робоча частина — це гвинт з кількома поздовжніми прямими або гвинтовими канавками і служить для нарізування різь­би. Мітчики з гвинтовими канавками застосовують для нарізування Рис. 261. Ручний мітчик: а— конструкція; б — елементи; в — головні кути точних різьб. Робоча частина мітчика складається із забірної та калібруючої частин. Забірна (або різальна) частин а, як правило, ро­биться у вигляді конуса; вона здійснює основну роботу при нарізу­ванні різьби. У мітчиках для в'язких металів на забірній частині є скіс 6 . 10° у напрямі, зворотному напряму різьби: при правій різь...
  • Інструменти і пристрої для опорядження підлоги пластикатними матеріалами
   ... і обрізування кромок лінолеуму, а також розрізування синтетич­них плиток для облицювання підлог. Він складається з де­рев'яної ручки і леза, виготовленого з інструментальної сталі. Ніж завжди повинен бути гострим, тому до початку і під час роботи його періодично загострюють на дрібнозернистому абразивному камені. Особливо гострим має бути кінчик леза. Щоб не витрачати багато часу на загострення ножа, застосовують ніж із змінними лезами (Рис. 1, б). Він складається з де­рев'яної ручки і держака з опорою, до якого за допомогою гвин­та приєднують лезо. У комплект ножа входять 10 лез. Дерев'яний рубанок (Рис. 1, в) застосовують для відрізування кромок двох суміжних полотнищ лінолеуму. Він складається з ножа і двох дерев'яних колодок, з'єднаних між собою за допомогою двох гвинтів з барашкови...
  • Інтегральні схеми мікроелектроніки
   ... продуктивність комп’ютера й одночасно скоротило його вартість. Інтегральна схема, як і раніше, залишається ключовим досягненням ери електроніки. У 2000 році Нобелівську премію одержали автори робіт з двох основних напрямів електронної напівпровідникової компонентної бази інформаційних технологій. Джек Кілбі — за винахід інтегральних схем. Я не говоритиму про це багато, оскільки інтегральні кремнієві схеми, кремнієва мікроелектроніка — стовпова дорога розвитку сучасної мікроелектроніки. То був визначний крок. Адже створення транзистора означало появу приладу, енергетично вигіднішого, ніж вакуумні лампи, приладу, який зробив можливою мініатюризацію. Кілбі першим здогадався, що треба принципово інакше розв'язувати цю задачу. Коли ми маємо у кристалі транзисторну структуру на основі р-n-пе...
  • Інтелектуальна система керування процесом сушіння деревини
   ... деревини дозволяють визначити деяке усереднене її значення по товщині матеріалу. Заміряна таким способом вологість не може служити вихідними даними для керування процесом сушіння. Спосіб керування процесом сушіння деревини, який розроблений нами заснований на принципі вимірювання значення вологості деревини як мінімум у двох шарах по товщині висушуваної деревини – поверхневому і посередині. Це обумовлено тим, що основною причиною розвитку напруженого стану в деревині при її сушінні є нерівномірний розподіл вологості по товщині матеріалу. У чому ж полягає суть способу керування процесом сушіння деревини? У контрольному зразку 1 (див. мал.) розташованому в штабелі встановлюються датчики 2 і 3 вологоміри 4 і 5. (у конструкцію датчиків внесені деякі зміни, що дозволяють визначати вологість...
  • Історія виникнення реактивних двигунів
   ... опис якого можна знайти майже у всіх шкільних підручниках фізики, - ефективно використовується сьогодні для поливу сільськогосподарських угідь. Герон описав пристрій і принцип дії свого обертового реактивного двигуна в книзі "Пневматика", що розповідає про досягнення античного світу в області прикладної механіки. Інша його книга - "Метрика" - містить теоретичні і прикладні основи геометрії й алгебри. Як згодом з'ясувалося, реактивний рух може створюватися не тільки водяною парою, але і різними газами, а також електричною плазмою, тобто потоком заряджених елементарних часток, і навіть позбавленими електричного заряду корпускулами світла - фотонами. Але яке відношення все це має до ракетної техніки? Саме безпосереднє, тому що ракета являє собою літальний апар...
  • Італійська фірма, яка виробляє меблі. Верстати, якими вона користується
   ... роки з дня заснування італійської фірми. З кустарної майстерні підприємство виросло в лідера у галузі виробництва деревообробного устаткування. Зараз GRIGGIO S.p.A. посідає одне з провідних місць у виробництві традиційних верстатів, випускаючи їх близько 5000 одиниць на рік. Нині фірма GRIGGIO S.p.A. володіє кількома машинобудівними фабриками і випускає досить велику гаму верстатів. Фірма спеціалізується на випуску верстатів для вторинної обробки деревини і для виготовлення меблів. Виробничу програму підприємства складають: стругальні (фуганки, рейсмуси), фрезерні, довбальні, стрічкопилкові, форматно-розкроювальні, свердлильно-присадочні та багато інших верстатів. Кілька слів про виробничу базу підприємства. Фабрики GRIGGIO S.p.A. мають чудове устаткування й обладнані за останнім с...
  • Капітальний ремонт верстату ЛМ-3
   ... Техніка безпеки при виконанні ремонтних робіт 4.2. Техніка безпеки при пуску верстату V. Література Вступ Сучасне деревообробне підприємств представляє собою складну основних і допоміжних цехів і підрозділів. Виробничі цехи, які випускають основну продукцію, в залежності від виду цієї продукції оснащені позиційним або поточним обладнанням. Технологічні і економічні показники роботи пропорційного і поточного обладнання залежить від рівня технічного обслуговування. Технічне обслуговування – це операція забезпечення комплексу робіт для підтримання справності і робото здатності машин і обладнання на протязі всього періоду експлуатації. На технічне обслуговування і ремонт щорічно витрачається до 30% балансової вартості активної частини основних робочих фондів. Ремонтна слу...
  • Карданна передача
   ... хрестовини, на шипи якої насаджено голчасті підшип­ники. Крутний момент передається від вилки до вилки через хрестовину. За такої конструкції й рівномірного обертання вилки ведучого вала кутова швидкість веденої вилки змінюватиметься двічі за кожен оберт: збільшуючись і зменшуючись. Тому такий шарнір називають шарніром неоднакових кутових швидкостей. Щоб усунути нерівномірність обертання веденого вала в кардан­ній передачі, як правило, застосовують два шарніри неоднакових ку­тових швидкостей, розташованих на кінцях карданного вала. Тоді нерівномірність обертання, що виникає в першому ведучому шарні­рі, компенсується нерівномірністю обертання другого шарніра, й ве­дений вал передачі обертається рівномірно, з кутовою швидкістю ве­дучого вала. Така карданна передача називається подвійною. ...
  • Керівний механізм автомобіля
   ... 14 з'єднана зі своїм валом дрібними шліцами і закріплена гайкою 15. Кінець вала кермової сошки ущільнений сальником 13. Для регулювання затягування підшипників кермового вала під нижньою кришкою картера встановлені прокладки 4. Кермовий механізм типу черв'як-ролик забезпечує найменші втрати на тертя. Завдяки цьому потрібно менше зусилля водія на керування автомобілем і знижується знос деталей. В автомобілів великої вантажопідйомності кермовий механізм має більше передаточне число для полегшення керування, при цьому не допускається виникнення значних питомих тисків між поверхнями робочої пари. У зв'язку з цим на таких автомобілях застосовують кермовий механізм типу черв'як-сектор з великою поверхнею чи зачеплення механізм із двома робочими парами типу гвинт — гайка і рейка— сект...
  • Керування та вимірювання в конвективних сушарках
   ... модрини та бука. · При сушінні тонких, низькоякісних пиломатеріалів, особливо м’яких порід, менш схильних до розтріскування, застосовуються підвищені Тм та рТ і послаблюються вимоги до точності вимірювання й регулювання. · Для важкосохнучих сортаментів (понад 7-10 діб) застосовують камерний процес, а для масового сушіння швидкосохнучих – тунельний. · У сушарках із слабкою циркуляцією повітря на початку процесу підтримується підвищена (приблизно в 1,5 раза) психрометрична різниця порівняно з її величиною, прийнятою для камер з швидкісною (понад 2 м/с) циркуляцією повітря по пиломатеріалу. · Для масового сушіння пиломатеріалів хвойних порід найбільш підходить тунельний протитечійний і комбінований процеси, для дуже тонких матеріалів, фанерного шпону та подрібненого матеріалу – пря...
  • Класифікація двигунів внутрішнього згорання
   ... Кузовом та колесами. Проте всі вузли, агрегати, механізми й системи автомобіля значно ускладнилися за останні роки, завдяки чому різко зросла економічність автотранспорту, швидкість перевезень, комфортабельність автомобілів, покращився їх дизайн, збільшилась їх потужність і надійність, а також в системи управління автомобілів введені елементи автоматизації, а більшість іноземного автотранспорту обладнують комп’ютерами. Як і раніше автомобіль – це транспортна безрейкова машина на колісному, або напівгусеничному ходу, що привозиться в рух власним двигуном і призначається для перевезення вантажів, людей та виконання спеціальних завдань. Будь-який автомобіль складається з трьох основних частин: двигуна, шасі та кузова. Двигун перетворює теплову енергію, що виділяється під час згорання палива, н...
  • Класифікація деревинних композиційних матеріалів
   ... та умов у термінологічній галузі поширилися терміни-синоніми, неточні назви, найменування понять, що не віддзеркалюють їх суті. На практиці замість термінів та визначень понять часто застосовують описові вирази довільної структури із використанням іноземних слів та слів побутової лексики. Термінологія за своєю природою суб’єктивна, оскільки терміни видумують люди. Тому їх стандартизація завжди призводить до суперечок. Для вирішення цієї проблеми потрібно залучитися філологам, усім фахівцям, що мають справу з деревиною. Стандартизація – крок до взаєморозуміння. Розв’язавши цю проблему ми спростимо взаємини як фахівців суміжних підгалузей деревообробної промисловості, так і між фахівцями різних галузей і, безперечно, полегшимо процес навчання в освітніх закладах. Вирішення цього завдання пов...
  • Класифікація деталей машин за їх формою
   ... зовнішнього діаметра D: L < 0,5D; з 0,5D < L<20D і з L > 20D. Параметрична ознака, що характеризує відношення L/D, дозволяє деталі типу дисків, кілець, фланців, шківів (L < 0,5D) відокремити від деталей типу втулок, склянок, пальців (0,5D < L<20D) і деталей типу валів, шпинделів, осей, штоків (L > 20D) і т.п.; 2. Клас 72 — тіла обертання з елементами зубчастого зачеплення; труби, шланги, сегменти і т.п.; вигнуті з листів, смуг і стрічок; аерогідродинамічні, корпусні, опорні; ємкісні; підшипників; 3. Клас 73 — не тіла обертання: корпусні, опорні, ємкісні; 4. Клас 74 — не тіла обертання: площинні, важільні, вантажні, тягові, аерогідродинамічні ; вигнуті з листів, смуг, стрічок; профільні і т.п.; 5. Клас 75 — тіла обертання і (чи) не тіла обертання...
  • Класифікація кранів. Основні механізми і параметри кранів. Режими роботи механізму підйому вантажу
   ... можуть входити механізм переміщення, (МПРК), механізм повороту, (МПК), механізм зміни вильоту стріли, (МЗВС), механізм переміщення кранового візка, (МПКВ), механізм повороту башти (МПБ), або стріли баштових або портальних кранів (МПС). .Крани відносяться до основного типу вантажопідіймальних машин і призначені для здійснення трьох рухів, підйому вантажу і його переміщення в двох напрямах та просторі. Залежно від зони обслуговування і конструкціі вони діляться на дві групи: прольотні, рис.1.1 і 1.2, та стрілові. Прольотні крани монтують в приміщеннях і на відкритих площадках і обслуговують вони прямокутну площу прольоту. В залежності від конструкціі прольотні крани діляться на мостові, рис.1.1,а, козлові рис.1.1,б…г і мостокабельні, рис.1.1,д, рис.1.2,а,б. Мостокабельні крани застосо...
  • Класифікація систем аспірації
   ... їх утворення. Основними призначенням систем аспірації є створення нормальних санітарно-гігієнічних умов праці. Кількість відсмоктую чого ними повітря визначається , в першу чергу, виходячи з цією умови, а не з умови надійності транспортування відходів по трубопроводах. За останні роки група систем аспірації поповнилась, тому в класифікації необхідно виділити нові системи аспірації і можливість різноманітних поєднань основних елементів, які входять в них. До наступних одновентиляторних систем аспірації із зміною витратою повітря (ОСАЗВП): система з підтримкою розрідження в колекторі – ОСАПРВ-1, система з підтримкою перепаду тиску, а тому, і швидкості повітря в транспортному трубопроводі – ОСАПРВ-ІІ, система з підтримкою розрідження в колекторі і підтримкою швидкості повітря в тран...
  • Ковшові елеватори
   ... матеріал у ковшах безупинним потоком. 2. Будова елеваторів Мал.1 а – стрічкового з розставленими ковшами; б – двохланцюгового з розставленими ковшами; в – одноланцюгового з зімкнутими ковшами; г – похилого з зімкнутими ковшами в кожусі; д – відкритого похилого з зімкнутими ковшами. Ковшовий елеватор має нескінченний замкнутий тяговий елемент 2 (мал. 1, a), на якому з рівними інтервалами закріплені ковші 1. Тяговим елементом є стрічки (мал. 1, а), чи один або два ланцюги (мал. 1, б, в). Стрічка обгинає приводний 3 і натяжний 4 барабани, закріплені у верхній і нижній частинах елеватора. Ланцюг обгинає закріплені в цих же місцях зірочки. У прольоті, ...
  • Колеса та шини автомобіля. Класифікація коліс, маркування шин
   ... кутом а, що утво­рюється площиною обертання колеса з вертикальною площиною. Він забезпечується кутом нахилу поворотних цапф униз і вважа­ється позитивним, якщо верхня частина колеса відхилена назовні від вертикальної площини. У автомобілів різних моделей кут розва­лу відрізняється і становить 0-2°. Кут розвалу необхідний для полегшення керування авто­мобілем, оскільки зменшується плече повороту А колеса. Крім того, при встановленні коліс з кутом розвалу сила реакції дороги в основ­ному передається на внутрішній підшипник маточини колеса, який виконується зазвичай більшого розміру, ніж внутрішній. ...
  • Колісні гальмові механізми
   ... закріплені на опорах 5, а верхні через сталеві сухарі впираються в поршні роз­тискного колісного циліндра /. Стяжна пружина 6 притискає колод­ки до поршнів циліндра /, забезпечуючи зазор між колодками та гальмовим барабаном 4 в неробочому положенні гальма. Коли ріди­на з привода надходить у колісний циліндр 7, його поршні розходя­ться й розсувають колодки до стикання з гальмовим барабаном, який обертається разом із маточиною колеса. Унаслідок тертя колодок об барабан виникає сила, що загальмовує колеса. Після припинення тиску рідини на поршні колісного циліндра стяжна пружина 6 по­вертає колодки у вихідне положення, й гальмування припиняється. У розглянутій конструкції барабанного гальма передня й задня за ходом руху колодки спрацьовуються нерівномірно, оскільки під час руху вперед у момент ...
  • Комплексні гомеопатичні препарати вітчизняного виробництва "NHU" м. Київ, "АРНІКА" м. Харків
   ... Розділ «Гомеопатичні лікарські засоби» містить загальні статті та монографії, що описують вихідні матеріали та лікарські засоби, що використовуються практично виключно для гомеопатичної медицини. Посилання на ці монографії для інших цілей мають бути підтверджені компетентним уповноваженим органом. ГОМЕОПАТИЧНІ ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ Praeparationeshomoepathicas ВИЗНАЧЕННЯ Гомеопатичні лікарські засоби готують із речовин, продуктів або препаратів, називаних «стоками», відповідно до гомеопатичної виробничої практики. Гомеопатичні лікарські засоби звичайно позначаються латинською назвою «стоку» з подальшим зазначенням ступеня розведення. СИРОВИНА Сировина для виробництва гомеопатичних лікарських засобів може бути природного ...
  • Контроль за вологістю деревини в процесі сушіння
   ... Одночасно випилюють дві суміжні з взірцем 1 секції вологсті 2, їх очищають від опилок і зважують і визначають вологість початкову Wn. Рис. 1 Схема випилювання контрольного зразка: 1 - контрольний взірець; 2 - секції вологості За двома секціями визначають середнє значення початкової вологості Wn контрольного взірця. Контрольний взірець нумерують, торці його зачищають і покривають густотертою масляною фарбою і зважують на торговій вазі з похибкою до 5 грам. Записують початкову масу (Мп) на взірці і в журналі. В кожний сушильний штабель закладають два-три контрольних взірці в місцях інтенсивної і сповільн...
  • Контрольно-вимірювальні інструменти для налагоджування деревообробних верстатів. Розкрій деревини на верстатах
   ... мм з точністю вимірювання до 0,1 мм. Мікрометри — це скоби з рухомим стержнем. їх застосовують для вцмірювання лінійних розмірів в межах 0—25 мм, 25— 50 мм, 50—75 мм і т. д. з точністю від 0,002 (при вимірюванні малих розмірів) до 0,01 (при вимірюванні розмірів понад 100 мм). Перевірні лінійки виготовляють виключно із сталі 500, 1000 і, рідше, 2000 мм завдовжки. їх застосовують для визначення прямолінійності і площинності столів і плит верстатів, напрямних лінійок, а також для контролю форми деталей, оброблених на верстатах (фугувальному, рейсмусовому та ін.). Перевірну лінійку ставлять вздовж поверхні, яку перевіряють на прямолінійність, вузькою гранню до її площини, підкладаючи під лінійку калібровані плитки на відстані 0,3 довжини лінійки. Відхилення від прямолінійності визначают...
  • Коробка передач
   ... шестерень, які по черзі входять у зачеплення з іншими шестернями, або блокуванням шес­терень на валу за допомогою синхронізаторів. Синхронізатори вирів­нюють частоту обертання шестерень, що вмикаються, і блокують од­ну з них із веденим валом. Пересуванням шестерень або синхроніза­торів керує водій при вимкненому зчепленні. Залежно від кількості передач переднього ходу коробки передач бувають триступінчастими, чотириступінчастими і т. д. Основні деталі триступінчастої коробки передач (рис. 4.8): веду­чий вал 1, ведений вал 5, проміжний вал 6, установлений у корпусі коробки. На первинному валу жорстко закріплено шестірню 23, що перебуває в постійному зачепленні з шестірнею 2$, жорстко закріп­леною на проміжному валу. Інші шестерні проміжного вала г'2, %( і 2^х також жорстко закріплено. На веде...
  • Коробка передач, її будова і призначення
   ... Синхронізатори вирів­нюють частоту обертання шестерень, що вмикаються, і блокують од­ну з них із веденим валом. Пересуванням шестерень або синхроніза­торів керує водій при вимкненому зчепленні. Залежно від кількості передач переднього ходу коробки передач бувають триступінчастими, чотириступінчастими і т. д. Коробка передач призначається для зміни в широкому діапазоні крутного моменту, що передається від двигуна на ведучі колеса автомобіля при рушанні з місця та розганянні. Крім цього, коробка передач забезпечує рух автомобіля заднім ходом і дає змогу на тривалий час роз'єднувати двигун і ведучі колеса, що потрібно, коли двигун працює на холостому ходу під час руху автомобіля або на стоянці. На сучасних вітчизняних автомобілях застосовують переважно механічні ступінчасті коробки переда...
  • Корозія металів
   ... окиснення його окисниками, що містяться в корозійному середовищі. Хімічна корозія відбувається без виникнення електрич­ного струму в системі. Такий вид корозії виникає під час кон­такту металів з неелектролітами або в газовому середовищі за високих температур (газова корозія). Газова корозія трапляється досить часто. З нею ми стикаємося при корозії металів у печах, вихлопних трубах тощо. Найбезпечнішими для метал«» компонентами газового середовища є кисень О2, пара води H2O, оксид карбону(ІV) СО­2, оксид сульфуру(ІV) S02. Корозійне руйнування заліза і його сплавів на повітрі зумовлено окисненням його киснем: 4Fe+3O2 = 2Fe2O3 З підвищенням температури швидкість газової корозії зрос­тає. Найбільшої шкоди завдає електрохімічна корозія. Електрохімічною корозією називається р...
  • Корозія металів і способи захисту від корозії
   ... металу внаслідок окиснення його окисниками, що містяться в корозійному середовищі. Хімічна корозія відбувається без виникнення електрич­ного струму в системі. Такий вид корозії виникає під час кон­такту металів з неелектролітами або в газовому середовищі за високих температур (газова корозія). Газова корозія трапляється досить часто. З нею ми стикаємося при корозії металів у печах, вихлопних трубах тощо. Найбезпечнішими для метал«» компонентами газового середовища є кисень О2, пара води H2O, оксид карбону(ІV) СО­2, оксид сульфуру(ІV) S02. Корозійне руйнування заліза і його сплавів на повітрі зумовлено окисненням його киснем: 4Fe+3O2 = 2Fe2O3 З підвищенням температури швидкість газової корозії зрос­тає. Найбільшої шкоди завдає електрохімічна корозія. Електрохімічною короз...
  • Короткий історичний нарис про розвиток метрології
   ... в XVII ст. була прийнята одиниця міри довжини — фут (нога, стопа), яка дорівнювала 30,5 см. Болільники футболу знають, що розміри футбольних воріт становлять 7,22 х 2,44 м або ж 24 х 8 фу тів, оскільки Англія є батьківщиною футболу. Різні народи нашої планети перебували на неоднакових стадіях розвитку, то й міри були різноманітні. Досить пригадати, що у XVII ст. в Європі було понад 100 різних футів, понад 120 фунтів, 46 миль та інших одиниць виміру. У Київській Русі найпоширенішими мірами довжини були: верста, сажень, лікоть, аршин, ступня, долоня, вершок, палець (табл. 1); мірами ваги — пуд, гривня, гривенка, золотник, почка, пиріг тощо. Таблиия 1. Давньоруські міри довжини ...
  • Кривошипно-шатунний механізм
   ... корозійної стій­кості та зменшення спрацювання запресовують вставки зі спеціаль­ного антикорозійного чавуну. Ущільнення гільз циліндрів у верхній частині блока здійснюється сталеазбестовими прокладками головок блока, а в нижній частині — мідними прокладками. Верхні кромки гільз мають виступати над площиною блока циліндрів на 0,02 . .0,09 мм. У середній частині блока є поперечні перегородки. Площину роз­няття картера опущено нижче від осі колінчастого вала для надання блоку потрібної жорсткості. По осі блока на стінці коробки штовхачів, а також у передній та задній стінках блока є отвори для підшип­ників розподільного вала. Двигуни з У-подібним розташуванням циліндрів (ЗИЛ-130, ЗМЗ-53-12) мають дві головки з алюмінієвого сплаву на кожен ряд. У двигуні КамАЗ-740 кожний циліндр (із восьми) має...
  • Кривошипно-шатунний механізм, зварювальні пости та їх обладнання
   ... встановлюють два або три мости. Якщо автомобіль має два мости, то за ведучий, як звичайно, править задній міст, рідше передній. У двовісних автомобілів підвищеної прохідності ведучі обидва мости. Якщо на автомобілі три мости, ведучими є два задніх мости або всі три. Найпростішу конструкцію має задній ведучий міст автомобілів із колісною формулою 4x2. Ведучий міст, як правило, об'єднує в одному агрегаті такі механізми: • головну передачу; • диференціал; • півосі. Зазначені механізми конструктивно розміщуються в спільному картері ведучого моста й призначені для передавання крутного моменту на колеса. Механізми моста збільшують передаваний момент і розподіляють його на колеса відповідно до умов контакту кожного колеса з доро­гою. Під час передавання крутного моменту картер моста навантажується ре...
  • Круглопилкові верстати для поздовжнього розкрою
   ... каретки на ньому можна розкроювати плитові матеріали на відповідні формати. Верстат складається з чавунної станини коробчастої форми. Пилковий вал 1 і електродвигун 8 закріплені на двох шарнірно зв'язаних із станиною плитах 7. Рух від електродвигуна до пилкового вала передається через клинопасову передачу. Положення пилкового вала й електродвигуна у вертикальній площині змінюють маховичком 6, який зв'язаний гвинтом з гайкою, що закріплена на верхній плиті. Пас натягується регулюванням довжини штанг, що з'єднують плити. На столі 2 є отвір для пилки і поздовжній паз, в якому рухається пересувний упор-кутник або каретка. На столі верстата закріплені напрямна лінійка 5 і захисний пристрій пилкового диска 4. Лінійка переміщується на відповідну відстань від пилкового диска і фіксується спеціальним гвинто...
  • Круглопилкові верстати для поперечного розкрою
   ... 5 — електродвигун, 6 — важелі, 7 — фіксатори, 8 — маховичок механізму підняття пилки До II підгрупи відносять кінцевирівню-вальні (торцювальні) верстати Ц2К12 та Ц2К20, а також форматнообрізні верстати ЦФ-5, ЦТМФ-1, ЦТЗФ-1 та ЦФ-2. Круглопилкові маятникові верстати ЦМЕ-2 (Рис. 1) і ЦМЕ-3 призначені для поперечного розкрою дощок і брусків. Вони змонтовані за важільно-шарнірною системою. У станині 1 вертикально переміщується підйомний циліндричний стояк 2 з головкою 3. На головці шарнірно закріплені; важелі 6, які зв язані з супортом. Вал електродвигуна 5 одночасно є й пилковим валом. Переміщення пилки 4 з положення І в положення II здійснюється за допомогою супорта . У вихідне положення пилка повертається під дією пружини. Головка повертається на стояку і закріплюється фіксатором 7....
  • Кузов легкового автомобіля
   ... об'єднує елементи кузова в об'ємну конструкцію. В передній частині корпусу кузова приварено коротку раму 4, яка призначається для кріплення двигуна, радіатора й попе­речної балки передньої підвіски. Основу кузова виконано у вигляді суцільноштампованої па­нелі, підсиленої по периметру збірним коробчастим профілем. До передньої частини основи входять щит, панелі й бризковики, до зад­ньої — тільки панелі й бризковики. Боковини кузова також виготов­ляються штампуванням і зварюються зі стояків, порогів підлоги та інших деталей. Капот закриває зверху відсік двигуна й складається із зовнішньої панелі, що знизу підсилюється внутрішньою панеллю, привареною по периметру. Передні й задні крила складаються із штампованих сталевих пане­лей, які кріпляться до корпусу кузова зварюв...
  • Кузов. Додаткове і спеціальне обладнання
   ... зроблено дверні прорізи. В прорізах на завісах навішуються двері. В закритому положенні двері утримуються за допомогою замків. Оперення вантажного автомобіля в разі капосного компонування складається з капота, крил, підніжок та облицювання радіатора. Коли двигун розташований під кабіною, до оперення входять тільки крила, підніжки та облицювання радіатора. Кузов легкового автомобіля складається із сталевого суцільного корпусу, до якого прикріплено капот двигуна, передні і задні крила, двері, кришку багажника, облицювання фар і радіатора, передній і задній буфери, накладку та ін. У середині кузова розміщено сидіння для водія та пасажирів. В передній частині корпуса кузова заварено коротку раму, яка призначається для кріплення двигуна, радіатора й поперечної балки передньої підвіски. Д...
  • Кути встановлення передніх коліс автомобіля. Балони для стиснутих газів Особливості ураження електричним струмом
   ... завдяки чому зменшуються зусилля на поворот керованих коліс, що полегшує керування автомобілем. Установлюючи керовані колеса, передбачають також кут/3 нахилу осі шворня в поперечній площині й кут у нахилу осі шворня в по­здовжній площині (рис. 5.4, 6), що забезпечує повертання коліс до прямолінійного руху після повороту. Завдяки правильному встанов­ленню кутів/? і у підвищуються маневреність і стійкість автомобіля, а) також накат і термін служби шин. У разі встановлення передніх коліс із розвалом вони намагаються! котитися в бік від автомобіля по дузі навколо певної точки. Але оскільки колеса жорстко зв'язані між собою балкою переднього мос­та, вони мають котитися з боковим проковзуванням. Щоб уникнути цього, колеса встановлюють під певним кутом до поздовжньої осі, тобто зі сходженням....
  • Ланцюгодовбальні верстати
   ... У процесі роботи ланцюг ковзає по напрямній лінійці 4, що має ковпачкову маслянку З для змащування лінійки і зірочки. Оскільки внаслідок роботи ланцюг забруднюється пилом, що викликає додаткове тертя в шарнірних з'єднаннях, то його слід регулярно промивати гасом, після чого просушувати і змащувати. Зберігають фрезерні ланцюги в суміші масла й гасу. Рис, 76. Фрезерний ланцюг для ланцюгодовбальких верстатів: 1 — зірочка, 2 — ланка ланцюга» 3 — маслянка, 4 — напрямна лінійка, 5 — ролик ...
  • Ливарні сплави
   ... застосовуються у високотемпературній техніці, їхня робоча температура 500-750°С. Механічні властивості сталей перлітного класу (12ДО, 15ДО, 18ДО, 22ДО, 12Х1МФ): sу=360¸490МПа, s0.2=220¸280 МПа, d=24¸19%. Чим більше в сталі вуглецю, тим вища міцність і нижча пластичність. Сталі мартенсітного і мартенсіто-феррітного класів (15Х11МФ, 40Х9С2, 40Х10С2М) застосовують для деталей і вузлів газових турбін і паросилових установок. Сталі аустенітного класу (10Х18Н12Т, 08Х15Н24В4ТР, 09Х14Н18В2БР) призначені для виготовлення пароперегрівників і турбоприводів силових установок високого тиску. Жароміцні сплави на нікелевій основі знаходять широке застосування в різних областях техніки (авіаційні двигуни, стаціонарні газові турбіни, хімічне апаратобудування і т.д.). Часто ...
  • Личківка
   ... кольором та текс­турою; - склеювання ділянок в личківки не­обхідних розмірів; - закріплення торців. Якщо ширина основи менша, ніж ширина ділянки шпону, то операції поздовжнього розкрою, вирівнювання крайок, склеювання в листи необхідних розмірів, а інколи і закріплення торців - відсутні. Для лущеного шпону можуть бути відсутні розмітка, підбір за кольо­ром та текстурою, закріплення торців. При використанні синтетичного шпону виконують лише розкрій та склеювання в листи необхідних розмірів (при використанні обрізків). Виконання операцій розмітки та розкрою нами розглядались в п.2.6 "Розкрій листових матеріалів". При зберіганні шпону не реко­мендується, щоб він торкався металевих елементів, що може бути причиною появи плям. Оскільки сонячне проміння може ...
  • Ліпні роботи
   ... які здебільшого виготовляють у вигляді стрічкового орнаменту (рис. ПО). Ро­боти, пов'язані з виготовленням архітектурних деталей і вста­новленням їх на місце, називаються ліпними. Такі роботи ви­конують ліпники архітектурних деталей. Архітектурні деталі для оздоблення фасадів виготовляють з це­ментного розчину індустріальним способом на залізобетонних за­водах і лише деякі дрібні збірні елементи і деталі можна виго­товляти в приоб'єктних ліпних майстернях. Деталі для опоряд­ження приміщень виготовляють з гіпсу в спеціально обладна­них ліпних майстернях. Застосовувати гіпсові деталі для опорядження зовнішніх поверхонь можна у виключних випадках при умові захисту їх від атмосферних опадів водостійким по­криттям (оліфою, олійною фарбою, парафіном тощо) або під піддашком. За своїм характе...
  • Математичне опрацювання результатів вимірювань
   ... п , найменший розмір хmin , найбільший - хmax. Для побудови емпіричних кривих розподілу необхідно розбити весь отриманий діапазон на r інтервалів. Число інтервалів при великих вибірках доцільно брати округленим . При великих вибірках число інтервалів встановлюють залежно від кількості спостережень за такими рекомендаціями: n r ...
  • Матеріали для різьби та інкрустації
   ... Текстура — природний малюнок деревини, що утворюється при перерізі річних шарів і серцевинних променів. Залежно від породи, деревина має різну твердість, щіль­ність, пластичність та інші властивості. Для виготовлення виро­бів під оздоблення різьбою чи інкрустацією підбирається де­ревина із слабо вираженою текстурою, доброю пластичністю, щільністю, яка легко ріжеться різцем. Цим якостям відповідає деревина груші, явора, вільхи, берези, бука. Однак за відсут­ності названих матеріалів можна застосовувати й інші. Матеріал для виготовлення виробів повинен бути сухим, мати не більше 8-12% вологості. При такому стані деревина не ко-робиться, не тріскається і добре обробляється. Для виготовлення плоских широких деталей виробів — верш­ків для шкатулок, альбомів, книг-адресів — потріб...
  • Методи вимірювання дефектів і біологічних пошкоджень круглих лісоматеріалів і пиломатеріалів
   ... and sawn timber - Method of measurement of features Круглі і пиляні лісоматеріали - Метод вимірювання дефектів ЕN1311:1997 Round and sawn timber - Method of measurement of biological degrade Круглі і пиляні лісоматеріали - Метод вимірювання біологічних пошкоджень Перераховані вище європейські стандарти поширюються на хвойні, листяні пиломатеріали та круглі лісоматеріали і встановлюють методи вимірювання дефектів і біологічних пошкоджень (пошкоджень комахами і грибами), які враховуються при візуальному сортуванні за зовнішнім виглядом чи для оцінки механічних властивостей. Вони не застосовуються для конструкційних пиломатеріалів (див. EN 518 і EN 519). Стандарти не поширюються на лісоматеріали з тропічної зони. 1. Вимірювання дефектів і біологічних пошкоджень пиломатеріал...
  • Методи виробництва заготовок і деталей
   ... ті, які мають високі ливарні властивості (рідинотекучість, усадку, ліквацію). Основну масу чавунного литва виготовляють із сірого і високоміцного чавуну. Ливарні властивості сталі гірші, ніж у чавунів. Для лиття використовують доевтектоїдні сталі з вмістом 0,1-0,6 % вуглецю і леговані сталі з марганцем, кремнієм, нікелем, хромом, міддю тощо. Із кольорових сплавів у ливарному виробництві використовують: кремнієві, алюмінієво-залізні, марганцево-олов’яно-свинцеві латуні; алюмінієві, алюмінієво-залізо-свинцеві і фосфорні бронзи; силуміни, сплави магнію з марганцем, алюмінієм і цинком. Суміші поділяються на формувальні та стержневі. Вони складаються з кварцового піску, формувальної глини, протипригарних і зв’язуючих добавок. Процентне відношення і якість складових у суміші залежи...
  • Методи заряду і експлуатації АКБ. Реле – регулятор РР.-362. Світлова сигналізація автомобіля (повороти)
   ... шар сірчанокислого свинцю. Якщо через такий елемент пропустити постійний струм то електроліт під дією стуму розкладеться і буде проходити хімічна реакція в результаті якої сірчанокислий вуглець позитивної пластини перетворюється в перекись свинцю коричневого кольору, а на негативній пластині – в губчатий свинець сірого кольору. Густина електроліта при цьому збільшиться за рахунок перетворення сірчаної кислоти, напруга на клемах акумулятора також збільшиться. Такий процес називається зарядом. При підключенні до зарядженого акумулятора споживачів струм в ньому пройде у зворотньому напрямку і це призведе до зворотної хімічної реакції. Тепер з електроліта буде удалятися сірчана кислота і виділятися вод, а на пластинах акумулятора буде знову утворюватися сірчанокислий свинець. Густина електролі...
  • Методи підвищення точності вимірювань
   ... у широких межах. Зміна технологічних параметрів і умов зовнішнього середовища (температури, тиску, вологості, вібрації) значно впливають на точномірні характеристики засобів вимірювальної техніки, на їхні статичні та динамічні характеристики. Кожний із впливових чинників, зазвичай, може бути виміряний окремо і врахований при одержанні результатів вимірювань, проте у виробничих умовах експлуатації всі їх врахувати майже неможливо. Тому кожний засіб вимірювання поряд з нормованою чутливістю до вимірюваної величини певним чином реагує на різні чинники, які обумовлюють підвищення похибки засобів вимірювання. В умовах експлуатації статичні похибки засобів вимірювальної техніки визначаються за відхиленням реальних статичних характеристик у(х) від номінальних (або ідеалізованих) функцій перетворення ...
  • Методичні основи стандартизації
   ... засобів і матеріалів. Вона не є вольовим актом, який нав’язується технічному прогресу ззовні, а випливає як неминучий наслідок відбору засобів, методів і матеріалів, що забезпечують високу якість продукції на даному рівні розвитку науки і техніки. З роками з’являються нові методи виробництва і матеріали, що призводить до заміни старих стандартів новими. В цьому безперервному процесі головна мета полягає в тому, щоб на якому завгодно етапі економічного розвитку суспільства створювати якісні вироби при масовому їх виготовленні. Таким чином, об’єктивні закони розвитку техніки і промисловості неминуче ведуть до стандартизації, яка є запорукою самої високої якості продукції, що може бути досягнута на даному історичному етапі. Завдяки стандартизації суспільство має можливість свідомо керувати своє...
  • Метрологічна атестація засобів вимірювальної техніки
   ... · ЗВТ, що імпортуються в Україну одиничними примірниками чи малими партіями. Стандарт не поширюється на вимірювальні канали вимірювальних інформаційних систем і автоматизованих систем керування технологічними процесами. Завданням метрологічної атестації ЗВТ є: · визначення та встановлення відповідності метрологічних характеристик ЗВТ вимогам технічного завдання на розробку та іншим нормативним документам (далі ТЗ і НД), що розповсюджуються на відповідні ЗВТ; · встановлення правильності вибору методів і засобів метрологічної перевірки ЗВТ,наведених в експлуатаційній документації; · практичне випробування методики метрологічної перевірки; · встановлення придаатності ЗВТ до застосування. Метрологічну атестацію ЗВТ проводять державна чи відомчі МС. Державна ...
  • Метрологічна експертиза технічної документації
   ... визначення параметрів, які характеризують якість готових виробів , напівфабрикатів , матеріалів і гарантують стабільність технологічних процессів і роботи обладнання та інструменту. В результаті проведення експертизи документації повинні бути виявлені: доцільність застосування стандартизованих і уніфікованих засобів і методів виконання вимірювань , рівень механізації і автоматизації існуючих і необхідність розробки нових засобів вимірювань, контролю і випробувань, а також методів і засобів їх метрологічної перевірки. Експертизу документації здійснюють згідно з правилами і положеннями, регламентованими державними стандартами (ДСТУ): Єдина система технологічної підготовки виробництва (ЄСТПВ), Єдина система конструкторської документації (ЄСКД), Єдина система технологічної документа...
  • Метрологічна експертиза технічної документації та атестація засобів вимірювальної техніки
   ... які підлягають метрологічній атестації, віднесені одиничні їх зразки та малі партії досхідні зразки з індивідуальними метрологічними характеристиками, які виготовлені чи ввезені на територію України. Метрологічна атестація засобів вимірювальної техніки – це дослідження їх характеристик з метою встановлення, придатності до застосування за призначенням. Обов’язок своєчасного подання ЗВТ на метрологічну атестацію покладено на суб’єкти підприємницької діяльності, які розробляють, ремонтуються чи володіють ними з метою їх використання за призначенням. На підставі позитивних результатів метрологічної атестації оформляють свідоцтва, які підлягають обліку та зберіганню на вив. період використання ЗВТ, а у разі негативних результатів метеорологічної атестації – протокол. В якому окрім отр...
  • Метрологічна перевірка (МП) засобів вимірювальної техніки
   ... з визначенням кількості товару або послуг; при обліку матеріальних ресурсів (електричної та теплової енергії, газу, нафтопродуктів тощо); при проведенні податкових митних і поштових операцій; при проведенні експертиз (зокрема, за дорученням державних органів); при реєстрації національних і міжнародних спортивних рекордів, а також при виконанні робіт, пов’язаних з обов’язковою сертифікацією продукції. ЗВТ, які не підлягають державній метрологічній перевірці, перевіряються відомчими МС. Результати метрологічної перевірки, проведеної в інших країнах, можуть визнаватися чинними відповідно до укладених міжнародних договорів (угод) або за рішенням Держстандарту України. ЗВТ визнаються придатними до застосування протягом міжперевірного інтервалу, якщо результати метрологічної переві...
  • Метрологічне забезпечення єдності вимірювань. Основні цілі та завдання метрологічного забезпечення
   ... визначених одиницях і їх точність забезпечується з гарантованою достовірністю. Незалежно від методів, засобів вимірювання, часу і місця проведення результати вимірювань повинні бути однаковими. Сьогодні в Україні перебувають в експлуатації десятки мільйонів засобів вимірювальної техніки, щоденно проводяться мільярди вимірювань, тому забезпечення єдності й достовірності вимірювань є надто важливою, клопіткою і повсякденною роботою. Аналіз порівняно простих методів вимірювань показує, що похибки результатів вимірювань залежать значною мірою від засобів вимірювань, їх стану, класу точності, кваліфікації і підготовки персоналу тощо. Досягнути високої точності вимірювань неможливо без забезпечення одноманітності засобів вимірювальної техніки, тобто такого їх стану, коли вони відградуйовані у при...
  • Метрологічні характеристики засобів вимірювальної техніки. Метрологічні характеристики засобів вимірювальної техніки
   ... визначаються умови контролю метрологічних характеристик; об'єм вибірки, кількість точок вимірювань та їх розміщення у діапазоні вимірювань, допустимі похибки вимірювань, умови проведення експериментів. Метрологічні характеристики контролюються щодо відповідності регламентованих значень як експериментальними, так і розрахунковими методами. До нормованих метрологічних характеристик відносять такі. 1. Розмах шкали засобу вимірювальної техніки вибирається зі стандартного ряду шкал для відповідних вимірюваних величин. Шкала засобу вимірювань може виражатися як в одиницях вимірюваної величини (відсотках), так і у нормованих одиницях (сигналах), які відповідають розмаху шкали і використовуються при імітаційних методах повірки (наприклад, розмах шкали потенціометра в одиницях температури ...
  • Метрологія у електротехніці
   ... у електротехніці" width=110 height=42 src="refimages/image002.gif"> Зведена похибка є вираженим в відсотках відношенням абсолютної похибки до норміруючого значення шкали Ан. Середньоарифметична: Середньоквадратична: Є різні види відносної похибки: · відносна похибка g д ...
  • Метрологія — наука про вимірювання
   ... до кінця середнього пальця — лікоть та ін. В Англії ще в XVII ст. була прийнята одиниця міри довжини — фут (нога, стопа), яка дорівнювала 30,5 см. Болільники футболу знають, що розміри футбольних воріт становлять 7,22 х 2,44 м або ж 24 х 8 футів, оскільки Англія є батьківщиною футболу. Різні народи нашої планети перебували на неоднакових стадіях розвитку, то й міри були різноманітні. Досить пригадати, що у XVII ст. в Європі було понад 100 різних футів, понад 120 фунтів, 46 миль та інших одиниць виміру. У Київській Русі найпоширенішими мірами довжини були: верста, сажень, лікоть, аршин, ступня, долоня, вершок, палець (табл. 1); мірами ваги — пуд, гривня, гривенка, золотник, почка, пиріг тощо. Таблиия 1. Давньоруські міри довжини ...
  • Метрологія: основні поняття та визначення. Значення метрології для науково-технічного прогресу та промисловості. Актуальні проблеми метрології
   ... Л.І. Кременчуцький, Б.І. Руденко, І.П. Глибін та ін. Особливо слід підкреслити значну роль Д.І. Менделєєва у розвитку метрології. Його роботи з вимірювання маси і температури, а також щодо впровадження метричної системи залишаються актуальними і сьогодні. Метрологія в її сучасному розумінні — це наука про вимірювання, методи та засоби забезпечення єдності вимірювань і способи досягнення необхідної точності їх. Єдність вимірювань — стан вимірювань, коли результати виражені у прийнятих одиницях, а похибки вимірювань прийняті із заданою ймовірністю. Єдність вимірювань необхідна для порівняння результатів вимірювань, проведених у різних місцях, в різний час, з використанням різних методів і засобів вимірювання. Результати при цьому повинні бути однаковими, незалежно від вик...
  • Механізм ведучих мостів
   ... крутного моменту на колеса. Механізми моста збільшують передаваний момент і розподіляють його на колеса відповідно до умов контакту кожного колеса з доро­гою. Під час передавання крутного моменту картер моста наванта­жується реактивним моментом, який намагається повернути його проти напряму обертання коліс. Від такого повороту міст утримуєть­ся підвіскою або її напрямними елементами. Підвіска передає на картер моста також вертикальні, горизонтальні й бокові зусилля, що виникають під час руху автомобіля. Механізми переднього ведучого моста відрізняються від механіз­мів заднього ведучого моста складнішим приводом до коліс. На ван­тажних автомобілях півосі до кожного колеса роблять розрізними й з'єднують одним карданним шарніром однакових кутових швид­костей. На передньоприводних легкових ав...
  • Механізми ведучих мостів
   ... ведучих мостів" title="Механізми ведучих мостів" width=459 height=445 src="refimages/image001.jpg"> Рис.90. Задній міст автомобіля ГАЗ-66: 1 — цапфа; 2 — болт-знімач; 3 — косинець; 4 — контргайка; 5 — замкова шайба; 6 — регулювальна гайка; 7 — маточина; 8 — шинний кран; 9 — бортове кільце; 10 — гальмовий барабан; 11 — клапан для прокачування гальм; 12— блок сальників підведення повітря; 13 — балка моста; 14 — піввісь; 15 — внутрішня зірочка диференціала; 16 — упор; 17 — регулювальні прокладки; 18 — первинний вал; 19 — сальник; 20 — маслознімне кільце; 21 — склянка підшипників; 22 — регулювальне кільце; 23 — пробка контрольно-заливного отвору; 24 — картер головної передачі; 25 — гайка підшипника диференціала; 26 — чашка диференціала; 27 — сухар диференціала; 28— ведена шесте...
  • Механізми керування автомобілем
   ... передає керуюче зусилля від водія безпосередньо до коліс і забезпечує цим поворот керованих коліс на заданий кут. Щоб здійснився поворот без бічного ковзання коліс, усі вони по­винні котитися по дугах різної довжини, описаних із центра поворо­ту 0 (рис. 1). При цьому передні керовані колеса мають повертатися на різні кути: внутрішнє щодо центра повороту колесо — на кут ав, зовнішнє — на менший кут а3. Це забезпечується з'єднанням тяг і ва­желів рульового привода у формі трапеції. Основу трапеції становить балка 1 переднього моста автомобіля, сторони — лівий 4 та правий 2 поворотні важелі, а вершину трапеції утворює поперечна тяга 3, яка з'єднується з важелями шарнірне. До важелів 4 і 2 жорстко прикріплені поворотні цапфи 5 коліс. Один із поворотних важелів, найчастіше лівий 4, зв'язан...
  • Механізована зварка в захисних газах, колеса легкових і вантажних автомобілів
   ... align=left hspace=12>При виконанні стикових з'єднань одношаровими швами, а також при накладенні першого, шару багатошарового шва пальник переміщають поворотно-поступальний по осі шва без поперечних коливань електроду. При накладенні подальших зварних шарів пальник переміщають по витягнутій спіралі. Останні зварні шари виконують при зигзагоподібному русі пальника «змійкою» або ж по витягнутій спіралі, але з великою амплітудою коливання. Під час зварки пальник не повинен затримуватися на одному місці, оскільки в осоружному випадку значно збільшується розмір зварювальної ванни, що викликає перегрів металу. Після заварки кратера і виключення зварювального струму для захисту металу зварювальної ванни від окислення необхідно потримати пальник над кратером, не припиняючи надходження захисного газу до повно...
  • Механічна обробка щитових заготовок
   ... інструментів служать вихідні кінці валів для спеціальних електродвигунів. Принцип роботи лінії МОК-3. Верстатник із підстопного місця перекладає деталь на конвеєр подачі, притискаючи її крайкою до направляючої лінійки. При подальшому переміщенні щит притискається верхньою притискною траверсою. На крайку щита рамкам наноситься клей-розплав. Після цього до крайки щита притискними рамками прикотується листівка. Обробка щита закінчується зняттям звисів листівки по довжині і товщині, і пом’якшенням ребер. Щити у ручну укладаються на підстапне місце. Параметри при застосуванні клей-розплаву КРУС Температура клею під час нанесення 150-1900С; температура на валику 40-700С; норма розходу шару клею г/м2 - при нанесенні на деревину ...
  • Механічні передачі
   ... 15. Загальні відомості про конічні зубчасті передачі. 16. Конструкції зубчастих коліс. 17. Загальні відомості про планетарні зубчасті передачі. 18. Різновиди планетарних передач. 19. Загальні відомості про хвильові зубчасті передачі. 20. Загальні відомості про передачу гвинт-гайка. 21. Загальні відомості про черв’ячні передачі. 22. Класифікація черв’ячних передач. 23. Нарізання черв’яків та черв’ячних коліс. 24. Швидкість ковзання в передачі. Передаточне число. 25. Сили в зачепленні. 26. Матеріали черв’ячної пари. 27. Види руйнувань зубів черв’ячної коліс. 28. Допустимі навантаження для матеріалів вінців черв’ячних коліс. 29. Розрахунок на міцність черв’ячних передач. 30. ККД черв’ячних передач. 31. Тепловий розрахунок. ...
  • Міжнародні і українські метрологічні організації
   ... метричної системи. 20 травня 1872 р. 17 держав Європи та Америки, у тому числі й Росія, на Міжнародній дипломатичній конференції, присвяченій мірі довжини метру, з метою забезпечення міжнародної єдності і вдосконалення метричної системи підписали Метричну конвенцію. Вищим органом Міжнародної метричної конвенції є Генеральна конференція з мір і ваги (ГКМВ), яка збирається один раз на 6 років для обговорення наукових проблем з метрології та прийняття необхідних заходів щодо розповсюдження та вдосконалення метричної системи. Структурна схема органів міжнародної метричної конвенції наведена на рис. 1. Одним із важливих положень Метричної конвенції є затвердження нею згоди держав на утворення Міжнародного бюро мір і ваги (МБМВ) як наукового постійно діючого метрологічного закладу для...
  • Мікроредуктор
   ... розмірів колес 9 3. Розрахунок валів на міцність 9 3.1. Зусилля в зачепленні _9 3.2. Швидкохідний вал _9 3.2.1. Вибір матеріалу вала 9 3.2.2. Вибір муфти, визначення зусилля від муфти _9 3.2.3. Наближена оцінка вала 10 3.2.4. Опорні реакції та згинальний момент у вертикальній площині від сил, що діють у зачепленні _11 3.2.5. Опорні реакції та згинальний момент у горизонтальній площині 12 3.2.6. Результуючий згинальний момент від сил, що діють у зачепленні, у перерізі, який проходить через середину шестірні 12 3.2.7. Опорні реакції і згинальні моменти від сили, що діє в муфті 12 3.2.8. Сумарний максимальний згинальний момент у перерізі, що проходить через середину шестірні, від сил, що діють у зачепленні та від муфти _12 3.2.9. Прив...
  • Модернізація агрегатної дільниці ВАТ “Івано-Франківський автобусний парк"
   ... дільниці ВАТ “Івано-Франківський автобусний парк"" width=614 height=253 src="refimages/image001.gif" align=left>Рухомий склад і водії розподілені по малих підприємствах, які створені за участю основного і працюють по принципу автомобільних колон. 1.1.2 Склад парку і режим його експлуатації Весь рухомий склад парку і режим його експлуатації представлений у вигляді таблиці 1.1 Таблиця 1.1 Склад парку Марка рухомого складу Інвентарна кількість автомобілів Середньодобовий пробіг, км Категорія умов експлуатації ...
  • Монтаж верстату ШЛПС-2М
   ... 3.2.3 Вибір та розрахунок матеріалів для спорудження фундаменту _ 3.3 Організації установки верстату на фундамент _ 3.3.1 Доставка верстату до місця монтажу _ 3.3.2 Розпаковка верстату _ 3.3.3 Монтаж верстату _ 3.4 Випробування верстату _ 3.4.1 Вивірка на геометричну точність 3.4.2 Випробування на холостому ході 3.4.3 Перевірка на робочому ході _ 3.4.4 Перевірка на жорсткість, шум, вібрацію 3.5 Здача верстату в експлуатацію 3.6 Енергетична частина 3.7. Техніка безпеки і охорона праці 3.7.1 Техніка безпеки при підйомно-транспортних роботах _ 3.7.2 Техніка безпеки при монтажу верстату 3.7.3 Техніка безпеки при випробувальних роботах 3.8 Охорона природи _ 4. Економічна частина _ 5. Конструкти...
  • Монтаж насосних агрегатів
   ... водопідйомник­ ­– гвинт Архімеда. Він являв собою циліндричну трубу, відкриту з обох боків, встановлену над водоймищем під кутом. Нижній край труби опускали у воду. В середині труби розташовувався вал з гвинтовою поверхнею, який разом зі стінками труби створював гвинтовий канал. При обертанні вала вода переливалась з витка в виток і поступово підіймалась догори. Сторіччями людство користувалосьтакими примітивними водопідйомними механізмами. Тільки після винаходу у XVIII ст. першої парової машини почали більше використовувати поршньові насоси, особливо починаючи з XIX ст. Пізніше на зміну поршньовим насосам прийшли центробіжні та пропелерні – більш компактні, легкі та дешеві. У середині XVIII ст. російський вчений Ейлер розробив струйну теорію центробіжних машин, яка давала м...
  • Монтаж столярних перегородок
   ... причому значна кількість деревини використовується в будівництві. Завдяки своїм якостям – порівняно високій механічній міцності, малій теплопровідності, невеликій густині, легкості обробки, стійкості до дії кислот, солей, масел – деревину широко використовують для виготовлення несучих і огороджуючих елементів будівель і споруд, ферм, арок, балок, прогонів, крокв, стійок, панелей, лаг, підлоги, вікон, дверей і ін. Великий розвиток одержують дерев'яні клеєні конструкції, використовування яких доцільно у всіх видах будівництва і в першу чергу в сільськогосподарських спорудах у вигляді арок, прогонів, а також при спорудженні підприємств з хімічно агресивним середовищем. Застосування клеєних конструкцій дозволяє використовувати маломірні відходи деревини шляхом їх склеювання в елементи будів...
  • Муфти – загальна характеристика
   ... Призначення муфт — передача обертаючого моменту без зміни його значення і напрямку. У ряді випадків муфти додатково поглинають вібрації і поштовхи, охороняють машину від аварій при перевантаженнях, а також використовуються для включення і вимикання робочого механізму машини без зупинки двигуна. Різноманіття вимог, пропонованих до муфт, і різні умови їхньої роботи обумовили створення великої кількості конструкцій муфт, що класифікують по різних ознаках на групи. За принципом дії: постійні муфти, що здійснюють постійне з'єднання валів між собою; зчіпні муфти, що допускають під час роботи зчеплення і розчіплювання валів за допомогою системи керування; самокеровані муфти, що автоматично роз'єднують вали при зміні заданого режиму роботи машини. По характеру роботи: т...
  • Наклеювання шпону на кромки щитів. Облицьовування криволінійних і профільних деталей
   ... діаметром 70 мм), латунної стрічки 0,5 мм завтовшки, що є електронагрівачем, яка кріпиться тільки до задніх кінців бічних брусків. Це потрібно для незначного переміщення її при обтягуванні овальних кутів. Між стрічкою і притискними брусками е прокладка з листового азбесту або іншого ізоляційного матеріалу. Для нагрівання застосовують змінний струм напругою 220 В, який за допомогою понижувального трансформатора доводять до 5—6 В. Рис. 1. Пневматична вайма з контактним підігріванням: 1 — каркас, і — латунн...
  • Нанесення клейового розчину на основу. Наклеювання шпону на площини щитів
   ... цьому клей наноситься нерівномірно. Кращими е клейові вальці з верхнім і нижнім живленням (Рис. 1, б), де кожний валець має свою клейову ванну, між поверхнею вальця і однією із стінок водяної ванни. Це дає змогу регулювати товщину клейового шару і подавати деталі у вальці безперервно, наносячи клей на один або обидва боки деталей будь-якої довжини. Найдосконаліші клейові вальці з дозувальними валиками (Рис. 1, е), які дають можливість з великою точністю регулювати товщину клейового шару. Вальці / і 3 покриті гумою з рифленням, а дозування здійснюється стальними полірованими валиками 7. Між поверхнями вальців і валиків (клеєнаношувального і дозувального) розміщені клейові ванни. ...
  • Нанесення лакофарбових матеріалів на деревину
   ... з іншими матеріалами має переваги. Вона природно поновлюється. І за раціонального використання та поновлення її запаси можуть бути невичерпаними. Інші матеріали, зокрема на фото, газ вугілля, різні руди, що видобуваються з надр землі, вичерпуються, а їх запаси постійно зменшується. Завдяки високій механічній міцності, легкій оброблюваності, невеликій твердості, невеликій твердості, низькій теплопровідності, природному кольору і рисунку текстури деревина є основним матеріалом для виготовлення меблів – однієї з груп виробів прикладного мистецтва. Архітектурно-художнє вирішення меблів значною мірою визначає комфортабельність і художні якості приміщення, побутові умови людей і впливає на їхнє самопочуття і настрій. Меблі формують внутрішній простір різноманітних будівель. Важливими художнім...
  • Нанесення лакофарбових матеріалів на поверхню деревини
   ... її по опоряджуваній поверхні. Ці пензлі роблять із щетини. Довжина робочого кінця щетини не має перевищувати подвійного діаметра кільця або обв'язки. Лишки щетини обв'язують шпагатом. З робочого кінця щетину обрізують рівно або трохи опукло. Флейц — плоский пензель з борсукового волосу. Застосовується для розрівнювання шару фарби на поверхні і загладжування слідів від ручника. Довжина волоса цієї щітки-пензля 50 мм, ширина —25–100 мм. Для фарбування вузьких місць застосовують маленькі флейци, або так звані шепірки. Розхльостка — плоский пензель із щетини 100 мм завдовжки і більше — використовується для вирівнювання шару фарби. Фільонкові тонкі пензлі з щетини застосовують для проведення фарбами тонких ліній на поверхні. Пальчикові шепірки складаються з кількох маленьких фільонкових пензлі...
  • Нанесення розмірів. Масштаб
   ... Кутові розміри та граничні відхилення зазначають у градусах, мінутах і секундах з позначенням одиниці (5°; 30°12'; 45°18'3"; 30° ± Г; 12° ± 1'). Не допускається застосовувати для розмірних чисел прості дроби, за винятком розмірів, указаних у дюймах; 3) кожний розмір зазначають на кресленні тільки один раз і на тому зображенні, де даний елемент деталі показано найбільш ясно; не допускається наносити розміри у вигляді замкненого розмірного ланцюга, тобто сукупності розмірів, що утворюють замкнений контур, за винятком випадків, коли один із розмірів ланцюга вказано у вигляді довідкового без граничних відхилень. На будівельних кресленнях розміри наносять у вигляді замкненого ланцюга; 4) не рекомендується проставляти на кресленні розміри невидного контуру, зображеного штриховими л...
  • Настилання підлоги керамічними плитками, картами килимової мозаїки, бетонно-мозаїчними і шлакоситаловими плитами. вимоги до поверхонь, облицьованих плитками. дефекти плиткових облицювань
   ... її во­дою; розмічання основи підлоги, провішування її та встановлення маячних плиток-реперів і маячних рядів; сортування і підгонка плиток, а також у разі необхідності перерубування їх; нанесення на основу підлоги прошарку з цементного розчи­ну завтовшки не більше ніж 15 мм і розрівнювання його; укладання плиток на шар розчину і підгонка їх під шнур за заданим рисунком; заповнення швів цементним розчином або цементним моло­ком; засипання підлоги мокрою тирсою і остаточне очищення її. Послідовність операцій при укладанні плиток залежить від розміру підлоги і рисунка, а також від форми і розмірів плиток. До настилання підлоги приступають після перевірки якості ос­нови і затвердения стяжки. Горизонтальність основи пе­ревіряють за допомогою рівня, прикріпленого до рей...
  • Настилання підлоги керамічною плиткою з фризом
   ... перебуває в занепаді: основні фонди зношені майже на 60%. В середньому ці фонди на одну родину в тричі менші, ніж в Росії, в четверо, ніж у Литві. Порівняно із Західноєвропейськими країнами матеріальна база України стосовно житла на 3-5 років менша. Сьогодні на ринку будівельних робіт працює близько 7 тисяч будівельних організацій, в яких зайнято 764 тисячі працівників. 46% будівельних організацій об’єднанні в корпорації та концерни, інші працюють на ринку самостійно. Біля 86% підрядних організацій мають не державну форму власності. Значне скорочення обсягу бюджетних капіталовкладень на початку 90-х років призвело до кризи в будівельному комплексі. У зв’язку з скороченням обсягів робіт виникла гостра конкуренція на підрядному ринку і це змусило будівельників шукати нові форми і методи господарю...
  • Настилання штучного паркету
   ... підняття якості будівництва, виконання завдань по прибутку і зниженню собівартості будівельно-монтаж­них робіт на основі поліпшення організаційної структу­ри управління будівництвом, укрупнення будівельно-монтажних організацій і підприємств будівельної індустрії, подальшого розвитку індустріальних мето­дів будівництва. Намічений широкий круг заходів щодо подальшого підвищення продуктивності праці в будівництві, у тому числі за рахунок усунення втрат робочого часу, підвищення організованості і відповідальності, розвитку бригадного підряду, створення постійних кваліфікованих кадрів. Подальше поліпшення діяльності будівельних організацій повинне базуватися на широкому застосуванні прогресивних методів праці, нових ефективних матеріалів, високопродуктивних машин, раціональних пристосувань і і...
  • Настилка штучного паркету в ялинку з фризом на мастиці
   ... робіт - завершуючому етапі будівництва - встановлення підлог із паркету, лінолеуму, синтетичних килимів і плиток займає важливе місце. Покриття із цих матеріалів створюють в приміщеннях комфорт, вони довговічні і зручні в експлуатації. Від того, як виконане покриття підлог, багато залежить і загальна оцінка якості будівництва. Для встановлення покриття підлог потрібно добиватись якісного виконання всіх операцій, як попередніх, так і при встановленні покриття. При настеланні паркетних і лінолеумних підлог це відноситься до якісної підготовки основи старанній перевірці всіх використаних матеріалів. Особливі вимоги пред'являють до якості покриття підлог з художнього щитового паркету, так як його використовують для оздоблення унікальних споруд. При настиланні паркетних підлог широко ви...
  • Настилка штучного паркету в ямку без фризу на мастиці
   ... і зниженню собівартості будівельно-монтажних робіт на основі поліпшення організаційної структури управління будівництвом і подальшого розвитку індустріальних методів будівництва. Для подальшого покращення діяльності виробничих організацій повинно базуватися на подальшому застосуванні прогресивних методів праці, нових ефективних матеріалів. В комплексі опоряджувальних робіт - завершальним етапом будівництва – настилка підлоги із паркету, лінолеума, синтетичних килимів і плиток - займає важливе місце. Покриття із цих матеріалів дуже вигідне, комфортне, воно довго служить і зручне в експлуатації. Від того як виконане покриття підлоги, залежить оцінка якості будівництва. Для влаштування покриття підлоги необхідно добиватися якісного виконування всіх операцій, як при виготовленню паркет...
  • Настилка штучного паркету із планок різного рисунку
   ... і підприємств будівельної індустрії, подальшого розвитку індустріальних методів будівництва. Намічено широке коло заходів щодо подальшого підвищення продуктивності праці в будівництві, у тому числі за рахунок усунення втрат робочого часу, підвищення організованості і вимогливості, розвитку бригадного підряду, створення постійних кваліфікованих кадрів. Подальше поліпшення діяльності будівельних організацій повинне базуватися на широкому застосуванні прогресивних методів праці, нових ефективних матеріалів, високопродуктивних машин, раціональних пристосувань і інструментів, переносі ряду технологічних операцій з будівельного майданчика на заводи, тобто на індустріалізації будівельного виробництва. У комплексі опоряджувальних робіт — завершальному етапі будівництва — пристрій підлог з паркет...
  • Натискний механізм клітки
   ... 2.6 Розрахунок підшипників валу черв’яка 2.7 Вибір муфти 2.8 Вибір і перевірка шпонок 2.9 Розрахунок на міцність гвинта 2.10 Розрахунок на міцність гайки Список використаних джерел Додаток А. Завдання на курсовий проект Додаток Б. Ескіз черв’ячного валу Вступ Головною метою розвитку металургії є зниження необхідних витрат праці на виготовлення однієї тони сталі. З цією метою почали використовувати ефективні засоби механізації ремонтних робіт, які звільняють робочих від тяжкої фізичної праці та зменшення часів ремонтних простоїв агрегатів. Заради зменшення витрат підприємство повинно ввезти систематичну роботу по поєднанню професій та функцій ремонтного персоналу. Слід як набагато більше зменшити терміни простою обладнання під час р...
  • Натуральний шпон – назад в майбутнє
   ... меблевої галузі робота зі шпоном - у дивину. А почнемо, як і випливає, з початку - а саме, з історії виникнення шпону і найперших етапів його виготовлення Ідея робити шпон з деревини коштовних порід і тим самим робити меблі й інші предмети інтер'єру ще більш красивими і практичними так само стара, як і свідомість того, що масив має свої недоліки, він схильний до утворення тріщин і коробленню. Згодом прийшло також усвідомлення необхідності як можна більш доцільного й ощадливого використання деревини коштовних порід. Але, насамперед, було визнано, що деревина в шпоні виглядає незрівнянно гарніше і різноманітніше, ніж у масиві. Мистецтво виробництва і використання шпону відомо вже більш 1000 років. Але тільки спочатку XIX сторіччя удалося механізувати виробничі методи виготовлення шпону. У 1806...
  • Нетрадиційні джерела електроенергії, їх економічна доцільність та ефективність
   ... капіталу. В світовому господарстві ' це великі транснаціональні корпорації. Робота енергетики оцінюється за показниками рівня забезпеченості країн носіями, рівня енергоспоживання в окремих країнах, пропорціями паливно-енергетичного балансу країн і світу в цілому. Як енергоносії людство використовувало мускульну силу, деревину, рушійну енергію Сонця тощо. В наш час основними енергоносіями стали вуглеводи і сполуки (нафта, газ, вугілля) та ядерне паливо. Як альтернативні джерела май­бутнього розглядається енергія Сонця, геотермічна енергія Землі, водень, термо­ядерна енергія. Енергозабезпечення світу станом на початок 2003 р. за розмірами споживання становило 11 млрд тонн умовного палива (т.у.п.) у вугільному еквіваленті. Найбільші енергоспоживачі: США - 25 % енергоспоживання світу, Ро...
  • Нормальна та жорстка робота дизельних двигунів
   ... згоряння палива у дизелі значною мірою за­лежить від конструкції камери згоряння і характеризується періодом затримки самозаймання — часом від моменту впорскування суміші в циліндр дизеля до її займання. 2. Нормальна робота дизеля можлива за умови, коли температура засти­гання палива на 5 . 10 °С є меншою, ніж температура навколишнього повітря, або коли вона на 3 .5 °С більша від температури його помутніння. Для поліпшення низькотемпературних властивостей дизельного палива при його виготовленні з палива видаляють парафін, додають домішки, що зменшують температуру кристалізації, полегшують фракційний склад і зменшують в'язкість палива. Процес видалення парафіну з палива, який дістав назву депара­фінізації, полягає у виморожуванні з нього парафіну за дуже н...
  • Облагороджування лакофарбових покриттів
   ... шліфування, яке здебільшого здійснюється шліфувальними шкурками, рідше — шліфувальними пастами. Вирівнювання поверхні шліфувальними пастами полягає у знятті виступів (хвиль); при цьому зменшується товщина нанесеного на деревину шару лакофарбового покриття. Шліфувати можна будь-яку поверхню як ручним, так і механізованим способом. Для механізованого шліфування -лакофарбових покриттів застосовують різноманітне устаткування: ротаційні і дискові апарати і верстати, ручні вібраційні апарати та стрічкошліфувальні верстати. Найбільш удосконаленим верстатом цього типу є ШлПС-2М. Для шліфування лакофарбових покриттів можуть бути використані верстати типу ШлК-8 з широкою стрічкою (до 800 мм) і вузьким утюжком. Щити розміром 1800 х 800 мм повністю перекриваються стрічкою. Перед шліфуванням нітр...
  • Обладнання для дугового автоматичного зварювання під флюсом
   ... розплавленого металу убік, протилежний напрямку зварювання. В міру поступального руху електрода відбувається затвердіння металевої і жужільної ванн з утворенням звареного шва, покритого твердою жужільною кіркою. Дріт подають у дугу і переміщають її уздовж шва за допомогою механізмів подачі і переміщення. Струм до електроду надходить через струмопровід. Дугове зварювання під флюсом виконують зварювальними автоматами, зварювальними голівками чи самохідними тракторами, які переміщуються безпосередньо по виробу. Призначення зварювальних автоматів – подача електродного дроту в дугу і підтримку постійного режиму зварювання протягом усього процесу. Автоматичне зварювання під флюсом застосовують у серійному і масовому виробництвах для виконання довгих прямолінійних і кільцевих швів у ниж...
  • Обробка деревини на фрезерних верстатах
   ... суцільні фрези (Рис. 1, а) повністю виготовлені з одного і того ж матеріалу. Насадні збірні (фрезерні головки) мають прорізи, в які вставляють ножі різних профілів (Рис. 1, в). Насадні фрези можуть використовуватись окремо кожна, а для великого профілю їх складають з кількох суцільних (Рис. 1, б). В разі потреби на один шпиндель насаджують кілька видів різальних інструментів (різні фрези, пили тощо), тоді їх називають комбінованими фрезами (Рис. 1, г). На відміну від насадних кінцеві фрези (Рис. 1, д) мають хвостовики, за допомогою яких закріплюються в патрони. Вони повністю виготовляються з одного куска матеріалу (стержня). ...
  • Огорожа камер
   ... Фундаменти камер роблять стрічкові, бутобетонні. Особливо ретельно повинні бути виконані зовнішні стрічки фундаментів будови камер для уникнення потрапляння ґрунтових або зовнішніх вод всередину камери. Зверху, по периметру будови, повинна бути зроблена отмостка з глибини шириною до 1м, з укладкою зверху булижника або щебінки. Глибина закладення зовнішніх фундаментів повинна бути на 10 см нижче лінії промерзання, тобто для більшості випадків вона повинна бути рівна 16-2 м (від поверхні землі). Глибина закладення фундаментів під внутрішні стіни може бути менше (біля 1,2 м). При глинястих грунтах, здатних до вспучування, повинні бути прийняті міри до отоплення гранта повз фундаментів, щоб виключити можливість утворення тріщин в стінах, перекосу дверних пройомів, підйому і перекосів рельсів в к...
  • Опис випадкових похибок
   ... title="Опис випадкових похибок" width=299 height=272 src="refimages/image001.jpg"> Рис. 1. Асиметричне розміщення результатів спостережень: а — на осі ОХ; б — інтегральна функція При переміщенні точки X' праворуч по осі Ох ймовірність того, що в результаті вимірювання точки Xі розташуються лівіше від точки X', зростає, а інтегральна функція асимптотично наближається до 1 (рис. 1, б). При X' = Q, коли результати вимірювань розміщені з правого та лівого боків від Q (рис. 2, б), інтегральна функція має точку перегину, тобто розподіл результатів відносно істинного значення шуканої величини буде симетричним. ...
  • Опорядження столярно-будівельних виробів
   ... Обробка деревини лакофарбовими матеріалами являє собою сукупність технологічних операцій із нанесення, сушіння й облагороджуванняю лакофарбових покрить. Сучасні лакофарбові матеріали й устаткування дозволяють індустріальними методами одержувати на поверхні деревини різноманітні оздоблювальні покриття з високими декоративними і захисними властивостями. Поряд з рідкими лакофарбовими матеріалами для створення захисно-декоративних покрить використовують плівкові і листові матеріали на основі синтетичних смол. Тому під обробкою деревини прийнято розуміти створення на її поверхні захисно-декоративних покрить за допомогою лакофарбових, плівкових і листових матеріалів. Значний ріст обсягів виробництва столярних виробів, потрібних для задоволення потреб народного господарства і попиту н...
  • Опоряджувальні роботи водними фарбувальними сумішами
   ... в насичений, іноді яскравий колір, який стомлює зір, негативно впливає на нервову систему людини. Тому стіни, стелі і фасади житлових, учбових і промислових будівель фарбують розбіленими сумішами — розбілами. Для розбілу водних фарбувальних сумішей застосовують крейду або вапно. Насиченими за кольором сумішами фарбують деякі гро­мадські приміщення (кафе, магазини, фойє кінотеатрів, клубів тощо). За насиченістю кольорового тону виділяють суцільні, інтенсивні, нормальні і розбілені фарбувальні суміші. Суцільна фарбувальна суміш перед доданням до неї клею складається з 100 % хроматичного пігменту (без домішок білих пігментів). Такі суміші іноді використову­ють для виконання фільонок і малюнків у фризах та бордюрах. Суцільну фарбувальну суміш можна приготов­ляти тільки з пігментів, які ма...
  • Організація виробництва деталі "кронштейн середній"
   ... даного виробу……………………… 7 1.4. Розрахунок обладнання……………………………………………… 8 1.5. Розрахунок потреб у матеріалах……………………………………… 10 1.6. Розрахунок потреб в інструменті, пристроях, устаткуванні……… 10 1.7. Розрахунок кількості робітників…………………………………… . 11 1.8. Розрахунок фонду заробітної плати………………………………… 12 РОЗДІЛ II. РОЗРАХУНОК СОБІВАРТОСТІ ТА ЦІНИ ВИРО...
  • Організація енергетичного господарства
   ... енергопотребі займає електрична енергія 30% всієї вживаної енергії. Електрозабезпечення підприємства здійснюється в основному від районних енергетичних систем і рідше від власних електростанцій. Теплоносії – пар і гаряча вода – поступають головним чином від теплових сіток територіальних енергосистем. На підприємствах для отримання носіїв теплової енергії широко використовують так звані другорядні енергоресурси – теплота вихідних газів нагріваючих печей для нагріву води, використання води і пару, які одержані при водяному і випарювальному охолодженні, від отоплення, а також відпрацьованого пару. Забезпечення стисненим повітрям підприємств здійснюється децентралізовано, тобто при допомозі компресорних установок, які забезпечують подачу на робочі місця стисненого повітря для пневм...
  • Організація забезпечення матеріально-технічними ресурсами
   ... ресурси, рівень і зміна цін на них і на послуги посередницьких організацій, вибирати найбільш економічну форму руху товарів, оптимізувати запаси, знижувати транспортно-заготівельні і складські витрати. Служби забезпечення для своєї роботи керуються такими напрямками: 1. Планування, яке вивчає: - внутрішнє і зовнішнє середовище підприємства, а також ринок окремих товарів - прогнозує і визначає потреби всіх видів ресурсів, планує оптимальні господарські зв’язки - оптимізує виробничі запаси - планує потреби матеріалів і встановлює їх ліміт на відпуск цехом - оперативно планує забезпечення 2. Організація, яка включає: - збір інформації про потреби в сировині, участь в ярмарках, виставках-продажах, аукціонах - аналіз всіх джерел задоволення потреби в матеріальних р...
  • Організація інструментального господарства в виробництві меблів
   ... підтримку початкових параметрів якості на потрібному рівні на протязі всього періоду його служби. Роль робітника – інструментальника на теперішніх підприємствах дуже велика. Він повинне уміти добре виконувати всі операції підготовки інструмента до роботи, освоїти методи його виготовлення і ремонту, вибрати правильні параметри інструменту і режиму його експлуатації. В трудовій діяльності робітника все більше зростає роль таких функцій розумової праці, як читання і аналіз креслень і інструкційно-технологічних карт, наладка обладнання, планування і контроль результатів всієї праці. Сучасний робітник повинен постійно підвищувати інтелектуальний і професійний рівень, виховувати творче відношення до вирішення професійних завдань. 2.В даний час підприємець Кваснюк зн...
  • Організація інструментального господарства на деревообробному виробництві
   ... централізовано тапер не може знайти свого покупця через не конкурентоспроможність, а також дуже високу ціну в порівнянні з іноземними аналогами виробництва. Крім того підвищення використання основних фондів, зумовлене тим, що величина їх зростає, а віддачі немає. Оскільки діюче обладнання працює не в повну потужність, а нове обладнання в більшості випадків за своїми характеристиками мало відрізняється від діючого, проте його вартість набагато вища і це призводить до того, що на більшості підприємств не замінюють нове обладнання на діюче. Саме тому потрібно робити нові вкладення які спрямовуватимуться на реконструкцію і модернізацію діючих підприємств. При цьому вони сприятимуть покращенню використання діючих основних фондів, забезпечуватимуть повну потужність обладнання на більш прогресив...
  • Організація інструментального господарства у приватного підприємця
   ... ножі 2.3.4. Фрези. Підготовка фрез 2.3.5 Підготовка до роботи свердел 3. Розрахункова частина 3.1. Розрахунок річної потреби в дереворізальному інструменті 3.2. Розрахунок оборотного фонду різального інструменту 3.3. Розрахунок річної потреби в абразивному інструменті 3.4 Організація зберігання та видачі інструменту 3.5. Визначення кількості працюючих 3.6. Розрахунок кількості обладнання для підготовлення дереворізального інструменту 3.7 Визначення площі інструментального цеху 4. Енергетична частина 4.1. Розрахунок витрат електроенергії 5. Охорона праці 5.1. Виробнича санітарія 5.1.1. Водопостачання 5.1.2. Розрахунок витрат пари 5.1.3. Вентиляція 5.1.4. Розрахунок річних валових викидів пилу із від...
  • Організація оперативної інформаційної системи обліку й управління споживанням електроенергії в ливарних цехах
   ... системи обліку й управління споживанням електроенергії в ливарному виробництві. Основними показниками названої галузі, що характеризують використання електроенергії, є: обсяг випуску придатного литва, зміна залишків незавершеного виробництва, наявність внутрішнього і зовнішнього браку, відхилення від технологічного процесу. Пропонована авторами система оперативного обліку й аналізу споживаної електроенергії враховує названі показники й припускає створення двох інформаційних блоків: - облік і аналіз спожитої електроенергії по цехах основного виробництва в розрізі структури фактично виробленого литва; - облік і аналіз спожитої електроенергії по цехах основного виробництва в розрізі зон споживання. Витрата електроенергії по цехах основного виробництва в розрізі фактично виробл...
  • Організація роботи роздавальної та хліборізки
   ... На швидкість відпустки продукції впливає й асортимент виробів, що відпускаються. Найбільш трудомісткими при відпустці є другі блюда зі складними гарнірами, менш трудомісткими — пюре-образні, молочні супи, киселі. Усе це необхідно приймати в увагу при організації роботи роздавальних. По своєму розташуванню роздавальна може бути продовженням гарячого цеху, знаходячись з ним в одному приміщенні, але часто вона організується за межами кухні, у приміщенні торгового чи залу навіть на іншому поверсі. У цих випадках для регулярного і чіткого постачання її необхідно забезпечити зручний безперебійний зв'язок роздавальної з виробничими цехами (телефон, міжповерхові ліфти), а також з посудомийочною. У ресторанах, на дрібних і середніх підприємствах роздачу обідньої продукції доручають кухарям, що готува...
  • Організація роботи товарних касирів та таксувальників на залізній дорозі
   ... диспетчерської й електричної централізації, електрифікації найбільш вантажонапружених напрямків, будівництва нових і реконструкції існуючих станцій і вузлів. Однак обсяг перевезень повинен рости в основному за рахунок підвищення продуктивності праці, тобто за рахунок інтенсифікації суспільного виробництва. Основою такої інтенсифікації є проведення заходів щодо прискорення науково-технічного прогресу й удосконалюванню керування виробництвом. Основними напрямками подальшого науково-технічного прогресу на транспорті є розробка й впровадження в експлуатацію: вантажних електровозів і тепловозів підвищеної потужності, обладнаних пристроями рекуперативного гальмування, а також нових маневрових тепловозів; великовантажних (вантажопідйомністю до 125 т) і спеціалізованих вантажних вагонів з підви...
  • Організація роботи цеху по приготуванню холодних і солодких страв
   ... У холодних цехах застосовуються різні машини (ковбасорізки, сирорізки), пристосування (машини) для нарізування масла, універсальні приводи зі змінними механізмами для здрібнювання, різання, протирання, збивання продуктів, вижимання соків із фруктів і ягід і ін. У цехах встановлюють робочі столи, стелажі, ваги. З огляду на, що продукція цеху в основному швидкопсувна і подасться в охолодженому виді (7—14°), цех повинний бути забезпечений достатнім холодильним устаткуванням. На великих підприємствах для цих цілей виділяють охолоджувану камеру або встановлюють збірно-розбірну холодильну камеру, застосовують також і льодогенератори. При невеликому обсязі роботи використовують холодильні шафи. У холодних цехах дрібних підприємствах-доготівельних встановлюють ванну для миття помідорів, ог...
  • Організація робочого місця та його обладнання при ручній обробці деревини. Розмітка та розмічувальний інструмент.
   ... від характеру виконуваної операції робоче місце столяра організовують по-різному, проте основним обладнанням є столярний верстат (рис. 1). Верстат складається із підверстаччя і кришки. Підверстаччя виготовляють, як правило, з м'якої породи деревини. Воно складається з двох стояків, зв'язаних між собою поздовжніми брусками за допомогою клинових з'єднань, які в разі розгойдування підбивають, щоб надати підверстаччю стійкості. Часто в підверстгччі роблять шафку для зберігання інструментів. Кришку верстата виготовляють з сухої дубової, букової або березової дошки 60—80 мм завтовшки, обкладеної з неробочої сторони брусками. З протилежного відносно робітника боку в кришці верстата знаходиться виїмка (лоток), де під час роботи розміщують дрібний інструмент. Його ще називають інструментальною дошкою...
  • Організація транспортних перевезень
   ... морської торгівлі виділяються так звані генеральні вантажі, тобто готова промислова продукція, напівфабрикати, продовольство. ВІДСТАНЬ І МАРШРУТ ПЕРЕВЕЗЕННЯ. Місце відправленню вантажу в кінцевий пункт перевезення є також визначальним при виборі виду транспорту. У внутрішньоконтинентальних перевезеннях використовуються залізничний, автомобільний авіаційний транспорт. Вирішальними при виборі одного з них є крім виду вантажу, такі умови. ФАКТОР ЧАСУ. Очевидно, що найшвидший спосіб доставляння вантажів - авіатранспорт. Проте він дорогий і тому застосовується тільки в екстрених випадках, коли необхідно доставити вантаж якнайшвидше. В інших випадках розробляють добре сплановані програми поставок, орієнтуючись на плани перевезень транспортних компаній, щоб уникнути дорогих поспішних перевез...
  • Організація транспортного і складського господарства
   ... продукції і відходів. Транспортне господарство складається з транспортних засобів – автомобілі, прицепи, локомотиву, вагон, трактори і обладнання загальнозаводзького призначення – гаражі, депо, ремонтні майстерні, рейсові шляхи. Перевезення вантажів, навантажувально-розвантажувальні і експедиційні операції являються основними функціями транспорту і його робота впливає безпосередньо на хід в-ва і с/в продукції. Від роботи транспорту залежить випуск продукції. Затрати на транспортно-складське господарство займають в деяких підприємствах в с/в 20-30 %. В зв’язку з цим основним завданням транспортного господарства є безперебійне транспортування вантажів при повному використанні транспортних засобів і мінімальній с/в транспортних операцій. Це можна досягнути шляхом правильної організаці...
  • Основи ергономіки
   ... становить природну основу технічної естетики. У вимогах і принципах ергономіки все більше враховуються основні виробничі питання, оскільки розвиток техніки поступово веде до зміни умов праці людини. У швидкісних машинах різко збільшується об’єм інформації за одиницю часу на реакцію персоналу, який обслуговує ці машини. Відповідно і зростає навантаження на нервову систему людини. Основні відповідності ергономіки. Антропонометрична – характеризується правильно вибраним параметром конструкції з точки зору анатомічних особливостей людського тіла – розмірів, маси, фізичної сили, можливостей руху з врахуванням робочого положення та користуванням виробом. Фізіологічна – визначається особливістю зору, слуху, запаху. Вивчення функцій модельного організму дає можливість правильно врахову...
  • Основи металознавства
   ... маркування і використання чавунів. 1.3 Термічна і хіміко-термічна обробка металів і сплавів. 1.3.1 Основи теорії термічної обробки сталі. 1.3.2 Види термічної обробки. 1.3.3 Основи теорії хіміко-термічної обробки. 1.4 Кольорові метали та їх сплави. 1.4.1 Мідь та основні сплави на її основі. 1.4.2 Алюміній та основні алюмінієві сплави. 1.4.3 Сплави на основі магнію. 1.4.4 Сплави на основі титану. 1.5 Порошкові сплави. 1.5.1 Тверді сплави. 1.5.2 Металокерамічні тверді сплави. 1.5.3 Металокерамічні матеріали. 1.5.4Алмаз. 1.5.5 Ельбор. 1.6 Антифрикційні сплави і матеріали. 1.6.1 Бабіти. 1.6.2 Алюмінієві антифрикційні сплави. 1.6.3 Антифрикційні матеріали на основі міді. 1.7 Корозія металів. 1.7.1 Основи теорії корозії ...
  • Основні вимоги до деталей машин
   ... тіл в потрібному русі інших тіл. Машиною називають механізм або сукупність механізмів, які служать для полегшення чи заміни фізичної або розумової праці людини і підвищення її продуктивності. В залежності від основного призначення розрізняють два види машин: 1) енергетичні машини, перетворюючі любий вид енергії в механічну і навпаки (двигуни, динамо-машини, компресори і ін.); 2) робочі машини, у тому числі: технологічні – змінюючи властивості, форму і розмір тіл (станки, преси і ін.); транспортні – переміщаючи тіла (транспортери, крани і ін.); інформаційні – перетворюючі інформацію (шифрувальні машини, механічні інтегратори і ін.); ЕВМ (комп’ютери) – в яких механічний рух служить для виконання лише допоміжних операцій. Всі машини складаються з деталей, які об’єд...
  • Основні дефекти зварених швів і причини їхнього виникнення
   ... несправність устаткування, відхилення від технології і низька кваліфікація зварників. При автоматичному зварюванні дефектів виникає, як правило, менше, ніж при ручній. Походження і сутність основних дефектів зварювання. Для забезпечення роботи виробу стикові шви повинні мати невелике посилення висотою 1—2 мм. Зайве посилення шва (більш 3—4 мм) у виробі, що працює на динамічне навантаження, приводить до концентрації напруг і зниженню працездатності звареного з'єднання. Особливо небезпечна концентрація напруги для легованих сталей при роботі конструкцій при негативній температурі. Велика лускоподібність шва, нерівномірна ширина його і наявність напливів спостерігаються при зварюванні на монтажі в незручних умовах роботи. Підрізи представляють дуже серйозну небезпеку, тому що є к...
  • Основні джерела похибок GPS спостережень
   ... height=245 src="refimages/image001.gif"> До космічного сегменту GPS входять 24 супутника, які обертаються навколо Землі по шести орбітам, з періодом обертання 12 годин. Орбіти супутників розраховані таким чином, щоб у будь-якій точці земної кулі в будь-який момент часу можна було спостерігати не менше 4 супутників. Це мінімальна кількість супутників, необхідних для визначення просторових координат: довготи, широти і висоти. Контрольний сегмент До контрольного сегменту належать станції слідкування, головний центр керування і основна станція керування (які знаходяться на поверхні Землі). Станції ...
  • Основні конструктивні різновиди лопатевих (лопастних) насосів
   ... width=552 height=274 src="refimages/image001.jpg"> ущільнення забезпечене кільцем гідравлічного затвора 6. Рідина підводиться до нього по отвору 7 з правої пазухи насоса. Іноді робоче колесо у консольних насосів виконується нерозвантаженим. При цьому осьове зусилля сприймається шарикопідшипниками і установки в ущільненні валу кільця гідравлічного затвора не вимагається. У корпусі і кришці встановлені змінні ущільнюючі кільця 5 і 4, які оберігають корпус і кришку від зносу струмом витоків. Корпус насоса кріпиться до опорної стійки. Радіальне і залишилося неврівноваженим осьове зусилля, діючі на ротор насоса, сприймаються шарикопідшипниками. Підшипники змажуть рідким маслом. На мал. 2.3 зображений одноступінчатий насос двостороннього входу. Двостороннє робоче колесо 4 завдяки симетрі...
  • Основні конструктивні різновиди лопатевих насосів
   ... ущільнення забезпечене кільцем гідравлічного затвора 6. Рідина підводиться до нього по отвору 7 з правої пазухи насоса. Іноді робоче колесо у консольних насосів виконується нерозвантаженим. При атом осьове підсиливши сприймається шарикопідшипниками н установки в ущільненні валу кільця гідравлічного затвора не потрібен. У корпусі і кришці встановлені змінні ущільнюючі кільця 5 і 4, оберігаючі корпус і кришку від зносу струмом витоків. Корпус насоса кріпиться до опорної стійки. Радіальне і залишилося неврівноваженим осьове зусилля, діючі на ротор насоса, сприймаються шарикопідшипниками. Підшипники змажуть рідким маслом. На мал. 2.3 зображений одноступінчатий насос двостороннього входу. Двостороннє робоче колесо 4 завдяки симетрії розвантажено від осьового зусилля. Підведення і відведення насоса спіральні....
  • Основні несправності кривошипно-шатунного механізму
   ... ЧАСТИНА До кривошипно-шатунного механізму багато циліндрових двигунів належать такі деталі: картер (блок циліндрів) з головкою. Й уцілювальними прокладками; поршнева група (поршні, поршневі кільця, поршневі пальці), шатуни: колінчастий вал: маховик, піддон картера. Карт кет – це найбільша й найскладніша деталь двигуна як правило, коробчастого перерізу, що править за опору для робочих деталей та механізмів і захищає їх від забруднення. Іноді циліндри виготовляються разом із картером, тоді ця деталь називаються блоккартером. Блок циліндрів відмивають із чавуну або алюмінієвих сплавів. У блок уставляють гільзи, які безпосередню обмиваються охолодною рідиною й тому називають “мокрими”. Поршень – це металевий стакан, динцем повернутий догори, який сприймає тиск газів і передає йог...
  • Основні поняття про вимірювання. Класифікація вимірювань. Принципи та методи вимірювання
   ... яке виражає відношення вимірюваної величини до одиниці вимірювання, називається числовим значенням вимірюваної величини. Воно може бути цілим або дробовим, але обов'язково абстрактним числом. Значення величини, прийняте за одиницю вимірювання, називається розміром цієї одиниці. Якщо А — вимірювана величина, U — одиниця вимірювання, g — числове значення вимірюваної величини, то результат вимірювання А можна записати у вигляді такого рівняння: A = gU. (1) Формула 1 називається основним рівнянням вимірювань. Права частина рівняння називається результатом вимірювання і завжди має розмірність одиниці фізичної величини, а число g показує, скільки разів одиниця вимірювання U вміщується у вимірюваній величині. Тому при написанні результату вимірювання...
  • Основні поняття про різання деревини
   ... як шпон струганий і лущений для виготовлення клеєної фанери й облицьовування різноманітних деталей з деревини. Для різання деревини в усіх випадках застосовують різець, що має форму клина (рис. 3, а). У кожного різця є чотири грані: передня, задня (фаска) і дві бічні. Різання завжди виконується однією з кромок різця, яких у нього є п'ять. Передня кромка утворюється при перетині передньої і задньої граней; її ще називають різальною, бо вона в більшості різальних інструментів (в рубанках, долотах, стамесках та ін.) здійснює процес різання. При перетині передньої грані з бічними утворюються дві бічні кромки. В деяких інструментах ці кромки є різальними (в пилках для поперечного пиляння). Різальну кромку різця ще називають лезом. У різцях розрізняють і дві задні кромки, які утворюютьс...
  • Основні правила оформлення креслень
   ... "Золоті ворота". У наші часи створено значну кількість унікальних будівель і споруд у Києві: Палац піонерів і школярів (1965), Палац культури "Україна" (1970), а також будівля Верховної Ради України (1933), металургійні заводи "Запоріжсталь" (1930), "Криворіжсталь" (1934), Харківський тракторний завод (1931) та ін. У XVIII-XIX ст. з'являються будівельні креслення із зображенням розрізів і планів споруд, виконаних у проекційному зв'язку один з одним, які нагадують сучасні креслення. Поступово формуються суворі правила складання креслень, креслярської документації. З розвитком мореплавства й освоєнням земних просторів виникла необхідність у складанні карт, планів. Поява ремесел, а потім промислового виробництва потребувала створення строго...
  • Основні технологічні процеси виробництва сталі
   ... шлак. Середня частина має циліндричну форму. У нижній частині є приставне днище, що у міру зносу заміняють новим. До днища приєднана повітряна коробка, у яку надходить стиснене повітря. Ємність сучасних конвекторів дорівнює 60 – 100 т. і більш, а тиск повітряного дуття 0,3-1,35 Мн/м. Кількість повітря необхідного для переробки 1 т чавуна, складає 350 кубометрів. Перед заливанням чавуна конвектор повертають до горизонтального положення, при якому отвору фурм виявляються вище рівня залитого чавуна. Потім його повільно повертають у вертикальне положення й одночасно подають дуття, що не дозволяє металу проникати через отвори фурм у повітряну коробку. У процесі продувки повітрям рідкого чавуна вигорають кремній, марганець, вуглець і частково залізо. При досягненні необхідної концент...
  • Особливі види високопродуктивного ручного зварювання
   ... ручного зварювання, які полягають у: - раціональному облаштуванні електротримачів, що дозволяє зменшити час на зміну електродів; - правильному розміщенні деталей, які зварюються, і оснащення на робочому місці, що зменшує втрати часу на перехід; - використанні пристосувань для швидкого повороту деталей у процесі зварювання; організації зручного місця зварника (спеціальний стіл, що обертається стілець і ін.); - поділі окремих операцій на переходи і виконанні їх у визначеній послідовності, і інші заходи, що зменшують час перерв у горінні дуги. Виконання цих заходів дозволяє зварникам збільшити час горіння дуги протягом робочого дня на 10—15%, що варто вважати великим досягненням, тому що тільки час зміни електродів складає 7—10% часу робочого дня. Технічні заходи пред...
  • Особливості затуплення та загострення зубів стрічкових пил (деревообробка)
   ... вузькострічкопилкові верстати загострювальним верстатом та пристроєм для розведення зубів пилки на бік, дають рекомендації щодо вибору та підготовлення інструмента. Однак деякі елементи конструкцій обладнання та окремі рекомендації не мають достатнього наукового обґрунтування, що може призвести до неточностей та помилок під час підготовлення пилок. Окремі рекомендації бувають суперечливими та неузгодженими між собою. А тим часом раціональне підготовлення пилок до роботи неможливе без правильно сконструйованого обладнання та науково обґрунтованих рекомендацій. В даній монографії на основі досліджень автора обґрунтовано та уточнено основні засади процесу підготовлення вузьких колодопиляльних стрічкових пилок до роботи. Застосування висвітлених рекомендацій у виробництві дозволить підвищити е...
  • Особливості зварювання чавуну
   ... Тому основним завданням при зварюванні чавуну є виготовлення зварного з'єд­нання з однаковою твердістю металу шва і перехідних зон, яке б не мало тріщин і яке б можна було механічно обробляти. У практиці застосовують багато способів і прийомів зварю­вання чавуну, які можна поділити на три групи: гаряче, напівгаряче і холодне зварювання. 2. Гаряче зварювання виконують з попереднім ї супровід­ним підігріванням усього виробу до 400—600° С в горнах, пе­чах або інших пристроях, опалюваних деревним вугіллям, кок­сом тощо. Найчастіше зварюють ацетилено-кисневим полум'ям. Як присадний метал застосовують чавунні стержні діаметром 5—15 мм, які містять 3—3,5% С і 3—4,6% 5і. При виправлянні ливарних дефектів у важких товстостін­них чавунних виливках або під час ремонту деталей, які по­тре...
  • Особливості лісових рубок в Польщі
   ... елементи нового насадження, наприклад, стабільні біогрупи молодняку головних порід, групи супутніх порід, насінники, дерева-пам'ятки природи, дупласті дерева. Так залишені фрагменти старого деревостану загальною площею не менш 5% площі лісосіки, куртини або смуги розміром не менш 0.05-0.1 га повинні зберігатися разом з нижніми ярусами до природного розпаду. Рубання головного користування у Польщі поділяють на суцільні, рівномірно-поступові, котловинні, нерівномірно-поступові і вибіркові. Площі суцільних рубань за останні 20 роківзначно скоротилися – з 43 тис.га до 26 тис.га. Вони рекомендовані в першу чергу для світлолюбних порід. Проте лісоводи перестерігають, що після рубання, особливо у випадку штучного поновлення виникає загроза одержання одновікової культури. В залежності від...
  • Особливості побудови САПР лісопилення
   ... та інструментів; призначення режимів та норм часу; розробку керуючих програм; розрахунок техніко-економічних показників технологічних процесів; розробку необхідної технологічної документації. В загальному вигляді структуру САПР – лісопилення можна представити у вигляді 4-х блоків: 1) синтезу проектних рішень – блок 1; 2) техніко-економічної оцінки вибраних варіантів – блок 2; 3) імітаційного моделювання виробничого процесу – блок 3; 4) оформлення проектної документації – блок 4. Розглянемо кожен блок окремо. 2. Синтез проектних рішень. В блоці 1 (синтез проектних рішень) передбачається рішення наступних комплексів задач: аналіз спеціалізацій і визначення розрахункових характеристик сировини і матеріалів; вибір типів колодопильного обладнання; складання –...
  • Особливості сушіння деревини
   ... приміщенні з достатнім провітрюванням і у формі штабелів. Сушильні камери Деревина є гігроскопічним матеріалом, тобто волога деревина віддає вологу при відносно сухому повітрі. Після звалу деревина також повинна бути підготована так, щоб відповідати певним вимогам з утримання вологи. Так, середній вміст вологи свіжозрубаного дерева становить 70%, а взагалі, волога деревини різних порід може перебувати в межах 30-120%. Після зрубання деревина повинна бути підготована до переробки на верстатах, вологість її повинна становити менше 12%. Цього можна досягти завдяки різним способам сушіння, починаючи від природного і закінчуючи технічним. Загалом, сьогодні застосовують виключно швидко технічно просушену деревину, оскільки це має свої переваги: · короткий час сушіння; · регулю...
  • Особливості технічних процесів у деревообробній промисловості
   ... обладнання відноситься до технологічного різновиду робочих машин і ділиться на верстати, преси і пакуючі пристрої. Верстати призначені для зміни форми і розмірів заготовки. Преси — це машини, що здійснюють обробку тиском. Сортувальні або пакетуючі пристрої називають просто машинами. У широкій практиці ці назви не мають чітких границь. Наприклад, верстати для розпилювання колод називають лісопильними рамами. Процес удосконалення деревообробних машин безперервний. Про основні напрямки їх розвитку на майбутнє можна судити, аналізуючи сучасне обладнання, результати міжнародних виставок і ярмарків. До цих напрямів відносять: розширення типів спеціалізованих машин за видами виробництв, що дозволяє збільшити продуктивність, підвищити точність та сприяти автоматизації; підвищення надійності досяга...
  • Особливості фізичних процесів та енергетичних перетворень у компенсованому асинхронному двигуні
   ... збільшує реактивну потужність споживану асинхронним двигуном. Спосіб компенсації реактивної потужності, заснований на включенні електричних конденсаторів паралельно споживачу або групі споживачів, зменшує реактивний струм у мережі живлення, але не впливає на сам споживач, залишаючи незмінними його техніко-економічні характеристики. Компенсований асинхронний двигун (КАД) являє собою поєднання звичайного АД із поворотним автотрансформатором (АТ) у колі статора, включеним на електричну ємність конденсаторів. Фактично КАД є споживачем із внутрішньою ємнісною компенсацією реактивної потужності. При зміні величини ємності С, кута просторового зсуву одна відносно одної двох частин обмотки статора, співвідношення кількості їх та схеми включення конденсаторів КАД стає керованим за величиною споживаної ...
  • Охорона праці, надр та довкілля при видобутку газу і вуглводневого конденсату
   ... умови характеризуються, як правило, наявністю деяких шкід-ливостей та небезпек. Прикладами виробничих небезпек можуть служити від-криті струмопровідні частини обладнання, розжарені тіла, деталі машин і меха-нізмів, що рухаються і т.д. Виробничі шкідливості виникають через незадовільні санітарно-гігієнічні умови на виробництві і наявності незадовільного мікроклі-мату на виробництві, шкідливих домішок у повітрі, променистого тепла, іонізуючих випромінювань, електромагнітних полів. Покращення умов праці, підвищення її безпечності і нешкідливості має ве-лике економічне значення. Воно впливає на економічні результати виробницт- ва – на продуктивність праці, якість та собівартість продукції, що випускається. Покращення умов праці та її безпечність приводять до зниження виробни-чого тр...
  • Оцінка істинного значення вимірюваної величини
   ... Х1, Х2, ., Хп, де п — кількість вимірювань. За цих умов за оцінку істинного значення вимірюваної величини природно прийняти середнє арифметичне значення одержаних результатів вимірювання, як п незалежних випадкових величин. (1) Проте середнє арифметичне є лише оцінкою математичного сподівання результатів вимірювань і може стати оцінкою істинного значення вимірюваної величини за відсутності систематичних похибок. Середнє арифметичне, обчислене за обмеженою кількістю вимірювань, і саме є випадковою величиною. Обчислимо його математичне сподівання: ...
  • Парашут. Винахідник парашута
   ... про гальмуючі властивостях увігнутих поверхонь. Демонстрації стрибків з парасолями влаштовувалися на святах і циркових представленнях. От як описував один іспанський мандрівник такі стрибки, бачені їм в одному з негритянських племен: "Нам розстелили на землі звірячі шкіри, і ми за запрошенням вождя сіли. Вождь сів поруч з нами, указуючи жестом на пагорб і щось швидко пояснювати. Отут ми побачили, як на цьому пагорбі з'явилося кілька людей з великими парасолями з пальмових галузей. І от, за знаком вождя, один за одним з обриву стрибали люди, тримаючи в руках парасолі й опускалися на зелену галявину під гучні схваленнях вождя і його свити". Опис благополучних стрибків з великої висоти можна знайти в роботах давньоримських письменників Апулея й Овідія. Однак лише в кінці 15 ст...
  • Патон Євген Оскарович
   ... раціональних конструктивних схем металевих прогонних споруд мостів, дослідив умови їх роботи, розробив способи відбудови зруйнованих мостів. Виконав основоположні дослідження у галузі розрахування та міцності зварних конструкцій, механізації зварювальних процесів, наукових основ електричного зварювання плавленням. Під його керівництвом винайдено спосіб автоматичного швидкісного зварювання, який відіграв визначну роль у технічному розвитку. Знання, які Є.О.Патон здобув у Дрезденському політехнічному інституті та Петербурзькому інституті інженерів шляхів, дали йому змогу досить швидко сформуватися у визначного фахівця в галузі мостобудування з оригінальним інженерним мисленням і стійким прагненням до наукового пошуку та вдосконалення. У роботі над усіма проектами мостів Є.О.Патон виявив ши...
  • Передачі в автомобілях
   ... передача подільника вмикається, коли синхроні­затор переміщується вліво. В цьому разі шестірня блокується син­хронізатором на ведучому валу подільника, а крутний момент пере­дається з шестірні на шестірню проміжного вала й далі на про­міжний вал коробки передач. При цьому передаваний крутний момент зменшується на передаточне число подільника й частота обертання зростає на таке саме значення. Це дає змогу експлуатува­ти автомобіль при невеликих навантаженнях з підвищеною швид­кістю руху, що сприяє економії паливам Автоматичні коробки передач. Механічні ступінчасті коробки пе­редач, які широко застосовуються на сучасних автомобілях, мають низку недоліків. Головний із них полягає в тому, що водієві для пе­ремикання передач весь час доводиться натискувати на педаль зчеп­лення й керува...
  • Перерізи. Винесені і накладні перерізи. Штрихування перерізів
   ... завдання; в) відповіді на можливі запитання студентів; г) загальні висновки. Перерізи Крім виглядів і розрізів на робочих кресленнях досить часто застосовують перерізи. За їх допомогою у тому чи іншому місці виявляють поперечну форму деталі. Суть цього способу наочно зображено на рис.229. Для виявляння поперечної форми і глибини шпонкової канавки валик умовно розсічено площиною, перпендикулярною до його осі. Ця площина висунута і на ній видно фігуру, яка утворилася внаслідок розсічення. Щоб зобразити фігуру перерізу в натуральну величину, її повертають до положення, паралельного площині проекцій. Перерізом називають зображення фігури, яке утворюється при умовному пересіченні деталі однією або кількома площинами. У перерізі показують лише...
  • Перспектива. Побудова перспективних зображень
   ... художник, зберігаючи нерухомим око, на прозорому склі обводив контури предметів, які видно крізь скло. Потім замість скла використовував квадратну сітку і позначивши положення точки у квадратах, переносив їх зображення у відповідні квадрати на картині. Прийоми роботи з приладом Дюрера і відбивають суть утворення перспективного зображення. Перспектива означає “дивитись крізь”, “правильно бачити”. Суть методу центрального проекціювання. Традиційно наглядне зображення об’ємних предметів виконується на основі аксонометричного проектування. Проте, аксонометричне зображення, засноване по методу паралельного проектування, не дає достовірного зображення предмета. Найбільш правдиве об’ємне зображення дає зображення у вигляді перспективних рисунків і креслень побудованих методом центрального...
  • Пиляння деревини ручними пилками
   ... / — для поздовжнього, // — для змішаного, /// — для поперечного пиляння Пилка (рис. 1, а) — це металева стрічка з нарізаними на ній з одного боку зубцями. Цей бік пилки називають зубчастим вінцем. Кромка, протилежна зубчастому вінцю, називається спинкою, а бокові стінки — щічками. Лінія, де зубець бере початок, називається основою, а кінець зубця, що закінчується передньою кромкою,— вершиною. Відстань від основи до вершини називають висотою зубця і позначають буквою h, а відстань між двома суміжними зубцями називають кроком і позначають буквою t. Западини між зубцями називають пазухами. Розміри зубців залежать від їх висоти і кроку. Кожен зубець (різень) пилки має три різальні кромки: передню (коротку) і дві бічні (довгі). Зубці пилок мають різну форму (рис. 1, б). Для поздовжнього п...
  • Підходи до встановлення віку стиглостей лісу
   ... загалом. Вибір віку стиглості лісу стосується не тільки існуючих, але й майбутніх лісів. З часів Густава Гайєра розроблено низку методів визначення віку стиглостей лісу для використання його як продукту (переважно деревини) чи як невагомих цінностей. Теорія лісовпорядкування, розробляючи питання стиглостей лісу, виходила з максимізації отримання грошових прибутків у найкоротший термін за мінімальні затрати. Усю різноманітність стиглостей лісу умовно об’єднують у три групи: · ті, що зумовлюються природними процесами росту і розвитку дерев; · ті, що обґрунтовані технічними чи економічними розрахунками; · ті, що зумовлені господарськими умовами. Стиглості останньої групи прямо не пов’язані з використанням деревини, тому вибір віку цих стиглостей найменш обґрунтований. ...
  • Планування та організація виконання комплексу топографо- геодезичних робіт при створенні планів в масштабі 1:2000 на Берегометському об’єкті
   ... з дисципліни “Геодезія”. Розробка технологічної схеми виконання робіт. В даному розділі приведено основні вимоги до топографічного знімання, а також розрахунково-технологічну схему виконання робіт з урахуванням ситуації і рельєфу території, що підлягає зніманню, масштабу і площі об’єкту знімання, а також розроблено технологічну схему виконання робіт з урахуванням ситуації і рельєфу території, що підлягає зніманню, масштабу і площі об'єкту знімання, а також наявного фотограмметричного обладнання. Враховуючи вище наведені вимоги мною вибрано стереотопографічний метод знімання. В розділі виконано розрахунок основних даних для аерофотознімання та запроектовано планово-висотну прив’язку знімків. 2. Підрахунок об’ємів робіт: складання кошторису на комплекс топографо-геодезичних робіт. Розрахунок...
  • Пластичні мастила
   ... та твердого загусника (дисперсна фаза). Кількість загусника в мастилах лежить у межах 5 .30 % (най­частіше 1 .20 %). Він і визначає основні характеристики мастила. Для перемішування оливи із загусником частину останнього вби­рає олива та розбухає, створюючи структурний каркас мастила. При цьому в чашечках, утворених частинками загусника, що встиг роз­бухнути, знаходиться рідка олива. В такому вигляді мастило нагадує грудку вати, просочену рідиною. Структурний каркас не міцний і при невеликому навантаженні руйнується; тоді олива починає текти, наближаючись до рідкого стану. Цим і забезпечується надійне ма­щення вузлів тертя. Проте, як тільки мастило вивільниться від на­вантаження, воно зразу немовби застигає та міцно утримується на деталях, не стікаючи з них. Ця властивість пластичних ма...
  • Пластмаси, їх види
   ... колір тощо. Бакелітові пластмаси (феноло-формальдегідні) поділяють на окремі підгрупи залежно від наповнювача, а саме; з бавовняними пачосами - волокніт, з азбестом - фаоліт; із скловолокном - склотекстоліт; шарові з паперу - гетинакс; шарові з тканини - текстоліт; шарові з деревним шпоном - лігнофоль, лігностон, баланіт, а також карболіт, неолейкорит з іншими наповнювачами. Методом гарячого пресування карболіту виготовляють вимикачі, патрони, розетки тощо. Смолу бакеліт у розведеному стані - бакелітовий лак - використовують для ізоляції обмоток електромашин, виготовлення водостійкої бакелітової фанери, деревостружкових плит тощо. Карбамідні сечовинно-формальдегідні та меламіно-формальдегідні пластмаси мають світлі тони, але поступаються у водостійкості. ...
  • Побудова жіночої сукні невідрізної по лінії талії та окремими рукавами
   ... розглядають як незмінну вимогу підйому життєвого рівня населення на якісно новий, більш високий ступінь. Випуск товарів для населення повинно базуватися на використовуванні досягнень науково-технічного процесу, який дозволяє не тільки підняти на новий рівень якість товарів, але і розширити їх асортимент. Перед легкою промисловістю стоять задачі більш повного задоволення попиту населення на промислові товари, насичення ринку потрібною продукцією, поліпшення якості і розширення асортименту міжсезонного одягу з приміненням легких утеплюючих прокладок, модних і практичних виробів і комплектів. А одним із найпоширених завдань в роботі по розширенню асортименту швейних виробів являється : розвиток і зміцнення співробітництва між будинками моделей і підприємствами суміжних галузей промис...
  • Поверхні деталей машин їх якість і точність
   ... визначаються відхиленнями реальної поверхні від номінальної. Ці відхилення можна підрозділити на три різновиди: шорсткість, хвилястість, відхилення від правильної геометричної форми.   Шорсткістю поверхні називають сукупність нерівностей поверхні з відносно малими кроками, виділену за допомогою базової довжини (рис.1). Терміни і визначення шорсткості поверхні встановлені ГОСТ 25142-82.   Базова довжина l — довжина базової лінії, що використовується для виділення нерівностей, які характеризують шорсткість поверхні.   Базова лінія (поверхня) — лінія (пове...
  • Повірки нівеліра
   ... в 20-30 м від нівеліра рейку, на яку наводять зорову трубку. Якщо при повільному повороті трубки в право і вліво відлік по рейці, не міняється, то друга нитка сітки горизонтальна. В протилежному випадку потрібно, зняти кришку, закриваючи сітку ниток, послаблюючи гвинти окулярного коліна і повернути його разом з сіткою до потрібного положення після чого закріпити гвинти повірку повторити ще раз. Зорова вісь труби, потрібна бути паралельна вісі циліндричного рівня. Закріпляють клинками на місцевості точки А і В на відстані 50 м одна від одної перевищення між ними вдвічі і спочатку з середини (h' = a'-b'), а потім з переду (h"=i'-b"). Якщо h'-h">5мм, умови невиповнено. Треба послабити бокові гвинти сітки і вертикальними пересунути сітку ниток так, щоб при нівелір...
  • Повітряні лінії електропередавання – експлуатація та обслуговування.
   ... у встановленому порядку згідно з “Положенням про порядок надання дозволу на виконання будівельних робіт”, ДБН А.2.2-3 “Проектування. Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва” і ДБН А.3.1 -5 “Управління, організація і технологія. Організація будівельного виробництва”, не допускати вводу в експлуатацію ПЛ з порушенням встановлених правил. Приймання ПЛ в експлуатацію необхідно проводити згідно з ДБН А.3.1-3 “Управління, організація і технологія. Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів. Основні положення” (далі ДБН А.3.1-3) і чинними галузевими правилами приймання в експлуатацію завершених будівництвом об'єктів електромереж (повітряних ліній електропередавання). Технічне обслуговування проводять з метою підтримання роботоз...
  • Поздовжнє фрезерування деревини на верстатах
   ... з високоякісних сталей марок В1, Р9, Р18 або з твердого сплаву марок ВК15, ВК20, а нижній шар — is сталі марки 45. Ширина верхнього різального шару становить від х/з ДО k ширини ножа. Товсті ножі з боку обушка мають прорізи для затискних болтів. Довжина прорізів становить 0,55 ширини ножа. Відстань між прорізами 60 і 80 мм і залежно від довжини ножа їх може бути від 2 до 10. Кутові значення стругальних ножів залежать від характеру загострення їх і конструкції ножових валів (Рис. 1). Кут загострення β приймають рівним 35—45° (для м'якої сталі — менший, для твердої — більший). Передній кут у залежить від конструкції ножової головки і дорівнює 25—35°. Задній кут а беруть 15—20°. Кут різання б може змінюватись в незначних межах. Для дво- і чотириножових валів він становить 50—52°, а ше...
  • Полірування меблевих виробів політурами. Імітаційне опорядження
   ... поверхню наносять ватним тампоном, обгорненим марлею або лляною ганчіркою. Політуру всередину тампона заливають невеликими порціями. При поліруванні тампон рухають за певною схемою (Рис. 1). Перше полірування виконують густою політурою (12—15 %-м розчином) до повного закривання пор деревини. Для зменшення витрат політури і для швидкого закривання пор, особливо чаликопористих порід (дуб, берест, ясень), слід застосовувати пудру. При поліруванні з пемзою треба міняти тканину на підошві тамаона. бо від пемзи вона залипає або розповзається. Для кращого ковзання тампона Ію поверхні, що полірується, на нього наносять кілька крапель олії або трансформаторного масла. При полірувавні великих площ масло або олію можна наносити безпосередньо на опоряджувану поверхню, але після закриття пор політурою, ...
  • Поняття про метрологічне забезпечення, його основи,
   ... величина певного розміру, прийнята для кількісного відображення однорідних з нею величин; Єдність вимірювань — стан вимірювань, за якого їхні результати виражаються в узаконених одиницях вимірювань, а похибки вимірювань відомі та із заданою ймовірністю не виходять за встановлені межі; Методика виконання вимірювань — сукупність процедур і правил, виконання яких забезпечує одержання результатів вимірювань з потрібною точністю; Фізична величина – властивість, спільна в якісному відношенні у багатьох матеріальних об`єктів та індивідуальна в кількісному відношенні у кожного з них; Розмір фізичної величини – кількісний вміст фізичної величини в даному об`єкті; Система фізичних величин – сукупність взаємопов`язаних фізичних величини. В якій декілька величин приймають за незалеж...
  • Попередження прихватів при бурінні свердловин
   ... перевірку відповідності проектних технологічних рішень бурінню скважини при наявності прихватонебезпечних ситуацій (параметри режиму буріння; питання технології: частота пророблень, проміжні промивання швидкість спуску при СПО та ін.; очищення бурового розчину; герметичність колони і т.п.); - матеріально-технічне забезпечення бурової; - організаційні заходи (кваліфікація і навчання бурової бригади й ін.). У переліку профілактичних заходів більше увага повинна бути приділена технологічним властивостям бурового розчину: щільності, реологічним характеристикам, фільтрації і коркоутворенню; змащуючим властивостям розчину, і фільтраційних кірок. Змащуючі властивості розчину, і кірок регулюють добавками нафти і реагентів СМАД-1, кремнійорганічних рідин (ГКЖ-10; ГКЖ-11); омиленних ...
  • Порядок встановлення електронного тахеометра SOKKIA SET 630R в робоче положення. Введення даних про станцію
   ... - переключення регістра між прописними і малими літерами (у серії 30R також служить для переключення режиму роботи далекоміра «призма»/»плівка»/«без відбивача»); [ESC] - скасування введення даних, перехід на ступінь вище по дереву меню; [FUNC] - перехід на наступну сторінку програмних клавіш (прогортання літер і цифр при введенні даних); [BS] - видалення введених символів; [▼ ▲] - переміщення курсору нагору і вниз; [◄ ►] - переміщення курсору вправо і вліво, вибір іншої опції; ...
  • Послідовність виконання операцій при настиланні лінолеума на тепло-звукоізоляційній підоснові
   ... положенні майже дві доби. Розгортають рулони рухом „ на себе". Розгорнутий килим обережно, щоб не пошкодити шви, сполучаючі полотнища,укладають на основу. Килим витримують протягом 3-7 діб до повного зникнення хвилястості , після чого килим прирізають вздовж контура приміщення , залишаючи зазір між кромкою і стіною не більше 5 мм. Ліноліумні килими суміжних приміщень стикують у дверному прорізі. У місцях стику укладають полівінілхлорид ний порізок який прорізають за розміром прорізу. Необхідно щоб верх...
  • Посудомийні машини
   ... рама призначена для закріплення в машині касети з посудом. Рама закріплена над ванною, на бічних стінах мийної секції. Мийна секція закривається кожухом, обладнаним пружинним механізмом, що забезпечує полегшений підйом та опускання. Під ванною мийної секції розташоване машинне відділення, де розміщені насос, соленоїдний клапан, який регулює подачу води з водо­проводу до електронагрівача. Завантажувальний стіл має зварну раму, закриту стальним листом, ручний душ, змішувач із вентилем подачі холодної та гаря­чої води. У столі розташований висувний бачок для збирання залишків харчів (їжі) зі столового посуду. У цій же частині машини на трубі, яка подає воду із водопроводу до водонагрівача, розміщені запір­ний вентиль, фільтр, водяний редуктор та манометр. Запірний вентиль служит...
  • Поточний ремонт карбюраторів
   ... гвинти кріплення верхнього корпусу, викрутити викруткою центральний гвинт, вийняти його разом із фібровою шайбою і зняти верхній корпус (рис. 1). Потім покласти його на стіл площиною рознімання догори або на край столу так, щоб клапан подачі палива, який виступає із площини, не міг бути пошкоджений. Рис. 1. Зняття верхнього кор­пусу Подальший поря­док операцій такий: зняти прокладку з кор­пусу поплавкової ка­мери і вийняти попла­вок (рис. 2). Після цього від'єднати від важеля і зняти шток приводу прискореного насоса в зборі зі штовхачем клапана еконо­майзера. Рис. 2. Зняття поплавка При витягув...
  • Похибки вимірювань
   ... середовища й самих фізичних величин. Різниця Д між результатом вимірювання X та істинним значенням шуканої величини Q називається абсолютною похибкою вимірювання: Δ = X-Q. (1) Проте, оскільки істинне значення Q шуканої фізичної величини невідоме, невідомі й похибки вимірювання. Тому Для одержання хоча б приблизних відомостей про них у формулу (1) замість істинного значення підставляють так зване дійсне Ад. Під останнім слід розуміти значення фізичної величини, знайдене експериментально, яке настільки наближається до істинного, що його можна використовувати у вимірюванні замість істинного. Замість дійсних значень використовують розрахункові значення, обчислені за формулами, покази еталонів, зразкових приладів і точніших технічних засобів вимірювання. П...
  • Похибки вимірювань фізичних величин
   ... засобів, властивостей органів чуття спостерігача, зовнішнього середовища й самих фізичних величин. Різниця Д між результатом вимірювання X та істинним значенням шуканої величини Q називається абсолютною похибкою вимірювання: Δ = X-Q. (1) Проте, оскільки істинне значення Q шуканої фізичної величини невідоме, невідомі й похибки вимірювання. Тому Для одержання хоча б приблизних відомостей про них у формулу (1) замість істинного значення підставляють так зване дійсне Ад. Під останнім слід розуміти значення фізичної величини, знайдене експериментально, яке настільки наближається до істинного, що його можна використовувати у вимірюванні замість істинного. Замість дійсних значень використовують розрахункові значення, обчислені за формулами, покази еталонів, зра...
  • Правила техніки безпеки при опорядженні меблевих виробів. Протипожежні заходи. Подання першої медичної допомоги
   ... меблевих цехів обов'язково відділяють від виробничих дільниць інших категорій (щодо поже-жонебезпечності) протипожежними стінами, тамбурами-шлюзами, коридорами або сходовими клітками. Всі несучі і захисні конструкції мають бути вогнетривкими, переважно із збірного залізобетону. В прорізах внутрішніх стін або а стінах, що ведуть безпосередньо на сходові клітки, мають бути захисні протипожежні двері або ворота з вогнетривких матеріалів. Бажано всі технологічні процеси опорядження максимально механізувати, щоб деталь якомога менше перебувала у відкритому приміщенні цеху. Таблиця 16. Гранично допустимі концентрації (ГДК) шкідливої пари в повітрі Розчинник ...
  • Правила техніки безпеки при роботі на деревообробному устаткуванні
   ... початком кожної зміни пристрої треба оглядати і перевіряти; не можна працювати на верстаті із знятими або несправними захисними пристроями; при зміні розмірів оброблюваного матеріалу захисні пристрої мають регулюватися швидко і легко без застосування спеціального інструменту; механічна подача має бути зблокована з пусковим пристроєм різальних інструментів, щоб унеможливити її вмикання до пуску різальних інструментів; частини деревообробних верстатів, які швидко повертаються у вихідне положення, мають забезпечуватись надійними гальмівними пристроями; забороняється гальмувати різальні інструменти та інші рухомі частини сторонніми предметами; важелі, педалі і рукоятки для зупинки верстата мають діяти безвідказно і бути на найкоротшій відстані від робітника; органи ...
  • Призначення і будова зварювальних трансформаторів
   ... розташованих на двох стрижнях. Котушки первинної обмотки закріплені нерухомо. Вторинна обмотка , що також складається з двох котушок, розташована на значній відстані від первинної. Котушки як первинної, так і вторинної обмоток з'єднана паралельно Вторинна обмотка — рухлива і може переміщатися по сердечнику за допомогою гвинта , з яким вона зв'язана, і рукоятки 6, що знаходиться на кришці кожуха трансформатора. Регулювання зварювального струму виробляється зміною відстані між первинною і вторинною обмотками. При обертанні рукоятки б по годинній стрілці вторинна обмотка наближається до первинного, магнітний потік розсіювання й індуктивний опір зменшуються, зварювальний струм зростає. При обертанні рукоятки проти вартовий стрілки вторинна обмотка віддаляється від первинної, магнітний потік розсі...
  • Призначення і пристрої повздовжньо-стругальних верстатів
   ... оброблювану деталь. Переміщення столу - головний рух - здійснюється від електродвигуна 9 через редуктор і рейкову передачу, яка складається з рейки (прямозубої, косозубої або черв'ячної), прикрученої знизу до столу по всій його довжині, і рейкового колеса або розташованого під кутом черв'яка. Зняття стружки з оброблюваної деталі (стругання) відбувається при ходу столу Вперед (прямий або робочий хід). Хід столу Назад (зворотний хід) відбувається звичайно з підвищеною швидкістю, і зняття стружки не проводиться (холостий хід), а різці в цей час автоматично відводяться від обробленої поверхні (підіймаються). Зміна напряму руху столу проводиться або за допомогою електромагнітної реверсивної муфти (на малих верстатах), або за допомогою реверсування головного двигуна. Портал верстата 6 утворений двома...
  • Призначення та будова вимірювальних та розмічальних інстрментів. Прийоми пиляння фанери й ДВП ножівкою та лобзиком
   ... завдання. III. Оголошення, подавання теми та очікуваних навчальних результатів. IV. Вивчення нового навчального матеріалу. 1.Ознайомлення учнів з вимірювальними та розмічальними інструментами, їх призначенням і будовою. 2.Демонстрація прийомів використання вимірювальних і розмічальних ін­струментів. 3. Інструктаж до виконання практичної роботи. Дуб. На Україні не існує дерева, яке б переважало дуб за довговічністю і стійкістю проти різних негод. На Україні загальна площа лісів 8,6 дубових понад 1,6 млн. гектарів. Дендрологи налічують 600 видів дуба, на Україні 3 види. Дуб живе до 500, а окремі дерева і 2000 років. У висоту росте 120-200 років, а в товщину все життя. Великою популярністю на Прикарпатті корист...
  • Призначення, будова і принципи роботи зварювального трансформатора
   ... , що складається з двох котушок, розташованих на двох стрижнях. Котушки первинної обмотки закріплені нерухомо. Вторинна обмотка , що також складається з двох котушок, розташована на значній відстані від первинної. Котушки як первинної, так і вторинної обмоток з'єднана паралельно Вторинна обмотка — рухлива і може переміщатися по сердечнику за допомогою гвинта , з яким вона зв'язана, і рукоятки 6, що знаходиться на кришці кожуха трансформатора. Регулювання зварювального струму виробляється зміною відстані між первинною і вторинною обмотками. При обертанні рукоятки б по годинній стрілці вторинна обмотка наближається до первинного, магнітний потік розсіювання й індуктивний опір зменшуються, зварювальний струм зростає. При обертанні рукоятки проти вартовий стрілки вторинна обмотка віддаляєть...
  • Призначення, будови і принцип роботи регулятора частоти обертання колінчастого вала і автоматичної муфти випередження впорскування палива
   ... електродвигун постійного струму зі змішаним униканням обмоток збудження. Вмикання стартера електромагнітне на корпусі стартера встановлено тягове реле живлення обмоток якого здійснюється через додаткове реле вмикання. Це запобігав випадковому вмиканню стартера, коли працює двигун. У корпусі стартера гвинтами закріплено чотири сталевих полюси, на які надіто катушки обмотки збудження. Дві котушки / серієсні /, що паралельно з’єднані між собою, послідовно з'єднано з обмоткою якоря. Під час пуску двигуна через обмотки котушок проходить великий струм тому їх виконано з мідної стрічки. Дві інші котушки / шунтові / між собою з'єднані послідовно й разом умикаються паралельно обмотці якоря. Їхні обмотки розраховано на порівняно невеликий струм, що за­лежить переважно від напруги акумуляторної батареї. ...
  • Прилади живлення автомобіля (паливний насос, система живлення повітря)
   ... діляться на рядні і V-подібні. Кожна секція паливного насоса забезпечує роботу одного з циліндрів дизеля, тому число секцій паливного насоса визначається числом його циліндрів. Паливний насос дизеля ЯМЗ-236 — рядний шести-секційний, дизелів ЯМЗ-238 — рядний восьмисекційний, дизеля КамАЗ-740 — V-подібний восьмисекційний. Конструктивно паливні секції рядних насосів дизелів ЯМЗ-236, ЯМЗ-238 істотних відмін­ностей не мають. Типовим прикладом конструкції рядного паливного насоса високого тис­ку є насос дизеля ЯМЗ-236 (рис. 8.10), що складаєть­ся з шести однакових сек­цій. У нижній частині кор­пусу 7 насоса на двох раді­ально-упорних кулькових підшипниках, ущільнених самопідтискними сальни­ками, встановлений ку­лачковий вал 1 з шестір­нею приводу регулятора. Рис. 1. Поперечнийрозріз...
  • Принципи класифікації технологічних процесів
   ... способи і процеси виробництва сировини, матеріалів та виробів. 1. Технологічні процеси як економічні об'єкти Виробництво служить основою благополуччя і розвитку суспільства, оскільки на виробництві здійснюється створення майбутніх благ. Народне господарство в цілому представляє єдиний технологічний народногосподарський комплекс, який складається із виробничої і невиробничої сфер. До невиробничої сфери відноситься охорона здоров'я, освіта, культура, мистецтво, торгівля, обслуговування і т. ін. Виробнича сфера включає в себе промисловість, сільське господарство, будівництво. Для виробничої сфери народного господарства характерне ділення на галузі. Так, в даний час в промисловості нараховується більше 250 галузей і 500 виробництв. Галузь ...
  • Принципи та методи вимірювання
   ... яке виражає відношення вимірюваної величини до одиниці вимірювання, називається числовим значенням вимірюваної величини. Воно може бути цілим або дробовим, але обов'язково абстрактним числом. Значення величини, прийняте за одиницю вимірювання, називається розміром цієї одиниці. Якщо А — вимірювана величина, U — одиниця вимірювання, g — числове значення вимірюваної величини, то результат вимірювання А можна записати у вигляді такого рівняння: A = gU. (1) Формула 1 називається основним рівнянням вимірювань. Права частина рівняння називається результатом вимірювання і завжди має розмірність одиниці фізичної величини, а число g показує, скільки разів одиниця вимірювання U вміщується у вимірюваній величині. Тому при написанні результату вимірювання...
  • Природній і супутній нафтові гази
   ... за об’ємом 80-98%. Крім метану, у природному газі є 2-3% його гомологів – етану, пропану, бутану і невелика кількість домішок – сірководню, азоту, благородних газів, оксиду вуглецю (IV) і водяної пари. Природний газ – цінне паливо, за своєю теплотворною здатністю він перевищує всі відомі види палива (при спалюванні 1 м3 газу виділяється 54400 кДж теплоти). Важливою особливістю газоподібного палива порівняно з рідким є менше забруднення навколишнього середовища продуктами горіння. Тому природний газ – один з кращих видів палива для промислових і побутових потреб. Його використовують у заводських котельних установках, промислових печах (доменних, скловарних тощо), побуті. Природний газ є також цінною хімічною сировиною: з нього добувають сажу, водень, ацетилен, хлорпохідні, синтез-газ....
  • Пристрої для створення розриву між деталями на конвеєрі. Кантувачі і поворотні пристрої
   ... деякий розрив. 2.Кантувачі і поворотні пристрої. Для перекантовування деталей на 180о навколо осі, яка співпадає з напрямком руху цих деталей, може бути використаний кантувач, який показаний на рис. а. Всередині барабана 1 на паралельних валах віддалених один від одного на відстані L, встановлені приводні рамки 3, між якими рухається сталь-виріб 4. Барабан 1 встановлений на приводних рамках 2 і може обертатись навколо повздовжньої осі в любу сторону на любий кут J. Відстань L можна змінювати в залежності від товщини виробу 4. Напрям руху виробу при необхідності може бути змінений на протилежний, тобто виріб буде повертатись у вихідне положення. Якщо поверхню деталі – виробу необхідно буде захистити, від механічних пошкоджень то ролики 3 потрібно облицьовувати відповідним мате...
  • Пристрої і механізми для вивантаження колод з води
   ... Скоба шарнірно з’єднана з кронштейном, що дозволяє швидко піднімати барабан з води для огляду і ремонту. Кронштейн закріплений на мостику. Принцип роботи подачі колод заключається в наступному. Барабанний прискорювач застосовується в комплексі з тросовим прискорювачем поперечної подачі колод на плаву. Тросовим прискорювачем колоди подаються (в поперечному напрямку) до трьох барабанних пристроїв, які встановлені на платформі (понтоні). Притиснута до барабанів колода починає рухатись вздовж набирає швидкості і захоплюється повздовжним лісотранспортером, який вивантажує колоди на берег. 2.Комплексно-механізована лінія гідротермічної обробки чураків і подачу їх до лущильних верстатів працює таким чином. Чураки завантажують в басейн в контейнерах мостовим краном. Проду...
  • Проблеми енергетики і зміна структури народногосподарського використання вуглеводневої сировини
   ... необґрунтованими. За підрахун­ками вчених нафти на Землі достатньо лише на 40—50 років, природного газу — на 30—40 років, запасів вугілля — на 200— 250 років. Стосовно вугілля, то його запасів достатньо на значно більший час. Але при існуючій технології видобутку вугілля доступною вважають лише одну чверть його світових запасів, а нові сучасніші технології поки що невідомі. Не простою спра­вою виявилося і створення атомних реакторів, особливо якщо врахувати екологічні наслідки атомної енергетики. Достатньо яскравим прикладом цього є чорнобильська катастрофа. Таким чином, проблеми енергетики пов'язані як з нестачею сировини, так і з неспроможністю суспільства добувати енергію економічно і екологічно раціональними способами. Значна частина енергії виробляється тепер за рахунок хімічних ...
  • Проблеми і перспективи розвитку вітрових електростанцій
   ... дути і влітку, і узимку, і вдень, і вночі — у цьому їхні істотні переваги перед самим сонячним випромінюванням. Тому цілком зрозумілим є численні спроби "запрягти вітер" і змусити його виробляти електричний струм. Перша в Радянському Союзі вітрова електростанція потужністю 8 квт була споруджена в 1929-1930 р. під Курськом по проекту інженерів А.Г.Уфімцева і В.П.Ветчинкіна. Через рік у Криму була побудована більш велика ВЕС потужністю 100 квт, що була на той час самою великою ВЕС у світі. Вона успішно проробила до 1942 р., але у час війни була зруйнована. У даний час в країнах СНД випуска.ьбся серійні вітроагрегати потужністю 4 і 30 квт і готуються до випуску більш могутні установки 100 і навіть 1000 квт. Робляться перші кроки по шляху переходу від одиничних автономних ВЕС до сис...
  • Продукція машинобудівної промисловості та її характеристика. Зношування інструменту при обробці різанням. Критерії зношування. Задача
   ... визначити тип виробництва. 1. Продукція машинобудівної промисловості. Із давніх-давен людина прагнула полегшити свою працю. Так лопату замінила на плуг, а потім на трактор. Людина трудилася і зараз маємо поїзди, літаки, космічні кораблі, автомобілі, машини для шиття, прання тощо. Машинобудування є важливою галуззю промисловості, яка визначає рівень і темпи розвитку всіх інших галузей промисловості, сільського господарства, транспорту і т.д. Продукцію машинобудувальної промисловості називають виробами. Це різні машини, механізми, агрегати і окремі деталі. Детально називають виріб, виготовлений без застосування складальних операцій. Наприклад, вал, виготовлений прокатування. Вузлом називають складову частину виробу, який одержують з’єднуванням деталей. Деталі у вузол з’єдну...
  • Проект чотирикімнатного двохповерхового житлового будинку
   ... – планувальні рішення . Будинок , що проектується – чотирикімнатний двохповерховий житловий будинок . Прямокутник в плані з розмірами по осях 12000 х 10500 мм . Кількість поверхів у будинку – 2 поверхи . Загальна висота будинку – 9900 мм . Висота першого поверху – 2700 мм . Висота другого поверху – 2900 мм . На першому поверсі будівлі на відмітці 0.000 мм . розташовані такі приміщення : 1) Вітальня – 25,76 м . 2) Столова – 20,16 м . 3) Кухня – 14,56 м . 4) Ванна кімната – 3,8 м . 5) Туалетна кімната – 1 м . На другому поверсі на відмітці 3.000 мм . розташовані такі приміщення : 1) Спальня – 21,28 м . 2) Дитяча – 16,56 м . 3) Кімната для гостей – 21,16 м . 4) Ва...
  • Проект автоматизації котельної установки в колективному підприємстві “Меткабель”
   ... 2.3. Підбір стандартного обладнання 20 2.4. Підбір і розрахунок автоматизуючих пристроїв .28 2.5. Опис схеми керування, контролю, регулювання 32 3. Конструктивна частина 4. Енергетична частина 4.1. Розрахунок витрат енергоносіїв на засоби автоматизації 40 5. Охорона праці 5.1. Заходи техніки безпеки в виробницій дільниці .41 5.2. Протипожежний захиств виробничій дільниці .43 6. Економічна частина 6.1. Розраунок економічної ефективності автоматизації технологічного процесу Використана література .             ...
  • Проект автоматизації модульної котельні
   ... участі у виробничих процесах, а також високої концентрації основних операцій, істотно покращуються умови праці та економічні показники виробництва. Автоматизація виробничих процесів пов”язана з впровадженням ряду автоматичних пристроїв. В останні роки велику увагу приділяють „гнучкості” автоматичного обладнання, яка досягається шляхом широкого використання програмного керування, що веде за собою поступове ускладнення конструкцій. Можливості сучасної автоматизації настільки збільшились, що для найбільш ефективного їх використання потрібна організаційна перебудова виробництва. Автоматизація дуже поширена у житлово-комунальній сфері.Тому проблема опалення, зокрема з використанням котлів є дуже актуальною в наш час. Модульні котельні –це точно розрахована відповіть на потре...
  • Проект автоматизації насосної станції на КП «Коломияводоканал»
   ... частина 3.1. Опис конструктивного виконання пристрою……………………………… 4. Енергетична частина 4.1. Розрахунок витрат енергоносіїв на засоби автоматизації . 5. Охорона праці 5.1. Заходи техніки безпеки . 5.2. Протипожежний захиств . 6. Економічна частина 6.1. Розраунок економічної ефективності автоматизації технологічного процесу Використана література . Вступ. Сучасні електронні вироби приладобудівної промисловості набувають все вищої інтеграції з використанням високих технологій та широкого впровадження мікропроцесорної техніки. З метою покращення технічних характеристик виробів, досягнення високих економічних та енергетичних показників виробів, забезпечення їх надійності та зменшення рівня ручної праці. На Івано-Фр...
  • Проект автоматизації цеху розливу олії на чернівецькому олійно-жировому комбінаті
   ... Сучасні автоматичні пристрої дозволяють швидко обробляти та приймати значно більшу кількість інформації, ніж це доступно людям. Дякуючи цьому розробляються та втілюються в практику процеси, які важко виконати при звичайному способі керування ними. В залежності від характеру та об’єму операції, які виконуються автоматичними пристроями, розрізняють наступі основні види автоматизації: - автоматичний контроль; - автоматичне керування; - автоматичний захист; - автоматичне регулювання. Вибір систем керування залежить від технічного рівня виробництва, степеня його механізації, наявності технічних засобів автоматизації, економічного ефекту та інших умов. Автоматизація технологічних процесів є одним із вирішальних факторів, підвищення рівня виробництва та покращення умов прац...
  • Проект відділення вторинної механічної обробки по виготовленню стола туалетного на приватному підприємстві „Гринюк І.С.”, річна програма 100000 штук
   ... системи вентиляції 5.3.Розрахунок штучного освітлення 5.4. Розрахунок захисного заземлення 5.5.Захист від пораження блискавкою 6.Організаційно-економічна частина: 6.1.Калькуляція собівартості виробу 6.2.Техніко-економічні показники 6.3.Висновки про доцільність проекту 7.Графічна частина проекту: 7.1.Складальне креслення виробу 7.2.Креслення складальних одиниць та деталей 7.3.План цеху Рекомендована література: 1.Методичні вказівки з виконання дипломного проекту. 2.ВИКТИМ „Справочник мебельщика” 4.1.2. „Лесная промишленость”, 1986. 3.В.П.Бухтияров „Технологія производства мебели” М, „Лесная промишленность”, 1986. 4.В.І.Коротков „Деревообробні верстати”.Київ, „Будівельник”, 1994. 5.П.Д.Бобіков...
  • Проект відділення розкрою і первинної механічної обробки по виготовленню шафи для одягу та білизни
   ... веде за собою нововведення нової нормативно-технологічної документації. Збільшується степінь уніфікації і нормалізації меблевих виробів. Здійснюється інтенсивний процес хімізації меблевої промисловості, стає все ширший діапазон застосування нових систематичних конструкцій опоряджувальних матеріалів. Проведений ряд досліджень направлений на більш економічне і раціональне використовування деревної сировини шляхом зміни а конструкціях меблів масивної деревини щитовими деревними матеріалами. Розроблені нові конструкції декоративних елементів меблів, які враховують масового механізованого виробництва. Проектування меблів ведеться з урахуванням замовлень населення. Сучасні моделі меблів поєднують утилітарні та художні переваги. Основний напрямок в проектуванні меблів – все більше використанн...
  • Проект газоконденсатного родовища Штормове (шельф Чорного моря)
   ... і експлуатації МСП Перелік посилань на джерела Вступ Значні перспективи в видобуванні нафти і газу на території Украіни пов’язані з шельфовими зонами Чoрного та Азовського морів, зусереджено, за геологічними прогнозами, біля 40% запасів нафти, газу, газоконденсату. Відкриті газові родовища на Чорному та Азовському морях вже істотно впливають на енергетичне забеспечення народного господарства України. На даний час в промисловості на шельфі Чорного моря знаходиться чьотири родовища: Голіцинське, Штормове, Шмідта, і Архангельске. Прогнозні ресурси вуглеводню шельфу Чорного моря оцінюються в 550 млн.т. і Азовського моря – 366 млн.т. умовного палива. На півнично - західному шельфі Чорного моря геофізичними методами виявлено біля сорока структур. У фонді підготовлених до г...
  • Проект електротехнічного приводу воріт
   ... . 2.3. Розробка принципової електричної схеми електромеханічного приводу воріт . 2.4. Розрахунок нетипових елементів та вузлів . 3. Висновки 1. Загальна частина. 1.1 Вступ. Автоматизація – це застосування комплексу засобів, що дозволяють здійснювати виробничі процеси без особистої участі людини, але під її контролем. Автоматизація виробничих процесів приводить до збільшення випуску, зниженню собівартості і поліпшенню якості продукції, зменшує чисельність обслуговуючого персоналу, підвищує надійність і довговічність машин, дає економію матеріалів, поліпшує умови праці і техніки безпеки. Автоматизація звільняє людину від необхідності безпосереднього керування механізмами. В автоматизованому процесі виробництва роль людини зводиться до налаго...
  • Проект кріплення і закінчування свердловини глибиною 3000 м, що проводиться з метою розвідки газових покладів на Матвеєвській площі Хрестищенського УБР
   ... Розрахунок цементування експлуатаційної колони Розрахунок цементування нижньої ступені експлуатаційної колони Підготовчо-заключні роботи Випробування та освоєння продуктивних горизонтів Охорона праці, надр та довкілля висновок Список використаної літератури Вступ Важливу роль в процесі проводки свердловини відіграє правильний вибір конструкції свердловини, яка б забезпечувала: створення довговічного і герметичного каналу, стійкість стінок свердловини протягом всього періоду експлуатації, попередження перетоків пластових флюїдів з одного пласта в інший, а також дозволила проводити ремонти в свердловині. Не менш важливу роль відіграє вибір промивальної рідини при розкритті продуктивного горизонту. До промивальних рідин ставлять наступні вимоги: фільтрат промива...
  • Проект лісопильного цеху на Косівському лісокомбінаті з використання агрегатних ліній
   ... сырья” М.1974 с. 144. 9. Є.М. Воронов, Л.А. Феорипов, В.В. Шостаков “Леоспиление на опрепатному оборудованию” М. 1985 г. с. 216. 10. П.С. Афанасьєв. «Конструкции и разности деревообрабатывающего обладнання» М.1979 г. с. 152. Зміст сторінка 1. Загальна частина 1.1. Вступ 1.2. Обструктування проекту 2. Технічна частина 2.1. Специфікація пиломатеріалів на 1000 м3 сировини. 2.2. Визначення діаметру колод для забезпечення специфікації 2.3. Специфікація сировини на 1000 м3 2.4. Специфікація колод 2.5. Розрахунок поставів 2.6. План розкрою 2.7. Вибір і розрахунок основного і транспортного обладнання 2.8. Розрахунок площі цеху 2.9. Розрахунок завантаження цеху 3. Економічна частина 3.1. Розрахунок електроенергії на (освітлення) на...
  • Проект лісопильного цеху по випуску пиломатеріалів хвойних та МП “Городенка” Городенківського району
   ... цеху. Габаритні розміри цеху. 2.16 Правила планування цеху. 2.17 Розрахунок силової, світлової енергії. 2.! 8 Технологічний процес в цеху. 3. Економічна частина. 3.1 Баланс робочого часу робітника 3.2 Розрахунок кількості основних робітників. 3.3 Виробітка на робітника в зміну 3.4 Техніко - економічні показники. 3.5 Висновки. 4. Графічна частина. 4.1 План цеху. 4.2 Схема технологічного процесу. 2. Графічна частина Лист 1. _План лісопильного цеху _ 2. 3. Дата видачі _ січня 2006 р. Дата закінчення _ червня 2006 р. _ Викладач керівник курсового проекту Розглянуто на засіданні циклової комісії. Протокол від Голова комісії: Завідуючий відділенням Джерела 1. Ю.А. Тю...
  • Проект монтажу засобів автоматизації
   ... частина . . . . . . . 22 3.1. Розрахунок параметрів графіку монтажних робіт . . 22 3.2. Побудова графіку монтажних робіт . . . . 25 4. Оцінка ефективності проекту та висновки . . . . 27 Список використаних джерел . . . . . . 28 Вступ Автоматизація промислових процесів є одним з основних і найбільш прогресивних напрямків технологічного розвитку. Тільки при встановленні автоматизації можна досягнути високого рівня продуктивності праці і якості продукції. За останні роки рівень автоматизації на деревообробних підприємствах зростає. На підприємствах вводять багато автоматичних ліній по обробці деталей, автоматизованих потоків і ділянок по виробництву виробів із деревини. В даний час деревообробна промисловість має велику кількість автоматизо...
  • Проект монтажу засобів автоматизації верстату моделі Ф-4
   ... верстатами і лініями складається з електрошафи, пультів головних, допоміжних і окремо встановлених пристроїв та проводів. Блоки, пристрої, вузли, і деталі в залежності від функціонального призначення і конструктивних особливостей комплектують у пульти управління, електромотори, щити, пункти управління чи встановлюють безпосередньо на технологічному обладнанні. В залежності від призначення прилади, пристрої, блоки і установки системи автоматики можна розділити на слідуючі групи : 1. Органи оперативного управління і налагодження – кнопки, перемикачі, давачі та інші. 2. Органи передачі інформації оператору – сигнальні лампочки, світлові щити і індикатори, дзвінки і сирени, цифрові та шкалові прилади, телевезійні і радіопристрої та інші пристрої звязку і передачі інформації у формі, як...
  • Проект монтажу засобів автоматизації верстату моделі ФСШ
   ... виробництва завдяки звільненню людини від безпосередньої участі в промислових процесах, а також покращує умови праці і економічні показники виробництва. В деревообробній промисловості є велика кількість автоматичних ліній, автоматизованих систем управління обладнання і технологічними процесами, інформаційно-вимірювальних систем. Велику роль в розвитку усіх галузей народного господарства відіграє автоматизація, яка являється одним із головних напрямків технічного прогресу. По мірі росту виробництва електроенергії і розширення капітального будівництва необхідно в міру використання тих чи інших засобів автоматизації збільшується об’єм електромонтажних робіт. Сучасний розвиток електромонтажних робіт базується на широкому використанні індустріальних методів монтажу. При монтажі силово...
  • Проект монтажу засобів автоматизації на верстаті моделі СВП-2
   ... 11 2.2 Вимоги до монтажу вибраних засобів автоматизації 15 3. Розрахункова частина 17 3.1 Розрахунок параметрів графіку виконання монтажних робіт 17 3.2 Побудова графіку виконання монтажних робіт 20 4. Оцінка ефективності проекту та висновки 21 Список використаної літератури 22 Додаток 23 Вступ В деревообробній промисловості знаходиться велика кількість автоматичних ліній, автоматизованих систем керуючих обладнанням і технологічними процесами, інформаційно-вимірюваних систем. В цій галузі промисловості проводиться велика робота по будівництву і модернізації підприємств, оснащених механізованими і автоматизованими верстатами і верстатними лініями з новими дерево ріжучими інструментами. Великий розмах отримали роботи по в...
  • Проект монтажу засобів автоматизації на верстаті моделі СвСА
   ... її контролем. Автоматизація виробничих процесів приводить до збільшення випуску, зниженню собівартості і поліпшенню якості продукції, зменшує чисельність обслуговуючого персоналу, підвищує надійність і довговічність машин, дає економію матеріалів, поліпшує умови праці і техніки безпеки. Автоматизація звільняє людину від необхідності безпосереднього керування механізмами. У автоматизованому процесі виробництва роль людини зводиться до налагодження, регулювання, обслуговуванні засобів автоматизації і спостереженню за їхньою дією. Якщо механізація полегшує фізичну працю людини, то автоматизація має на меті полегшити так само і розумову працю. Експлуатація засобів автоматизації вимагає від обслуговуючого персоналу високої техніки кваліфікації. Автоматизація параметрів дає значні пе...
  • Проект монтажу засобів автоматизації на рейсмусовому верстаті СР6-8
   ... СТ.20 Використана література СТ.21 Додатки СТ.22 Вступ В деревообробній промисловості є велика кількість автоматичних ліній, автоматизованих систем управління обладнанням і технологічними процесами, інформаційно – вимірювальних систем. Виробництво електротехнічного обладнання і електроконструкцій включає виготовлення, монтаж і збирання приладів, апаратів, пристроїв і електричних кіл. Ці роботи виконують слюсарі, електромонтажники. Особливість цієї професії в різнохарактерності комплексу знать уміння і навиків. З одного боку, вони повинні знати і вміти виконувати слюсарні роботи, пов’язані з обробкою і збиранням металоконструкцій, а з другого – знати прилади, їх збирати, монтувати в шафах, регулювати і в доповнення до обладнання в ц...
  • Проект пристрою, для спрощення і часткової автоматизації перевірки трансформаторів
   ... застосовують трансформатори в схемах перетворювачів з постійної напруги застосовують трансформатори в схемах перетворювачів з постійної напруги в змінну, що дозволяє добитися підвищення класу точності та недійсності приладів, а також виключити таке негативне явище як дрейф нуля. Одним із найважливіших параметрів любого трансформатора являється коефіцієнт корисної дії (к.к.д). Не меш важливим являється таки параметр як струм холостого ходу транспортних. В імпульсних трансформаторах характерним являється передача імпульсів, для перетворювачів напруги трансформатори повинні мати магніто провід з петлею перемагнічування. В трансформаторах, що використовуються в генераторах, підсинюваних та перетворюваних напруг важливим параметром являється ідентичність вторинних обмоток, та як вони ...
  • Проект пташника на 3000 курей
   ... організаційно - технологічної та економічної частини. Дипломний проект розроблений на 5 аркушах і на сторінках пояснювальної. 1.1. Загальна характеристика проектуючої будівлі. Пташник призначений для вирощування курей на протязі 35 тижнів м'ясних порід . Клас будівлі III. Ступінь довговічності III. Ступінь вогнестійкості III. Пташник запроектований каркасного типу із змішаною конструктивною схемою, де палі - колони - залізобетонні, а крокв'яні ферми - металеві. Розрахункова зимова температура - 20°С. Ґрунти в основі суглинисті. Вони не здиблюються і не просідають. Нормативний кут внутрішнього тертя Qн = 28°, нормативне питоме щеплення Сн=2 кПа, модуль деформації Е=14,7 мПа, щільність ґрунту =1,8 т/м3, коефіцієнт безпеки грунру Rr=l. Глибина промерзання 0,8 ...
  • Проект системи експрес контролю справності абонентських телефонних ліній в відкритому акціонерному товаристві „Укртелеком” в центрі електрозв’язку №6
   ... Охорона праці ………………………………………………………. 5.1. Аналіз виробничого травматизму ……………………………… 5.2. Заходи техніки безпеки ………………………………………… 5.3. Протипожежний захист ……………………………………….… 6. Економічна частина ………………………………………………… 6.1. Розрахунок економічної ефективності проекту Література …………………………………………………………… 1. Загальна частина. 1.1 Вступ. Автоматизація – це застосування комплексу засобів, що дозволяють здійснювати виробничі процеси без особистої участі людини, але під її контролем. Автоматизація виробничих процесів приводить до збільшення випуску, зниженню собівартості і поліпшенню якості продукції, зменшує чисельність обслуговуючого персоналу, підвищує надійність і довговічність машин, дає економі...
  • Проект сушильного цеху на базі камери СПЛК-2
   ... м/д-х п-вах запроваджені нові лінії сушіння з підвищеною висотою штабелів. Одночасно із збільшенням потужностей камерного сушіння п/м не и/п п-вах значно підвищилась якість висушуваного матеріалу. ЦНІІМОДом науково-дослідних організаціях і вищих учбових закладах виконано ряд теоретичних і експериментальних досліджень, які направлені на обґрунтування оптимальних умов процесу сушін. д-ни, вимог і вихідних даних для розробки нових суш-них камер і обл. УНИИМОДом видані “Руководящие технические материалы по технологии камерного сушки древесины” в розробці яких брали участь майже всі науково-дослідні інститути і вищі учбові заклади. Їх впровадж. дало можливість більш чітко керувати процесом сушіння і забезпечити високу якість висушеного матеріалу. Наряду з досягнутими успіхами в галузі ...
  • Проект фотокомплексу для зйомки індивідуального портрету в умовах павільйону на чорно-білі малоформатні матеріали
   ... робіт 2.2.1. Особливості негативного процесу 2.2.2. Особливості позитивного процесу 2.3. Забезпечення якості продукції та культури обслуговування 2.4. Техніка безпеки і протипожежні заходи 3. ГРАФІЧНА ЧАСТИНА 3.1. План-схема фотокомплексу М 1:100 формат А3, міліметрівка 4. ЕКОНОМІЧНА ЧАСТИНА 4.1. План виробнацтва та реалізації послуг 4.2. План по праці і заробітній платі 4.3. Розрахунок річного фонду заробітної плати персоналу підприємства 4.4. План по собівартості прибутку та рентабельності 4.4.1. Розрахунок собівартості 4.5. Розподіл прибутку 4.6. Основі техніко-єкономічні показники підприємства ВИСНОВКИ ЛІТЕРАТУРА ВСТУП Розвиток фотопослуг у комплексі галузей побутового обслуговування населення передбача...
  • Проектуванню системи управління розcтойною шафою у міні-пекарні
   ... може успішно розв'язуватися на базі наукових досягнень, що сформувалися, у області технології хлібопекарського виробництва, автоматизації виробничих процесів і освоєння інформаційної, вимірювальної і обчислювальної техніки. Технологічні процеси хлібопекарського виробництва характеризуються багатокомпонентністтю початкової сировини, високим ступенем невизначеності на різних етапах протікання процесу виробництва пшеничного хліба, нелінійними залежностями між параметрами, тобто є складними системами. В більшості своїй вони є поєднанням гідродинамічних, теплових, біохімічних і механічних процесів. Мета справжнього дипломного проекту полягає в створенні такої системи управління розстойною шафою, що входить до складу комплексу міні-пекарні, яка дозволить повністю використати внутрішні р...
  • Проектування деталей машин
   ... Додаток Б. Ескізне компонування Додаток В. Ескіз вала Додаток Г. Ескіз колеса 1 Загальна частина Опис редуктора Привод складається з електродвигуна, муфти, відкритої ремінної передачі, одноступінчатого горизонтального циліндричного косозубого редуктора. Редуктор – це механізм, який служить для зниження кутових швидкостей і збільшення передавань обертових моментів. Переваги косозубого редуктора: - висока міцність зубців; - плавність ходу; - безшумність роботи. Недоліки: - наявність осьової сили Fа, що намагається зрушити колесо вздовж осі вала; - складність і дорожнеча виготовлення. 1 – електродв...
  • Проектування і виготовлення автоматичного пристрою для перевірки електромеханічних лічильників імпульсів
   ... тоді споживання ними потужності становитиме: Рінд = U · I = 200 · 0,0015 · 6 = 1,8 Вт. Потужність споживана контрольованими лічильниками Рл = N · Рл1 = 10 · 3 = 30 Вт де, Рл1 – потужність споживана одним контрольованим лічильником. Для забезпечення діапазонів регулювання стабілізаторів напруг “+5В”, “+24В”, “200В(+100В)(-100В)”, потрібно забезпечити на їх регулюючих транзисторах необхідний діапазон напруг, що становить 6 ¸ 8В на транзисторних стабілізаторах і 15 ¸ 20В на стабілізаторі, що живить блок індикації. Ці напруги і приводять до додаткової споживчої потужності. Тоді споживана потужність по шині “+5В”, що живить мікросхеми становитиме Рмікр = 2,95 Вт, шині “+200В(+100В, -100В)” – живлення блоку індикації Рінд = 2,5Вт, “+24Вт” – живлення контрольованих лічильн...
  • Проектування редуктора вантажопідйомного механізму крана з електроприводом
   ... редуктора за динамічною вантажопідйомністю. 1.13 Визначення розмірів шпонок для з'єднання зубчастих колес з валами. 2. Графічна частина проекту 2.1. Збірне креслення редуктору у двох проекціях. 2.2.Робочі креслення деталей. 1.1 Визначення потрібної потужності електродвигуна Потрібну потужність через параметри N, V, що задано, знаходять за формулою: Рп = N•V/h, (кВт) (1) Рп =15 • 0,15 / 0,86 = 2,61 кВт де N – тягове зусилля (окружна сила) на барабані (кН); V – швидкість вибирання барабаном вантажного канату (м/с); h - коефіцієнт корисної дії (ККД) редуктора з муфтами та барабаном. Величину ККД визначають за формулою: h = hб • h...
  • Проектування системи охоронної та пожежної сигналізації підприємства
   ... контролю або регулювання ………… 4. Енергетична частина ………………………………………………. 4.1. Розрахунок витрат енергоносіїв . 5. Охорона праці ……………………………………………………… 5.1. Аналіз виробничого травматизму ……………………………… 5.2. Заходи техніки безпеки …………………………………………. 5.3. Протипожежний захист ……………………………………….… 6. Економічна частина ………………………………………………… 6.1. Розрахунок вартості проекту Література ………………………………………………………… 1. Загальна частина. 1.1 Вступ. Пожежі завдають величезного матеріального збитку і у ряді випадків супроводжуються загибеллю людей. Тому захист від пожеж є найважливішим обов'язком кожного члена суспільства і проводиться в загальнодержавному масштабі. Протипожежний зах...
  • Проходження випадкового процесу через типовий радіотехнічний пристрій
   ... процесу через типовий радіотехнічний пристрій" width=29 height=21 src="refimages/image001.gif">, яка в будь-який момент часу t може набирати різні значення із заданим розподілом ймовірностей. У даному випадку ми маємо випадковий процес, що діє на типовий радіотехнічний пристрій, який складається з двох лінійних систем (вхід та вихід) і одної нелінійної (безінерційний обмежувач). Розглядаючи перетворення випадкових сигналів лінійними системами, можна користуватися апаратом диференціальних рівнянь, імпульсними характеристиками та комплексними частотними характеристиками систем. У загальному випадку, коли цікавляться як нестаціонарним, так і стаціонарним режимами роботи системи і початкові умови в системі не нульові, доцільно використовувати апарат диференціальних рівнянь. За нульових почат...
  • Рама, передній неведучий міст, балка заднього ведучого моста
   ... коробки передач та ін.). До лонжеронів і поперечин приварюють або приклепують різні кронштейни 3, потрібні для кріплення відповідних агрегатів або частин автомобіля. Поперечини й лонжерони з'єднують між собою зварюванням. Рис. 1 Рама автомобілів УАЗ: 1 - поперечини; 2 - лонжерони; 3 - кронштейни На легкових автомобілях за раму править кузов, каркас якого становить жорстку зварну конструкцію, підсилену зовнішніми облицювальними панелями. Загальна жорсткість кузова досягається відповідним з'єднанням сталевих панел...
  • Рама, передній неведучий міст, балка заднього ведучого моста, зварювання кольорових металів, індивідуальні засоби захисту в електроустановках
   ... В.Ф. Кисляков, В.В. Лущик «Будова й експлуатація автомобілів» Київ «Либідь» 2002. 1. Рама, передній неведучий міст, балка заднього ведучого моста Рама – це основний несучий елемент вантажного автомобіля. На неї встановлюють і закріплюють двигун, агрегати шасі, кабіну й кузов автомобіля. Рама сприймає навантаження від маси автомобіля, а також навантаження, що виникають під час руху. За конструкцією рами бувають: • лонжеронні, що складаються з двох поздовжніх балок (лонжеронів), з’єднаних поперечинами; • хребтові, які складаються з однієї поздовжньої балки з поперечинами. На вантажних автомобілях найпоширеніші лонжеронні рами (рис. 5.1). Така рама має два лонжерони 2 і п’ять поперечин 1. Лонжерони відштамповуються зі сталі й мають форму швелера змінного профілю. ...
  • Рама, передній неведучий міст, балка заднього ведучого моста.
   ... поперечин 1. Лонжерони відштамповуються зі сталі й мають форму швелера змінного профілю. Найбільша висота профілю в середній частині рами. Поперечини також виготовляють штампуванням за формою пристроїв для встановлення різних агрегатів (двигуна, коробки передач а ін.). До лонжеронів і поперечин приварюють або приклепують різні кронштейни 3, потрібні для кріплення відповідних агрегатів або частин автомобіля. Поперечини й лонжерони з'єднують між собою зварюванням. На легкових автомобілях за раму править кузов, каркас якого становить жорстку зварну конструкцію, підсилену зовнішніми облицювальними п...
  • Редуктори, варіатори
   ... галузях машинобудівництва, тому кількість різновидів їх дуже велика. Щоби зменшити габарити приводу і покращити його зовнішній вигляд , в машинобудівництві широко використовують мотор-редуктори, які представляють собою агрегат, з поєднанням електродвигуна і редуктора. 2. Класифікація редукторів Редуктори класифікуються по типам, типорозмірам і виконанням. Тип редуктора визначається складом передач, порядком їх розташування в напрямку від швидкохідного вала до тихохідного і положенням осей валів в просторі. Для позначення передач використовують прописні букви алфівіту: Ц – циліндрична; К – конічна; Ч – черв’ячна ; Г – глобоїдна; П – планетарна; Х – хвильова. Якщо однакових передач дві або більше, то після букви ставиться...
  • Режим ручної дугової зварки покритими електродами
   ... положеннях — для зварювання в нижньому, горизонтальному і вертикальному, а також для всіх положень; по роду і полярності зварювального струму — для зварювання перемінним чи постійним струмом на прямої, зворотної чи будь-якої полярності. Електроди випускають діаметрами 1,6; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 8,0; 10,0 і 12,0 мм (діаметр електрода визначається діаметром металевого стрижня). У залежності від діаметра електрода, а також марки зварювального дроту електроди виготовляють довжиною 150—450 мм. Упаковують їх у чи коробки пачки масою не більш 3 кг — для електродів діаметром до 2,5 мм; 5 кг — для електродів діаметром 3,0—4,0 мм; 8 кг — для електродів діаметром понад 4,0 мм. Електроди підрозділяють на типи відповідно до ДСТ 9467—75, 10051—75 і 10052—75. ДСТ 9467—75 поширюється на мет...
  • Рейсмусові верстати
   ... подавальний валик для кращого зчеплення і подачі матеріалу на робочий вал роблять рифленим, а для фрезерування заготовок різної товщини (до 6 м) — секційним. Секції завдяки пружинам або гумовим амортизаційним кільцям можуть підніматись на певну висоту (під тиском деталі), зберігаючи властивість зчіплювання з деревиною і подачі її на ножовий вал. Верхній задній валик, що приймає вистругану деталь, роблять гладеньким. Для досягнення потрібної товщини деталі стіл піднімають або опускають на певну відстань до ножів вала. Рис. 1. Рейсмусовий верстат: 1 — рукоятка для переключання швидкості різання, 2 — рукоятка для перемикання швидко...
  • Ремонт і експлуатація паливного насосу тепловоза
   ... досконалим, чим парова машина, тепловий двигун в розвертуваннні науково-дослідних робіт і побудови перших локомотивів велику роль зіграла наша країна. В 1905 р. Н.Г. Кузнєцов і Д.І.Одинцов розробили проект локомотива з двигунами внутрішнього згорання і електричної передачі. Цей проект був оригінальний в багатьох відношеннях. Ряд рішень цього проекту і зараз використовують в локомотиво будуванні. В наступні дореволюційні роки ряд різних проектів дизельних локомотивів було розроблено інженерами заводів залізничних доріг Росії. Зокрема, доцільно був розроблений проект локомотива в 1909 р. Коломенським машинобудівним заводом. Але ні один з цих проектів не міг бути здійснений в умовах Царської Росії. Тільки після перемоги Великої жовтневої Соціалістичної революції, став можливим практичний підхі...
  • Ремонт меблів
   ... середній (до 20 %), великий (до 30 %). Відповідно ремонт меблів виконують невеликі майстерні малої потужності, цехи (майстерні) середньої потужності, меблеві і базові фабрики. Майстерні малої потужності, обладнані одним або двома комбінованими верстатами і набором ручного електрифікованого інструменту, забезпечують виконання дрібного ремонту меблів. Деякі його види можна виконувати вдома у замовника. Цехи або майстерні середньої потужності забезпечені значно більшою кількістю універсального обладнання (6—10 верстатів), пульверизаційною кабіною, нестандартним устаткуванням, набором електрифікованого інструменту. Фабрики ремонту меблів забезпечені усіма видами сучасного універсального і спеціального устаткування на всіх стадіях технологічного процесу ремонту меблів. Максимальна меха...
  • Ремонт та обслуговування матричних друкуючих пристроїв
   ... поставляти принтери в СРСР у той час, коли інші виготовлювачі лише придивлялися до нашого ринку, вони захопили його і без видимих зусиль утримують, хоча їхнього виробу в середньому трохи дорожче, ніж у конкурентів. Усі споживачі умовно розділені на три групи: 1) багаті (переважно комерційні, працюючі в області торгівлі і фінансів), 2) бідні організації (в основному державні - зі сфери культури й охорони здоров'я), 3) домашні користувачі. Розходження між першими двома по загальному попиті і його структурі незначні, якщо не вважати того, що істотно менше багатих організацій планує покупку матричних принтерів. Крім цього, державні організації старше і тому частіше схильні до давно зарекомендувала себе техніці Epson (струминні і лазерні принтери Epson вибирають державні о...
  • Ремонт тепловоза
   ... у рух виробляється безпосередньо на локомотиві. У електровоза вона поступає від контактної сітки. Виробляючи механічну енергію дизель названий в честь його винахідника німецького вченого Рудольфа Дизеля. На відміну від карбюраторних двигунів внутрішнього згорання самозапалювання палива проходить не від електричної іскри, а воно самозагоряється у нагрітому повітрі при його стисненні. Згорання палива в циліндрах дизеля обумовлено присутністю кисню, який є в повітрі, що поступає в циліндри дизеля. Щоб одержати можливу велику силу в циліндрах дизеля, не приходячи до збільшення їх об'єму, повітря в циліндри накачують під тиском вищим атмосферного. Зміна одержаної в циліндрах дизеля теплової енергії у механічну виконується безпосередньо шатунно-кривошипним механізмом, який складається із п...
  • Різання металу: ножицями, ножівкою, свердлінням. Електрозварювання напівавтоматом
   ... завтовшки до 1,5 мм. Їх виготовляють з прямими і кривими різальними лезами. За розміщенням різальної кромки лез ручні ножиці поділяють на праві та ліві. Ліві – ножиці, у яких на різальній частині кожної половини скіс розташовано з лівого боку. Ними ріжуть по правій кромці виробу проти годинникової стрілки. Праві – ножиці у яких скіс на різальній частині кожної половини знаходиться з правого боку. Ними ріжуть по лівій кромці виробу у напрямі за годинниковою стрілкою.(мал. 110). Річні малогабаритні силові ножиці (мал. 113) служать для різання листового металу завтовшки до 2,5 мм і прутків двометром до 0,8 мм. Робоча рукоятка складається з двох послідовно з’єднаних важелів. Перший важіль на одному плечі якого закріплено ніж з’єднаний за допомогою гвинта з рукояткою, ножі ножи...
  • Різьба. Зображення та позначення різьби
   ... горизонтальними прямими, проведеними через точки поділу кроку, дають точки гвинтової лінії. Фронтальна проекція гвинтової лінії є синусоїда. На розгортці циліндричної поверхні гвинтова лінія зображується прямою, що є гіпотенузою трикутника, основа якого дорівнює довжині pd кола циліндра, а висота — кроку Р. Кут y між основою і гіпотенузою називається кутом підйому гвинтової лінії (tg y=). Довжину одного витка можна визначити за формулою . Гвинтові лінії бувають правого і лівого напряму. Права гвинтов...
  • Роздавальна коробка
   ... мостів розподіляється відповідно до сил опору на колесах автомо­біля. Однак під час руху на повороті передні керовані колеса проходять шлях по дузі більшого радіуса, ніж задні, й мають обертатися швид­ше. Якщо ця умова не виконуватиметься, то передні колеса проковзуватимуть відносно дороги, збільшаться втрати потужності внаслі­док її циркуляції в трансмісії, зросте витрата палива. Щоб запобігти цьому, передній міст під час руху по вдосконалених дорогах вимика­ють і вмикають тільки у важких дорожніх умовах. У найпростішій роздавальній коробці (рис. 1, а) для цього слугує зубчаста муфта 7, а в складніших роздавальних коробках застосовують спеціальний ме­ханізм — міжосьовий диференціал, який забезпечує обертання валів привода переднього й заднього мостів із різними кутовими швикостями. ...
  • Розрахунок економічного ефекту від впровадження автоматизації системи контролю вузлів та блоків радіоелектронних пристроїв
   ... двома категоріями: соціальною і економічною ефективністю автоматизації. До соціальної ефективності відноситься полегшення праці робочих, поліпшення санітарно-гігієнічних умов і підвищення загальнокультурного рівня життя людини. Полегшення праці робочих в автоматизованому виробництві забезпечується звільненням їх від безпосередньої участі у виробництві. Поліпшення санітарно-гігієнічних умов праці працівників у виробництві, обладнаному автоматично працюючими машинами, забезпечується тим, що працівник, який спостерігає за протіканням процесу, знаходиться на визначеній відстані від робочих органів машин, переважно в окремому приміщенні. Це підвищує безпеку і покращує умови праці. До економічної ефективності автоматизації поліпшення найважливіших економічних показників виробництва: підвищ...
  • Розрахунок показників роботи сушильного цеху на базі сушильної камори УРАЛ-72
   ... Контроль вологості матеріалу в процесі сушіння 8.8. Контроль за станом напружень в матеріалі в процесі сушіння 8.9. Показники якості сушіння 8.10. Розформовування висушених стосів мет ріалу та зберігання сухих матеріалів 9. Технічко економічні показники сушильної камери. Список використаної літератури Вступ Сушіння деревини – це процес видалення вологи з різних матеріалів шляхом випаровування. Сушіння матеріалів широко розповсюджене в галузях народного господарства, в тому числі і в д/о промисловості. Сушіння являється енергооб’ємним процесом, який зв’язаний з значним розходом палива, пари, а також електроенергії. В техніці застосовуються механічні способи видалення вологи з матеріалів, які відрізняються значно меншим в порівня...
  • Розрахунок показників роботи сушильного цеху на базі сушильної камори. УРАЛ-72
   ... Контроль і регулювання параметрів агента сушіння 8.7. Контроль вологості матеріалу в процесі сушіння 8.8. Контроль за станом напружень в матеріалі в процесі сушіння 8.9. Показники якості сушіння 8.10. Розформовування висушених стосів мет ріалу та зберігання сухих матеріалів 9. Технічко економічні показники сушильної камери. Список використаної літератури Вступ Сушіння деревини – це процес видалення вологи з різних матеріалів шляхом випаровування. Сушіння матеріалів широко розповсюджене в галузях народного господарства, в тому числі і в д/о промисловості. Сушіння являється енергооб’ємним процесом, який зв’язаний з значним розходом палива, пари, а також електроенергії. В техніці застосовуються механічні способи видалення вологи з...
  • Розрахунок показників роботи сушильного цеху на базі сушильної комори. ЦРАП-72
   ... Контроль і регулювання параметрів агента сушіння 8.7. Контроль вологості матеріалу в процесі сушіння 8.8. Контроль за станом напружень в матеріалі в процесі сушіння 8.9. Показники якості сушіння 8.10. Розформовування висушених стосів мет ріалу та зберігання сухих матеріалів 9. Технічко економічні показники сушильної камери. Список використаної літератури Вступ Сушіння деревини – це процес видалення вологи з різних матеріалів шляхом випаровування. Сушіння матеріалів широко розповсюджене в галузях народного господарства, в тому числі і в д/о промисловості. Сушіння являється енергооб’ємним процесом, який зв’язаний з значним розходом палива, пари, а також електроенергії. В техніці застосовуються механічні способи видалення вологи з...
  • Розрахунок показників роботи сушильного цеху на базі сушильної камери СПЛК-2
   ... об’єму фактичного матеріалу в об’єм умовного матеріалу. 4. Розрахунок річної продуктивності камери в умовному матеріалі. 5. Розрахунок необхідної кількості сушильних камер. 6. Вибір розрахункового матеріалу. 6.1 Визначення маси вологи яка випаровується. 7. Визначення параметрів агента сушіння пред входом в штабель. 7.1 Визначення об’єкту та маси циркулюючого агента сушіння. 7.2 вищначення параметрів агента сушіння після виходу зі штабеля. 8. Опис технологічного процесу сушіння. 8.1 Формування стосів для сушіння 8.2 Транспортування стосів в цеху і в какмері 8.3 Опис конструкції та принцип дії сушильної камери 8.4 Пуск і завантаження камери 8.5 Технологічні етапи сушіння матеріалу. 8.6 Контроль і регулювання параметрів агента сушіння. ...
  • Розрахунок показників роботи сушильного цеху на базі сушильної камери СПМ-1К
   ... цеху на базі сушильної камери СПМ-1К При виконанні розрахункової роботи необхідно оформити: І. Пояснювальну записку: Вступ. 1. Вибір режимів сушіння 2. Розрахунок тривалості сушіння і обороту камери. 3. Перерахунок об’єму фактичного матеріалу в об’єм умовного матеріалу. 4. Розрахунок річної продуктивності камери в умовному матеріалі. 5. Розрахунок необхідної кількості сушильних камер. 6. Вибір розрахункового матеріалу. 6.1 Визначення маси вологи яка випаровується. 7. Визначення параметрів агента сушіння пред входом в штабель. 7.1 Визначення об’єкту та маси циркулюючого агента сушіння. 7.2 Визначення параметрів агента сушіння після виходу зі штабеля. 8. Опис технологічного процесу сушіння. 8.1 Формування стосів для сушіння 8.2 Т...
  • Розрахунок показників роботи сушильного цеху на базі сушильної камери УРАЛ-72
   ... маси вологи яка випаровується. 7. Визначення параметрів агента сушіння пред входом в штабель. 7.1 Визначення об’єкту та маси циркулюючого агента сушіння. 7.2 Вищначення параметрів агента сушіння після виходу зі штабеля. 8. Опис технологічного процесу сушіння. 8.1 Формування стосів для сушіння 8.2 Транспортування стосів в цеху і в какмері 8.3 Опис конструкції та принцип дії сушильної камери 8.4 Пуск і завантаження камери 8.5 Технологічні етапи сушіння матеріалу. 8.6 Контроль і регулювання параметрів агента сушіння. 8.7 Контроль вологості матеріалу в процесі сушіння. 8.8 Контроль за станом напружень в матеріалі в процесі сушіння. 8.9 Показники якості сушіння 8.10 Розформування висушених стосів матеріалу та зберігання сухих матеріалів. ...
  • Розрахунок показників сушильного агрегату на базі сушильної камери УЛ – 2
   ... Технологічні етапи сушіння пиломатеріалів. 8.7 Контроль і регулювання параметрів агента сушіння. 8.8 Контроль вологості деревини в процесі сушіння. 8.9 Показники якості сушіння. 8.10 Розформування висушених штабелів. 9.Техніко-економічні показники Вступ. Одним із факторів підвищення якості пиломатеріалів є їх сушіння (видалення вологи із різних шарів деревини шляхом випаровування ).Це обов’язковий етап технологічного процесу лісопильного і деревообробного виробництва. Воно являється енергомістким процесом, пов’язаним з значними витратами палива, пари, а також електроенергії.В результаті сушіння деревина із природнього матеріалу перетворюються в промисловий матеріал, який відповідає різноманітним вимогам, котрі вимагаються від нього в різних виробничих і ...
  • Розрахунок редуктора
   ... Загальна частина Опис редуктора Привод складається з електродвигуна, муфти, відкритої прямозубої передачі, одноступінчатого горизонтального циліндричного шевронного редуктора. Редуктор – це механізм, який служить для зниження кутових швидкостей і збільшення передаваємих обертових моментів. Переваги шевронного редуктора: - висока міцність зубців; - плавність ходу; - безшумність роботи; - здатність передавати великі потужності при високих кутових швидкостях. Недоліки: - складність і дорожнеча виготовлення. Застосовують шевронні зачеплення у середньоходових та швидкоходових передачах для передачі великих обертових моментів: скіповий підйомник, підіймально – транспортні машини, верстати. ...
  • Розрахунок теплової схеми і устаткування блоку 300 МВт
   ... промислово розвинутих країн. Встановлена потужність всіх електростанцій України складає 54,2 млн. кВт, з яких частка теплових електростанцій Міненерго – 59%. Всього на Україні експлуатується 104 енергоблоки, значна частина яких працює вже більш як 30 років, що суттєво перевищує прийняту в світовій практиці межу фізичного та морального зносу. Використання палива непроектної якості, велика кількість пусків, низьке середнє навантаження енергоблоків призводить до зростання долі електроенергії, що використовується на власні потреби ТЕС. У зв’язку з цим в 1996 році вони в ряді випадків на 30 – 45% перевищували проектні значення. На збільшення витрат палива впливає також вимушене зменшення обсягів капітальних ремонтів, зумовлене браком коштів через кризу неплатежів за вироблену енергію. Вказ...
  • Розрахунок черв’ячного редуктора
   ... частота обертання nдв=1500-0,037·1500=1455 об/хв, кутова швидкість ωдв=π·nдв/30=3,14·1455/30=152,3 рад/с. По таб. П2(Чернавський) діаметр вихідного кінця вала ротора dдв=80 мм. Передаточне число (рівне передаточному співвідношенню): u=nдв/n=ωдв/ω=1455/36=45,8. Uчер’яка=u/2=40,4/2=22,9. Приймаємо Uчер’яка=20 4. Розрахунок черв’ячного редуктора. Число витків черв’яка z1 приймаємо в залежності від передаточного числа: При u=40,4 приймаємо z1=2. Число зубців черв’ячного колеса z2=z1, u=2·20,4=40,8. Приймаємо стандартне значення z2=40. При цьому u=z2/z1=45,8/2=22,9. Відмінність від заданого (22,9-22,9/22,9)·100%=0% По ГОСТ 2144-76 допустиме відхилення ≤4% Вибираємо матеріал черв’яка і черв’ячного колеса. Приймаємо д...
  • Розробка блоку управління електродвигуном приводу воріт
   ... 3.1. Розрахунок витрат енергоносіїв ………………… ……… 4. Охорона праці ………………………………………… ……… 4.1. Заходи техніки безпеки …………………………….……… 4.2. Протипожежний захист …………………………………… 4.3. Заходи техніки безпеки при виконанні монтажних робіт … 5. Економічна частина …………………………………………… Література ………………………………………………………… 1. Загальна частина. 1.1 Вступ. Автоматизація – це застосування комплексу засобів, що дозволяють здійснювати виробничі процеси без особистої участі людини, але під її контролем. Автоматизація виробничих процесів приводить до збільшення випуску, зниженню собівартості і поліпшенню якості продукції, зменшує чисельність обслуговуючого персоналу, підвищує надійність і довговічність машин, дає економі...
  • Розробка гнучкого розкладу роботи обладнання, де використовуються система управління виробничою дільницею (ГАД)
   ... Розробка сіткової моделі за допомогою апарату сіток Петрі 3. Рішення контрольної задачі 3.1. Складання розкладу роботи основного технологічного обладнання ГВД 3.2. Складання алгоритму транспортного обслуговування ГВД 3.3. Побудова і аналіз сіткової моделі функціонування ГВД Висновок Список використаної літератури Додаток 1. Мережева модель Список скорочень АСТПВ – автоматизована система технологічної підготовки виробництва АС - автоматизований склад АТМ - автономний транспортний модуль АТСС - автоматизована транспортно-складська система ГАВ - гнучке автоматизоване виробництво ГВМ - гнучкий виробничий модуль ГВС - гнучка виробнича система Д/У - деталеустановка ТО - технологічне обладнан...
  • Розробка електромеханічного приводу для воріт приватного використання
   ... 3.1. Розрахунок витрат енергоносіїв ………………… ……… 4. Охорона праці ………………………………………… ……… 4.1. Заходи техніки безпеки …………………………….……… 4.2. Протипожежний захист …………………………………… 4.3. Заходи техніки безпеки при виконанні монтажних робіт … 5. Економічна частина …………………………………………… Література ………………………………………………………… 1. Загальна частина. 1.1 Вступ. Автоматизація – це застосування комплексу засобів, що дозволяють здійснювати виробничі процеси без особистої участі людини, але під її контролем. Автоматизація виробничих процесів приводить до збільшення випуску, зниженню собівартості і поліпшенню якості продукції, зменшує чисельність обслуговуючого персоналу, підвищує надійність і довговічність машин, дає економію матеріалі...
  • Розробка енергоощадної автоматизованої універсальної аспіраційно-повітреочисної установки
   ... ефективних пилоуловлюючих пристроїв та аспіраційних систем з низькими енергетичними затратами. Складність їх створення заключається в обмеженості теоретичних та експериментальних досліджень процесів циклонування, фільтрації та їх впливу один на одного. Отже створення нових повітроочисних пристроїв є актуальними і мають важливе народногосподарське значення. Тяжке матеріальне становище деревообробних підприємств, енергетична криза, складна екологічна ситуація в країні роблять цю проблему ще більш гострішою. Процес обробки деревини супроводжується утворенням частинок пилу від квазімолекулярного до макроскопічного розміру, що мають яскраво виражену анізометричність. Більшість процесів деревообробки характеризуються переважанням частинок витягнутої форми, що мають різкі зломи та відгалуження. П...
  • Розробка конструкції тумби офісної
   ... вирішенні інтер’єру, активно впливають на формування художнього смаку і культурних навиків людей. Як і всі галузі народного господарства України, меблева промисловість знаходиться в процесі постійного розвитку і вдосконалення. Розширюються і поглиблюється кооперування і спеціалізація меблевих підприємств. За останні роки меблева промисловість перетворюється у високомеханізоване виробництво, яке забезпечує стабільний ріст об’єктів випуску меблів і в основному за рахунок технологічного переозброєння підприємств. Підвищення вимог до якості виробів веде за собою нововведення нової нормативно-технологічної документації. Збільшується степінь уніфікації і нормалізації меблевих виробів. Здійснюється інтенсивний процес хімізації цієї промисловості, стає все ширший діапазон застосування нових ...
  • Розробка моделі спідниці спортивного стилю
   ... Розробка технічної документації 3.1. Розробка креслень основних лекал . 3.2. Розробка креслень похідних лекал . 3.3. Вибір і обгрунтування обладнання і пристосувань для виготовленя виробу 3.4. Технологічна послідовність виготовлення проектної моделі . Висновки…………………………………………………………… Список використаної літератури ……………………………… Додатки …………………………………………………………… Вступ Одяг - це один із предметів першої необхідності в житті людини і відноситься до предметів її особистого користування. Історія одягу з давніх часів до наших днів - це дзеркало, в якому відображаєтьсявся історія людства[4] В кінці ХІХ ст. в Англії зародився рух в мистецтві моделювання одягу, представники якого прагнули зв...
  • Розробка проекту автоматизації автоклавної дільниці на ВАТ „Консерваторія” на базі автоматичних пристроїв
   ... і розрахунок автоматизуючих пристроїв. 2.5 Опис схеми керування, контролю або регулювання технологічних параметрів. 3. Конструктивна частина. 3.1 Виготовити макет давача, або індивідуальне завдання. 4. Енергетична частина. 4.1 Розрахунок витрат енергоносіїв на засоби автоматизації 5 Охорона праці. 5.1 Аналіз виробничого травматизму 5.2 Заходи техніки безпеки 5.3 Протипожежний захист 6. Економічна частина. 6.1 Розрахунок економічної ефективності автоматизації технологічного процесу. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов'язкових креслень). 1. Загальна час...
  • Розробка технології виготовлення жіночого пальто у спортивному стилі
   ... 3.3. Композиційне рішення головного вбрання, взуття та аксесуарів колекції. 4. Модельно-конструкторська документація моделі. 4.1. Опис зовнішнього вигляду моделі. 4.2. Характеристика системи конструювання деталей моделі. 4.3. Розрахунок та побудова конструктивної основи для моделі. 4.4. Моделювання деталей крою. 4.5. Аналіз та усунення дефектів посадки моделі на фігу...
  • Розробка технологічного процесі вторинної механічної обробки заготовок з масивної деревини
   ... побутові умови людей і впливає на їхнє самопочуття і настрій. Меблі формують внутрішній простір різноматеріальних будівель. Важливими художніми умовами є відповідність практичним потребам людини, а створення, проектування і виготовлення їх супроводжується цілим комплектам соціально-економічних, функціональних, і естетичних вимог. Як діють неізольовано, а в тісному зв’язку між собою, визначаючи найбільш раціональну форму такого чи іншого виробу або групи виробів. У сучасній вітчизняній і зарубіжній практиці, продовжується виготовлення дерев’яних меблів у традиційних і народних формах. Окремі групи меблевих виробів відрізняються фольклорним характером. Збільшення випуску столярних виробів і меблів, як і інших видів промислової продукції, залежить від прискорення термінів росту продуктивнос...
  • Розробка технологічного процесу виготовлення трюмо
   ... і спеціалізації меблевих підприємств. За останні роки меблева промисловість перетворилась у високомеханізоване виробництво, яке забезпечує стабільний ріст об’ємів випуску меблів в основному за рахунок технологічного переобладнання підприємств. Підвищення вимог до якості виробів меблів веде за собою нововведення нової нормативно-технічної документації. Збільшується степінь уніфікації і нормалізації меблевих виробів. Здійснюється інтенсивний процес, хімізацій меблевої промисловості, стає все ширший діапазон застосування нових синтетичних, конструкційних, опороджувальних, личкувальних і пастил очних матеріалів. Проведений ряд досліджень направлене на більш економічне і раціональне використання деревинної сировини шляхом заміни в конструкціях меблів масивної деревини щитовими деревинни...
  • Розробка технологічного процесу виробництва блоку керування для повітряних стерелізаторів
   ... креслень – 4 , таблиць –3 . Ключові слова: технологічний процес, друкована плата, обладнання, процес моделювання, маршрутні карти. В даному курсовому проекті проведено розрахунок технологічного процесу виробництва блоку керування для повітряних стерелізаторів А також в курсовому проекті обґрунтовано актуальність аналізу технологічності продукції, техніко-економічне порівняння виробу технологічного процесу, вибір і обґрунтування режимів роботи обладнання, проведено вибір обладнання і розрахунок коефіцієнтів завантаження, а також проведено обґрунтування розрядності робіт для технологічних операцій для даного типу виробництва. ...
  • Розробка технологічного процесу відділення личкування щитових деталей шафи для одягу і білизни
   ... меблів значною мірою визначає комфортність і художні якості приміщення, побутові умови людей і впливає на їхнє самопочуття і настрій. Меблі формують внутрішній прострій різноманітних будівель. Важливими художніми вимогами є відповідність практичним потребам людини, а створення, проектування і виготовлення їх супроводжується цілим комплексом соціально-економічних, функціональних, виробничо-технологічних, ергономічних (тобто відповідних до розмірів людини), конструктивних і естетичних вимог, які діють не ізольовано, а в тісному зв’язку між собою, визначаючи найбільш раціональну форму того чи іншого виробу або групи виробів. У сучасній вітчизняній і зарубіжній практиці продовжується виготовлення дерев’яних меблів у традиційних і народних формах. Окремі групи меблевих виробів відрізня...
  • Розробка технологічного процесу механічної обробки чорнових заготовок з деревини
   ... і включає такі види оброблення, як різання, склеювання. гнуття, пресування, опорядження. З планом часу змінювався матеріал інструменту (комінний, бронзовий, сталевий, різання рідиною під тиском лазера) його вид (ручний пневматичний, електрифікований) обладнання (з ручним приводом, механічним, гідравлічним) вид деревного матеріалу (масивна деревина, фанера, деревиноволокнисті плити, деревностружкові плити, деревоволокнисті плити, гнуто клеєні блоки, деревноклейово композиція, плити MDF, OSB), вид інших матеріалів (клейових, лакофарбових, металевих виробів, фурнітура для виробництва м’яких меблів та інше), що приводило і до зміни технології виготовлення виробів з деревини. Технологія змінювалась також залежно від виду підприємства (індивідуальне, серійне, масове), регіональних традицій, досягнень ...
  • Розробка технологічного процесу обробки чорнових заготовок
   ... який людство використовує з прадавніх часів і до наших днів. Накопичено величезний досвід оброблення і виготовлення з неї найрізноманітніших виробів, необхідних в промисловості, будівництві, сільському господарстві, транспорті, побуті тощо. Сьогодні деревину обробляють механічним гідротермічним та хімічним способом. Механічний спосіб, який буде розглянуто далі, є найдавнішим і включає такі види оброблення, як різання, склеювання, гнуття, пресування, опорядження. З плином часу змінювався матеріал інструменту (камінний, бронзовий, сталевий, різання рідиною під тиском, лазер), його вид (ручний, пневматичний, електрифікований), обладнання (з ручним приводом, механічним, гідравлічним) вид деревного матеріалу (масивна деревина, фанера, деревоволокнисті плити, деревностужкові плити, гнутоклеєні...
  • Розробка технологічного процесу первинної механічної обробки заготовок з масивної деревини
   ... Технологічний опис виробу. 1.1. Опис виробу. 1.2. Конструкція і матеріали. 2. Розробка технологічного процесу. 2 1. Опис технологічного процесу . 2.2. Технологічна карта. 3. Заходи з охорони праці. Список використаної літератури. ВСТУП Меблі являються частиною матеріальної культури народу. Вони відіграють важливу роль в архітектурно-художньому вирішенні інтересу, активно впливають на формування художнього смаку і культурних навиків людей. Як і всі галузі народного господарства України, меблева промисловість знаходиться в процесі постійного розвитку і вдосконалення. Розширюються і поглиблюються кооперування і спеціалізація меблевих підприємств. За останні роки меблева промисловість перетворилася у високомеханізоване виробництво, ...
  • Розробка технологічного процесу підготовки личківок для виготовлення щитових деталей
   ... і виготовлення їх Супроводжуються цілим комплексом соціально-економічних, конструктивних і естетичних вимог. Які діють не ізольовано, а в тісному зв’язку між собою. У сучасній вітчизняній і зарубіжній практиці продовжується виготовлення дерев’яних меблів у традиційних і народних формах. Окремі групи меблевих виробів відрізняють фольклорним характером. Збільшення випуску столярних виробів і меблів як і інших виробів промислової продукції залежить від прискорення темпів росту продуктивності праці, підвищення технічного рівня виробництва, більш ефективного використання виробничих потужностей і основних фондів. Ці заходи передбачається здійснити на основі реконструкції діючих і будівництва нових підприємств, на яких удосконалюється технологія виготовлення окремих деталей і виробів, ...
  • Розробка технологічного процесу розкрою деревних матеріалів
   ... пиломатеріали ; - плитні матеріали ; - листові матеріали ; - тканина ; - поролон ; - шліфувальна шкурка ; - скло . Для різних підприємств кількість матеріалу, який підлягає розкрою, для різних типів матеріалів змінюється. Залежно від об’єму розкрою та виду матеріалу, який розкроюють, змінюється як технологія його проведення, так і необхідне обладнання. 2. Розкрій деревних матералів. Розкрій деревних матеріалів, далі - розкрій, є одним із перших ета- пів технологічного процесу виготовлення виробів з деревини. Перед ним, крім складування, може проводитись лише сушіння деревних матеріалів. Сьогодні немає однозначного рішення, чи починати технологічний про- цес із сушіння пиломатеріалів, чи з їх розкрою. Це можна з...
  • Розробка технологічного процесу розкрою заготовок з масивної деревини по виготовленню деталей тумби кухонної
   ... виробів з деревини значною мірою визначає комфортабельність і художні якості приміщення, побутові умови та впливає на самопочуття і настрій людини. Ці вироби формують внутрішній простір різноманітних будівель. У сучасній практиці вироби з деревини виготовляють у традиційних і народних формах окремі їх групи вирізняються особливим фольклорним характером. Збільшення випуску художніх виробів і меблів, як і інших видів промислової продукції, залежить від темпів прискорення росту продуктивності праці, підвищення технічного рівня виробництва, більш ефективного використання виробничих потужностей і основних фондів. А це передбачає реконструкцію діючих і будівництво нових підприємств з удосконаленою технологією виготовлення деталей і виробів, новими формами організації праці. ...
  • Розробка технологічного процесу розкрою плитних і листових матеріалів
   ... на стародавніх посудинах з дере­ва та предметів домашнього вжитку. Батьківщиною стародавнього ремесла можна вважати стародавній Єгипет. Всі наступні покоління зобов'язані Єгипту за створення основних форм меблів. Саме в Єгипті вперше з'являється стілець з спинкою, форма якого збереглась до наших часів. Єгиптяни переважно використовували привізні породи дерева: кедр, тис, оливкове та чорне дерево, сикомор. Столярно-меблеві виробництва за класифікацією належать до другої групи виробництв. Вони використовують напівфабрикати у вигляді дощок, брусків брусів, фанери, фанерних плит, натурального та синтетичного шпону, плівок на основі полімерних матеріалів, столярних плит, деревностружкових та деревноволокнистих плит, покривних, настильних, і личкувальних матеріалів для м'яких меблів, фурні...
  • Розробка технологічного процесу розкрою плитних матеріалів на заготовки
   ... промисловість перетворилась у високомеханізоване виробництво, яке забезпечує стабільний ріст об’ємів випуску меблів в основному за рахунок технологічного переобладнання підприємств. Підвищення вимог до якості виробів меблів веде за собою нововведення нової нормативно-технічної документації. Збільшується степінь уніфікації і нормалізації меблевих виробів. Здійснюється інтенсивний процес, хімізації меблевої промисловості, стає все ширший діапазон застосування нових синтетичних, конструкційних, опоряджувальних, личкувальних і посилочних матеріалів. Проведений ряд досліджень направлене на більш економічне і раціональне використання деревинної сировини шляхом зміни в конструкціях меблів масивної деревини щитовими деревинними матеріалами. Розроблено нові конструкції декоративних елементів меблів, які...
  • Розробка технологічного процесу склеювання деревини заготовок тумби для телерадіоапаратури
   ... бути невичерпними. Інші матеріали, зокрема нафта, газ, вугілля, різні руди, , що видобуваються постійно зменшуються. Завдяки високій механічній міцності, легкій оброблюваності, невеликій теплопровідності природному кольору і рисунку текстури деревини є основним матеріалом для виготовлення меблів однієї з груп виробів прикладного мистецтва. Архітектурно-художнє вирішення меблів значною мірою визначає комфортабельність і художні якості приміщення, побутові умови людей і впливає на їхнє самопочуття і настрій. Меблі формують внутрішній простір різноманітних будівель . Важливими художніми вимогами є відповідність практичним потребам людини, а створення проектування та виготовлення їх супроводжується цілим комплексом соціально-економічних, функціональних, виробничо-технологічних, ергоно...
  • Розробка установки для перевірки побутових лічильників газу
   ... - посилення контролю за цільовим використанням природного газу; - встановлення нових та заміна застарілих побутових лічильників природного газу; - удосконалення приладного обліку газу; - впровадження нормативної бази для обрахування питомих втрат та виробничо-технологічних витрат газу; - зменшення фізичних втрат природного газу в розподільних газопроводах. Відомо, що одним з найбільш енергоємних і одночасно найбільш недисциплінованих в питаннях споживання газу та його плати є підприємства комунальної теплоенергетики. В зв'язку з цим з боку ДК "Газ України" та ДП "Газ-тепло" було встановлено суворий режим контролю за поставками газу цим організаціям. Ліміти споживання газу для підприємств теплокомуненерго почали встановлювати не відразу на весь звітний...
  • Ртутні вентилі
   ... допоміжного трансформатора Трв у ланцюзі анода АЗ і катода проходить струм. При поверненні колби у вихідне положення контакт між ртуттю анода АЗ і катода розривається і між ними утвориться електрична дуга, а на ртуті катода виникає невелике світне пляма, що має дуже високу температуру. Під впливом теплоти ртуть випаровується і поблизу ртуті катода створюється електричне поле настільки високої напруженості, що воно вириває вільні електрони з поверхні ртуті, тобто виникає автоелектронна (чи електростатична) емісія. Електрони, що вилетіли з катода, направляються до анода (А1 чи А2), що має позитивний потенціал стосовно катода. На своєму шляху вони зіштовхуються з молекулами пар ртуті й іонізують їх, тобто відокремлюють від них електрони й утворять позитивні іони, що вдаряють об катод і підтримують ...
  • Ручний електрифікований та пневматичний інструменти
   ... корпусу і різального інструменту. У нерухомому статорі електродвигуна, який часто є корпусом електроінструменту, обертається циліндричний ротор, до якого інколи кріплять різальний інструмент. Вал ротора закріпляється в корпусі на підшипниках. Корпус скріплює всі частини механізмів, захищаючи їх від зовнішніх пошкоджень і забруднення. На корпусі розміщені ручки, пусково-зупиночні кнопки, опорні панелі, напрямна лінійка, захисні та інші пристрої. Різальні інструменти здебільшого кріпляться на валу електродвигуна: електропилки насаджують на вал, а електросвердла — в патрон, що є на кінці вала. При безпосередньому кріпленні різального інструменту на вал електродвигуна кількість обертів у них однакова. Якщо кількість обертів різального інструменту треба зменшити, то в корпус електродвигуна ст...
  • Свердлильні та свердлильно-пазувальні верстати
   ... верстатах застосовують кінцеві фрези з одним, двома або трьома різцями. Гнізда, вибрані кінцевими фрезами, мають заокруглені краї (Рис. 1). Рис. 1. Отвори, виготовлені на верстатах: а, б, в — свердлильних, г, д — ланцюгодовбальних, е — свердлильно-пазувальних Одношпиндельні свердлильні верстати. Одношпиндельні свердлильні верстати випускаються з вертикальним і горизонтальним розміщенням шпинделів. З вертикально-свердлильних одношпиндельних верстатів найширше застосовуються моделі СвП-2 і СвА-2, в яких довжина паза регламентується переміщенням стола. Горизонтально-свердлильний одношпинде...
  • Сервірування столів
   ... по прямій лінії. Центр столового прибору позначають підставковою тарілкою або складною серветкою. Тарілки розставляють так, щоб відстань між центрами сусідніх приборів складала 70-80 см. Потім справа від основної тарілки кладуть ніж, лезом до тарілки, а зліва – виделку вістрям догори. Супову ложку кладуть на стіл окупністю вниз поруч із ножем (справа). Зліва від виделки ставлять тарілку для хліба з ножем для вершкового масла. Десертний прибор кладуть у верхній частині серветки, за піставковою тарілкою, причому спочатку виделку ручкою вліво, а потім – ніж або ложку ручкою вправо. В останню чергу розкладають келихи, склянки й чарки. Над кінчиком ножа ставлять келих для напою до головної страви, трохи нижче розміщають келих для напою до закуски, а між ними – келих для третього напою. ...
  • Синхронні двигуни
   ... об­мотка статора. Ротор синхронної машини являє собою електромагніт, обмотка якого живиться від джерела постійного струму. Ротор синхронної машини буває двох типів: — явнополюсний; — неявнополюсний. Рис.1 Явнополюсний ротор (рис. 1) вико­ристовується здебільшого у тихохідних синхронних машинах. Обмотка ротора при­єднується до контактних кілець і за допо­могою щіток на неї подається постійна на­пруга. У машин...
  • Система автоматичного регулювання швидкості подачі стрічкового верстату з гідроприводом
   ... устаткування. Література. Вступ Любий сучасний виробничий процес не представляється без автоматизації. Автоматизації вважається головним, найбільш перспективним напрямком в розвитку промислового виробництва. Вона покращує умови праці і економічні показники виробництва. Однак рівень автоматизації в промислових виробництвах різний. Автоматизація дає найбільший ефект в великих виробництвах з масовим випуском стабільної продукції і порівняно трудоємкими технологічними процесами. Автоматизація виробничих процесів пов'язана з введенням ряду автоматичних пристроїв. В масовому виробництві ці пристрої стабілізовані, порівняно прості в конструкції і недорогі. В масовому виробництві нестабільної продукції і в серійному виробництві приходиться застосовувати більш складні пр...
  • Система впорскування палива
   ... оп­тимально за місцем, часом і потрібною кількістю палива. Впорскувальні паливні системи класифікують за різними ознака­ми. За місцем підведення палива розрізняють: • централь­не одноточкове впорскування; • розподілене впорскування; • безпосеред­нє впорскування в циліндри. За способом подавання палива впорскування буває: • неперервним; • переривчастим. Крім того, ці системи розрізняють за типом механізмів, що дозують паливо: • з плунжерними насосами; • з розподільниками; • з форсун­ками; • з регуляторами тиску. Регулювання кількості суміш і може бути: • пневматичним; • механічним; • електронним. Регу­лювання складу суміші може здійснюватися за: • розрідженням у впускній системі; • кутом повороту дросельної заслінки; • витратою повітря. Впорскування дає змогу точніше розподілити пал...
  • Система вприскування полива. Режим і техніка різання металів
   ... Крім того, ця система живлення має межу «пристосування» до режимів роботи двигуна. Система вприскування палива дає змогу оптимізувати процес сумішоутворення, тобто вприскування може здійснюватися більш оптимально за місцем, часом і потрібною кількістю палива. Впорскувальні паливні системи класифікуються за різними ознаками. За місцем підведення палива розрізняють: - центральне одно точкове впорскування; - розподілене впорскування; - безпосереднє впорскування в циліндри. За способом подавання палива впорскування буває: - неперервним; - переривчастим. Крім того, ці системи розподіляють за типом механізмів, що дозують паливо: а) з плунжерними насосами; б) з розподільниками; в) з форсунками; г) з регулятором тиску. Регулювання кількості суміші мож...
  • Система живлення газобалонних двигунів
   ... з експлуатації й технічного обслуговування автомобілів за короткий час, відведений навчальною програмою, необхідно пояснити сутність окремих процесів і явищ, що забезпечують роботу автомобіля, викласти принципи , на яких вони ґрунтуються, а потім на цій підставі роз’яснити будову механізмів, котрі реалізують зазначені процеси. Оскільки принцип дії одних і тих самих агрегатів автомобілів аналогічний, то достатньо знати кілька найпоширеніших конструктивних рішень їх, щоб мати уявлення про процес у цілому. У пропонованому підручнику описано будову й принципи дії основних вузлів, агрегатів, механізмів і систем автомобілів, що широко експлуатуються в Україні. Причому розглядаються різні автомобілі – з карбюраторними двигунами, дизелями й газобалонні. Викладено також основи експлуатації, технічно...
  • Система живлення двигунів газобалонних автомобілів
   ... пари бензину на стінках гільз циліндрів не розріджується олива, завдяки чому в 1,5 .2 рази збільшуються термін служби двигуна й період зміни оливи. Однак у газобалонних автомобілів складна система живлення, підвищуються вимоги щодо пожежо- й вибухонебезпечності, потужність газових двигунів на 10 .20% менша порівняно з карбюраторними, оскільки в суміші з повітрям на займає більший об’єм, ніж бензин. Автомобіль втрачає частину своєї вантажопідйомності через велику масу газобалонної установки. Двигуни, що працюють на стиснених або зріджених газах, створюють на базі карбюраторних. Для цього останні обладнують спеціальною газовою апаратурою й балонами, але вони зберігають здатність працювати також і на бензині. При цьому висока детонаційна стійкість газу, октанове число якого перевищує 100 о...
  • Система живлення дизелів
   ... таким вимогам: • добре прокачуватися, забезпечуючи безперебійну роботу пали-воподавальної апаратури (тобто мати оптимальну в'язкість, певні низькотемпературні властивості, не містити води й механічних домі­шок); • забезпечувати добре розпилювання, сумішоутворення й випа­ровування, а також швидке самозаймання, повне згоряння та м'яку роботу без димлення, що залежить від його хімічного складу, який оцінюється цетановим числом (показник займистості дизельного па­лива); • не спричинювати підвищеного нагаро- й лакоутворення на клапанах, поршневих кільцях, поршнях, закоксування розпилювача й зависання його голки (схильність до нагаро- й лакоутворення ди­зельного палива залежить від його хімічного складу, в'язкості, а та­кож умісту механічних домішок); • не спричинювати корозії р...
  • Система живлення дизельних двигунів
   ... в циліндри дизеля. Муфта починає робити з 1000 об/хв. колін вала дизеля і при 2100 об/хв. збільшує кут випередження впорскування палива на 10-14о (5-7о по кулачковому валу насоса). Все режимний центр обіжний регулятор частоти обертання колін вала дизеля для автоматичного змінювання подачі палива в циліндри при змінювання нагрузки дизеля, що забезпечує додержання любого установленого скороченого режиму від 500 до 2100 об/хв. колін вала. При зростанні нагрузки необхідно збільшити подачу палева, інакше двигун може залохнути. У випадку зниження нагрузки слідує зменшити подачу палива, інакше збільшиться частота обиртання колін вала і дизеля буде роботи в рознос. Регулятор приводиться в рух від кулачкового вала насоса через циліндричні шестерні, обертаючі в корпусі на шарикових підшип...
  • Система живлення карбюраторних двигунів
   ... 70 % кількості сировини. Двигун може розвивати максимальну потужність лише за умови що бензин має певні характеристики й властивості, основні з яких питома теплота згоряння, випарність, схильність до детонації. Крім того, бензин не повинен спричиняти корозію металу й має зберігати свою початкову якість тривалий час без змін. Питома теплота згоряння — це кількість теплоти, що виділяється під час згоряння 1 кг палива. Питома теплота згоряння автомобільних бензинів становить 44 100 .46 200 кДж/кг. Випарність оцінюється за фракційним складом, який характеризується температурами википання 10, 50 та 90 % бензину. Чим нижча температура википання 10 % бензину, тим краще він випаровується в холодному двигуні, що забезпечує його пуск узимку. Чим нижча температура википання 50 % бензину, ...
  • Система запалювання автомобіля
   ... від акумуляторної батареї або генератора) на струм високої напруги. Це підвищувальний трансформатор, первин­ною обмоткою якого проходить переривчастий струм низької напру­ги, а такий самий струм високої напруги виробляється у вторинній обмотці. Коло низької напруги проходить від позитивного затискача акумуляторної батареї (генератора) через вмикач запалювання, до­датковий резистор, первинну обмотку котушки запалювання й кон­такти переривника на масу автомобіля, а потім на мінусовий за­тискач акумуляторної батареї, після якого замикається на її позитив­ний затискач. До кола високої напруги входять вторинна обмотка котуш­ки запалювання, розподільник і свічки запалювання, з'єднувальні проводи високої напруги. Котушка складається з осердя 3 з надітою на нього ізольованою втулкою 8, на я...
  • Система освітлення і система сигналізації автомобіля
   ... що кони встановити лампу, то ї волосок дального світла буде точно у фокусі відбивача світла. При цьому волосок ближнього світла зміщений відносно фокуса вгору й ліворуч, що дає напрям світлового пучка праворуч і вниз і забезпечує добру освітленість дороги попереду автомобіля та її правого узбіччя й зменшує осліплення водіїв зустрічних автомобілів. Патрон лампи вмикається електричне коло за допомогою перехідної колодки та з’єднувального штепселя. На автомобілі ГАЗ-24 фари круглі, мають оптичний елемент із двоволосковою лампою: дального світла: 50 Вт і ближнього – 40 Вт. Крім того, є прямокутні фари з однією лапо., що встановлюється нижче від основних фар. 2)Підфарники на автомобілях “Москвич” кутові й встановлюються в передніх крилах. У кожному підфарнику є дві лампи – для габаритного л...
  • Система технічного обслуговування й ремонту автомобілів
   ... і трудомісткістю виконуваних робіт розрізняють такі види ТО автомобілів: • щоденне; • пер­ше; • друге; • сезонне. Щоденне технічне обслуговування (ЩТО) передбачає: • контроль стану автомобіля; • підтримання належного зовнішнього вигляду; • заправлення паливом, мастильним матеріалом та охолодною ріди­ною. Для автомобілів зі спеціальними кузовами в ЩТО входить сані­тарне оброблення кузова. ЩТО виконують після закінчення роботи автомобіля або перед виїздом його на лінію. В разі зміни водіїв на лі­нії автомобіль оглядають і перевіряють його технічний стан. Перше (ТО-1) та друге (ТО-2) технічні обслуговування передбача­ють такі роботи: • контрольно-діагностичні, • кріпильні, • регулю­вальні, • мастильні, • інші, спрямовані на запобігання та виявлення несправностей автомобіля, ...
  • Системи вприскування палива (інжектор)
   ... різних режимах роботи двигуна; збільшити паливну економічність і зменшити вміст шкідливих сполук у відпрацьованих газах; підвищити надійність системи живлення, а також полегшити обслуговування і діагностику. Проте будь-якому карбюратору властивий елемент «стихійності» в сумішоутворенні. Крім того, ця система живлення має межу «пристосування» до режимів роботи двигуна. Система вприскування палива дає змогу оптимізувати процес сумішоутворення, тобто вприскування може здійснюватися більш оптимально за місцем, часом і потрібною кількістю палива. Впорскувальні паливні системи класифікуються за різними ознаками. За місцем підведення палива розрізняють: - центральне одно точкове впорскування; - розподілене впорскування; - безпосереднє впорскування в циліндри. ...
  • Системи дистанційної передачі сигналів вимірювальної інформації та первинні вимірювальні перетворювачі
   ... Первинний перетворювач перетворює вимірювану величину об'єкта (температуру, тиск, рівень, переміщення, зусилля та ін.) у сигнал вимірювальної інформації (електричний, пневматичний, оптичний тощо), який лініями зв'язку передається до вторинного приладу, перетворювача, ЕОМ тощо. Комплекс технічних засобів у складі первинного перетворювача, лінії зв'язку та засобу відтворення вимірюваної величини називається системою дистанційної передачі сигналів вимірювальної інформації. Таким чином, вимірювана величина перетворюється в сигнал певної фізичної природи, який передається лінією зв'язку до вторинного приладу, де знову сигнал перетворюється у вимірювану величину, що набуває форми, прийнятної для спостерігача. Сигналом називається фізичний процес, властивості якого визнача...
  • Системи організацій інструментального підприємства при деревообробці
   ... свого покупця через не конкурентоспроможність, а також дуже високу ціну в порівнянні з іноземними аналогами виробництва. Крім того підвищення використання основних фондів, зумовлене тим, що величина їх зростає, а віддачі немає. Оскільки діюче обладнання працює не в повну потужність, а нове обладнання в більшості випадків за своїми характеристиками мало відрізняється від діючого, проте його вартість набагато вища і це призводить до того, що на більшості підприємств не замінюють нове обладнання на діюче. Саме тому потрібно робити нові вкладення які спрямовуватимуться на реконструкцію і модернізацію діючих підприємств. При цьому вони сприятимуть покращенню використання діючих основних фондів, забезпечуватимуть повну потужність обладнання на більш прогресивне і високопродуктивне. Зважаючи...
  • Системи стандартів, їх призначення. Стандарти та штрихове кодування. Основні етапи забезпечення якості
   ... організаційних вимог, що забезпечують взаємний вибір конструкторською документацією без її переоформлення між країнами СНД, галузями промисловості і окремими підприємствами, розширення уніфікації продукції при конструкторській розробці, спрощення форми документів і скорочення їх номенклатури, а також єдність графічних зображень: механізовану і автоматизовану розробку документів і, найголовніше готовність промисловості до організації виробництва будь-якого виробу на якому завгодно підприємстві в найкоротший термін. Системи стандартів ЄСКД позначаються перед номером стандарту цифрою. Єдина система технологічної документації (ЄСТД). Ця система встановлює обов’язків порядок розробки, оформлення і збереження всіх видів технологічної документації на машино- і приладобудівних підприємств...
  • Складання меблевих виробів
   ... групи, які складаються з простих вузлів окремих деталей; вироби, що складаються з деталей вузлів і груп. Здебільшого деталі спочатку складають у вузли, після обробки вузлів (іноді і опорядження) — у групи, і вже потім деталі, вузли і групи — у вироби (Рис. 1). Як видно з рисунка, залежно від конструкції виробів ця послідовність може бути порушена. Звичайно, прості вироби доцільніше складати з окремих деталей відразу у вироби. Вироби з великою кількістю деталей складати відразу нераціонально, бо це дуже важко і малопродуктивно, Тому процес складання поділяють на самостійні складальні операції. Для складання будь-якого виробу важливе значення має точність виготовлення кожного елемента. Точно виготовлені деталі складають у вузли за допомогою столярних з'єднань і клею. При скл...
  • Складання плану розкрою сировини
   ... приведено в таблиці розрахунку лісоматеріалів. Об’єм пиломатеріалів на виготовлення заготовок і колод: де НnРк – відповідно середньозважені норми витрат пиломатеріалів і колод на виготовлення заготовок і пиломатеріалів. Всі розрахунки витрат лісоматеріалів зводимо в таблицю 1. № п/п Назва деталі ...
  • Собівартість у колійному господарстві
   ... і паливно-енергетичних ресурсів, поліпшення використання основних фондів. Водночас цей показник не є кінцевим у характеристиці ефективності діяльності підприємства, оскільки в ньому не відбивається результативність невиробничої , а також поза виробничої діяльності. Рисунок 1 – Структура вартості товарів Значення обліку собівартості величезне. По-перше, зниження витрат на одиницю продукції дає змогу збільшити обсяг виробництва на підприємстві при наявних ресурсах, забезпечити тим самим прискорення оборотності оборотних засобів. По-друге, зниження собівартості є істотним джерелом зростання прибутковості виробництва, а отже, підвищення конкурентоспроможн...
  • Спеціальні види опорядження
   ... (папір, шкіра, бетон, скло, гіпс та ін.). Для металізації деревини застосовують олово, цинк, свинець, мідь, латунь, алюміній, бронзу у вигляді дроту діаметром 1—2,5 мм. Дріт закладають у спеціальний апарат (УПН-1 або УПН-ЗТ), де він плавиться і в рідкому стані розпилюється. Після шліфування і полірування металізоване покриття стає блискучим. Бронзування. Найпростішим і найдоступнішим способом імітації деревини під метали є бронзування, яке виконується двома методами: по тинктурі і на відлип. Бронзування по тинктурі полягає в тому, що металевий порошок або пудру наносять на поверхню у вигляді алюмінієвої або бронзової фарби. Зв'язуючими компонентами (тинктурами) для внутрішніх приміщень можуть бути пісні оліфи, скипидарні й нітроцелюлозні лаки, а також водні розчини світли...
  • Способи встановлення конструкцій по висоті
   ... проектної відмітки необхідно визначити горизонт інструмента, а потім і відлік на рейці. Необхідно пам’ятати, що при використанні високоточних нівелірів та інварних рейок висоту репера і проектної відмітки також необхідно виразити у півподілках. Відмітки на додатковій шкалі беруть лише для контролю і у визначенні горизонту інструмента не використовують. В основу гідростатичного нівелювання покладена властивість рідини у двох сполучених посудинах находитись на одному рівні незалежно від маси і поперечного перерізу посудини. Принципово гідростатичний нівелір складається з двох посудин, з’єднаних шлангами. У посудину залита рідина, яка через шланг вирівнюється. Згідно з малюнком перевищення між точками А і В буде ...
  • Стабілізатори напруги: параметричні та компенсаційні
   ... елемент. ПАРАМЕТРИЧНІ СТАБІЛІЗАТОРИ НАПРУГИ Параметричний стабілізатор напруги на базі стабілітрона пока­зано на рис. 1. Особливості роботи такого стабілізатора напруги базуються на то­му, що напруга стабілітрона на зворотній ділянці його вольт-амперної характеристики Uc.доп змінюється незначно в широкому діапазоні зміни зворотного струму стабілітрона. Тобто коливання напруги на вході стабілізатора зумовлюють значну зміну струму стабілітрона при незначних змінах напруги на ньому. Рис. 1. Схема параметричного стабілізатора напруги Стабілізатори характеризуються ко...
  • Стандартизація і контроль якості столярних виробів
   ... виробництва і розподілу продуктів. Встановити «єдину норму» — це і є основне завдання стандартизації. Були постановлені завдання корінного покращення якості продукції, що випускається. При цьому підкреслювалось, що ї розроблених стандартах повинні знайти відображення такі показники, як висока продуктивність, економічність, надійність, довговічність та ін. Важливого значення для розвитку стандартизації набула постанова Ради Міністрів СРСР від 11 січня 1965 р. «Про покращення роботи по стандартизації в країні», в якій зазначено, що в рішенні завдань дальшого підйому народного господарства безмірно зростає роль стандартизації як засобу прискорення технічного прогресу, підвищення якості продукції і створення основи для широкого розвитку спеціалізації виробництва. З метою забезпечення ...
  • Стартер, звуковий сигнал і контрольно-вимірювальні прилади
   ... розраховано на порівняно невеликий струм, що залежить переважно від напруги акумуляторної батареї. Чотири мідно-графітові щітки встановлено в щіткотримачах, за­кріплених в алюмінієвій кришці. До двох щіткотримачів позитивних щіток, ізольованих від кришки пластмасовими пластинами, приєд­нуються виводи серієсних котушок. Два інших щіткотримачі, до одного з яких приєднано виводи шунтових котушок, приклепано до кришки, тобто з'єднано з масою, й у них вставляються негативні щітки. Всі щітки притискаються до колектора спіральними пружи­нами. Якір складається з вала й напресованих на нього осердя з обмот­кою та колектора. Обмотку вкладено в пази осердя, набраного з тон­ких пластин електротехнічної сталі. Кінці обмотки виведено на ізо­льовані одна від одної пластини колектора, складені на пла...
  • Стартер, звуковий сигнал і контрольно-вимірювальні прилади. Виконання вертикальних, горизонтальних і стельових швів. Колективний договір.
   ... На корпусі стартера встановлено тягове реле, живлення обмоток якого здійснюється через додаткове реле вмикання. Це запобігає випадковому вмиканню стартера, коли працює двигун. У корпусі 1 стартера гвинтами закріплено чотири сталевих полюси, на які надіто котушки обмотки збудження. Дві котушки (серієсні), що паралельно з'єднані між собою, послідовно з'єднано з обмоткою якоря. Під час пуску двигуна через обмотки котушок проходить великий струм, тому їх (як і обмотки якоря) виконано з мідної стрічки. Дві інші котушки (шунтові) між собою з'єднуються послідовно й разом умикаються паралельно обмотці якоря, їхні обмотки розраховано на порівняно невеликий струм, що залежить переважно від напруги акумуляторної батареї. Чотири мідно-графітові щітки встановлено в щіткотримачах, закріплених в ал...
  • Стартер, звуковий сигнал і контрольно-вимірювальні пристрої
   ... послідовно з'єднано з обмоткою якоря. Під час пуску двигуна через обмотки ко­тушок проходить великий струм, тому їх (як і обмотки якоря) вико­нано з мідної стрічки. Дві інші котушки (шунтові) між собою з'єдну­ються послідовно й разом умикаються паралельно обмотці якоря, їх­ні обмотки розраховано на порівняно невеликий струм, що залежить переважно від напруги акумуляторної батареї. Чотири мідно-графітові щітки встановлено в щіткотримачах, за­кріплених в алюмінієвій кришці. До двох щіткотримачів позитивних щіток, ізольованих від кришки пластмасовими пластинами, приєд­нуються виводи серієсних котушок. Два інших щіткотримачі, до одного з яких приєднано виводи шунтових котушок, приклепано до кришки, тобто з'єднано з масою, й у них вставляються негативні щітки. Всі щітки притискаються до колектор...
  • Статистика аналіз роботи умовної залізниці
   ... Вступ Залізнична статистка – одна з галузевих статистик. Вона вивчає залізничний транспорт як самостійну галузь матеріального виробництва: його продукцію, матеріально-технічну базу, використання перевізних засобів, трудові та матеріальні ресурси, а також фінансові результати. Залізничний транспорт – велика галузь матеріального виробництва зі складовою виробничою структурую і системою керування, яка заснована на сполученні територіального, галузевого та функціонального принципів керівництва. Для нормального його функціонування особливе значення має статистична інформація. Вона повинна відображати всі сторони діяльності залізничного транспорту та його технічне оснащення. Від оперативності, повноти, правильності та своєчасності цієї інформації у ...
  • Статистичний аналіз і оцінка похибок вимірювань
   ... називають відхилення результату вимірювання від істинного значення вимірюваної величини Δ = x – X, (2.1) Абсолютна похибка не може служити мірою точності, бо, наприклад Δ = 0,5мм при х = 100 мм є достатньо малою, але при х = 0,5 мм—вона дуже велика. Тому вводиться поняття відносної похибки: , (2.2) де x – результат вимірювання ; Х—істинне значення вимірюваної величини. Дійсне значення вимірюваної величини це є її значення отримане експерим...
  • Столи
   ... називають відхилення результату вимірювання від істинного значення вимірюваної величини Δ = x – X, (2.1) Абсолютна похибка не може служити мірою точності, бо, наприклад Δ = 0,5мм при х = 100 мм є достатньо малою, але при х = 0,5 мм—вона дуже велика. Тому вводиться поняття відносної похибки: , (2.2) де x – результат вимірювання ; Х—істинне значення вимірюваної величини. Дійсне значення вимірюваної величини це є її значення отримане експерим...
  • Столярні перегородки, панелі, тамбури
   ... перегородки, панелі, тамбури" width=475 height=260 src="refimages/image001.jpg"> прилягаючими приміщеннями, а також при поділі в установах кімнат на двох частин. У залежності від породи деревини перегородки офарблюють олійною чи фарбою покривають лаком. Для унікальних будинків роблять перегородки з деревини коштовних порід і покривають їх світлим лаком. Іноді каркасні перегородки облицьовують чи фанерою твердими деревноволокнистими плитами, обробленими текстурним папером з імітацією під деревину твердих порід. По конструкції столярні перегородки бувають з оброблених дощок, рамкові (філенчаті), каркасні. Для виготовлення перегородок з .дощок застосовують в основному фрезеровані дошки в паз і чи гребінь у чверть товщиною 36 і 46 мм із деревини хвойних порід, а також з деревини берези, ві...
  • Стрічкопилкові верстати
   ... щоб у місці спаювання був витриманий загальний крок зубця. Правильно спаяна пилкова стрічка, якщо її покласти обушком на рівну підлогу, має утворити коло. Товщина стрічкового полотна також залежить від діаметра пилкового шківа і має становити десь до 0,001 діаметра шківа, тобто S ≤ (0,001 — 0,007D), де S — товщина полотна пилки, mm; D — діаметр шківа, мм. Рис. 1. Стрічкопилковий верстат ЛС80-4: 1 — електродвигун, 2 — станина, 3— захисний пристрій верхнього шківа, 4 — напрямний кутник, 5 — огородження регулювального пристрою, 6 — полотно пилки, 7 — стіл, 8 — педаль гальма, 5 — огородження нижньог...
  • Стругання деревини ручними інструментами
   ... колодці за допомогою клинка. Для зручності в роботі деякі рубанки в передній частині мають дерев'яний ріжок або в задній — ручку. Нижня частина колодки називається підошвою. Вона має бути плоскою для стругання плоских поверхонь або мати зворотний профіль оброблюваної поверхні при криволінійних і профільних поверхнях. Для встановлення ножа і виходу стружки в колодці продовбане гніздо (лоток), що звужується до виходу з підошви до ширини 5—9 мм (проліт). Передня частина прольоту при струганні створює підпір волокон. Чим проліт вужчий, тим чистішою виходить поверхня стругання. Якщо підошва стирається і проліт розширюється, то в передню частину її вставляють на клеї п'ятикутну вставку з твердої породи деревини (самшиту, груші, граба). Цим вирівнюють передню частину прольоту і роблять його вужч...
  • Структура та функції метрологічної служби України
   ... Дніпропетровський, Івано-Франківський, Харківський та Білоцерківський центри стандартизації метрології та сертифікації; · державні служби єдиного часу і еталонних частот, стандартних довідкових даних про фізичні константи, властивості речовин і матеріалів; · територіальні органи державної метрологічної служби в Республіці Крим, областях, містах і районах. Головні організації та їх спеціалізацію за видами вимірювань і напрямами діяльності визначає Держстандарт України. До відомчих метрологічних служб відносяться: · підрозділи міністерств (відомств), на які покладені функції метрологічної служби; · метрологічні служби об'єднань підприємств; · метрологічні служби, інші підрозділи, посадові особи на підприємствах і організаціях, незалежно від форм власності, на які в уст...
  • Структурні методи зменшення мультиплікативних і адитивних похибок
   ... рівний зміні сигналу у при зміні величини х у межах від 0 до хmах; — відносні зміни параметрів ВП. У виразі (2) перша складова відповідає мультиплікативній, а друга — адитивній складовим похибок. Ускладнимо вихідну структуру, включивши паралельно до вимірювального перетворювача ВП1 зі статичною характеристикою (2) другий ідентичний пертворювач ВП2 (рис. 1). Р...
  • Субмодуль синхронізації розгорток УСР
   ... з’єднувача Х4 через розподільний конденсатор С7, інтегруюче коло R4, С2 і завадоподавляюче коло VD1, С1 потрапляє на базу транзистора VТ1, виконуючого роль інвентора і здійснення передчасову селекцію. З його колекторного навантаження R6 виділені синхронізовані імпульси через резистор R9, конденсатор С3, вивод 9 мікросхеми D1 поступає на амплітудний селектор 1, з якого додатково граничні синхроімпульси поступають на формуванні імпульсів 2 і 5. Треба відмітити, що в ряді блоків телевізорів сінхросуміш поступає одночасно і через вивід 10 мікросхеми D1 на селектор перешкод 4. Два входи побудовані по однаковій схемі, при цьому вхідні струми однакові, і таке включення дозволяє запирати амплітудний селектор 1 при потраплянні на його вхід імпульсних перешкод. В формовачі імпульсів 2 проходить...
  • Субмодуль СМРК-2-7: несправності, призначення, охорона праці
   ... в СМРК виконаний на інтегральній мікросхемі D1 КР1021 YР1, яка виконує функції ППЧ зб, синхронного детектора, попереднього підсилювача певного кольороворізнецевого телевізійного сигналу систем АРП і АПЧГ. АЧХ проміжної частоти зображення. Сигнал проміжної частоти із селекторів каналів попадає на вхід субмодуля радіоканалу і потім подається на попередній підсилювач дальше він подається на ПАВ. Субмодуть радіоканала СМРК-2-7 містить канал зображення, синхронне детектирування, підсилення ПЦТС, автоматичну регуліровку підсилення АРУ, автоматичну підстройку частоти гетеродина АПЧГ. На контакт 2 з’єднання Х1 поступає сигнал ПЧ телевізійного сигналу з виходу селектора каналів. Сигнал попадає через позділювальний конденсатор С1 на базу транзистора VT1. Його режим визначаєтьсяділительними резис...
  • Сувенірні вироби з дерева
   ... Пам'ятки культури створюються віками, але на жаль не на віки. На наших очах зникає - іноді й незворотно - чимало елементів, а то й цілих комплексів традиційної культури та побуту. Проте духовність народу явище не плинне, традиційне, органічно входить у сьогодення. Розвиваючись на основі вікових традицій вироблених багатьма поколіннями обдарованих майстрів, народне мистецтво Гуцульщини є образотворчим літописом, в якому яскраво відображається життя і побут трудящих, їх думки, прагнення і сподівання. Талановиті майстри з народу, використовуючи велику спадщину своїх попередників, вносять нові і нові риси в образ гуцульського мистецтва. Вироби ввійшли в сучасний інтер'єр, як твори мистецтва , як згусток людської радості, як святкове розуміння світу і життя. Щоб розуміти мистецтво, треб...
  • Сучасний стан і можливості удосконалювання технології підготовки і роздрібнювання деревної сировини у виробництві плит
   ... необхідність проведення таких операцій, як облік, очищення, стабілізація властивостей і деяких інших, уже цілком позначилася. Облік сировини доцільно проводити ваговим методом. ВНІІ Деревом розроблена методика обліку деревної сировини з використанням автомобільних ваг або по осіданню судна. При цьому необхідно визначати перекладні коефіцієнти для осінньо-зимового і весняно-літнього періодів. Іноді з'являється необхідність визначення поправочних коефіцієнтів для конкретних підприємств. Для цього проводять досвідчені виміри за участю постачальника, споживача й організації - розроблювача перекладних коефіцієнтів. Здійснення операції обліку сировини з застосуванням даної методики дозволяє істотно скоротити його недопоставки, що окупає витрати на облік і дає істотний економічний ефект. Вел...
  • Сучасні електростанції
   ... Великобританії, Франції, Канади та Індії. Споживання енергії в світі особливо швидко зростало в другій половині XX ст. У цей період енергетика розвивалася випереджаючими темпами, енергомісткість виробництва (тобто затрати палива та електроенергії на одиницю продукції) на пер­ших етапах НТР була високою. На межі 80-90-х років темпи приросту енергоспо­живання знизилися - світ ступив на шлях впровадження енергозберігаючих техно­логій, тобто технологій, які забезпечують зниження енерговитрат. Світовий паливно-енергетичний баланс, % Таблиця Енергоносії ...
  • Сучасні методи і технологія пошуків і розвідки нафтових і газових родовищ та підготовка їх до розробки
   ... є визначення найбільш раціонального для умов даного регіону комплексу критеріїв, нафтогазоносності і проведення на його основі кількісно-якісної оцінки перспектив нафтогазоносності структур. Всі критерії нафтогазоносності об'єднані в дві групи показників: 1) показники, що характеризують продуктивний комплекс, який досліджується; 2) показники, що характеризують перекриваючі відклади. До першої групи нами включені такі показники: а) структурно-тектонічні: - кут нахилу осі складки в блоці (в градусах). Цей показник містить інформацію про можливість накопичення й утримання нафтогазових флюїдів у конкретній пастці. Встановлено, що високо амплітудні структури з великими кутами падіння порід на крилах і значними кутами нахилу осі в основному не містять покладів нафти і газу. Адже д...
  • Сушіння деревини (Чернівецький меблевий комбінат)
   ... Розрахунок площі сушильного цеху 8 12 26 32 44 49 3. Будівельно-монтажна частина 3.1 Визначення складу виробничих, допоміжних і побутових приміщень 3.2 Коротка характеристика будівельних огороджень 3.3 Розрахунок об’єму приміщень цеху 51 51 53 4. Енергетична частина 4.1 Розрахунок витрат силової електроенергії 4.2 Розрахунок витрати електроенергії на освітлення 4.3 Розрахунок витрат електроенергії на вентиляцію. Сумарна в...
  • Сушіння ультразвуком: революція в деревообробці
   ... газу, що міститься в сушильній камері –недосконалі. Запропонований новий спосіб сушіння пиломатеріалів ґрунтується на зміні фізичної природи механізму видалення рідини, яка міститься в деревині, і забезпечує значне (у кілька разів) зниження питомого енергоспоживання технологічного устаткування. При використанні ультразвукової технології зникає необхідність витрати енергії на нагрівання теплоносіїв, деревини, елементів конструкції сушильної камери і т.п. Сушіння пиломатеріалів відомими способами (термоконвективним, вакуумним, СВЧ-струмами, аеродинамічним) вимагає високих енерговитрат - 200-250 кВт/год на кубометр. Це призводить до того, що вартість якісного сушіння перевищує вартість деревини і вартість її розпилювання. Традиційні способи мають низьку продуктивність, спричиняючи дефекти д...
  • ТO гальмівної системи автомобіля
   ... всіх коліс; зменшення робочого ходу педалі, самочинне гальмування, коли працює двигун. Недостатня ефективність гальмування виявляється у збільшенні гальмового шляху. Згідно з Правилами дорожнього руху одноразовим натисканням на педаль привода робочого гальма легкового автомобіля має забезпечуватися рівномірне загальмування всіх коліс на сухій горизонтальній ділянці дороги з твердим покриттям (коефіцієнт зчеплення не менше ніж 0,6) на шляху не більш як 7,2 м під час руху зі швидкістю 30 км/год. При цьому кут, на який розвертається автомобіль, має не перевищувати 8о. Причини поганої дії гальм: підтікання рідини з гідравлічного привода або потрапляння в нього повітря в наслідок пошкодження деталей колісних циліндрів, гумових ущільнювачів у головному гальмовому циліндрі та гумових з’єднуваль...
  • Температурний режим свердловин, винесення піску відкладення парафіну, солей і корозія устаткування
   ... режим свердловин, винесення піску відкладення парафіну, солей і корозія устаткування" title="Температурний режим свердловин, винесення піску відкладення парафіну, солей і корозія устаткування" width=267 height=179 src="refimages/image002.jpg"> 9. Гирлова температура нафти Радянського (1), Ватінського (2), Усть-Баликського (3), Трьохозерного (4) родовищ 10. Інтенсивність запарафінування і міжочисний період свердловин родовищ: Усть-Баликського при діаметрі підйомника 51 мм; г — Запахідно - Сургутського при діаметрі підйомника 51 мм; 3 — того ж родовища при діаметрі підйомника 63 мм; 4 — Трьохозерного при діаметрі підйомника 51 мм Родовище   ...
  • Теорія термохімічного способу модифікування деревини
   ... собою складне колоїдне капілярно-пористе тіло, яке характеризується наявністю судин, серцевинних променів і різноманітного роду мікро- і макропорожнин, з’єднаних між собою системами пор. Для вирішення питань теорії руху рідин і газів в пористому середовищі прийнята спрощена модель структури деревини. Найбільш поширеною являється капілярна модель пористого тіла, що складається з пучка прямих капілярних трубок однакової довжини, які рівні довжині тіла, що розглядається в напрямку потоку фільтруючого через нього газу, і однаково ефективного радіусу. Процес вакуумування деревини можна описати одномірним рівнянням нерозривності: П∂ρ/∂τ=∂qm/∂x де, П—пористість деревини, ρ—густина повітря в деревині, qm—масовий потік повітря, τ—ч...
  • Тепло- і електроенергетика, їх призначення, розвиток та області застосування
   ... визначаль­ними є принципи: концентрації виробництва електроенергії шляхом будівництва великих районних електростанцій, які використовують де­шеве паливо й гідроенергоресурси; комбінування виробництва електроенергії і тепла з метою теплопостачання міст та індустріальних центрів; широкого освоєння гідроенергоресурсів з урахуванням комплек­сного розв'язання завдань електроенергетики, транспорту, водопостачання, іригації та рибництва; випереджального розвитку атом­ної енергетики, особливо в районах з напруженим паливно-енергетичним балансом. Розміщення електроенергетики залежить переважно від наявності паливно-енергетичних ресурсів і споживачів електроенергії. Нині майже третина електроенергії виробляється у районах споживання і понад 2/3 -у районах її виробництва. Поки що місце для будівниц...
  • Теплові електростанції та їх роль в системі
   ... від наявності паливно-енергетичних ресурсів і споживачів електроенергії. Нині майже третина електроенергії виробляється у районах споживання і понад 2/3 -у районах її виробництва. Поки що місце для будівництва ДРЕС вибира­ють, враховуючи зручність транспортування палива й електроенергії та екологічну обстановку. Якщо вчені розробляють високоефективні методи транспортування електроенергії на великі відстані, то ДРЕС будува­тимуться переважно в східних районах України. В Україні є чотири види електростанцій, які розрізняють за вико­ристовуваним ресурсом: теплові - працюють на твердому, рідкому й газоподібному паливі; серед них вирізняють конденсаційні й теплоелектроцентралі; атомні - в якості палива використовують збагачений уран або інші, радіоактивні елементи; гідравлічні - вико...
  • Термічна і хіміко-термічна обробка металів та сплавів
   ... вторинного). Якщо переохолодження збільшити до 373-393 0К, пластинки фериту і цементиту встигають вирости тільки до товщини (0,25-0,30 мнм), таку структуру називають сорбітом. Твердість сорбіту вища за твердість перліту. Коли переохолодження досягає 453-473 0К, ріст пластинок припиняється на товщині 0,1-0,15 мнм, така структура називається трооститом. Твердість трооститу вища від твердості сорбіту. При значному переохолодженні аустеніту (до 513 0К) дифузійний розпад його стає неможливим, перекристалізація має бездифузійний характер. У такому випадку утворюється перенасичений твердий розчин вуглецю в a-залізі, який називається мартенситом. Твердість мартенситу вища від твердості трооститу. Структура перліту є рівноважною, а структури сорбіту, трооститу і мартенситу є не рівноваж...
  • Техніка безпеки при ремонті телевізора
   ... повинен бути в одязі чи з довгими рукавами в нарукавниках. 4. При ремонті телевізор варто встановлювати таким чином, щоб уникнути одержання травм від можливого вибуху електролітичних конденсаторів, помножувача напруги і кінескопа. 5. Забороняється ремонтувати включений у мережу телевізор, якщо він знаходиться у вологих приміщеннях, що мають цементні, чи інші струмопровідні підлоги, а також поблизу заземлених конструкцій (батарей центрального опалення і т.д.), якщо вони не мають спеціального ізолюючого огородження. 6. При розпакуванні, чи упакуванні знятті кінескопа варто працювати в захисній масці. 2. Правила безпеки для фахівців, виробляючих ремонт телевізора. Перед ремонтом телевізора варто спочатку очистити його від пил...
  • Техніка і технологія буріння свердловини
   ... обсадна колона; 2 – цементний камінь; 3 – водоносний горизонт; 4 – продуктивний горизонт; 5 – перфораційні отвори. 2. Техніка і технологія буріння проектної свердловини. 2.1 Конструкція свердловини. Визначення кількості обсадних колон та глибини їх спуску. Для визначення кількості та інтервалів спуску обсадних колон необхідно визначити зони не сумісні з умовами буріння. Для виділення вказаних зон будуємо суміщений графік тисків, тобто суміщений графік зміни коефіцієнтів аномальності пластових і порових тисків, та індексів тиску поглинання гідро розриву, а також коефіцієнта стійкості порід. Коефіцієнт аномальності пластового тиску знаходимо за формулою: ...
  • Техніка художнього проектування
   ... об’ємного проектування – макетування і моделювання. Види проектної графіки. Існують різні види проектної графіки: лінійне зображення, монохромне (одноколірне) зображення, виконане в техніці відмивання, і поліхромне (багатобарвне) зображення. Застосування того чи іншого виду графіки залежить від характеру об’єкта проектування, від виду проекцій його зображення (перспектива, розріз, ортогональ) і загального композиційного задуму. Лінійна графіка – креслення вимагає меншої витрати часу на виконання, ніж інші види проектної графіки, і застосовується в тих випадках, коли проекція не повинна передавати важливі для сприйняття об’ємно-просторові особливості зображуваного предмета. Лінійна графіка найбільш умовна, позбавлена наглядності в передачі обсягу та простору. У цій техніці виконують...
  • Технічне обслуговування заднього моста
   ... перевіряти відсутність шуму і стукотів на різних режимах роботи заднього моста; - через 10 000 км пробігу перевіряти рівень олії в задньому мосту і при необхідності довести його до норми. У ці ж терміни, а при їзді по курних і брудних дорогах через 4000 .5000 км пробігу очистити від забруднення сапун заднього моста; - через 60 000 км пробігу замінити олію в задньому мосту. На нових автомобілях першу заміну олії в задньому мосту проводити через 2000 .3000 км пробігу. Олію змінювати відразу після поїздки, поки вона не вистигла. Для цього потрібно вивернути заливну пробку, залити в картер моста 1 л рідкої мінеральної олії і загорнути заливну пробку. Підняти на підставки задню частину автомобіля до повного відриву коліс від опорної поверхні, пустити двигун, включити вищу передачу в...
  • Технічне обслуговування зварювальних агрегатів
   ... ізоляції. Якщо зварочний трансформатор встановлений на відкритому повітрі, його необхідно вкривати від атмосферних опадів, в таких випадках слід робити навіси або спеціальні пересувні будки. Перетворювач. При експлуатації перетворювачів на відкритих монтажних ділянках необхідно захищати їх від атмосферних опадів, тоді потрібно робити навіси або пересувні будки перед пуском перетворювача, потрібно провірити опір ізоляції обмоток на незахищених від атмосферних опадів ділянок. Особливої уваги потребує колектор генератора, щітки і підшипники. Колектор потрібно тримати в чистоті і періодично очищати від пилюки чистою тряпкою змоченою в бензині. При нормальному стані колектор не повинен мати слідів нагару. При появі нагару необхідно вияснити причину його появи, удали...
  • Технічне обслуговування трансмісії
   ... несправність, треба перевірити вільний хід по центру площадки педалі: він має становити 26 .35 мм на автомобілях ВАЗ, 35 .45 мм на автомобілях «Москвич», 26 .38 мм на автомобілях ЗАЗ і 12 .28 мм на автомобілі ГАЗ-24. Вільний хід створюється завдяки зазорам у деталях підвіски педалі, між штовхачем і поршнем головного циліндра, між підп'ятником та витискною п'ятою, тобто відповідає переміщенню педалі до початку прогину діафрагмової пружини (ВАЗ, «Москвич») або до початку стискання витих натискних пружин (ЗАЗ). Вільний хід педалі на автомобілі ГАЗ-24 витрачається на вибирання зазору між штовхачем і поршнем головного циліндра та на переміщення поршня від крайнього положення до перекриття манжетою компенсаційного отвору циліндра. На автомобілях ВАЗ вільний хід змінюється регулювальною гайкою . ...
  • Технічні вимоги щодо виготовлення поліетиленових пляшок
   ... 1.1. Пляшки ПЕТФ повинні відповідати вимогам даних технічних умов та технологічної інструкції затверджених в установленому порядку з дотриманням санітарних правил і еталону - взірцю на вид пляшки, затверджений. 1.2. Основні параметри і розміри. 1.3. Пляшки ПЕТФ виготовляються об'ємом 0,5 дм3, 0,75 дм3, 1,0 дм3, 1,5 дм3. 1.4. Форма, основні розміри та маса пляшки повинна відповідати вимогам, зазначеним в табл. №1 та креслення 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (додаток 1). Таблиця №1 Вмістимість, см3 Розміри, мм ...
  • Технології гірництва
   ... Породою називають речовину, яка не містить основного компонента корисної копалин, наприклад пісок і глина у залізній руді. Підземні комори України багаті на корисні копалини. Тут є майже все або більшість із того, що потрібно для розвитку промисловості та інших галузей народного господарства. 2. Технології видобутку, збагачення, первинної переробки рудних, нерудних корисних копалин. Україна багата на різноманітні рудні ресурси з різнимвмістом цінних хімічних елементів, які мають важливе господарське значення. Практично вся територія України має локально розміщені природні ресурси якогось виду. Залізні руди. Україна має значні поклади залізних руд, з яких виробляють чавун, а потім сталь. Це Криворізьке, Білозерське, Кременчуцьке, Керченське, Кимиш-Бурунське родовища з...
  • Технології машинобудування
   ... виконувану на одному робочому місці. Вона є основним елементом виробничого планування й обліку. На виконання операцій установлюють норми часу і розцінки. По операціях визначають трудомісткість і собівартість процесу, необхідна кількість виробничих робітників і засобів технологічного оснащення. ГОСТ 3.1109—82 визначені основні елементи технологічних операцій. Назва операції визначається найменуванням устаткування (токарна операція, зварювальна операція і т.д.) Технологічний перехід - закінчена частина технологічної операції, виконувана тими самими засобами технологічного оснащення при постійних технологічних режимах і встановленні. При виконанні переходу режими роботи іноді змінюються без впливу робітника, тобто автоматично, наприклад при виконанні переходу на верстатах із програмн...
  • Технологічний опис виробу: стіл письмовий
   ... з різних конструктивних елементів. Такими конструктивними елементами є бруски, рамки, коробки, щити. Рамки й коробки складаються з брусків, які з'єднуються між собою на рамкові і коробкові шипи. Рамні шипи й провушини формуються на односторонніх і двосторонніх шипорізних верстатах. Односторонні рамні шипорізні верстати ШО10-4, ШО10-5, ШО16-5 дозволяють формувати рамкові шипи і провушини. При роботі на односторонніх шипорізних верстатах верстатник вкладає деталь на каретку так, щоб один її кінець виходив за полотно пилки. Деталі на каретці закріплюються і остання переміщується по напрямних верстата. При цьому заготовка спочатку торцюється, а потім на кінці формується шип або провушина. Після формування шипів з одного боку деталі з кареткою повертаються в початкове положення. Верстатник ...
  • Технологічний процес виготовлення віконних рам
   ... Поширеними хвойними породами є сосна, ялина, модрина, кедр, ялиця. Сосна має ядро від рожевого до червонувато-бурого кольору, жовтувато-білу різної ширини (від 20 до 80 річних шарів) заболонь. Загальна характеристика кольору деревини сосни є червонуватий, або жовтуватий відтінок, серцевинні промені непомітні, річні шари розрізняються на всіх розрізах. Пізня деревина червонувато-бурого кольору, добре розвинута, різко відмежована від ранньої світлої деревини, смоляні ходи численні діаметром від 006 до 013 мм, через лупу її добре видно на всіх розрізах, має різкий скипидарний запах. Розміщення сучків суто кільчасті; напрямлені вгору під гострим кутом до осі стовбура. Кора у сосни внизу товста, з тріщинами, темно-бура, вгорі тонка, гладенька і золотиста. Деревина смолиста, міцна і досит...
  • Технологічні аспекти виробництва біодизеля
   ... пресування та етерифікованої. У першому випадку паливо підходить для двигунів із вихровою камерою, дообладнаних додатково апаратурою для вприскування олії. На етерифікованій олії можуть працювати звичайні дизельні двигуни без переобладнання. Технологія виробництва біодизеля доволі проста: одержану після пресування олію очищають від побічних продуктів, за допомогою метилового спирту в присутності каталізатора з олії видаляється гліцерин, який є досить дорогим, чим дозволяє знизити загальні витрати на виробництво основного продукту (речовина, що використовується в косметології та інших галузях), і на виході отримується пальне – РМЕ (ріпаковий метилефір) (рис. 1). У ході додаткових заходів (очищення, дистиляції, кондиціонування) РМЕ звільняють від надлишків метанолу, каталізатора, додають при...
  • Технологічні процеси електрофізичної та електрохімічної обробки
   ... обробка.   1. Класифікація і особливості електрофізичних та електрохімічних методів обробки   Під загальною назвою електрофізичні та електрохімічні методи обробки матеріалів об'єднані: електрохімічні, электро-хіміко- механічні (анодно-механічні), электроэрозійні, электрогідравлічні, електронно-променеві, плазменні, ультразвукові світлопроменеві і ряд інших методів (див. загальну класифікаційну схему), які відрізняються від механічної обробки різанням або тиском використання в ролі обробного інструмента електричної енергії або специфічних фізичних явищ, створюваних цією енергією.   Таблиця 1   ...
  • Технологічні процеси механічної обробки
   ... операцій. 4. Основи технології обробки плоских поверхонь. Фрези та процес фрезерування. Основні схеми фрезерування, типи фрез, нормування фрезерувальних операцій. 5. Абразивна обробка. Особливості процесу різання при абразивній обробці. Абразивний інструмент. Схеми різання при шліфуванні. Знос та стійкість шліфувального круга. Нормування шліфувальних операцій. 6. Основи технологій електрофізичних та електрохімічних методів обробки: Класифікація методів електрофізичної та електрохімічної обробки. Електроерозійна обробка. Ультразвукова, плазмова та лазерна обробка. Електрохімічне полірування.   ...
  • Технологія виготовлення вбудованих меблів
   ... у всіх видах будівництва, а у першу чергу в сільськогосподарських будівлях у виді арок, прогонів, а також при спорудженні підприємств із хімічно агресивним середовищем. Застосування клеєних конструкцій дозволяє використовувати маломірні відходи деревини шляхом їхнього склеювання в елементи будівельних конструкцій. При використанні деревини в будівництві потрібно забезпечити раціональне використання її шляхом правильного розкрою і максимального використання відходів. В даний час при виконанні столярно-будівельних робіт застосовується ручний механізований інструмент, розроблені і впроваджені для кожного виду робіт нормокомплекти машин і інструментів, а також комплекти прогресивного інструмента для основних професій будівельного виробництва, розташовувані в ручній валізці для столяра будівельн...
  • Технологія виготовлення віконних блоків роздільного типу
   ... громадських будівель і споруд, використовують деревину. З неї виготовляють дерев’яні будинки, елементи підлоги, в тому числі і паркет, плінтуси, об наличники, віконні і дверні блоки, панелі, перегородки, тамбури і таке інше. Великого розвитку набули дерев’яно-клеєнні конструкції, які використовуються в житлових, громадських і в сільських виробничих будівлях, а також при спорудженні підприємств з хімічно-агресивним середовищем. Використання клеєних конструкцій дозволяє використовувати відходи для їх подальшого склеювання і використання в столярних виробах, наприклад бруски дверних коробок. Столярно-будівельні деталі і вироби виготовляють на деревообробних підприємствах поточним методом з використанням півавтоматичних і автоматичних ліній. На будівельні майданчики, столярні виро...
  • Технологія виготовлення заготовок з дерева
   ... оброблення. Точність оброблення регламентують: • Технічні умови (ТУ) - точність форми. • ГОСТ 6449.1-82 . ГОСТ 6449.5-82 "Изделия из древесины и древесных материалов. Допуски и посадки". • ГОСТ 7016-82 "Древесина. Параметры шероховатости поверхности". У процесі оброблення забезпечують необхідну точність заготовок (деталей) при найменших затратах. Для отримання чистових заготовок слід: зняти припуски" (ліквідувати відхилення розмірів); надати поверхням необхідної якості. Правильність якості обробленої заго­товки характеризується: прямолінійністю, перпендикулярністю, паралельністю, площин­ністю, циліндричністю, округлістю та ін. Різні за формою заготовки (1) мають різну кількість поверхонь, яким нада­ють правильні розміри, якість т...
  • Технологія виготовлення убудованих меблів
   ... конструкції, використання яких доцільно у всіх видах будівництва й у першу чергу в сільськогосподарських будівлях у виді арок, прогонів, а також при спорудженні підприємств із хімічно агресивним середовищем. Застосування клеєних конструкцій дозволяє використовувати маломірні відходи деревини шляхом їхнього склеювання в елементи будівельних конструкцій. При використанні деревини в будівництві потрібно забезпечити раціональне використання її шляхом правильного розкрою і максимального використання відходів. Перебудова керування народним господарством передбачає надання підприємствам і організаціям більш повне і самостійне рішення питань виробництва, перехід на самофінансування і госпрозрахунок, випуск більш якісної і рентабельної продукції. Уведений з 1 січня 1987 р. у дію «Закон про держ...
  • Технологія виробництва сталі у мартенівських печах
   ... метал ставав тендітним і нековким. Так з'явився чавун. Пізніше навчилися переробляти чавун; зародився двоступінчастий спосіб виробництва заліза з руди. У принципі він зберігається дотепер: сучасна схема одержання сталі складається з доменного процесу, у ході якого з руди виходить чавун, і сталеплавильного переділу, що приводить до зменшення в металі кількості вуглецю й інших домішок. Сучасний високий рівень металургійного виробництва заснований на теоретичних дослідженнях і відкриттях, зроблених у різних країнах, і на багатому практичному досвіді. Чимала частка в цьому процесі належить радянським ученим. Наприклад, вони першими широко застосували природний газ для доменної плавки. ...
  • Технологія зварювальних робіт
   ... не повинен перевищувати 4 с. Щитки виготовляють відповідно до ДЕРЖСТАНДАРТУ 12.4.035 — 78 з легких і неспалених матеріалів (спецпластмасс). Маса ручного щитка не повинна перевищувати 0,48 кг, на-головного — 0,50 кг. Захисні стекла (світлофільтри) призначені для захисту очей і шкіри обличчя від променів дуги, бризів металу і шлаку. ДСТ 12.4.080-79 передбачає 13 класів (номерів) світлофільтрів при зварюванні на струмах від Рис. 20. Типи електродотримачів із пружиною: а — подовжньої, б — поперечної 5 до 1000 А. Номер світлофільтра підбирають у залежності від струму, складу металу, що зварюється, виду дуго...
  • Технологія обробки деревини. Верстат ЦДК4-2
   ... по виробництву деревообробного обладнання, яка включає в себе спеціалізовані конструкторські бюро, машинобудівні заводи, проектні та науково-дослідні організації. Деревообробне обладнання відноситься до технологічного різновиду робочих машин і ділиться на верстати, преси і пакуючі пристрої. Верстати призначені для зміни форми і розмірів заготовки. Преси — це машини, що здійснюють обробку тиском. Сортувальні або пакетуючі пристрої називають просто машинами. У широкій практиці ці назви не мають чітких границь. Наприклад, верстати для розпилювання колод називають лісопильними рамами. Процес удосконалення деревообробних машин безперервний. Про основні напрямки їх розвитку на майбутнє можна судити, аналізуючи сучасне обладнання, результати міжнародних виставок і ярмарків. До цих напрямів в...
  • Технологія окремих харчових продуктів
   ... шляхів розвитку галузей народного господарства, раціонального використання ресурсів і резервів. Для цього економісти повинні володіти відповідними технічними знаннями, вони повинні знати закономірності і тенденції розвитку галузей промисловості. Економіст, котрий недостатньо знає виробництво, оперуючи економічними категоріями і цифрами, може не розгледіти, що за ними стоїть, чим вони зумовлені, чим викликані їх зміни. Знання виробництва допоможуть економісту прийняти правильне рішення. Інженерні знання допоможуть зрозуміти і оцінити нові можливості, що виникають у зв’язку з розвитком НТП, досягненням науки і техніки. Перш ніж перейти безпосередньо до теми реферату, необхідно дати визначення самому поняттю „технологія”. Технологія- це процес послідовної зміни стану, властивостей...
  • Технологія приготування кондитерських виробів
   ... (СТП), технічним вимога (ТУ). Збірник рецептур виробляють по технологічній інструкціям і нормам, які мають зберігати санітарні правила. Центральне місце в цеху належить кондитеру. Від його кваліфікації, професійних навичок, залежить якість приготування виробів. До сучасного колоратура ставлять такі вимоги: 1. Повинен мати середню професійну освіту. 2. Знати рецептуру і технологічне приготування кондитерських і булочних виробів з різних видів тіста та оформлення. 3. Знати товарознавчу характеристику сировини, видами смакових і ароматичних речовин, розрихлювачів і барвників, які використовуються для приготування кондитерських борошняних виробів. 4. До приготування санітарно-гігієнічних умов виробництва кондитерських виробів термінів їх зберігання транспортування та реаліза...
  • Технологія промивання свердловин (на прикладі свердловини №8 Краснозаводської площі)
   ... доведеної бурінням і випробуванням свердловин №2, 3, 4, 5, 6, 7 де 3 верхньовізейського під’яруса одержані промислові притони газу. В адміністративному відношенні свердловина №10 Улянівської площі знаходиться на території Новословського району Дніпропетровської області. Населені пункти поблизу проектної свердловини с. Улянівка. До с. Улянівка 16 км. Зв’язок проектованої свердловини з основними населеними пунктами здійснюються автострадами Харків-Дніпропетровськ. Забезпечення бурової питною водою передбачається здійснювати із водяної свердловини глибиною 110 м. (очікуваний дебіт 5м3/год) Клімат району помірно-контенинтальний (середньорічна температура повітря 6-7 0С). Енергопостачання бурової забезпечують дизельні двигуни внутрішнього згорання та дизель-електростанція...
  • Технологія ручної обробки деревини (довбання пиляння). Настилання лінолеумних підлог
   ... завтовшки, 165 – 200 мм завдовжки. Долота можуть бути вужчими, їх називають шиповими. Довбання здійснюють по зробленій розмітці. При видовбуванні наскрізних гнізд розмітку роблять з обох боків. Для довбання деталь міцно закріплюють у верстаті, а при довбанні наскрізних гнізд під деталь підкладають дошку або брусок, щоб не пошкодити кришки верстата. Ширину долота беруть залежно від ширини гнізда. Долото ставлять лезом впоперек волокон вздовж зазначеної риски, перпендикулярно до площини, фаскою до середини гнізда. Для заглиблення долота в деревину по його ручці легко ударяють молотком або киянкою, внаслідок чого волокна перерізаються впоперек. Другий удар здійснюють по долоту, поставленому під деяким кутом до площини в напрямку до перерізаних волокон, при цьому, й виділяється перша струж...
  • Технологія ручної обробки деревини (довбання, пиляння). Настилання лінолеумних підлог
   ... по зробленій розмітці. При видовбуванні наскрізних гнізд розмітку роблять з обох боків. Для довбання деталь міцно закріплюють у верстаті, а при довбанні наскрізних гнізд під деталь підкладають дошку або брусок, щоб не пошкодити кришки верстата. Ширину долота беруть залежно від ширини гнізда. Долото ставлять лезом впоперек волокон вздовж зазначеної риски, перпендикулярно до площини, фаскою до середини гнізда. Для заглиблення долота в деревину по його ручці легко ударяють молотком або киянкою, внаслідок чого волокна перерізаються впоперек. Другий здійснюють по долоту, поставленому під деяким кутом до площини в напрямку до перерізаних волокон, при цьому, й відділяється перша стружка. Після цього долото ставлять вертикально, а потім під кутом. Так проходять по всій довжині гнізда, не змінюючи...
  • Технологія складання і монтажу печатних плат
   ... типових ділянок складання і монтажу печатних плат в умовах дрібносерійного і серійного виробництва Додаток 1. Фази процесу пайки Додаток 2. Методи паяння Додаток 3. Профілі хвилі при паянні хвилею Додаток 4. Штучні норми часу та час на складання і монтаж 1 Монтаж друкованих плат Складально-монтажні роботи повинні проводитися згідно з вимогами ТУ 5.633-5087-83, ТУ 5.663-18304-80, ТУ 5.633-18303-80 та ОСТ 4ГО.091.202 Організація робочих місць складально-монтажних робіт повинна відповідати ОСТ 4ГО.091.092. 1.1 Складання друкованих плат Складання друкованих плат із електр...
  • Типи і структура технологічного процесу
   ... рівня концентрації і спеціалізації виробництва, створює умови для автоматизації їх. Первинною структурною одиницею промислового підприємства є робоче місце, де виконується відповідна операція виробничого процесу. Робочі місця, розміщені по технологічному потоці, складають відділки і цехи. Цехи є основними відокремленими ланками підприємства. Вони поділяються на основні і допоміжні. В основних цехах виконується технологічний процес даного виробництва, тобто виготовляється продукція. Столярно-меблеві підприємства мають такі основні цехи: сушильний, розкрійний (заготовковий), верстатний (машинної обробки заготовок), опоряджувальний і складальний . Допоміжні цехи забезпечують роботу основних цехів. До них належать інструментальний, ремонтно-механічний та ін. Для підвищення ефективності ...
  • Типи регуляторів. Методика настройки регуляторів
   ... 2.4 Типові ланки систем регулювання 19 2.4.1 Ланка системи регулювання 19 2.4.2 З'єднання|сполучення,сполука| ланок систем регулювання 20 2.5 Передавальна функція 20 2.5.1 Перетворення диференціальних рівнянь по Лапласу……………………… 20 2.5.2 Експериментальні методи визначення динамічних характеристик об’єктів управління | . 21 2.6 Визначення параметрів перехідних характеристик 21 2.7 Типові процеси регулювання 24 2.7.1 Аперіодичний перехідною процес з|із| мінімальним часом регулювання……… 24 2.7.2 Перехідною процес з|із| 20%-ным пере регулювання і мінімальним часом першого на півперіоду………………………………………………………….24 2.7.3 Перехідною процес, що забезпечує мінімум інтегрального критерію якості 25 2.8 Коефіцієнти передачі елементів і блоків САР| .25 2....
  • Тісторозкатувальні машини
   ... бункер із сітчас­тим дном - мукосій. Під час роботи бункер за допомогою храпово­го механізму періодично струшується, й мука з мукосія посипає валики, попереджуючи можливість прилипання до них тіста. Якщо немає необхідності використовувати мукосій, його прикріплюють у нерухомому положенні за допомогою спеціального фіксатора. Рис.1Тісторозкатувальна машина МРТ-6ОМ: 1 - каркас, 2 - облицювання, 3 - мукосій, 4 - фіксатор, 5 - оглядове віконне, 6 –захисний щиток, 7 - похилий столик, 8 - горизонтальні лотки, 9 - бавовняна стрічка, 10-піддон, 11 -маховик. Поруч із розкатувальними валиками розташований похилий с...
  • Токарні та круглопалкові верстати
   ... розміщений в потрібному положенні) або різцем, закріпленим на супорті, який переміщується за допомогою механізму подачі з приводом від електродвигуна. Різальний інструмент для токарних робіт поділяють на обдирний, чистовий та спеціальний. Як обдирний інструмент для токарних робіт застосовують стамеску з напівкруглим лезом (рейер) 6—50 мм завширшки. Такі стамески застосовують для чорнової обробки деталей. Для чистового обточування деталей застосовують стамески з прямолінійним лезом (мейсель). Кромка леза мей-селя скошена під кутом 70— 80°до осі. Залежно від виду обточуваних порід кут загострення лез має становити 20—35°. Скіс леза стамески з боку тупого кута використовують для обточування заокруглень, а з боку гострого кута — для підрізання торців і відрізування обточених ви...
  • Точність обробки деталей. Умови взаємозамінності деталей. Шорсткість поверхні деревини
   ... поверхням, передбаченим кресленням). Проте на виробництві точність обробки деталей вигідніше визначати не ступенем відповідності дійсних розмірів деталі заданим на кресленні, а відмінністю (похибкою) їх, тобто відхиленням реальної деталі від потрібних розмірів. Розрізняють похибки форми, розмірів і шорсткості поверхні. Похибки форми характеризуються відхиленнями поверхонь деталей від заданої форми (конусної, овальної, циліндричної), відхиленнями кутів від заданих значень та ін. Похибка розмірів виражається додатною або від'ємною різницею між заданими на кресленні і дійсними значеннями розмірів деталей, окремих елементів та взаємного розміщення їх. Похибки форми і розмірів безпосередньо характеризують точність обробки деталей. Похибка шорсткості поверхні характеризується наявні...
  • Традиційні міні-електростанції - дизельні або бензинові
   ... які працюють на природному газі або біогазі. Але широко їх не використовують, позаяк пальне для них не таке доступне, як бензин чи дизпальне. Дизель-генератори дорожчі, але економічніші "Дизельки" на 20-40% дорожчі за ті, що працюють на бензині. Щоправда, експлуатуючи дизель-генератор, з часом можна заощадити кошти за рахунок меншої вартості дизельного пального порівняно з бензином. До того ж дизельні двигуни мають помірніший "апетит" (на 10%) і при їх використанні вимоги щодо пожежної безпеки значно менші, аніж при експлуатації бензинового. Ще кілька плюсів на користь дизель-генератора: він розвиває меншу кількість обертів, витриваліший, має більший моторесурс. Проте купівля дизельної електростанції, як стверджують фахівці, виправдовує себе лише при тривалій чи п...
  • Трансмісія
   ... згорання, трансмісію, механізми керування тощо. Проте всі вузли, агрегати, механізми й системи автомобіля дістали колосальний розвиток. Завдяки цьому різко зросли швидкості, підвищилася потужність, економічність, комфортабельність автомобілів, поліпшився їхній дизайн. Крім того, розширилася номенклатура застосовуваних деталей і збільшилася їхня кількість. Сучасні автомобілі мають елементи автоматизації, а більшість іноземних обладнуються комп’ютерами . Автомобілі, а також причіпні засоби становлять рухомий склад автомобільного транспорту. Автомобільний рухомий склад за призначенням поділять на: а вантажний; б) пасажирський; в) спеціальний. До вантажного автомобільного рухомого складу належать: а) вантажні автомобілі; б) автомобілі тягачі; в) причепи; г) напівпричеп...
  • Трансмісія грузових автомобілів: будова та експлуатація
   ... електромеханічні). На вітчизняних автомобілях здебільшого застосовуються механічні трансмісії, в яких передавальні механізми складаються із жорстких, що не деформуються, елементів (металевих валів і шестерень). На автобусах Лікинського й Львівського заводів, а також на великовантажних автомобілях БелАЗ застосовуються гідромеханічні трансмісії з автоматизованим перемиканням передач. Частина великовантажних автомобілів БелАЗ мають електромеханічну трансмісію з мотор-колесами. Схема трансмісії автомобіля визначається його загальним компонуванням: розміщенням двигуна; кількістю й розташуванням ведучих мостів; видом трансмісії. Автомобілі з механічною трансмісією й колісною формулою 4x2 (ЗИЛ-130, МАЗ-5335, ГАЗ-24 та ін.) найчастіше мають переднє розташування двигуна, задні ведучі к...
  • Тяговий розрахунок бульдозера на комп’ютері
   ... грейдер-елеватори. Ці машини мають в практиці шосейного будівництва найбільшого поширення. Бульдозери призначенні для розробки переміщення ґрунту на невеликі (до 60-80 і не більше 100 м)відстані Їх застосовують для будівництва автодорожніх і залізничних насипів з бокових резервів, риття каналів і котлованів, засипці траншей і ям, розрівнювання ґрунту, планування будівних площадок, очистки доріг і будплощадок вид снігу, валки дерев і корчування пнів при підготовці трас и будплощадок. Їх можна використовувати також при роботі зі скрепером. Бульдозер представляє собою навісне обладнання в вигляді відвалу з ножів, що встановлюється на гусеничному тракторі або пневмонічному тягачі. По характеру установки відвалу в горизонтальній площині(в плані )бульдозери поділяються на два типи :з неповоротним і...
  • Удосконалення технології інтермодальних перевезень на основі ресурсозбереження
   ... технологій роботи технічних і вантажних станцій, прилеглих дільниць та цілих напрямків, рухомого складу повинен базуватися на відповідності законам транспортного ринку, моніторингу зміни показників експлуатаційної роботи залізниць, дослідженні основних чинників, що впливають на ресурсозбереження в перевізному процесі. Пріоритетне завдання Українських залізниць – реалізація свого вигідного географічного положення й транзитного потенціалу транспортної системи як сухопутного моста між Європою і Азією. Враховуючи величезне значення міжнародних транспортних коридорів (МТК) у розвитку вітчизняної економіки, Україна послідовно впроваджує транспортну політику, спрямовану на створення сприятливих умов для транснаціональних перевезень по своїй території. Удосконалення технології інтермодальних перевезень н...
  • Установка лісосушильна УЛ-1
   ... 3800 2000 1600 Збудник циркуляції сушильного агента осьовий реверсивний вентилятор серії У12 №12,5 частота обертання, хв.-1 812/604 Привід вентилятора двошвидкісний електродвигун 4АМ160S8/6 УЗ, шт. 3 Потужність, кВт 7,5/8,5 Частота обертання, хв.-1 725/975 ...
  • Устаткування підготовчого цеху
   ... допомогою стаціонарного контейнера. Далі матеріал з допомогою авто рушника транспортується на склад або в підготовчий цех. Після розпакування, матеріал поступає для зберігання на стелажі. Зберігання матеріалів може бути стаціонарним і механізованим. Найбільш простим способом являється зберігання матеріалів в штабелях, так як при цьому найбільш об’ємніше використовується приміщення. Способи зберігання матеріалів нас стелажах дуже різноманітне і обумовлені конструктивним виконанням стелажів. Устаткування для стелажно-клітчатого і контейнерного способів зберігання матеріалу, виконано у вигляді поличок прямокутної форми, які заповнені рулонами матеріалів, або партією рулонів, складених в контейнер. Устаткування для зберігання – єчеєчного, або сотового способу зберігання, викон...
  • Фарбування та лакування деревини
   ... кислотного затверджувача.Покривність залежно від кольору - ЗО - 180 г/м.кв. Емалі можна наносити розпиленням , обливанням і зануренням. Емаль МС - 226 - алкідно - стирольна, нею фарбують вироби призначені для закритих приміщень. Ці емалі дають блискучу й водостійку плівку. Поліефірмалеінатна емаль ПЗ - 22Б - це перетерті білі пігменти в поліефірмалеінатному лаці. Перед використанням до неї добавляють прискорювач та ініціатор і розбавляють до робочої в"язкості ацетоном. Цю емаль випускають тільки білого кольору. Промисловість випускає всі емалі готовими до використання Промисловість випускає емалі в герметично закупореній тарі в невеликому розвісі, звичайно в банках з білої жерсті. Емалі треба зберігати в тарі заводу виготовлювача. Олійні фарби. Олійні фарби - це природн...
  • Ферромагнетики
   ... властивості деяких магніто-твердих матеріалів .38 16) Експерементальне вивчення властивостей ферромагнетиків .39 Висновки 44 Список використаної літератури 46 Вступ Ферромагнетизм, один з магнітних станів кристалічних, як правило, речовин, що характеризується рівнобіжною орієнтацією магнітних моментів атомних носіїв магнетизму. Рівнобіжна орієнтація магнітних моментів (мал. 1) установлюється при температурах Т нижче критичної Q і обумовлена позитивним значенням енергії межэлектронного обмінної взаємодії. Феромагнітна упорядкованість магнітних моментів у кристалах (атомна магнітна структура - коллінеарна або неколлинеарна) безпосередньо спостерігається і досліджується методами магнітної нейтронографії. Речовини, у яких встановився феромагнітний порядок атомних маг...
  • Фізико-механічні властивості деревини
   ... виробленими в листках, вниз стовбуром. Кора охороняє дерево від механічних пошкоджень, різких змін температури та інших шкідливих впливів довкілля. Між корою та деревиною розміщений дуже тонкий, невидимий неозброєним оком шар – камбій 7. Він складається з живих клітин, які протягом усього періоду росту відкладають елементи (клітини) у бік деревини і в бік кори. Завдяки цьому дерево росте. Деревина місцевого походження переважно має світлий колір. При цьому в одних порід вся маса деревини одного кольору (вільха, береза, граб тощо), у інших - центральна частина має темніший відтінок (дуб, листвяниця, сосна тощо). Темна частина стовбура називається ядром 3, а світла периферійна частина - заболонню 6. У деяких порід центральна частина стовбура дерева, що росте, відрізняється від периферійної меншим ...
  • Фізична природа світла. Основні групи кольорів. Кольоровий круг
   ... скляну тригранну призму, ребро якої буде паралельне щілині, то на екрані утвориться різнокольорова смужка, схожа на веселку (рис. 1). Ньютон назвав її спектром. Розглядаючи сонячний спектр, можна розрізнити в ньому сім виразних кольорів (червоний, оранжевий, жовтий, зелений, блакитний, синій і фіолетовий), які не мають меж і плавно переходять один у другий. Довжина хвиль променів, що дають видиму частину спектра, є приблизно у межах 370—780 нм. Крім видимих променів, що випромінюються джерелами світла, є промені невидимі. Це ультрафіолетові промені, довжина хвилі яких менша ніж 370 нм, і інфрачервоні теплові промені з довжиною хвилі більше ніж 780 нм. Так само кожний кольоровий промінь характеризується відповідною довжиною хвилі. Отже, можна умовно розглядати білий промінь світла як с...
  • Фугувальні верстати
   ... вал, 2 — оброблювана заготовка, 3 — барабан конвейєра, 4 — натискні пальці, 5 — конвейєрний ланцюг, 6 — передній стіл У деревообробній промисловості застосовуються фугувальні верстати різної ширини для поздовжнього фрезерування з однієї або двох суміжних сторін, тобто площини і кромки під прямим або довільним кутом, завдяки напрямній лінійці, що є на столі верстата. Стіл верстата складається з двох частин. Передня частина стола встановлюється нижче від задньої на товщину шару деревини, що знімається; задня частина стола регулюється по висоті за допомогою спеціальних гвинтів і встановлюється на рівні кола, яке описують ножі. Оскільки робочі вали на фугувальних верстатах відкриті, то вони мають бути тільки круглими, а ножі — тільки тонкими. Ножовий вал обертається від електродвигуна через...
  • Характеристика електронних тахеометрів фірми SOKKIA
   ... супутникових систем вони не можуть гарантированно працювати у всіх випадках через необхідність "бачити чисте небо". Не випадково практично всі російські постачальники геодезичного устаткування, що навіть починали у свій час працювати винятково із супутниковою апаратурою, сьогодні вважають за необхідне пропонувати електронні тахеометри. Тому тенденції розвитку простежимо на прикладі приладів цього класу. Останнім часом чітко просліджується тенденція розвитку електронних тахеометрів - від "звичайних" приладів до роботизованих станцій. Прилад забезпечується сервоприводами, модулем наведення на візирну мету і радіокомунікаційним пристроєм. З їхньою допомогою він автоматично наводиться на крапку, що спостерігається, а всі команди оператор подає з пульта дистанційного керуван...
  • Характеристика основних порід деревини
   ... однорідність будови, білий колір, що довго зберігається, мала смолистість, висока здатність резонувати. У більшості випадків застосовується поряд із сосною. Крім того, її застосовують при виготовленні музичних інструментів, тари під продовольчі товари (маслотари), у виробництві гонту, дранки, обечайки, стружки для пакування яєць тощо. Деревина листвениці має високі фізико-механічні властивості, за густиною і міцністю приблизно на 30% переважає сосну. Відзначається стійкістю до гниття, порівняно невеликою сучкуватістю. Підвищена твердість і смолистість утруднюють обробку. Велика відмінність між радіальним та тангентальним всиханням зумовлюють схильність до розтріскування. Застосовується у будівельних конструкціях, де потрібні висока міцність і стійкість до гниття; замінює дуб у вагонобудуванні; використо...
  • Характеристика стрічково-пилкових верстатів
   ... швидко?! Справа за тим, аби правильно вибрати стрічково-пилковий верстат: хороший та недорогий. Спробуємо визначити, який верстат вам потрібний. Граничні розміри колоди. Стрічково-пилковий верстат під шестиметрову колоду найбільш універсальний. Тільки перевірте, чи дозволяє його стіл закріплювати метрові заготовки. З максимальним діаметром колоди справи складніші. Врахуйте, що пилою шириною 32 мм, колоди метрового діаметру практично розпилювати неможливо! Для неї розумна межа – пропил шириною 600 мм, що відповідає колоді 700-800 мм. А для метрових колод необхідний стрічково-пилковий верстат з широкою пилкою (більше 60 мм), однак вона дорожча в декілька разів. Якість пиломатеріалів визначить конкурентноздатність продукції. Якісна поверхня дошки забезпечується своєчасн...
  • Характеристики засобів вимірювальної техніки. Похибки засобів вимірювальної техніки
   ... між значеннями вимірюваної величини на вході та виході засобу вимірювань, отриманими під час градуювання та поданими у вигляді таблиці, графіка або формули. Наприклад, градуювальна характеристика автоматичного потенціометра, моста, логометра та інших прикладів подана таблично як залежність показань температури на шкалі приладу від вхідного сигналу, мілівольтах. Точністю засобу вимірювання називається характеристика засобу вимірювань, яка визначається за близькістю його показів до істинного значення вимірюваної величини або ж близькістю до нуля всіх його похибок (випадкових, систематичних методичних та інших). Правильністю засобу вимірювань називається характеристика, яка показує близькість до нуля його систематичних похибок. Важливою характеристикою засобу вимірюва...
  • Холодильники і морозильні камери
   ... холодильник – це тепловий насос, який перекачує тепло із внутрішньої частини холодильника на поверхні. В простих домашніх холодильниках для забезпечення циркуляції холоду використовується компресор працюючий від електромотора. До початку 1990-х років в якості холоду використовують речі, які називають фреонами. Однаково було установлено що з’єднання розрушує озоновий шар атмосфери, через це і замінили другими небезпечними оточуючих серед газів. Випромінювання виявляється самою холодною частиною холодильника. Часто він розміщений в відділі використаний для получення льоду, або зберігання заморожених продуктів. Температура в холодильнику завжди повинна бути від 0оС і 5оС. Більша висока температура сприяє лісту бактерій і морських продуктів. Сучасні холодильники спостерігають за свою те...
  • Холодильні агенти
   ... хладона є його висока текучість Він здатний про никнути крізь найменші нещільності В зв'язку з цим необхідна ретельна герметизація холодильної машини Рідкий фреон-12 має температуру кипіння при атмосферному тиску - 29,8 °С. Теплота пароутворення хладона дорівнює 166 КДж/кг Рідкий фреон не проводить електричний струм, добре розчиняється в мінеральних маслах і погано у воді Наявність вологи в хладоні-12 при водить до корозії металів, створення льодових пробок у вузьких проходах регулюючих вентилей та порушення нормальної роботи холодильної машини Для усунення вологи застосовують осушу вальні патрони, заповнені осушуючими речовинами (цеолпом або силікагелем) Забороняється з цією метою використовувати спирт Фреон-12 хімічно інертний майже до всіх металів, однак добре змиває окалину, іржу,...
  • Цегляна кладка стін за однорядною системою перев’язки товщиною 2 цегли. Монтаж фундаментів стаканного типу
   ... За багато років було створено великі підприємства, які забезпечують народне господарство будівельними матеріалами, виробами і конструкціями. В Україні створена могутня індустрія заводського вироблення залізобетонних конструкцій. У промисловості будівельних матеріалів, конструкцій і деталей передбачається значно збільшити обсяг випуску будівельних матеріалів, намічено здійснити переозброєння цегляного виробництва на базі новітньої техніки, збільшити виробництво ефективних опоряджувальних, тепло- і звукоізоляційних матеріалів, підвищити їх якість. Дуже важливими народногосподарськими завданнями є раціональне витрачання грошових засобів і матеріально-технічних ресурсів, що виділяються на будівництво, підвищення якості, зниження вартості і скорочення строків будівництва на єдиний проце...
  • Чисте паливо для транспортних двигунів
   ... сумісним з існуючими двигунами транспортих засобів і комерційних паливних систем розподілу і споживання. 1. Світовий досвід У ряді країн світу вже застосовуються бензини з 10-15% різних паливних домішок. Зокрема суміш бензину з етанолом (10-12%), особливо успішно використовується у США і Канаді, а також у Бразилії, де її виробництво здійснюється на основі національної програми. У США 80% виробленого етанолу використовується як паливо. Біопаливо відоме з початку минулого століття, але враховуючи низьку вартість світлих нафтопродуктів, його майже не використовували. Перші автомобілі американського промисловця Генрі Форда працювали на чистому спирті. Він шукав інше, не таке дороге та дефіцитне для того часу паливо, і в кінці своїх досліджень зосередив ув...
  • Читання і деталювання складальних креслень
   ... вивчають принцип роботи виробу, його технічну характеристику, вимоги до його виготовлення тощо. 2. Ознайомлюються зі специфікацією, розглядаючи її разом з крес­ленням виробу. Так дізнаються, з яких деталей складається виріб, яка їх кількість, назва, матеріал. З'ясовують, які саме стандартні деталі входять до виробу (кріпильні деталі, шарикопідшипники, мас­лянки тощо). 3. Вивчають складальне креслення в цілому, тобто уявляють, які на кресленні виконано вигляди (основні, місцеві, додаткові), роз­різи (прості, складні, місцеві), перерізи, виносні елементи і яке призна­чення кожного з них. З'ясовують положення січних площин, за допо­могою яких виконано розрізи та перерізи і напрям поглядів, за якими побудовано місцеві і додаткові вигляди. 4. Визначають розміри (габаритні, монтажні, встановл...
  • Чотиристоронні поздовжньо-фрезерні верстати
   ... частота обертання вала електродвигуна приблизно 6000 об/хв. В усіх моделях чотиристоронніх верстатів подача механічна, в більшості вальцьова (С16-4А, С26-2), або вальцьово-гусенична (С10-2, С16-5П). Кращими є моделі верстатів, що мають безступеневий привод подачі (С10-2; С16-4А, С16-5П). Це дає можливість краще використовувати найбільш вигідні режими обробки. Усі моделі чотиристоронніх верстатів мають багато спільного за конструкцією (вони відрізняються одна від одної розмірами, порядком розміщення робочих органів і потужністю електродвигунів). Верстат С16-5П складається з чавунної станини, зібраної з окремих секцій, які скріплені між собою болтами. На станині закріп-лено стальні столи, на столах — напрямні лінійки. Верстат має п'ять шпинделів, які розміщені по ходу матеріалу в так...
  • Шипорізні верстати
   ... шипорізні верстати. Рамні шипорізні верстата бувають односторонніми і двосторонніми. В одностороннього ШО6 — шість, а в двостороннього ШД12 — дванадцять робочих шпинделів (по шість на кожній колонці). Велика кількість шпинделів утруднює гострення і кріплення різального інструменту, а також настроювання верстатів. Тому в останніх моделях односторонніх верстатів (ШО10, ШО15Г-5) е тільки чотири шпинделі, а у двосторонніх (ШД10-3 та ШД15-3) — по вісім, тобто по чотири на кожній колонці. У старих моделях верстатів цифри, що стоять після букв, означають кількість шпинделів, а в нових — довжину шипів. Технологічні схеми утворення шипів і провушин показані на Рис. 1. Однак ця послідовність може бути і іншою. Односторонній рамний шипорізний верстат ШО15Г-5 (Рис. 2) складається з коробчастої станини, на...
  • Шліфувальні верстати
   ... електрокорунду та ін.). У процесі шліфування шкурки працюють як мікроскопічні різці. Залежно від величини абразивних зерен шкурки розрізняють за номерами зернистості (табл. 7). Номер шкурки дорівнює середньому розміру наклеєних зерен, вираженому в сотих частках міліметра. Наприклад, номер шкурки 4 означає, що величина зерен дорівнює 0,04 мм. Чим вищий номер зернистості, тим крупніші абразивні зерна шкурки, і навпаки, менший номер — дрібніша шкурка. Проте шліфування поверхні однією і тією ж шкуркою не дає однакової гладкості. Перші 10 хв роботи шкурка дає менш гладеньку поверхню внаслідок нерівномірності наклеєних зерен. Після 8—10 хв роботи шкуркою ребра зерен, що залишають глибокі риски, викришуються, і тоді шкурка дає гладеньку поверхню. Стрічкошліфувальні верстати. Найширше ї...
  • Щоденне технічне обслуговування автомобілів
   ... ку­зова, платформи; • очищення сидінь та спинок крісел; • очищення шасі автомобіля; • миття кабіни, кузова, платформи й шасі автомобі­ля; • протирання поверхні кабіни, кузова, оперення, стекол, плафо­нів. До контрольно-оглядових робіт належить перевірка: • стану авто­мобіля та його комплектності; • стану кузова, дзеркал заднього виду, номерних знаків, запорів капота й багажника; • дії контрольно-вимі­рювальних приладів, а також приладів освітлення й сигналізації, склоочисників, пристрою для обмивання вітрового скла; • герметич­ності систем охолодження, мащення, живлення, гідравлічного при­вода гальм, вільного ходу рульового колеса. До перевірно-кріпильних робіт належать: • перевірка стану різьбо­вих з'єднань, шплінтів і пробок, їхнього кріплення, а також ...
  • Якість виробничого процесу
   ... на вході та виході. 2. Якість технології. 3. Якість операторів виробничого процесу: - робітників; - виробничих систем; - інформації; - умов оточення (тобто за окремими елементами моделі виробничого процесу ). ·Якість продукції - сукупність властивостей продукції, які обумовлюють її придатність задовольняти певні потреби у відповідності з її призначенням. ·Показник якості (рис.1) <- кількісна характеристика властивості об'єкту, яка входить до складу його якості та розглядається у відповідності до певних умов циклу життя об'єкту: Для продукції - до певних умов її створення, експлуатації та споживання. Для процесу - до певних умов його підготовки та проведення. ...


   
   
   
   
   
   


   
  2007-2014 Разработка сайта - "Знания 2006"